Facility with permit

Sector

Type of operation

geographical area

 

423 virksomheter.

Facility* Sector Type of operation County Municipality Permits Controls
Aga as tjeldbergodden Aga as tjeldbergodden Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Aure Permit
Alf engen as - anlegg for returasfalt og returbetong (Alf engen as) Alf engen as - anlegg for returasfalt og returbetong (Alf engen as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Sunndal Permit 2017
Algea as Algea as Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2015, 2011
Andholmen 1, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Andholmen 1, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Andholmen 1, matfisk (Salmar farming as) Andholmen 1, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Andholmen 2, matfisk (Salmar farming as) Andholmen 2, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Angråmyra riflebane Angråmyra riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Surnadal Permit
Anlegg i årøsetervegen for mottak og mellomlagring av returasfalt (Molde kommune rådmannen og stabsavdelinger) Anlegg i årøsetervegen for mottak og mellomlagring av returasfalt (Molde kommune rådmannen og stabsavdelinger) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Permit
Aukan, matfisk (Mowi feed as) Aukan, matfisk (Mowi feed as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Averøy Permit 2016
Aukrasanden, matfisk (Mowi norway as) Aukrasanden, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aukra Permit
Aunvågen, settefisk (Nekton settefisk as) Aunvågen, settefisk (Nekton settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Smøla Permit
Aurvoll og furesund as sitt anlegg for returasfalt (Aurvoll og furesund as) Aurvoll og furesund as sitt anlegg for returasfalt (Aurvoll og furesund as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Hareid Permit
Austad & bjerknes as - anlegg for returasfalt (Austad & bjerknes as) Austad & bjerknes as - anlegg for returasfalt (Austad & bjerknes as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Halsa Permit
Autopress as (Autopress as) Autopress as (Autopress as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Sunndal Permit 2015, 2010
Avinor as avd ørsta/volda lufthavn Avinor as avd ørsta/volda lufthavn Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016, 2013
Barstadvik, landbasert oppdrett (Aquagen as) Barstadvik, landbasert oppdrett (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit
Barstadvik, matfisk (Aquagen as) Barstadvik, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit
Barstadvik, matfisk (Lerøy midt as) Barstadvik, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit
Berg lipidtech as Berg lipidtech as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Sula Permit 2018, 2015 [...]
Bergmesteren raudsand as - mellomlager av masser (Bergmesteren raudsand as) Bergmesteren raudsand as - mellomlager av masser (Bergmesteren raudsand as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Nesset Permit
Bergmesteren raudsand as - sorteringsanlegg for bunnaske Bergmesteren raudsand as - sorteringsanlegg for bunnaske Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Nesset Permit
Bergmesteren raudsand as -deponi 1- industrideponi (Bergmesteren raudsand as) Bergmesteren raudsand as -deponi 1- industrideponi (Bergmesteren raudsand as) Deponi Industrideponering Møre og Romsdal Nesset Permit 2018, 2009
Bingsa - ordinært og farlig avfall (Ålesund kommune) Bingsa - ordinært og farlig avfall (Ålesund kommune) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Ålesund Permit 2019
Bingsa avfallsdeponi (Ålesund kommune) Bingsa avfallsdeponi (Ålesund kommune) Deponi Deponering Møre og Romsdal Ålesund Permit 2016, 2013 [...]
Bingsa metallsortering (Ålesund kommune) Bingsa metallsortering (Ålesund kommune) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Bingsa næring Bingsa næring Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Ålesund Permit 2015
Bjorneremsbukta, skalldyr (Silver seafood as) Bjorneremsbukta, skalldyr (Silver seafood as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Midsund Permit
Bjørlykkestranda, matfisk (Mowi norway as) Bjørlykkestranda, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vanylven Permit
Bjørndal, matfisk (Aqua farms vartdal as) Bjørndal, matfisk (Aqua farms vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ørsta Permit 2017
Bogen, matfisk (Lerøy midt as) Bogen, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017
Botn, settefisk (Lerøy midt as) Botn, settefisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Halsa Permit 2019
Br. bakk as (Brødrene bakk as) Br. bakk as (Brødrene bakk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Aure Permit, Permit 2016, 2013
Brannøvingsområde årødalen - molde brann og redning Brannøvingsområde årødalen - molde brann og redning Landbasert Brannøvingsplass Møre og Romsdal Molde Permit
Bredesen graving & transport as - anl. for returasfalt og returbetong (As bredesen graving & transport) Bredesen graving & transport as - anl. for returasfalt og returbetong (As bredesen graving & transport) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sunndal Permit 2017
Brekke & kleppe anlegg as sitt anlegg for returasfalt (Brekke & kleppe anlegg as) Brekke & kleppe anlegg as sitt anlegg for returasfalt (Brekke & kleppe anlegg as) Avfall N/A Møre og Romsdal Hareid Permit 2018
Bremnessvaet, matfisk (Mowi norway as) Bremnessvaet, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit 2016
Brettingen, matfisk (Mowi norway as) Brettingen, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit 2016
Brudevika, matfisk (Mowi norway as) Brudevika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vanylven Permit
Brunstad as Brunstad as Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2019, 2007
Brødr. sunde as Brødr. sunde as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Permit, Carbon units 2019, 2018 [...]
Brødrene sætran (Brødrene sætran as) Brødrene sætran (Brødrene sætran as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Smøla Permit, Permit 2019, 2016 [...]
Bøstrand miljø & gjenvinning as, torvmyrane ørsta (Bøstrand miljø & gjenvinning as) Bøstrand miljø & gjenvinning as, torvmyrane ørsta (Bøstrand miljø & gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit, Permit, Permit 2018, 2018 [...]
