Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

262 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Almurden, matfisk (Marine harvest norway as) Almurden, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse 2010
Astridholmen, matfisk (Pharmaq as) Astridholmen, matfisk (Pharmaq as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Astridholmen, matfisk (Val videregående skole as) Astridholmen, matfisk (Val videregående skole as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Aunsjøen pukkverk Aunsjøen pukkverk Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Frosta Tillatelse 2012
Austvika, matfisk (Marine harvest norway as) Austvika, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse 2016
Autometall as biloppsamlingsplass på tranamarka (Autometall as) Autometall as biloppsamlingsplass på tranamarka (Autometall as) Avfall Kasserte kjøretøy Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2017, 2015 [...]
Balhald steinbrudd asfalt og betong - tverås maskin og transport as Balhald steinbrudd asfalt og betong - tverås maskin og transport as Landbasert Annen aktivitet Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse
Bangsund riflebaner Bangsund riflebaner Landbasert Skytebaner Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Barøya, matfisk (Salmar farming as) Barøya, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Bil- og maskinhuggeriet - biloppsamlingsplass (Bil & maskinhuggeriet as) Bil- og maskinhuggeriet - biloppsamlingsplass (Bil & maskinhuggeriet as) Avfall Kasserte kjøretøy Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2015, 2011 [...]
Bilopphugging ytre namdal ola sandnes (Bilopphugging ytre namdal ola sandnes) Bilopphugging ytre namdal ola sandnes (Bilopphugging ytre namdal ola sandnes) Avfall Kasserte kjøretøy Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2016, 2011 [...]
Biokraft as Biokraft as Landbasert Annen aktivitet Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse
Bjørgan, matfisk (Marine harvest norway as) Bjørgan, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse 2013
Bondøya, matfisk (Salmonor as) Bondøya, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse, Tillatelse
Brattsvedal-breivika slambehandlingsanlegg (Frosta kommune teknisk område og landbruk) Brattsvedal-breivika slambehandlingsanlegg (Frosta kommune teknisk område og landbruk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Frosta Tillatelse 2010
Brattvika ii, matfisk (Bjørøya as) Brattvika ii, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Brattvika ii, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Brattvika ii, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Breding grustak Breding grustak Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse
Buvågen - mudring (Buvågen småbåtlag) Buvågen - mudring (Buvågen småbåtlag) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Børstad transport, eksport eller import av avfall (Børstads transport as) Børstad transport, eksport eller import av avfall (Børstads transport as) Eksport/import avfall Eksport fra / import til avfallsanlegg Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Børstads transport - mottak og mellomlagring farlig avfall (Børstads transport as) Børstads transport - mottak og mellomlagring farlig avfall (Børstads transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2014, 2010 [...]
Båfjorden, matfisk (Salmonor as) Båfjorden, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Båfjordstranda, matfisk (Emilsen fisk as) Båfjordstranda, matfisk (Emilsen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Båfjordstranda, matfisk (Salmo future as) Båfjordstranda, matfisk (Salmo future as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Digerneset, fra hals (Toril ofstad og jonny moen) Digerneset, fra hals (Toril ofstad og jonny moen) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Digerneset, fra hals gaard nedre (Hans roger selnes) Digerneset, fra hals gaard nedre (Hans roger selnes) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Digerneset, matfisk (Marine harvest norway as) Digerneset, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2016
Djupvasskaien (Kværner as) Djupvasskaien (Kværner as) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse
Dolma n, matfisk (Bjørøya as) Dolma n, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Dolma n, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Dolma n, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Dullum slakteri as Dullum slakteri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2007
Ecopro biogassanlegg (Ecopro as) Ecopro biogassanlegg (Ecopro as) Avfall Biogassanlegg Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2013, 2011 [...]
