Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

165 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Bekkeseth - kasserte kjøretøy (Bekkeseth as) Bekkeseth - kasserte kjøretøy (Bekkeseth as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2014, 2009 [...]
Bildemontering ringerike as (Bildemontering ringerike as) Bildemontering ringerike as (Bildemontering ringerike as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Ringerike Tillatelse 2015, 2010 [...]
Bim norway as Bim norway as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Drammen Tillatelse 2016
Bjertnæs renovasjon sorteringsanlegg (Bjertnæs renovasjon as) Bjertnæs renovasjon sorteringsanlegg (Bjertnæs renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Modum Tillatelse 2012
Breie deponi for inert avfall (Hallingdal renovasjon iks) Breie deponi for inert avfall (Hallingdal renovasjon iks) Deponi Deponering Buskerud Ål Tillatelse 2016, 2012
Bråten bilco as (Bråten bilco as) Bråten bilco as (Bråten bilco as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2014, 2011 [...]
Burud avfallsdeponi (Øvre eiker kommune teknisk infrastruktur) Burud avfallsdeponi (Øvre eiker kommune teknisk infrastruktur) Deponi Deponering Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Burud slamkompostering (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Burud slamkompostering (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2011
Buskerud last as - røgeberg (Buskerud last as) Buskerud last as - røgeberg (Buskerud last as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2015, 2013 [...]
Bårud avløpsanlegg (Modum kommune teknisk sektor) Bårud avløpsanlegg (Modum kommune teknisk sektor) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Modum Tillatelse 2009
Båsheim laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Båsheim laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Sigdal Tillatelse 2015, 2010
Carboline norge as Carboline norge as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Lier Tillatelse 2015, 2013 [...]
Chemring nobel as, high energy materials Chemring nobel as, high energy materials Landbasert Kjemisk industri Buskerud Hurum Tillatelse 2015, 2014 [...]
Damåsen pukkverk as v/ bergan fjellboring Damåsen pukkverk as v/ bergan fjellboring Landbasert Pukkverk Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2015, 2010
Drammen krematorium Drammen krematorium Landbasert Krematorier Buskerud Drammen Tillatelse
E134 gamlegrendåstunnelen, damåsen - saggrenda E134 gamlegrendåstunnelen, damåsen - saggrenda Landbasert Annen aktivitet Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
E134 moanetunnelen, damåsen - saggrenda E134 moanetunnelen, damåsen - saggrenda Landbasert Annen aktivitet Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
E134 svartåstunnelen damåsen - saggrenda E134 svartåstunnelen damåsen - saggrenda Landbasert Annen aktivitet Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
E134 vollåstunnelen damåsen - saggrenda E134 vollåstunnelen damåsen - saggrenda Landbasert Annen aktivitet Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
E18 fosskolltunnelen, statens vegvesen E18 fosskolltunnelen, statens vegvesen Landbasert Annen aktivitet Buskerud Lier Tillatelse, Tillatelse
Egge deponi for inert avfall (Lindum egge as) Egge deponi for inert avfall (Lindum egge as) Deponi Deponering Buskerud Lier Tillatelse 2013
Egge mellomlagringsplass (Lier kommune) Egge mellomlagringsplass (Lier kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse
Elvika avløpsanlegg (Modum kommune teknisk sektor) Elvika avløpsanlegg (Modum kommune teknisk sektor) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Modum Tillatelse 2015, 2008
Enger avfallsdeponi (Modum kommune teknisk sektor) Enger avfallsdeponi (Modum kommune teknisk sektor) Deponi Deponering Buskerud Modum Tillatelse 2009, 2005
Etabelering av overvannsledning fv 319, norbyveien og svelvikveien (Statens vegvesen) Etabelering av overvannsledning fv 319, norbyveien og svelvikveien (Statens vegvesen) Engangstiltak Annen aktivitet Buskerud Drammen Tillatelse
Felleskjøpet agri sa avd. modum Felleskjøpet agri sa avd. modum Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Buskerud Modum Tillatelse 2012
Fff hage og miljø as (F f f hage og miljø as) Fff hage og miljø as (F f f hage og miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Røyken Tillatelse 2010
Follum forbrenningsanlegg Follum forbrenningsanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Buskerud Ringerike Tillatelse 2016, 2013