Dags maskin as - anlegg for returasfalt (Dags maskin as) Dags maskin as - anlegg for returasfalt (Dags maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sykkylven Permit
Dale (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Dale (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Dale, settefisk (Kraft laks as) Dale, settefisk (Kraft laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Volda Permit 2018
Dalegata 7 - lager for replast as (Replast as) Dalegata 7 - lager for replast as (Replast as) Avfall N/A Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Daugstad ii, settefisk (Irsea arc as) Daugstad ii, settefisk (Irsea arc as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Permit
Deponi 2, raudsand (Bergmesteren raudsand as) Deponi 2, raudsand (Bergmesteren raudsand as) Deponi Deponering Møre og Romsdal Nesset Permit
Dravlaus, settefisk (Mowi norway as) Dravlaus, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Volda Permit
Dryna, matfisk (Salmar farming as) Dryna, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Midsund Permit
Eggesbønes, matfisk (Mowi norway as) Eggesbønes, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Slaktemerd Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit
Eikesdal, laksekultivering (Statnett sf) Eikesdal, laksekultivering (Statnett sf) Akvakultur Kultiveringsanlegg Møre og Romsdal Nesset Permit
Elektrogjenvinning møre (Elektrogjenvinning møre as) Elektrogjenvinning møre (Elektrogjenvinning møre as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Ørsta Permit
Elektrogjenvinning romsdal (Elektrogjenvinning romsdal as) Elektrogjenvinning romsdal (Elektrogjenvinning romsdal as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Molde Permit 2002
Endreset, matfisk (Lerøy midt as) Endreset, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017
Epax norway as, avd ålesund Epax norway as, avd ålesund Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Permit 2017, 2013 [...]
Equinor asa avd.tjeldbergodden metanolfabrikk Equinor asa avd.tjeldbergodden metanolfabrikk Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Aure Permit, Carbon units 2017, 2015 [...]
Equinor tjeldbergodden (Equinor asa) Equinor tjeldbergodden (Equinor asa) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Aure Permit, Permit
Europrofil as - håhjem Europrofil as - håhjem Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Møre og Romsdal Skodje Permit 2013, 2009
Farledstiltak (sprenging og mudring) i aspevågen ved ålesund (Kystverket nordland) Farledstiltak (sprenging og mudring) i aspevågen ved ålesund (Kystverket nordland) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Permit
Firmenich bjørge biomarin as Firmenich bjørge biomarin as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Permit 2014, 2013
Fjordlaks as, klippfiskproduksjon Fjordlaks as, klippfiskproduksjon Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Ålesund Permit 2018, 2014 [...]
Fjordprakken, matfisk (Salmar farming as) Fjordprakken, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Flø, settefisk (Mowi norway as) Flø, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ulstein Permit 2018
Fortuna oils as Fortuna oils as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2016, 2011
Fosnavaag pelagic as Fosnavaag pelagic as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit 2018, 2016 [...]
Franzefoss gjenvinning as avd ulsteinvik (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd ulsteinvik (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ulstein Permit 2015, 2011
Franzefoss gjenvinning husøya Franzefoss gjenvinning husøya Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2018, 2014
Franzefoss gjenvinning, avd. hareid - farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning, avd. hareid - farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Hareid Permit, Permit, Permit 2018, 2015 [...]
Franzefoss gjenvinning, avd. sunndal (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning, avd. sunndal (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Sunndal Permit, Permit, Permit 2019, 2014 [...]
Fredø elg- og riflebane Fredø elg- og riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Front safety as, brannøvingsplass Front safety as, brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Møre og Romsdal Aukra Permit
Fuglåsen, matfisk (Salmar farming as) Fuglåsen, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit 2016
Furneset, matfisk (Salmar farming as) Furneset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Permit 2016
Fætten, matfisk (Lerøy midt as) Fætten, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Halsa Permit 2016
Gaustad, matfisk (Pure farming as) Gaustad, matfisk (Pure farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Eide Permit
Gc rieber oils as fabrikk 2000 Gc rieber oils as fabrikk 2000 Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2016, 2016
Gc rieber oils as fabrikk 1000 Gc rieber oils as fabrikk 1000 Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017, 2013 [...]
Geir vågen as - anlegg for returasfalt og returbetong i saghøgda (Geir vågen as) Geir vågen as - anlegg for returasfalt og returbetong i saghøgda (Geir vågen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2017
Gjerde, matfisk (Aqua farms vartdal as) Gjerde, matfisk (Aqua farms vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ulstein Permit 2017
Gjerde, matfisk (Salmar farming as) Gjerde, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aure Permit
Gjøco Gjøco Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Gjemnes Permit 2018, 2017 [...]
Graving og transport as sitt anlegg for returasfalt (Graving og transport as) Graving og transport as sitt anlegg for returasfalt (Graving og transport as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Hareid Permit
Grunden (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Grunden (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Grønset, matfisk (Nordic halibut as) Grønset, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Gjemnes Permit
Grønseth maskin as Grønseth maskin as Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Gjemnes Permit 2018
Gråøya, matfisk (Nekton havbruk as) Gråøya, matfisk (Nekton havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Gullklakken akva (Nekton havbruk as) Gullklakken akva (Nekton havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Gustad as - anlegg for returasfalt og returbetong (Gustad as) Gustad as - anlegg for returasfalt og returbetong (Gustad as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Averøy Permit 2017
Gyljeneset, settefisk (Stordal aquaproduksjon as) Gyljeneset, settefisk (Stordal aquaproduksjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Stordal Permit
Hagahammaren, matfisk (Lerøy midt as) Hagahammaren, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aure Permit
Hagelin (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Hagelin (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2010
Halliburton vestbase kristiansund (Halliburton as) Halliburton vestbase kristiansund (Halliburton as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017
Halsbukta, matfisk (Lerøy midt as) Halsbukta, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Tingvoll Permit
Hammervold renovasjon as (Hammervold renovasjon as) Hammervold renovasjon as (Hammervold renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Nesset Permit 2016
Hegerbergtrøa, matfisk (Aquagen as) Hegerbergtrøa, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2016
Heinsagata (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Heinsagata (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Hellaren, matfisk (As øylaks) Hellaren, matfisk (As øylaks) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Midsund Permit
Hendneset, matfisk (Nordic halibut as) Hendneset, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Averøy Permit 2018
Hestøya, matfisk (Nekton havbruk as) Hestøya, matfisk (Nekton havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Hindalsrøra (Molde vann og avløp kf) Hindalsrøra (Molde vann og avløp kf) Avløp N/A Møre og Romsdal Molde Permit
Hjelvik matfisk as (Hjelvik matfisk as) Hjelvik matfisk as (Hjelvik matfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Rauma Permit
Hjelvik, settefisk (Hjelvik settefisk a/s) Hjelvik, settefisk (Hjelvik settefisk a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Rauma Permit
Hjortholman, matfisk (Salmar farming as) Hjortholman, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit 2011
Hofseth aqua as avd 35 ålesund oljefabrikk Hofseth aqua as avd 35 ålesund oljefabrikk Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Ålesund Permit 2018, 2014 [...]