Edøya, matfisk (As aqua) Edøya, matfisk (As aqua) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Edøya, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Edøya, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Eiterfjorden, matfisk (Bjørøya as) Eiterfjorden, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Eiterfjorden, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Eiterfjorden, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Eldviktaren, matfisk (Bjørøya as) Eldviktaren, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Eldviktaren, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Eldviktaren, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Elkem meraker, deponi syd - industrideponi (Elkem meraker as) Elkem meraker, deponi syd - industrideponi (Elkem meraker as) Deponi Industrideponering Nord-Trøndelag Meråker Tillatelse 2010
Felleskjøpet agri sa, verdal kornsilo Felleskjøpet agri sa, verdal kornsilo Landbasert Fôrproduksjon Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2009
Felleskjøpet, avd. steinkjer Felleskjøpet, avd. steinkjer Landbasert Fôrproduksjon Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse
Feøyvika, matfisk (Marine harvest norway as) Feøyvika, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Finnangerøya, matfisk (Namdal settefisk as) Finnangerøya, matfisk (Namdal settefisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Flerengstrand, matfisk (Nils williksen as) Flerengstrand, matfisk (Nils williksen as) Akvakultur Slaktemerd Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Flotaren, matfisk (Akvaforsk genetics center as) Flotaren, matfisk (Akvaforsk genetics center as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Flotaren, matfisk (Salmar farming as) Flotaren, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse 2017
Flotaren, matfisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Flotaren, matfisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Follafoss, settefisk (Salmar settefisk as) Follafoss, settefisk (Salmar settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Verran Tillatelse, Tillatelse 2016, 2012
Forforedling Forforedling Landbasert Fôrproduksjon Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse
Fossberga pukkverk Fossberga pukkverk Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2012, 2010
Geitholmen, matfisk (Emilsen fisk as) Geitholmen, matfisk (Emilsen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse, Tillatelse 2017
Geitholmen, matfisk (Salmo future as) Geitholmen, matfisk (Salmo future as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Geitryggen, matfisk (Marine harvest norway as) Geitryggen, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse, Tillatelse
Gjenbrukstorg levanger, mule - innherred renovasjon (Innherred renovasjon iks) Gjenbrukstorg levanger, mule - innherred renovasjon (Innherred renovasjon iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2013, 2009
Gjenbrukstorg steinkjer, tranamarka (Steinkjer kommune avdeling for samfunnsutv./kommunaltekniske tjenester) Gjenbrukstorg steinkjer, tranamarka (Steinkjer kommune avdeling for samfunnsutv./kommunaltekniske tjenester) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2009, 2006 [...]
Gjenbrukstorg stjørdal, sutterøy - innherred renovasjon (Innherred renovasjon iks) Gjenbrukstorg stjørdal, sutterøy - innherred renovasjon (Innherred renovasjon iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2006
Gjerdinga, matfisk (Akvaforsk genetics center as) Gjerdinga, matfisk (Akvaforsk genetics center as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Gjerdinga, matfisk (As aqua) Gjerdinga, matfisk (As aqua) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Gjerdinga, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Gjerdinga, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Glava stjørdal Glava stjørdal Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse, Klimakvoter 2017, 2014 [...]
Glømmen entreprenør as Glømmen entreprenør as Landbasert N/A Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2006
Grilstad as avd. åsen Grilstad as avd. åsen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2013, 2011
Grinna riflebane Grinna riflebane Landbasert Skytebaner Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Grovin slamlagune på salsnes (Fosnes kommune plan- og utviklingsavdelingen) Grovin slamlagune på salsnes (Fosnes kommune plan- og utviklingsavdelingen) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Fosnes Tillatelse, Tillatelse
Grønøra knuseverk Grønøra knuseverk Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse
Hals (Toril ofstad og jonny moen) Hals (Toril ofstad og jonny moen) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Hals gaard nedre (Hans roger selnes) Hals gaard nedre (Hans roger selnes) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Hammernesodden (Forsvarsbygg) Hammernesodden (Forsvarsbygg) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Namdalseid Tillatelse
Harbakholmen, matfisk (Emilsen fisk as) Harbakholmen, matfisk (Emilsen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse, Tillatelse 2017
Helligholmen, matfisk (As aqua) Helligholmen, matfisk (As aqua) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse, Tillatelse
Helligholmen, matfisk (Pharmaq as) Helligholmen, matfisk (Pharmaq as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Helligholmen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Helligholmen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2011
Helligholmen, matfisk (Val videregående skole as) Helligholmen, matfisk (Val videregående skole as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Hello pukkverk - frøseth as Hello pukkverk - frøseth as Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2012
Hembre grustak Hembre grustak Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2013
Hindholmen, matfisk og settefisk (Pharmaq as) Hindholmen, matfisk og settefisk (Pharmaq as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2011
Hindholmen, matfisk og settefisk (Val videregående skole as) Hindholmen, matfisk og settefisk (Val videregående skole as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Hjortøya, matfisk (Salmonor as) Hjortøya, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Hoff avd sundnes brenneri Hoff avd sundnes brenneri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Inderøy Tillatelse 2017, 2011
Hokstad ferjekai (Statens vegvesen) Hokstad ferjekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse
Hopla, settefisk (Åsen settefisk as) Hopla, settefisk (Åsen settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2016, 2012 [...]