Fossan laguneanlegg for avløpsslam (Rollag kommune teknisk enhet) Fossan laguneanlegg for avløpsslam (Rollag kommune teknisk enhet) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Rollag Tillatelse 2016
Franzefoss gjenvinning as avd. drammen (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd. drammen (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Drammen Tillatelse
Fuglehaugen ii avfallsanlegg (Gol kommune) Fuglehaugen ii avfallsanlegg (Gol kommune) Deponi Deponering Buskerud Gol Tillatelse
Fuglemyr riflebane Fuglemyr riflebane Landbasert Skytebaner Buskerud Hurum Tillatelse
Fuglerud - industrideponi (Juel fuglerud transport innehaver jorunn fuglerud) Fuglerud - industrideponi (Juel fuglerud transport innehaver jorunn fuglerud) Deponi Industrideponering Buskerud Lier Tillatelse 2009
Geilo avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Geilo avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hol Tillatelse 2013, 2008
Gilhusbukta, lierstranda - mudring og tildekking av forurenset sjøbunn (Gilhusbukta sjøgrunn as) Gilhusbukta, lierstranda - mudring og tildekking av forurenset sjøbunn (Gilhusbukta sjøgrunn as) Engangstiltak Mudring Buskerud Lier Tillatelse
Gilhusbukta, utfylling (Gilhusbukta sjøgrunn as) Gilhusbukta, utfylling (Gilhusbukta sjøgrunn as) Engangstiltak Utfylling Buskerud Lier Tillatelse
Gol avløpsanlegg (Gol kommune) Gol avløpsanlegg (Gol kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Gol Tillatelse 2018, 2014 [...]
Golsfjellet avløpsanlegg (Gol kommune) Golsfjellet avløpsanlegg (Gol kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Gol Tillatelse 2018, 2010
Gomsrud avfallsdeponi (i) (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Gomsrud avfallsdeponi (i) (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Deponi Deponering Buskerud Kongsberg Tillatelse
Gomsrud avfallsmottak - norsk gjenvinning (Norsk gjenvinning as) Gomsrud avfallsmottak - norsk gjenvinning (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse 2011, 2006
Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Sigdal Tillatelse 2015, 2010
Grinderud helmer (Grinderud helmer) Grinderud helmer (Grinderud helmer) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Flesberg Tillatelse 2015, 2014 [...]
Grønneflåta avfallssortering (Bekkeseth as) Grønneflåta avfallssortering (Bekkeseth as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2014, 2011
Grønneflåta laguneanlegg for slam (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Grønneflåta laguneanlegg for slam (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2015, 2010
Hagaskogen komposteringsanlegg for slam (Hallingdal renovasjon iks) Hagaskogen komposteringsanlegg for slam (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Ål Tillatelse 2016, 2010 [...]
Haglebu avløpsanlegg (Haglebu vann- og avløpsselskap as) Haglebu avløpsanlegg (Haglebu vann- og avløpsselskap as) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Sigdal Tillatelse 2015, 2011
Hallingdal renovasjon iks avfallsforbrenningsanlegg - kleivi Hallingdal renovasjon iks avfallsforbrenningsanlegg - kleivi Landbasert Avfallsforbrenning Buskerud Ål Tillatelse 2015, 2012 [...]
Hellefoss paper as Hellefoss paper as Landbasert Treforedling Buskerud Øvre Eiker Tillatelse, Klimakvoter 2017, 2015 [...]
Hellik teigen as avd. lierstranda Hellik teigen as avd. lierstranda Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2012
Hellik teigen avd. hokksund Hellik teigen avd. hokksund Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2017, 2011 [...]
Hellik teigen hokksund, eksport eller import av avfall (Hellik teigen as) Hellik teigen hokksund, eksport eller import av avfall (Hellik teigen as) Eksport/import avfall Eksport fra / import til avfallsanlegg Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2016, 2015 [...]
Hemsil avfallsanlegg (Hemsedal kommune teknisk etat) Hemsil avfallsanlegg (Hemsedal kommune teknisk etat) Deponi Deponering Buskerud Hemsedal Tillatelse
Hermod teigen avd lierstranda (Hermod teigen as) Hermod teigen avd lierstranda (Hermod teigen as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2015 [...]
Hokksund avløpsanlegg (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Hokksund avløpsanlegg (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2014, 2009
Hokksund pukkverk, hønerudåsen/ stenset Hokksund pukkverk, hønerudåsen/ stenset Landbasert Pukkverk Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2017, 2014 [...]