Hofseth biocare as avd midsund Hofseth biocare as avd midsund Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Midsund Permit 2016, 2015 [...]
Hogsnes, matfisk (Lerøy midt as) Hogsnes, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Averøy Permit 2017, 2014
Hogsneset n, matfisk (Lerøy midt as) Hogsneset n, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Averøy Permit 2017, 2014
Holen sand- og grustak - anlegg for returasfalt (Holen sand og grustak as) Holen sand- og grustak - anlegg for returasfalt (Holen sand og grustak as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit
Honnhammarvika, matfisk (Aquagen as) Honnhammarvika, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2016
Hordafor as avd. averøy Hordafor as avd. averøy Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Averøy Permit 2017, 2016 [...]
Hydro aluminium sunndal, eksport av avfall (Hydro aluminium as) Hydro aluminium sunndal, eksport av avfall (Hydro aluminium as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Sunndal Permit
Hydro aluminium, sunndal Hydro aluminium, sunndal Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Sunndal Permit, Carbon units 2018, 2017 [...]
Hønsvikgulen, matfisk og settefisk (Lerøy midt as) Hønsvikgulen, matfisk og settefisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Halsa Permit
Høybuvika, matfisk (Lerøy midt as) Høybuvika, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Gjemnes Permit
Hårkallbåen, matfisk (Måsøval fiskeoppdrett as) Hårkallbåen, matfisk (Måsøval fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Ibka norge as avd. kristiansund Ibka norge as avd. kristiansund Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2018, 2015 [...]
J e ekornes - forbrenningsanlegg på ikornnes J e ekornes - forbrenningsanlegg på ikornnes Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2013, 2007 [...]
J e ekornes as avd aure J e ekornes as avd aure Landbasert N/A Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2018
J e ekornes as avd tynes J e ekornes as avd tynes Landbasert N/A Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2018
J o moen miljø as (J o moen miljø as) J o moen miljø as (J o moen miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Rauma Permit, Permit 2016, 2013 [...]
J o moen sandtak as - lager for returasfalt (J o moen sandtak as) J o moen sandtak as - lager for returasfalt (J o moen sandtak as) Avfall N/A Møre og Romsdal Rauma Permit
Jaron prosjekt verftsgata 2-6 - utfylling (Jaron prosjekt - sivilingeniør jann reistad) Jaron prosjekt verftsgata 2-6 - utfylling (Jaron prosjekt - sivilingeniør jann reistad) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Permit
Jkb transport as (Jkb transport as) Jkb transport as (Jkb transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit 2016, 2012
Jonassenskjærva (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Jonassenskjærva (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit
K a aurstad as sitt anlegg for returasfalt og returbetong i volda (K a aurstad as) K a aurstad as sitt anlegg for returasfalt og returbetong i volda (K a aurstad as) Avfall N/A Møre og Romsdal Volda Permit
Kattholmen, matfisk (Måsøval fishfarm as) Kattholmen, matfisk (Måsøval fishfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Kattholmen, matfisk (Måsøval fiskeoppdrett as) Kattholmen, matfisk (Måsøval fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Kirkelandet kapell - kristiansund krematorium Kirkelandet kapell - kristiansund krematorium Landbasert Krematorium Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2014
Kjell wangberg larsen as - utfylling (Kjell wangberg larsen as) Kjell wangberg larsen as - utfylling (Kjell wangberg larsen as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Kjerstad, matfisk (Lerøy midt as) Kjerstad, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Haram Permit
Kjørsvikbugen, settefisk (Salmar settefisk as) Kjørsvikbugen, settefisk (Salmar settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Permit 2019
Kleven verft as Kleven verft as Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Møre og Romsdal Ulstein Permit 2014
Kleven, matfisk (Mowi feed as) Kleven, matfisk (Mowi feed as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Averøy Permit 2016
Klovholmane, skalldyr (Sandefisk marine as) Klovholmane, skalldyr (Sandefisk marine as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Sande på Sunnmøre Permit
Kløverkjøtt as Kløverkjøtt as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Vestnes Permit 2018, 2015
Kornstad, matfisk (Mowi norway as) Kornstad, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Averøy Permit
Korsneset 2, matfisk (Salmar farming as) Korsneset 2, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Halsa Permit 2017
Korsneset, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Korsneset, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Halsa Permit
Korsneset, matfisk (Salmar farming as) Korsneset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Halsa Permit 2011
Korsneset, skalldyr (Sandefisk as) Korsneset, skalldyr (Sandefisk as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Sande på Sunnmøre Permit 2014
Kristiansund lufthavn, kvernberget Kristiansund lufthavn, kvernberget Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2016, 2014
Kråka nø, matfisk (Salmar farming as) Kråka nø, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Kråknes, matfisk (Mowi norway as) Kråknes, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aukra Permit
Kvangardsnes, matfisk (Aqua farms vartdal as) Kvangardsnes, matfisk (Aqua farms vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Volda Permit 2017, 2011
Lager naustvegen 29 b - replast as (Replast as) Lager naustvegen 29 b - replast as (Replast as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Langlo as Langlo as Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Permit 2019, 2016
Leite, matfisk (Mowi norway as) Leite, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Averøy Permit
Lilleeide avfallsdeponi (asbest) (Vanylven kommune plan og utvikling) Lilleeide avfallsdeponi (asbest) (Vanylven kommune plan og utvikling) Deponi Deponering Møre og Romsdal Vanylven Permit 2015
Lilleeide avfallsplass - slambehandling (Vanylven kommune plan og utvikling) Lilleeide avfallsplass - slambehandling (Vanylven kommune plan og utvikling) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Møre og Romsdal Vanylven Permit
Lilleeide miljøstasjon (Vanylven kommune plan og utvikling) Lilleeide miljøstasjon (Vanylven kommune plan og utvikling) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Vanylven Permit 2018
Lilleeide riflebane Lilleeide riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse
Logistikk og baseservice as (Logistikk og baseservice as) Logistikk og baseservice as (Logistikk og baseservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017, 2016 [...]
Løken gård (Geir magne berg løken gård) Løken gård (Geir magne berg løken gård) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Eide Permit
Løkkemyra (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Løkkemyra (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Marine harvest - eggesbønes lakseslakteri Marine harvest - eggesbønes lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit 2018, 2016 [...]