Humulen, matfisk (Bjørøya as) Humulen, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Humulen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Humulen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Inderøy slakteri Inderøy slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Inderøy Tillatelse 2017, 2008
Jakobsteinsvika, matfisk (Marine harvest norway as) Jakobsteinsvika, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse 2015
Jule ii, matfisk og settefisk (Blåfjell as) Jule ii, matfisk og settefisk (Blåfjell as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Lierne Tillatelse
Jullumstrø avfallsanlegg - isak d. westgaard (Isak d westgaard as) Jullumstrø avfallsanlegg - isak d. westgaard (Isak d westgaard as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Kalvhagan ii, matfisk (Marine harvest norway as) Kalvhagan ii, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Kipholmen, matfisk (Marine harvest norway as) Kipholmen, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2011
Kjeldholmen, matfisk (Bjørøya as) Kjeldholmen, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kjeldholmen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Kjeldholmen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kjelneset, matfisk (Marine harvest norway as) Kjelneset, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Fosnes Tillatelse 2016, 2011
Kjærsundet v, matfisk og settefisk (Bjørøya as) Kjærsundet v, matfisk og settefisk (Bjørøya as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Kleivan - dumping (Stjørdal båtforening) Kleivan - dumping (Stjørdal båtforening) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Klungset, matfisk (Akvaforsk genetics center as) Klungset, matfisk (Akvaforsk genetics center as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse, Tillatelse
Klungset, matfisk (Pharmaq as) Klungset, matfisk (Pharmaq as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Klungset, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Klungset, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2017
Kongshaug slambehandling (Stjørdal kommune etat teknisk drift) Kongshaug slambehandling (Stjørdal kommune etat teknisk drift) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Kongsmoelva, settefisk (Marine harvest norway as) Kongsmoelva, settefisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Høylandet Tillatelse 2013
Kråkholmen, matfisk (Bjørøya as) Kråkholmen, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse 2017, 2011
Kråkholmen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Kråkholmen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Kråkøya, matfisk (Akvaforsk genetics center as) Kråkøya, matfisk (Akvaforsk genetics center as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kråkøya, matfisk (As aqua) Kråkøya, matfisk (As aqua) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kråkøya, matfisk (Pharmaq as) Kråkøya, matfisk (Pharmaq as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kråkøya, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Kråkøya, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse, Tillatelse
Kråkøya, matfisk (Val videregående skole as) Kråkøya, matfisk (Val videregående skole as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kvalrosskjæret, matfisk (Bjørøya as) Kvalrosskjæret, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse 2017
Kvaløya, matfisk (As aqua) Kvaløya, matfisk (As aqua) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kvaløya, matfisk (Pharmaq as) Kvaløya, matfisk (Pharmaq as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kvaløya, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Kvaløya, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kvaløya, matfisk (Val videregående skole as) Kvaløya, matfisk (Val videregående skole as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kvernvikvatnet, settefisk (Lerøy midt as) Kvernvikvatnet, settefisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Fosnes Tillatelse
Kvingra, matfisk (Bjørøya as) Kvingra, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse
Kvingra, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Kvingra, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse
Kvitneset, matfisk (Bjørøya as) Kvitneset, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Kvitneset, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Kvitneset, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2011
Kyrøyene, matfisk (Bjørøya as) Kyrøyene, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Kyrøyene, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Kyrøyene, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2017
Langstein, matfisk og settefisk (Langstein fisk as) Langstein, matfisk og settefisk (Langstein fisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2015, 2008
Langstein, matfisk og settefisk (Salmar settefisk as) Langstein, matfisk og settefisk (Salmar settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Lauvsnes, settefisk (Flatanger settefisk as) Lauvsnes, settefisk (Flatanger settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse, Tillatelse 2013, 2010 [...]
