Skjørdalen avfallsdeponi - Innherred Renovasjon norgeskart Se virksomhet på kart

Skjørdalen avfallsdeponi - Innherred Renovasjon tilhører sektoren deponier og bransjen "Behandling og disponering av ikke-farlig avfall". Anlegget holder til i Verdal kommune i Trøndelag.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2005, Kontroll 2008, Kontroll 2009, Kontroll 2014, Kontroll 2019, Kontroll 2023
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Statsforvalteren i Trøndelag