Marine ingredients as Marine ingredients as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Haram Permit 2015, 2011 [...]
Maritime waste management vestbase (Maritime waste management as) Maritime waste management vestbase (Maritime waste management as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2014
Massedeponi på berge (Statens vegvesen) Massedeponi på berge (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Stordal Permit
Mekvik maskin as - anlegg for pukkverk Mekvik maskin as - anlegg for pukkverk Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2019, 2018 [...]
Mekvik maskin as - anlegg for returasfalt (Mekvik maskin as) Mekvik maskin as - anlegg for returasfalt (Mekvik maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2019, 2018
Merraberget, matfisk (Aquagen as) Merraberget, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Nesset Permit 2016
Mesta as i herøy (Mesta as) Mesta as i herøy (Mesta as) Avfall N/A Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit
Metallco møre, gjemnes (Metallco møre as) Metallco møre, gjemnes (Metallco møre as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Gjemnes Permit 2017
Metallco møre, rauma (Metallco møre as) Metallco møre, rauma (Metallco møre as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Rauma Permit, Permit 2015
Midlertidig anlegg for rehabilitering av innfjordtunnelen (Af gruppen norge as) Midlertidig anlegg for rehabilitering av innfjordtunnelen (Af gruppen norge as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Rauma Permit 2016
Midlertidig anlegg for rehabilitering av måndalstunnelen (Af gruppen norge as) Midlertidig anlegg for rehabilitering av måndalstunnelen (Af gruppen norge as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Rauma Permit 2016
Mikkelsen maskin as, eidet - anlegg for returasfalt og returbetong (Mikkelsen maskin as) Mikkelsen maskin as, eidet - anlegg for returasfalt og returbetong (Mikkelsen maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Surnadal Permit 2017
Miljøkvalitet as (Miljøkvalitet as) Miljøkvalitet as (Miljøkvalitet as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sykkylven Permit, Permit 2018, 2018 [...]
Miljøservice averøy as (Miljøservice averøy as) Miljøservice averøy as (Miljøservice averøy as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Averøy Permit 2019, 2018 [...]
Miljøservice eide as (Miljøservice eide as) Miljøservice eide as (Miljøservice eide as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Eide Permit, Permit 2019, 2019 [...]
Molde lufthavn, årø Molde lufthavn, årø Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Molde Permit 2016, 2013
Molde pukkverk as - anlegg for returasfalt og returbetong (Molde pukkverk as) Molde pukkverk as - anlegg for returasfalt og returbetong (Molde pukkverk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit 2016
Moldskred renovasjon as (Moldskred renovasjon as) Moldskred renovasjon as (Moldskred renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit, Permit
Mork (Skjerneset fisk as) Mork (Skjerneset fisk as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Averøy Permit
Mudring i gjerdsvika (Kystverket midt-norge) Mudring i gjerdsvika (Kystverket midt-norge) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Sande på Sunnmøre Permit
Mudring og dumping ved rånes småbåthavn (Rånes småbåtlag sa) Mudring og dumping ved rånes småbåthavn (Rånes småbåtlag sa) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Averøy Permit
Mudring og dumping ved seivika i kristiansund kommune (Statens vegvesen) Mudring og dumping ved seivika i kristiansund kommune (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Mudring og sprenging ved vard avd. søviknes (Vard group as) Mudring og sprenging ved vard avd. søviknes (Vard group as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Haram Permit
Mudring ved båtanlegg ved leira i aure, asbjørn leren (Asbjørn johannes leren) Mudring ved båtanlegg ved leira i aure, asbjørn leren (Asbjørn johannes leren) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Aure Permit
Mudring ved edøya hurtigbåtkai (Statens vegvesen) Mudring ved edøya hurtigbåtkai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Smøla Permit
Mudring ved sjøholt småbåthavn i ørskog kommune (Ørskog småbåtlag) Mudring ved sjøholt småbåthavn i ørskog kommune (Ørskog småbåtlag) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ørskog Permit
Mudring ved åfarnes fergekai i rauma kommune (fjord1 asa) (Fjord1 asa) Mudring ved åfarnes fergekai i rauma kommune (fjord1 asa) (Fjord1 asa) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Rauma Permit
Myrane, matfisk (Salmar farming as) Myrane, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Permit
Møllestøvdeponiet bergmesteren raudsand (Bergmesteren raudsand as) Møllestøvdeponiet bergmesteren raudsand (Bergmesteren raudsand as) Deponi Deponering Møre og Romsdal Nesset Permit
Møre bruktbildeler as (Møre bruktbildeler as) Møre bruktbildeler as (Møre bruktbildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ørskog Permit 2019, 2014 [...]
Møre bruktbildeler as avd. ålesund (Møre bruktbildeler as) Møre bruktbildeler as avd. ålesund (Møre bruktbildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Permit 2015
Møre trafo Møre trafo Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Sykkylven Permit
Måløysundet akva (Tango seaweed as) Måløysundet akva (Tango seaweed as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit
Naustneset, matfisk (Lerøy midt as) Naustneset, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Gjemnes Permit
Ncc industry as avd. asfalt ålesund - returasfalt (Ncc industry as) Ncc industry as avd. asfalt ålesund - returasfalt (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit
Nesje transport as - anlegg for lagring av bildekk (Nesje transport as) Nesje transport as - anlegg for lagring av bildekk (Nesje transport as) Avfall N/A Møre og Romsdal Molde Permit
Nesset sand as sitt anlegg for returasfalt i tusten (Nesset sand as) Nesset sand as sitt anlegg for returasfalt i tusten (Nesset sand as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Permit
Norsk gjenvinning as- dalegata 137 (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as- dalegata 137 (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit, Permit 2017, 2015
Norsk gjenvinning molde - farlig avf., næringsavf. (Rir næring as) Norsk gjenvinning molde - farlig avf., næringsavf. (Rir næring as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Molde Permit, Permit 2015, 2014 [...]
Norsk gjenvinning ålesund (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning ålesund (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit, Permit 2019, 2016 [...]
Norsk gjenvinning, husøya-kristiansund (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, husøya-kristiansund (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2019, 2013
Nyhamna prosessanlegg Nyhamna prosessanlegg Landbasert Olje- og gassvirksomhet på land Møre og Romsdal Aukra Permit, Carbon units 2018, 2016 [...]