Lauvåsen steinbrudd Lauvåsen steinbrudd Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2012
Lekafjorden ii, matfisk (Emilsen fisk as) Lekafjorden ii, matfisk (Emilsen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse
Lekafjorden ii, matfisk (Salmo future as) Lekafjorden ii, matfisk (Salmo future as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse
Leksdal skyte- og øvingsfelt Leksdal skyte- og øvingsfelt Landbasert Skyte- og øvingsfelt Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2014
Lennavika, settefisk (Namdal settefisk as) Lennavika, settefisk (Namdal settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2014, 2010
Lerkehaug / steinkjer asfaltverk Lerkehaug / steinkjer asfaltverk Landbasert Asfaltverk Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2017, 2011
Levanger sentrum havna renseanlegg (Levanger kommune tekniske tjenester) Levanger sentrum havna renseanlegg (Levanger kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2014, 2010 [...]
Levangersundet (Sjøbadet småbåthavn sa) Levangersundet (Sjøbadet småbåthavn sa) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse
Liabru slambehandling (Verran kommune sentraladministrasjon) Liabru slambehandling (Verran kommune sentraladministrasjon) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Verran Tillatelse 2008
Lille kvitholmen, matfisk (Bjørøya as) Lille kvitholmen, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Lille kvitholmen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Lille kvitholmen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Lonet i naustbukta, settefisk (Salmonor settefisk as) Lonet i naustbukta, settefisk (Salmonor settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2012
Lyngøy, matfisk (Bjørøya as) Lyngøy, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Lyngøy, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Lyngøy, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2017
Lyrnesset, matfisk (Salmar farming as) Lyrnesset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Lyrnesset, matfisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Lyrnesset, matfisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse
Løgnin (Forsvarsbygg) Løgnin (Forsvarsbygg) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Namdalseid Tillatelse
Løsberga renseanlegg (Steinkjer kommune avdeling for samfunnsutv./kommunaltekniske tjenester) Løsberga renseanlegg (Steinkjer kommune avdeling for samfunnsutv./kommunaltekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2014, 2010 [...]
Makrellskjæret, matfisk (Salmar farming as) Makrellskjæret, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse 2017
Matmortua avfallsanlegg - containerservice ottersøy as (Containerservice ottersøy as) Matmortua avfallsanlegg - containerservice ottersøy as (Containerservice ottersøy as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017, 2016 [...]
Melbygruva pukkverk Melbygruva pukkverk Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse
Mellomlager gjødselvare fra ecopro as okkenhaug (Lyng jan) Mellomlager gjødselvare fra ecopro as okkenhaug (Lyng jan) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse
Meråker kjøtt as Meråker kjøtt as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Meråker Tillatelse 2014, 2008
Meråker renseanlegg (Meråker kommune sektor for kommunal utvikling) Meråker renseanlegg (Meråker kommune sektor for kommunal utvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nord-Trøndelag Meråker Tillatelse, Tillatelse 2014, 2010 [...]
Midt-norge slakteri as Midt-norge slakteri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2014
Mm karton follacell as Mm karton follacell as Landbasert Treforedling Nord-Trøndelag Verran Tillatelse, Klimakvoter 2015, 2012 [...]