Hole avløpsanlegg (Hole kommune teknisk drift) Hole avløpsanlegg (Hole kommune teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hole Tillatelse 2014, 2008
Hra sokna gjenvinningsstasjon ringerike (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra sokna gjenvinningsstasjon ringerike (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ringerike Tillatelse, Tillatelse 2017
Hra svingerud gjenvinningsstasjon hole (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra svingerud gjenvinningsstasjon hole (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Hole Tillatelse, Tillatelse 2015, 2010 [...]
Hra, nes i ådal gjenvinningsstasjon buskerud (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra, nes i ådal gjenvinningsstasjon buskerud (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ringerike Tillatelse 2010, 2006
Hvittingfoss avfallsdeponi (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Hvittingfoss avfallsdeponi (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Deponi Deponering Buskerud Kongsberg Tillatelse
Kjerraten 9, anleggsarbeid for jernbaneverket (Veidekke entreprenør as) Kjerraten 9, anleggsarbeid for jernbaneverket (Veidekke entreprenør as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Kleivi - mellomlagring av avfall (Hallingdal renovasjon iks) Kleivi - mellomlagring av avfall (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ål Tillatelse 2016, 2012 [...]
Kleivi fyllplass (Hallingdal renovasjon iks) Kleivi fyllplass (Hallingdal renovasjon iks) Deponi Deponering Buskerud Ål Tillatelse, Tillatelse 2014, 2009 [...]
Kolo veidekke kilemoen avfallsmottak (Veidekke industri as) Kolo veidekke kilemoen avfallsmottak (Veidekke industri as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ringerike Tillatelse
Kongsberg automotive as avd. hvittingfoss Kongsberg automotive as avd. hvittingfoss Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Buskerud Kongsberg Tillatelse 2015, 2011 [...]
Kongsberg samlesentral (Kongsberg samlesentral as) Kongsberg samlesentral (Kongsberg samlesentral as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Kongsberg Tillatelse 2015, 2010
Krystal as Krystal as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Drammen Tillatelse
Lahell avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Lahell avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Røyken Tillatelse 2014, 2008
Lier avfallsdeponi (Ragn sells as) Lier avfallsdeponi (Ragn sells as) Deponi Deponering Buskerud Lier Tillatelse 2016, 2010 [...]
Lier bilgjenvinning (Lier bilgjenvinning as) Lier bilgjenvinning (Lier bilgjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Lier Tillatelse 2014, 2010
Lieråsen tunnel (togtunnel) (Bane nor sf) Lieråsen tunnel (togtunnel) (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Lier Tillatelse
Lindum avfallsanlegg (Lindum as) Lindum avfallsanlegg (Lindum as) Avfall Biogassanlegg Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse 2014, 2013 [...]
Lindum avfallsdeponi (Lindum as) Lindum avfallsdeponi (Lindum as) Deponi Deponering Buskerud Drammen Tillatelse 2014, 2010 [...]
Lindum drammen, eksport og import av avfall (Lindum as) Lindum drammen, eksport og import av avfall (Lindum as) Eksport/import avfall Eksport fra / import til avfallsanlegg Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017
Linnes avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Linnes avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2008
Lyngås grustak nord, franzefoss as Lyngås grustak nord, franzefoss as Landbasert Pukkverk Buskerud Lier Tillatelse 2013
Magnus narum as (Magnus narum as) Magnus narum as (Magnus narum as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Gol Tillatelse 2014, 2012
Meheia riflebaner Meheia riflebaner Landbasert Skytebaner Buskerud Kongsberg Tillatelse
Metallco oppland as - gol behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Metallco hallingdal as) Metallco oppland as - gol behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Metallco hallingdal as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Gol Tillatelse 2016
Metallhuset bergsøe, eksport eller import av avfall (Metallhuset bergsøe as) Metallhuset bergsøe, eksport eller import av avfall (Metallhuset bergsøe as) Eksport/import avfall Eksport av avfall fra produsent Buskerud Lier Tillatelse
Mile avfallsdeponi (Nedre eiker kommune tekniske tjenester) Mile avfallsdeponi (Nedre eiker kommune tekniske tjenester) Deponi Deponering Buskerud Nedre Eiker Tillatelse 2010
Mills da avd. drammen Mills da avd. drammen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Drammen Tillatelse 2015, 2008 [...]