Nyhamna reservekraft Nyhamna reservekraft Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Aukra Permit, Carbon units
Nørholmen, matfisk (Mowi norway as) Nørholmen, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit 2016
Odd småge as - anlegg for returasfalt og returbetong (Odd småge as) Odd småge as - anlegg for returasfalt og returbetong (Odd småge as) Avfall N/A Møre og Romsdal Aukra Tillatelse
Oksebåsen v, matfisk (Mowi norway as) Oksebåsen v, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Giske Permit 2016
Olav alvheim maskinstasjon i sødalen - anlegg for returasfalt (Olav alvheim maskinstasjon as) Olav alvheim maskinstasjon i sødalen - anlegg for returasfalt (Olav alvheim maskinstasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Olav e. fiskarstrand Olav e. fiskarstrand Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Sula Permit 2015
Ole ringdal a.s Ole ringdal a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Stranda Permit 2016, 2015 [...]
Omya hustadmarmor, elnesvågen Omya hustadmarmor, elnesvågen Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Fræna Permit 2017, 2014 [...]
Opsal betong as Opsal betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016
Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt i samfjord (Opshaug sandtak as) Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt i samfjord (Opshaug sandtak as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Haram Permit
Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt på furset (Opshaug sandtak as) Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt på furset (Opshaug sandtak as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Permit
Opshaug sandtak as stranda - anlegg for returasfalt (Opshaug sandtak as) Opshaug sandtak as stranda - anlegg for returasfalt (Opshaug sandtak as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Stranda Permit
Opshaug sandtak as, valderøy - anlegg for returasfalt. (Opshaug sandtak as) Opshaug sandtak as, valderøy - anlegg for returasfalt. (Opshaug sandtak as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Permit
Opshaugvik land, settefisk (Hofseth aqua as) Opshaugvik land, settefisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Stranda Permit
Opshaugvik, matfisk (Hofseth aqua as) Opshaugvik, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stranda Permit
Or, matfisk (Måsøval fishfarm as) Or, matfisk (Måsøval fishfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Or, matfisk (Måsøval fiskeoppdrett as) Or, matfisk (Måsøval fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Orholmen, matfisk (Måsøval fiskeoppdrett as) Orholmen, matfisk (Måsøval fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aukra Permit
Orkla food norge as, avd stranda Orkla food norge as, avd stranda Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Stranda Permit 2016, 2011
Orstranda akva (Algea as) Orstranda akva (Algea as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Oshaug metall as Oshaug metall as Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Molde Permit 2019, 2017 [...]
Ottem resirk as Ottem resirk as Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Sunndal Permit 2018, 2017 [...]
Overåneset v, matfisk (Hofseth aqua as) Overåneset v, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stranda Permit 2017, 2011
Overåneset, matfisk (Hofseth aqua as) Overåneset, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stranda Permit 2017
Pelagia liavåg Pelagia liavåg Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Hareid Permit 2012
Pharma marine as Pharma marine as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Haram Permit 2016, 2011
Pharmaq, forskningsforsøk måøya, smøla klekkeri og settefiskanlegg (Pharmaq as) Pharmaq, forskningsforsøk måøya, smøla klekkeri og settefiskanlegg (Pharmaq as) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Pharmaq, forskningsforsøk steinsvik (Pharmaq as) Pharmaq, forskningsforsøk steinsvik (Pharmaq as) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Volda Tillatelse
Pilotprosjekt med dumping av sprengstein utenfor raudsand (Veidekke entreprenør as) Pilotprosjekt med dumping av sprengstein utenfor raudsand (Veidekke entreprenør as) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Nesset Tillatelse
Ra1 cap clara (Molde vann og avløp kf) Ra1 cap clara (Molde vann og avløp kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Molde Permit
Ra1 hessa (Ålesund kommune) Ra1 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit
Ra15 løvika (Ålesund kommune) Ra15 løvika (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
Ra18 borgundgavlen (Ålesund kommune) Ra18 borgundgavlen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
Ra1-geilneset (Sula kommune sentraladministrasjon) Ra1-geilneset (Sula kommune sentraladministrasjon) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Sula Permit 2011
Ra2 aspøy (Ålesund kommune) Ra2 aspøy (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2008
Ra2 djupvika (Sula kommune sentraladministrasjon) Ra2 djupvika (Sula kommune sentraladministrasjon) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Sula Permit
Ra2 nøisomhed (Molde vann og avløp kf) Ra2 nøisomhed (Molde vann og avløp kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Molde Permit 2014, 2010
Ra20 flatholmen (Ålesund kommune) Ra20 flatholmen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit
Ra21 bingsa (Ålesund kommune) Ra21 bingsa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit
Ra26 hankane (Ålesund kommune) Ra26 hankane (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit
Ra3 larsgården (Ålesund kommune) Ra3 larsgården (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
Ra4 åse (Ålesund kommune) Ra4 åse (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2018
Ra5 breivika (Ålesund kommune) Ra5 breivika (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
Ra6 flisnes (Ålesund kommune) Ra6 flisnes (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit
Rauma kommunes lager for returasfalt (Rauma kommune utbygging) Rauma kommunes lager for returasfalt (Rauma kommune utbygging) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Rauma Permit
Rauma ullvarefabrikk Rauma ullvarefabrikk Landbasert Tekstil-, skinn- og tauprodukter Møre og Romsdal Rauma Permit 2017, 2012 [...]
Real alloy raudsand Real alloy raudsand Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Nesset Permit 2018, 2017 [...]
Real alloy raudsand saltslagg, eksport av avfall (Real alloy norway as) Real alloy raudsand saltslagg, eksport av avfall (Real alloy norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Nesset Permit
Real alloy rød Real alloy rød Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Nesset Permit 2017, 2016 [...]
Real alloy rød smelteverk, eksport av avfall (Real alloy norway as) Real alloy rød smelteverk, eksport av avfall (Real alloy norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Nesset Permit
Reiråklakken, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Reiråklakken, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Reiråklakken, matfisk (Salmar farming as) Reiråklakken, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit 2016, 2009
Renndalen, matfisk (Lerøy midt as) Renndalen, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Halsa Permit 2016
Replast as (Replast as) Replast as (Replast as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Retura søre sunnmøre (Retura søre sunnmøre as) Retura søre sunnmøre (Retura søre sunnmøre as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit, Permit 2015
Rimstad, matfisk og settefisk (Aquagen as) Rimstad, matfisk og settefisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2016
Rindarøy, matfisk (Vikenco as) Rindarøy, matfisk (Vikenco as) Akvakultur Slaktemerd Møre og Romsdal Aukra Permit
Rir iks biloppsamlingsplass (Rir næring as) Rir iks biloppsamlingsplass (Rir næring as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Molde Permit 2019
Rogne, matfisk (Mowi norway as) Rogne, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Haram Permit 2016
Rognkallen as - produksjon av rognkjeks (Lumarine as) Rognkallen as - produksjon av rognkjeks (Lumarine as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Permit
Romsdal gjenvinning as (Romsdal gjenvinning as) Romsdal gjenvinning as (Romsdal gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit 2017, 2017 [...]