Mule avfallsdeponi (Innherred renovasjon iks) Mule avfallsdeponi (Innherred renovasjon iks) Deponi Deponering Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse
Namdal bilopphuggeri as (Namdal bilopphuggeri as) Namdal bilopphuggeri as (Namdal bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Nord-Trøndelag Overhalla Tillatelse 2015, 2011
Namdalseid riflebaner Namdalseid riflebaner Landbasert Skytebaner Nord-Trøndelag Namdalseid Tillatelse
Namsfjorden (Namdalseid kommune) Namsfjorden (Namdalseid kommune) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Namdalseid Tillatelse
Namsos lufthavn Namsos lufthavn Landbasert Flyplasser Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Namsvassdammen - ny dam (Nte energi as) Namsvassdammen - ny dam (Nte energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nord-Trøndelag Røyrvik Tillatelse 2015
Naustberget - mudring (Stjørdal båtforening) Naustberget - mudring (Stjørdal båtforening) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Nils williksen - fiskeslakteri Nils williksen - fiskeslakteri Landbasert Fiskeforedling Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2016, 2012 [...]
Nordgjæslingan, matfisk (Emilsen fisk as) Nordgjæslingan, matfisk (Emilsen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Norfrakalk Norfrakalk Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse, Klimakvoter 2017, 2014 [...]
Norfrakalk - industrideponi (Norfrakalk as) Norfrakalk - industrideponi (Norfrakalk as) Deponi Industrideponering Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2010
Norfrakalk, eksport eller import av avfall (Norfrakalk as) Norfrakalk, eksport eller import av avfall (Norfrakalk as) Eksport/import avfall Eksport av avfall fra produsent Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse, Tillatelse, Klimakvoter
Norkalsitt Norkalsitt Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2015, 2013
Normilk as Normilk as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse, Tillatelse
Norsk protein as, mosvik Norsk protein as, mosvik Landbasert Fôrproduksjon Nord-Trøndelag Inderøy Tillatelse 2013
Norske skog skogn Norske skog skogn Landbasert Treforedling Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse, Klimakvoter 2016, 2014 [...]
Norske skog skogn, deponi 4, strandkantdeponi - industrideponi (Norske skog skogn as) Norske skog skogn, deponi 4, strandkantdeponi - industrideponi (Norske skog skogn as) Deponi Industrideponering Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2010
Norske skog skogn, deponi valum - industrideponi (Norske skog skogn as) Norske skog skogn, deponi valum - industrideponi (Norske skog skogn as) Deponi Industrideponering Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2011
Nortura sa steinkjer Nortura sa steinkjer Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2017, 2014 [...]
Ny jernbanebru over stjørdalselva (Jernbaneverket) Ny jernbanebru over stjørdalselva (Jernbaneverket) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse, Tillatelse 2015
Nærøy og vikna fellesvannverk (Nærøy kommune drifts- og utviklingsavdeling) Nærøy og vikna fellesvannverk (Nærøy kommune drifts- og utviklingsavdeling) Avløp Offentlig avløpsnett Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Oksskardvika, matfisk (Namdal settefisk as) Oksskardvika, matfisk (Namdal settefisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Fosnes Tillatelse
Oldervika - dumping (Britt myhr) Oldervika - dumping (Britt myhr) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Verran Tillatelse
Oldervika - mudring (Britt myhr) Oldervika - mudring (Britt myhr) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Verran Tillatelse
Oterholmen, matfisk (Pharmaq as) Oterholmen, matfisk (Pharmaq as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Oterholmen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Oterholmen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Overhalla betongbygg Overhalla betongbygg Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nord-Trøndelag Overhalla Tillatelse 2014
Pharmaq, avd. overhalla Pharmaq, avd. overhalla Landbasert Kjemisk industri Nord-Trøndelag Overhalla Tillatelse 2016, 2005
Ramstadholmen, matfisk (Marine harvest norway as) Ramstadholmen, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Retura ir as avfallsanlegg fiborgtangen (Retura ir as) Retura ir as avfallsanlegg fiborgtangen (Retura ir as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse
Risværgalten, matfisk (Salmonor as) Risværgalten, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Rundhaugen, skalldyr (Verrasundet skjell as) Rundhaugen, skalldyr (Verrasundet skjell as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Nord-Trøndelag Inderøy Tillatelse
Rønningsholmen, dumping (Fosnes kommune plan- og utviklingsavdelingen) Rønningsholmen, dumping (Fosnes kommune plan- og utviklingsavdelingen) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Fosnes Tillatelse
Røra fabrikker Røra fabrikker Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Inderøy Tillatelse 2017, 2016 [...]