Mjøndalen avløpsanlegg (Nedre eiker kommune tekniske tjenester) Mjøndalen avløpsanlegg (Nedre eiker kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Nedre Eiker Tillatelse 2015, 2008
Monserud avløpsanlegg (Ringerike kommune tekniske tjenester) Monserud avløpsanlegg (Ringerike kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Ringerike Tillatelse, Tillatelse 2008
Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) (Røyken kommune) Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) (Røyken kommune) Deponi Deponering Buskerud Røyken Tillatelse
Motorsportsenter i leirdalen, nmk lier Motorsportsenter i leirdalen, nmk lier Landbasert Motorsportbaner Buskerud Lier Tillatelse 2016, 2012
Mudring i nordre del av steinsfjorden (Ringerike kommune tekniske tjenester) Mudring i nordre del av steinsfjorden (Ringerike kommune tekniske tjenester) Engangstiltak Mudring Buskerud Ringerike Tillatelse
Mudring ved olberg kirke (Stiftelsen ms kryllingen) Mudring ved olberg kirke (Stiftelsen ms kryllingen) Engangstiltak Mudring Buskerud Krødsherad Tillatelse
Muusøya avløpsanlegg (Drammen kommune) Muusøya avløpsanlegg (Drammen kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Drammen Tillatelse 2008
Myrespiten riflebane Myrespiten riflebane Landbasert Skytebaner Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Ncc roads asfaltverk lierskogen Ncc roads asfaltverk lierskogen Landbasert Asfaltverk Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2011 [...]
Nesbyen avløpsanlegg (Nes kommune tekniske enheter) Nesbyen avløpsanlegg (Nes kommune tekniske enheter) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Nes i Buskerud Tillatelse 2014, 2008
Nestunnelen e16 oslo - hønefoss Nestunnelen e16 oslo - hønefoss Landbasert Annen aktivitet Buskerud Hole Tillatelse, Tillatelse
Nilsemarka fyllplass - gammelt deponi (Veidekke entreprenør as) Nilsemarka fyllplass - gammelt deponi (Veidekke entreprenør as) Deponi Deponering Buskerud Røyken Tillatelse 2008
Nmk gol Nmk gol Landbasert Motorsportbaner Buskerud Gol Tillatelse 2013
Nopco paper technology as Nopco paper technology as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Drammen Tillatelse 2014
Nore i kraftverk, rødberg, statkraft (Statkraft energi as) Nore i kraftverk, rødberg, statkraft (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse
Noresund avløpsanlegg (Krødsherad kommune teknisk etat) Noresund avløpsanlegg (Krødsherad kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Krødsherad Tillatelse 2016, 2011
Norsk gjenvinning metall as avd. drammen Norsk gjenvinning metall as avd. drammen Landbasert Farlig avfall - behandling Buskerud Drammen Tillatelse 2015, 2013 [...]
Norsk gjenvinning, drammen avfallsmottak (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, drammen avfallsmottak (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse 2015, 2009
Norsk vekstjord as, anlegg for slambehandling og kompostering (Grønn vekst norge as) Norsk vekstjord as, anlegg for slambehandling og kompostering (Grønn vekst norge as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Røyken Tillatelse
Norske skogindustrier asa follum, begna - industrideponi (Follum eiendom as) Norske skogindustrier asa follum, begna - industrideponi (Follum eiendom as) Deponi Industrideponering Buskerud Ringerike Tillatelse 2010
Norske skogindustrier asa follum, årbogen - industrideponi (Follum eiendom as) Norske skogindustrier asa follum, årbogen - industrideponi (Follum eiendom as) Deponi Industrideponering Buskerud Ringerike Tillatelse 2012
Nortura sa avd. gol Nortura sa avd. gol Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Gol Tillatelse 2010, 2006
Oppføring av fundamenter til navigasjonsinstallasjoner (Kystverket nordland) Oppføring av fundamenter til navigasjonsinstallasjoner (Kystverket nordland) Engangstiltak Mudring Buskerud Røyken Tillatelse
Oredalen avfallsdeponi (Lindum oredalen as) Oredalen avfallsdeponi (Lindum oredalen as) Deponi Deponering Buskerud Hurum Tillatelse, Tillatelse 2015, 2012 [...]
Oredalen avfallssortering (Lindum oredalen as) Oredalen avfallssortering (Lindum oredalen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Hurum Tillatelse 2015, 2012
Oredalen slamkompostering (Lindum oredalen as) Oredalen slamkompostering (Lindum oredalen as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Hurum Tillatelse 2017, 2012 [...]