Romsdal processing as Romsdal processing as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Midsund Permit 2017, 2013
Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit, Permit 2018
Romundset transport (Romundset transport as) Romundset transport (Romundset transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Aure Permit 2016
Rothaugen kompost (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Rothaugen kompost (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Møre og Romsdal Aukra Permit 2016
Rønstad, matfisk (Mowi norway as) Rønstad, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Volda Permit, Permit
Røysa, matfisk (Mowi norway as) Røysa, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Giske Permit 2016
Rånes småbåtlag, dumping av muddermasser (Rånes småbåtlag sa) Rånes småbåtlag, dumping av muddermasser (Rånes småbåtlag sa) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Averøy Permit
Sagelva, matfisk (Mowi norway as) Sagelva, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ørsta Permit
Sagosen, settefisk (Sagafisk as) Sagosen, settefisk (Sagafisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Permit 2018
Sagvikvatnet, settefisk (Mowi norway as) Sagvikvatnet, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Permit 2018, 2009
Salmon evolution produksjon av laksefisk ved indre harøy (Salmon evolution as) Salmon evolution produksjon av laksefisk ved indre harøy (Salmon evolution as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Fræna Permit
Sandholmane, matfisk (Lerøy midt as) Sandholmane, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Sandøy Permit
Sandvika, matfisk (Mowi norway as) Sandvika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Volda Permit 2011
Sar - tankfarm på vestbase (Sar as) Sar - tankfarm på vestbase (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017, 2013
Sar as avd. kristiansund (Sar as) Sar as avd. kristiansund (Sar as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2015, 2010 [...]
Sar treatment avd. averøy Sar treatment avd. averøy Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Averøy Permit 2018, 2015 [...]
Segelråa, matfisk (Lerøy midt as) Segelråa, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aure Permit
Seterneset, matfisk (Salmar farming as) Seterneset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Permit
Sibelco nordic as, avd åheim Sibelco nordic as, avd åheim Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Vanylven Permit 2017, 2016 [...]
Sighaug, matfisk og settefisk (Mowi norway as) Sighaug, matfisk og settefisk (Mowi norway as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Vanylven Permit
Sjølseng, matfisk og settefisk (Nofima as) Sjølseng, matfisk og settefisk (Nofima as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Sunndal Permit
Sjølsvik, matfisk (Lerøy midt as) Sjølsvik, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Gjemnes Permit
Skarvskjæret akva (Tango seaweed as) Skarvskjæret akva (Tango seaweed as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit
Skjortneset ii, matfisk (Hofseth aqua as) Skjortneset ii, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stordal Permit
Skotungneset, matfisk (Hofseth aqua as) Skotungneset, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stranda Permit 2017
Skretting fôrfabrikk, averøy Skretting fôrfabrikk, averøy Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Averøy Permit 2017, 2013
Skåren, matfisk (Lerøy midt as) Skåren, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Halsa Permit
Sl maskin as - anlegg for returasfalt (Sl maskin as) Sl maskin as - anlegg for returasfalt (Sl maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Aure Permit
Slamsug as (Slamsug as) Slamsug as (Slamsug as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit
Slettes når alle tillatelser er på plass i 2018 (Ålesund kommune) Slettes når alle tillatelser er på plass i 2018 (Ålesund kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit 2016, 2006
Slettvika, matfisk (Aqua farms vartdal as) Slettvika, matfisk (Aqua farms vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ørsta Permit 2017, 2011
Solskjeløy - akva (Bjørn arild søyseth) Solskjeløy - akva (Bjørn arild søyseth) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Aure Permit
Solværet, matfisk (Salmar farming as) Solværet, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Standal knuseverk as Standal knuseverk as Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Ørsta Permit 2014
Standal y, settefisk (Mowi norway as) Standal y, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit
Statens vegvesen - permanent tunnelutslipp, nordøyvegen Statens vegvesen - permanent tunnelutslipp, nordøyvegen Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Haram Permit
Statens vegvesen, dumping ved kanestraum fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, dumping ved kanestraum fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse
Statens vegvesen, mudring ved kanestraum fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, mudring ved kanestraum fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Tingvoll Permit
Statens vegvesen, mudring ved magerholm fergekai/ferjekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, mudring ved magerholm fergekai/ferjekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Permit
Statens vegvesen, mudring ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Statens vegvesen, mudring ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Haram Permit
Statens vegvesen, utfylling i sjø ved halsa fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, utfylling i sjø ved halsa fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Halsa Permit
Statens vegvesen, utfylling i sjø ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Statens vegvesen, utfylling i sjø ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Haram Permit
Statens vegvesen, utfylling i sjø ved volda fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, utfylling i sjø ved volda fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Volda Permit
Statkraft as settefiskanlegg eresfjord (Statkraft energi as) Statkraft as settefiskanlegg eresfjord (Statkraft energi as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Møre og Romsdal Nesset Permit
Statkraft energi as - utbedring av flomavledning ved follsjødammen (Statkraft energi as) Statkraft energi as - utbedring av flomavledning ved follsjødammen (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Surnadal Permit
Steinsvik, settefisk (Mowi norway as) Steinsvik, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Volda Permit 2009
Stemmedalen vasslag - vassverk i aspevika Stemmedalen vasslag - vassverk i aspevika Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit
Stena recycling as avd kristiansund (Stena recycling as) Stena recycling as avd kristiansund (Stena recycling as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit
Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, nordøyvegen (Statens vegvesen) Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, nordøyvegen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Haram Permit
Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, ålesundtunnelane (Statens vegvesen) Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, ålesundtunnelane (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Stokkset, matfisk og settefisk (Sande seafarm production as) Stokkset, matfisk og settefisk (Sande seafarm production as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Sande på Sunnmøre Permit, Permit
Storelva, settefisk (Vartdal fiskeoppdrett as) Storelva, settefisk (Vartdal fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit 2018
Storskjeret, matfisk (Salmar farming as) Storskjeret, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aure Permit
Storvika, matfisk (Mowi norway as) Storvika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Fræna Permit 2011
Strafo as Strafo as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Møre og Romsdal Ålesund Permit 2017, 2013 [...]