Rørvik lufthavn Rørvik lufthavn Landbasert Flyplasser Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2016
Røyklibotn, settefisk (Neptun settefisk as) Røyklibotn, settefisk (Neptun settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse, Tillatelse 2013, 2008
Røyrvik riflebaner Røyrvik riflebaner Landbasert Skytebaner Nord-Trøndelag Røyrvik Tillatelse
Raabakken grustak Raabakken grustak Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Overhalla Tillatelse
Sagelva kraftverk (Blåfall as) Sagelva kraftverk (Blåfall as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Sagvika (Namdalseid kommune) Sagvika (Namdalseid kommune) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Namdalseid Tillatelse
Salsbruket, settefisk (Marine harvest norway as) Salsbruket, settefisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2016, 2012 [...]
Salsens gjestehavn (Fosnes kommune plan- og utviklingsavdelingen) Salsens gjestehavn (Fosnes kommune plan- og utviklingsavdelingen) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Fosnes Tillatelse
Saltbuodden, settefisk (Namdal settefisk as) Saltbuodden, settefisk (Namdal settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Namdalseid Tillatelse 2016, 2010
Saltkjelvika, matfisk (Salmar farming as) Saltkjelvika, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Saltkjelvika, matfisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Saltkjelvika, matfisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Satelittmottak for kasserte kjøretøy i verdal (Namdal bilopphuggeri as) Satelittmottak for kasserte kjøretøy i verdal (Namdal bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse
Sinkaberg hansen - langneset fiskeslakteri Sinkaberg hansen - langneset fiskeslakteri Landbasert Fiskeforedling Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2016, 2012
Sjøbadet småbåthavn (Sjøbadet småbåthavn sa) Sjøbadet småbåthavn (Sjøbadet småbåthavn sa) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2015
Skjørdalen avfallsdeponi - innherred renovasjon (Innherred renovasjon iks) Skjørdalen avfallsdeponi - innherred renovasjon (Innherred renovasjon iks) Deponi Deponering Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2014, 2009 [...]
Skorstad, settefisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Skorstad, settefisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2015, 2010
Skrosen, matfisk (Bjørøya as) Skrosen, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse
Skrosen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Skrosen, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse
Skrubbholmen, matfisk (As aqua) Skrubbholmen, matfisk (As aqua) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse, Tillatelse
Slokkholmen ø, matfisk (Marine harvest norway as) Slokkholmen ø, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse
Smineset n, matfisk (Salmonor as) Smineset n, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2013
Snåsa riflebaner Snåsa riflebaner Landbasert Skytebaner Nord-Trøndelag Snåsa Tillatelse
Spillum avfallsmottak - norsk gjenvinning avd namsos (Norsk gjenvinning as) Spillum avfallsmottak - norsk gjenvinning avd namsos (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2013, 2009 [...]
Spillum biloppsamlingsplass - norsk gjenvinning metall as avd namsos (Norsk gjenvinning metall as) Spillum biloppsamlingsplass - norsk gjenvinning metall as avd namsos (Norsk gjenvinning metall as) Avfall Kasserte kjøretøy Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2015, 2011
Spillum småbåthavn (Spillum båtforening) Spillum småbåthavn (Spillum båtforening) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse
Stakskaret brannøvingsfelt Stakskaret brannøvingsfelt Landbasert Brannøvingsplasser Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2014
Stakskaret slamanlegg (Vikna kommune teknisk etat) Stakskaret slamanlegg (Vikna kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2017, 2010
Steinflesa, matfisk (Marine harvest norway as) Steinflesa, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Leka Tillatelse, Tillatelse
Steinkjer agenturforretning as - avfallsmottak (Steinkjer agenturforretning as) Steinkjer agenturforretning as - avfallsmottak (Steinkjer agenturforretning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2016, 2009 [...]