Orica norway - engene næringspark Orica norway - engene næringspark Landbasert Kjemisk industri Buskerud Hurum Tillatelse
Osmund espedal fyringsanlegg for gartneri Osmund espedal fyringsanlegg for gartneri Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2011
Pcb sanering oredalen (Pcb sanering as) Pcb sanering oredalen (Pcb sanering as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Hurum Tillatelse 2016, 2012
Prestmoen slamlagune (Ringerike kommune tekniske tjenester) Prestmoen slamlagune (Ringerike kommune tekniske tjenester) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Ringerike Tillatelse
Protan as avd. lier Protan as avd. lier Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Buskerud Lier Tillatelse 2016, 2011
Ragn sells as avd. drammen (Ragn sells as) Ragn sells as avd. drammen (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse 2012, 2006
Ragn-sells as eikhaugen (Ragn sells as) Ragn-sells as eikhaugen (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Drammen Tillatelse
Rfd, enger gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, enger gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Modum Tillatelse, Tillatelse 2015, 2011
Rfd, follestad gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, follestad gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Røyken Tillatelse
Rfd, lindum gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, lindum gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Drammen Tillatelse 2015, 2010
Rfd, lyngås gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, lyngås gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse 2017
Rfd, mile gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, mile gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Nedre Eiker Tillatelse 2014, 2011
Ringerike kalkverk, franzefoss miljøkalk Ringerike kalkverk, franzefoss miljøkalk Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Buskerud Ringerike Tillatelse 2010
Ringerike krematorium Ringerike krematorium Landbasert Krematorier Buskerud Ringerike Tillatelse
Ringerike septikservice (Ringerike septikservice as) Ringerike septikservice (Ringerike septikservice as) Avfall Farlig avfall - innsamling Buskerud Ringerike Tillatelse 2016, 2014
Ringerikes kornsilo sa Ringerikes kornsilo sa Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Buskerud Ringerike Tillatelse 2011
Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Hallingdal renovasjon iks) Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Flå Tillatelse 2014, 2010 [...]
Rota avfallsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Rota avfallsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Deponi Deponering Buskerud Ål Tillatelse
Rv 23 linnes - dagslett/ dagslet tunnel Rv 23 linnes - dagslett/ dagslet tunnel Landbasert Annen aktivitet Buskerud Lier Tillatelse
Rv 50 geitryggtunnelen/ geiteryggtunnelen Rv 50 geitryggtunnelen/ geiteryggtunnelen Landbasert Annen aktivitet Buskerud Hol Tillatelse
Røyken avløpsnett tilknyttet veas avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Røyken avløpsnett tilknyttet veas avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Avløp Offentlig avløpsnett Buskerud Røyken Tillatelse
Røyken grovfyllplass - deponi (Røyken grovfyllplass as) Røyken grovfyllplass - deponi (Røyken grovfyllplass as) Deponi Deponering Buskerud Røyken Tillatelse 2013, 2010 [...]
Saggrenda bilopphuggeri as (Saggrenda bilopphuggeri as) Saggrenda bilopphuggeri as (Saggrenda bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Kongsberg Tillatelse 2015, 2011 [...]