Stranda anleggsservice as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Stranda anleggsservice as) Stranda anleggsservice as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Stranda anleggsservice as) Avfall N/A Møre og Romsdal Stranda Permit
Stranda gjenvinning & transport as (Stranda gjenvinning & transport as) Stranda gjenvinning & transport as (Stranda gjenvinning & transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Stranda Permit, Permit 2018, 2006
Strandkantdeponi i gjerdsvika (Kystverket midt-norge) Strandkantdeponi i gjerdsvika (Kystverket midt-norge) Engangstiltak Strandkantdeponi Møre og Romsdal Sande på Sunnmøre Permit
Suholmen, matfisk (Salmar farming as) Suholmen, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Sunnmøre bilopphugging as (Sunnmøre bilopphugg v/s sjøholt) Sunnmøre bilopphugging as (Sunnmøre bilopphugg v/s sjøholt) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ørskog Permit 2019, 2014 [...]
Sunnmøre transport as (sunn trans) (Sunnmøre transport as) Sunnmøre transport as (sunn trans) (Sunnmøre transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2019, 2018 [...]
Surnadal gjenvinningsstasjon (Hamos forvaltning iks) Surnadal gjenvinningsstasjon (Hamos forvaltning iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Surnadal Permit, Permit 2018, 2013
Svanøya akva (Nekton havbruk as) Svanøya akva (Nekton havbruk as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Smøla Permit
Sykkylven maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Sykkylven maskin as) Sykkylven maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Sykkylven maskin as) Avfall N/A Møre og Romsdal Sykkylven Permit
Sætre, settefisk (Rauma sætre as) Sætre, settefisk (Rauma sætre as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Permit 2019
Søre sunnmøre reinhaldsverk iks (Søre sunnmøre reinhaldsverk iks) Søre sunnmøre reinhaldsverk iks (Søre sunnmøre reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ulstein Permit 2015, 2013 [...]
Tafjord kraftvarme as-oljefyr Tafjord kraftvarme as-oljefyr Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Ålesund Permit
Tafjord kraftvarme avd produksjon Tafjord kraftvarme avd produksjon Landbasert Avfallsforbrenning Møre og Romsdal Ålesund Permit 2018, 2017 [...]
Tafjord, settefisk (Hofseth aqua as) Tafjord, settefisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Norddal Permit
Talgø møre tre as Talgø møre tre as Landbasert Treforedling Møre og Romsdal Surnadal Permit 2018, 2016
Tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved devoldholmen ved vågen (Kristiansund og nordmøre havn iks) Tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved devoldholmen ved vågen (Kristiansund og nordmøre havn iks) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Tine meieriet ørsta Tine meieriet ørsta Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016, 2010
Tine meieriet elnesvågen Tine meieriet elnesvågen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Fræna Permit 2016, 2011
Tine meieriet tresfjord Tine meieriet tresfjord Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Vestnes Permit 2016, 2011
Tine sa avd ålesund Tine sa avd ålesund Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Ålesund Permit 2017, 2014 [...]
Tjeldbergodden biopark, settefisk (Njord salmon as) Tjeldbergodden biopark, settefisk (Njord salmon as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Aure Permit
Tjeldbergodden biopark, settefisk (Tjeldbergodden rensefisk as) Tjeldbergodden biopark, settefisk (Tjeldbergodden rensefisk as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Aure Permit 2018
Tjeldbergodden reservekraft Tjeldbergodden reservekraft Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Aure Permit, Carbon units 2012
Tofte gjenvinning as (Tofte gjenvinning as) Tofte gjenvinning as (Tofte gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Molde Permit, Permit, Permit, Permit 2018, 2017 [...]
Tomra maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Tomra maskin as) Tomra maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Tomra maskin as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Vestnes Permit
Torjulvågen land, settefisk (Tingvollfisk as) Torjulvågen land, settefisk (Tingvollfisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Tingvoll Permit
Trohaugen, matfisk og settefisk (Tomren fish as) Trohaugen, matfisk og settefisk (Tomren fish as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Permit
Tueneset, matfisk og skalldyr (Stiftelsen atlanterhavsparken - norges nasjonale akvarium) Tueneset, matfisk og skalldyr (Stiftelsen atlanterhavsparken - norges nasjonale akvarium) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Ålesund Permit
Tunnelåpning indreeide (Statens vegvesen) Tunnelåpning indreeide (Statens vegvesen) Engangstiltak N/A Møre og Romsdal Norddal Permit
Tunnelåpning korsmyra (Statens vegvesen) Tunnelåpning korsmyra (Statens vegvesen) Engangstiltak N/A Møre og Romsdal Stranda Permit
Tveekrem, settefisk (Straumsnes settefisk as) Tveekrem, settefisk (Straumsnes settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2018
U12 hessa (Ålesund kommune) U12 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit
U13 hessa (Ålesund kommune) U13 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit
U14 kleivane (Ålesund kommune) U14 kleivane (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
U2 sævollen (Ålesund kommune) U2 sævollen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit
U35 kvennaneset (Ålesund kommune) U35 kvennaneset (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
U85 bogneset (Ålesund kommune) U85 bogneset (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
U88 bogneset (Ålesund kommune) U88 bogneset (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
Umoe sterkoder as - utfylling (Umoe sterkoder as) Umoe sterkoder as - utfylling (Umoe sterkoder as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Urke, settefisk (Urke fiskeoppdrett as) Urke, settefisk (Urke fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit 2018
Utfylling for dypvannskai ved husøya i kristiansund kommune (Husøya næringspark as) Utfylling for dypvannskai ved husøya i kristiansund kommune (Husøya næringspark as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Utfylling i harøysundet i fræna kommune (Vikomar as) Utfylling i harøysundet i fræna kommune (Vikomar as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Fræna Permit
Utfylling i sjø ved brødrene sperre, avd. hoff (Brødrene sperre as) Utfylling i sjø ved brødrene sperre, avd. hoff (Brødrene sperre as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Utfylling i sjø ved fjordgata 18 (200/80), cape invest as (Cape invest as) Utfylling i sjø ved fjordgata 18 (200/80), cape invest as (Cape invest as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Utfylling i sjø ved flusund brygge i herøy, hans remøy (Hans sigvald remøy) Utfylling i sjø ved flusund brygge i herøy, hans remøy (Hans sigvald remøy) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Tillatelse