Steinkjer krematorium Steinkjer krematorium Landbasert Krematorier Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2016
Stevika, matfisk (Salmonor as) Stevika, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Stjørdal havn, mudring (Trondheim havn iks) Stjørdal havn, mudring (Trondheim havn iks) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Stjørdal sara halsøen avløpsrenseanlegg (Stjørdal kommune etat teknisk drift) Stjørdal sara halsøen avløpsrenseanlegg (Stjørdal kommune etat teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2010, 2007
Stjørdalsfjorden - dumping (Stjørdal kommune etat teknisk drift) Stjørdalsfjorden - dumping (Stjørdal kommune etat teknisk drift) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Stjørdalsfjorden, dumping (Avinor as) Stjørdalsfjorden, dumping (Avinor as) Engangstiltak Dumping Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse, Tillatelse
Storbukta, matfisk (Emilsen fisk as) Storbukta, matfisk (Emilsen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Stormyra avfallsanlegg - brødrene bjerkli (Brødrene bjerkli as) Stormyra avfallsanlegg - brødrene bjerkli (Brødrene bjerkli as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Stormyra avfallsanlegg - deponi (Midtre namdal avfallsselskap iks) Stormyra avfallsanlegg - deponi (Midtre namdal avfallsselskap iks) Deponi Deponering Nord-Trøndelag Overhalla Tillatelse 2014, 2009 [...]
Stormyra avfallsanlegg - mna (Midtre namdal avfallsselskap iks) Stormyra avfallsanlegg - mna (Midtre namdal avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Overhalla Tillatelse 2016, 2005
Storvikbukta, matfisk (Marine harvest norway as) Storvikbukta, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse 2016
Storåselva kraftverk (Nte energi as) Storåselva kraftverk (Nte energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nord-Trøndelag Snåsa Tillatelse
Strømnes- og holmviktunnellen Strømnes- og holmviktunnellen Landbasert Annen aktivitet Nord-Trøndelag Verran Tillatelse
Strømnestunnellen og holmviktunnellen Strømnestunnellen og holmviktunnellen Landbasert Annen aktivitet Nord-Trøndelag Verran Tillatelse
Støla riflebaner Støla riflebaner Landbasert Skytebaner Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse
Survik, settefisk (Neptun settefisk as) Survik, settefisk (Neptun settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2015, 2009
Sutterø avfallsanlegg - isak d. westgaard (Isak d westgaard as) Sutterø avfallsanlegg - isak d. westgaard (Isak d westgaard as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2015, 2013 [...]
Synnøve finden namsos Synnøve finden namsos Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2014, 2011
T aunan maskin as hotran steinbrudd T aunan maskin as hotran steinbrudd Landbasert Pukkverk Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2012, 2012
Ternskjæret ii, matfisk (Salmonor as) Ternskjæret ii, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Tiendeholmen renseanlegg (Namsos kommune teknisk) Tiendeholmen renseanlegg (Namsos kommune teknisk) Avløp Avløpsnett og -rensing Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2014, 2010 [...]
Tine sa avd. verdal Tine sa avd. verdal Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2016, 2001
Tjærnholmen, matfisk (Salmonor as) Tjærnholmen, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse
Torgerhaugen, matfisk (Marine harvest norway as) Torgerhaugen, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse, Tillatelse 2010
Tranamarka deponi (Steinkjer kommune avdeling for samfunnsutv./kommunaltekniske tjenester) Tranamarka deponi (Steinkjer kommune avdeling for samfunnsutv./kommunaltekniske tjenester) Deponi Deponering Nord-Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2014, 2009 [...]
