Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk mottak, lagring og beha av farlig avfall norgeskart Se virksomhet på kart

Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk mottak, lagring og beha av farlig avfall tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Behandling og disponering av farlig avfall". Anlegget holder til i Bergen kommune i Vestland.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2016, Kontroll 2021, Kontroll 2024

Myndighet: Miljødirektoratet