Sellikdalen avløpsanlegg (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Sellikdalen avløpsanlegg (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Kongsberg Tillatelse 2014, 2008
Skagerak naturgass as (Skagerak naturgass as) Skagerak naturgass as (Skagerak naturgass as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Slettemoen slamlagune (Krødsherad kommune teknisk etat) Slettemoen slamlagune (Krødsherad kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Krødsherad Tillatelse 2016, 2010
Smurfit kappa norpapp as avd. hønefoss Smurfit kappa norpapp as avd. hønefoss Landbasert Treforedling Buskerud Ringerike Tillatelse 2011
Solumstrand avløpsanlegg (Drammen kommune) Solumstrand avløpsanlegg (Drammen kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Drammen Tillatelse 2012, 2008
Sorteringsanlegg for næringsavfall, mile (Norsk gjenvinning as) Sorteringsanlegg for næringsavfall, mile (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Nedre Eiker Tillatelse 2009
Spenncon rail as Spenncon rail as Landbasert Annen aktivitet Buskerud Ringerike Tillatelse
Statkraft tofte as - flisproduksjon Statkraft tofte as - flisproduksjon Landbasert Treforedling Buskerud Hurum Tillatelse
Stena recycling as filial lier (Stena recycling as) Stena recycling as filial lier (Stena recycling as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse
Stiftelsen returgass / isovator as - mottak farlig avfall (Stiftelsen returgass) Stiftelsen returgass / isovator as - mottak farlig avfall (Stiftelsen returgass) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2015, 2010
Stiftelsen returgass, import og eksport av avfall (Stiftelsen returgass) Stiftelsen returgass, import og eksport av avfall (Stiftelsen returgass) Eksport/import avfall Eksport av avfall fra produsent Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Sundbrei transport avfallssortering (Sundbrei transport ans) Sundbrei transport avfallssortering (Sundbrei transport ans) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ål Tillatelse 2012
Sundre avløpsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Sundre avløpsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Ål Tillatelse 2013
Svelviksand as avd hurum, verket Svelviksand as avd hurum, verket Landbasert Pukkverk Buskerud Hurum Tillatelse 2011
Svene pukkverk as Svene pukkverk as Landbasert Pukkverk Buskerud Kongsberg Tillatelse 2012
Sødra cell tofte, toftedalen - industrideponi (Statkraft tofte as) Sødra cell tofte, toftedalen - industrideponi (Statkraft tofte as) Deponi Industrideponering Buskerud Hurum Tillatelse 2013
Trelleborg offshore norway as Trelleborg offshore norway as Landbasert Annen aktivitet Buskerud Nedre Eiker Tillatelse, Tillatelse 2014, 2011 [...]
Trillhustippen pukkverk, oddvar øygard as Trillhustippen pukkverk, oddvar øygard as Landbasert Pukkverk Buskerud Ål Tillatelse 2012
Trøim avløpsanlegg (Hemsedal kommune teknisk etat) Trøim avløpsanlegg (Hemsedal kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hemsedal Tillatelse 2018, 2014 [...]
Tukudalen avfallsanlegg (Sigdal kommune teknisk etat) Tukudalen avfallsanlegg (Sigdal kommune teknisk etat) Deponi Deponering Buskerud Sigdal Tillatelse
Tunhovd slamlagune (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Tunhovd slamlagune (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2015, 2010
Tyrimyra fyllplass (Ringerike kommune tekniske tjenester) Tyrimyra fyllplass (Ringerike kommune tekniske tjenester) Deponi Deponering Buskerud Ringerike Tillatelse 2011
Ustaoset avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Ustaoset avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hol Tillatelse 2017, 2010 [...]
Utfylling i tyrifjorden - vikersund sentrum (Modum kommune teknisk sektor) Utfylling i tyrifjorden - vikersund sentrum (Modum kommune teknisk sektor) Engangstiltak Utfylling Buskerud Modum Tillatelse
Uvdal gjenvinningsstasjon grønneflåta (Bekkeseth as) Uvdal gjenvinningsstasjon grønneflåta (Bekkeseth as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2011, 2006 [...]
Vajda-papir scandinavia as Vajda-papir scandinavia as Landbasert Treforedling Buskerud Drammen Tillatelse, Klimakvoter 2016, 2012 [...]
Veidekke industri asfalt region øst kilemoen Veidekke industri asfalt region øst kilemoen Landbasert Asfaltverk Buskerud Ringerike Tillatelse 2017, 2011
Væråsmogen avfallsanlegg (Flesberg kommune teknikk-, plan- og ressursetaten) Væråsmogen avfallsanlegg (Flesberg kommune teknikk-, plan- og ressursetaten) Deponi Deponering Buskerud Flesberg Tillatelse
Waagård skytebaner Waagård skytebaner Landbasert Skytebaner Buskerud Ringerike Tillatelse
Xo gjenvinning (Xo gjenvinning da) Xo gjenvinning (Xo gjenvinning da) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse
Øvre strandgate 2, peling (Drammen kommune) Øvre strandgate 2, peling (Drammen kommune) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse 2016
Øvre sund bru - drammen (Statens vegvesen) Øvre sund bru - drammen (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse 2010
Øye avfallsdeponi (Rollag kommune teknisk enhet) Øye avfallsdeponi (Rollag kommune teknisk enhet) Deponi Deponering Buskerud Rollag Tillatelse
Aass bryggeri as Aass bryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Drammen Tillatelse 2015, 2011 [...]

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.