Trondheim lufthavn værnes båtplass (Avinor as) Trondheim lufthavn værnes båtplass (Avinor as) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Trondheim lufthavn værnes Trondheim lufthavn værnes Landbasert Flyplasser Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse, Tillatelse 2008
Trøndelag bildeler verdal as (Trøndelag bildeler verdal as) Trøndelag bildeler verdal as (Trøndelag bildeler verdal as) Avfall Kasserte kjøretøy Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2015, 2010
Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - namdal tankrens as (Namdal tankrens as) Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - namdal tankrens as (Namdal tankrens as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Grong Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016, 2009 [...]
Tømmeråsmoan slamlagune - grong kommune (Grong kommune) Tømmeråsmoan slamlagune - grong kommune (Grong kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Grong Tillatelse
Ursbakken, matfisk (Salmonor as) Ursbakken, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse, Tillatelse
Veglo - mottak og mellomlagring farlig avfall (Veglo as) Veglo - mottak og mellomlagring farlig avfall (Veglo as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse 2015, 2013 [...]
Verdalskalk as tromsdalen kalksteinsbrudd Verdalskalk as tromsdalen kalksteinsbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2015, 2013
Verdalskalk hylla Verdalskalk hylla Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nord-Trøndelag Inderøy Tillatelse, Klimakvoter 2015, 2011 [...]
Veso vikan, matfisk og settefisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Veso vikan, matfisk og settefisk (Veterinærmedisinsk oppdragssenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2016, 2011
Vikan - mudring (Stjørdal kommune etat teknisk drift) Vikan - mudring (Stjørdal kommune etat teknisk drift) Engangstiltak Mudring Nord-Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Vital rørvik as Vital rørvik as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Vikna Tillatelse 2016, 2014
Vollan slambehandlingsanlegg (Flatanger kommune næring, miljø og teknisk) Vollan slambehandlingsanlegg (Flatanger kommune næring, miljø og teknisk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Flatanger Tillatelse 2009
Ytterøykylling as avd. mule Ytterøykylling as avd. mule Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2015
Ytterøykylling as avd. ytterøy Ytterøykylling as avd. ytterøy Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nord-Trøndelag Levanger Tillatelse 2013, 2011
Ørin avfallsanlegg - norsk gjenvinning verdal (Norsk gjenvinning as) Ørin avfallsanlegg - norsk gjenvinning verdal (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2013, 2009 [...]
Ørin renseanlegg (Verdal kommune teknisk drift) Ørin renseanlegg (Verdal kommune teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Nord-Trøndelag Verdal Tillatelse 2014, 2013 [...]
Øvre namdal renovasjon as eikdalen slamlagune lierne (Øvre namdal renovasjon as) Øvre namdal renovasjon as eikdalen slamlagune lierne (Øvre namdal renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Lierne Tillatelse
Øvre namdal renovasjon as kalvika slamlagune lierne (Øvre namdal renovasjon as) Øvre namdal renovasjon as kalvika slamlagune lierne (Øvre namdal renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Lierne Tillatelse
Øvre namdal renovasjon as lian slamlagune namsskogan (Øvre namdal renovasjon as) Øvre namdal renovasjon as lian slamlagune namsskogan (Øvre namdal renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Namsskogan Tillatelse
Øvre namdal renovasjon as moan slamlagune namsskogan (Øvre namdal renovasjon as) Øvre namdal renovasjon as moan slamlagune namsskogan (Øvre namdal renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Namsskogan Tillatelse
Øvre namdal renovasjon as steinfjellet slamlagune røyrvik (Øvre namdal renovasjon as) Øvre namdal renovasjon as steinfjellet slamlagune røyrvik (Øvre namdal renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nord-Trøndelag Røyrvik Tillatelse
Ånholmen, matfisk (Emilsen fisk as) Ånholmen, matfisk (Emilsen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Fosnes Tillatelse 2011
Årnes, matfisk (Salmar farming as) Årnes, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2011
Årsetfjorden, matfisk (Bjørøya as) Årsetfjorden, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Årsetfjorden, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Årsetfjorden, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nord-Trøndelag Nærøy Tillatelse
Årvika, settefisk (Namdal settefisk as) Årvika, settefisk (Namdal settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nord-Trøndelag Namsos Tillatelse 2014, 2010

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.