Utfylling i sjø ved harøysund (Vikomar as) Utfylling i sjø ved harøysund (Vikomar as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Fræna Permit
Utfylling i sjø ved hestvikholman (Kb project as) Utfylling i sjø ved hestvikholman (Kb project as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Averøy Permit
Utfylling i sjø ved sjukestranda, veri eiendom as (Veri eiendom as) Utfylling i sjø ved sjukestranda, veri eiendom as (Veri eiendom as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Skodje Permit
Utfylling i sjø ved sjøholt småbåthavn (Ørskog småbåtlag) Utfylling i sjø ved sjøholt småbåthavn (Ørskog småbåtlag) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ørskog Permit 2019
Utfylling i sjø ved steinshamn på harøya i sandøy kommune (I p huse as) Utfylling i sjø ved steinshamn på harøya i sandøy kommune (I p huse as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sandøy Permit
Utfylling i sjø ved storsandøyveien 283, b-o service as (B-o service as) Utfylling i sjø ved storsandøyveien 283, b-o service as (B-o service as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Averøy Permit
Utfylling i sjø ved ulstein betongindustri as (Ulstein betongindustri as) Utfylling i sjø ved ulstein betongindustri as (Ulstein betongindustri as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ulstein Permit
Utfylling i sjø ved vard group sin eiendom 178/81 på terøya (Vard group as) Utfylling i sjø ved vard group sin eiendom 178/81 på terøya (Vard group as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Haram Permit
Utfylling i sjø øst for tjeldbergodden (salfjord as) (Salfjord as) Utfylling i sjø øst for tjeldbergodden (salfjord as) (Salfjord as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Aure Permit
Utfylling nær edøya hurtigbåtkai for bygging av moloutstikk (Statens vegvesen) Utfylling nær edøya hurtigbåtkai for bygging av moloutstikk (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Smøla Permit
Utfylling ved bolsøyneset i molde (Verftsgata 10 molde as) Utfylling ved bolsøyneset i molde (Verftsgata 10 molde as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Permit
Utfylling ved flatholmen (Ålesundregionens havnevesen) Utfylling ved flatholmen (Ålesundregionens havnevesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Utfylling ved sørholmen (Jemar utvikling as) Utfylling ved sørholmen (Jemar utvikling as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Utskiftning av forurenset masse i forbindelse med arbeid på slipp (Kristiansund mekaniske as) Utskiftning av forurenset masse i forbindelse med arbeid på slipp (Kristiansund mekaniske as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Vakumentreprenøren as (Vakumentreprenøren as) Vakumentreprenøren as (Vakumentreprenøren as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit, Permit 2014, 2013
Vard group as avd. langsten Vard group as avd. langsten Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Møre og Romsdal Vestnes Permit 2019, 2014 [...]
Vartdal gjenvinning as avd jan henriksen (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as avd jan henriksen (Vartdal gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2017, 2010 [...]
Vartdal gjenvinning as flatholmen (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as flatholmen (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Permit 2015, 2011
Vartdal gjenvinning as, avd kristiansund (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as, avd kristiansund (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2016, 2015 [...]
Vartdal gjenvinning, hareid - biloppsamling og skrap (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning, hareid - biloppsamling og skrap (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Hareid Permit, Permit
Vartdal gjenvinning, vartdal - behandling metall og ee-avfall Vartdal gjenvinning, vartdal - behandling metall og ee-avfall Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016, 2012 [...]
Vartdal gjenvinning, vartdal - biloppsamling (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning, vartdal - biloppsamling (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ørsta Permit 2015, 2015 [...]
Vartdal riflebaner Vartdal riflebaner Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Ørsta Permit
Vasstranda vannbehandlingsanlegg Vasstranda vannbehandlingsanlegg Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Vedde as Vedde as Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Sula Permit, Carbon units 2015, 2011
Veidekke industri as avd kristiansund Veidekke industri as avd kristiansund Landbasert Asfaltverk Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2017, 2016 [...]
Veidekke industri as avd ålesund - anl. for returasfalt i asfaltverket (Veidekke industri as) Veidekke industri as avd ålesund - anl. for returasfalt i asfaltverket (Veidekke industri as) Avfall N/A Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Veidekke industri as avd. ålesund - anl. for returasfalt i pukkverket (Veidekke industri as) Veidekke industri as avd. ålesund - anl. for returasfalt i pukkverket (Veidekke industri as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit
Veidekke industri as på horgheim - anlegg for returasfalt (Veidekke industri as) Veidekke industri as på horgheim - anlegg for returasfalt (Veidekke industri as) Avfall N/A Møre og Romsdal Rauma Permit
Veidekke raudsand - mellomlager for masser (Veidekke entreprenør as) Veidekke raudsand - mellomlager for masser (Veidekke entreprenør as) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Nesset Permit 2019
Vest-miljø as (Vest-miljø as) Vest-miljø as (Vest-miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Hareid Permit 2019, 2018 [...]
Vestnes renovasjon as - anlegg for biologisk behandling (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - anlegg for biologisk behandling (Vestnes renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Møre og Romsdal Vestnes Permit, Permit
Vestnes renovasjon as - farlig avfall (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - farlig avfall (Vestnes renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Vestnes Permit
Vestnes renovasjon as - mottak, mellomlagring og sortering (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - mottak, mellomlagring og sortering (Vestnes renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Vestnes Permit 2016, 2006
Vestnes renovasjon as - øveråslia avfallsdeponi (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - øveråslia avfallsdeponi (Vestnes renovasjon as) Deponi Deponering Møre og Romsdal Vestnes Permit 2016, 2012
Vestrefjorden, settefisk (Rauma eik as) Vestrefjorden, settefisk (Rauma eik as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Haram Permit 2018
Videild, settefisk (Mowi norway as) Videild, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vanylven Permit 2018
Vik ørsta avdeling ørsta Vik ørsta avdeling ørsta Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016, 2012
Vikane akva (Nordi ocean as) Vikane akva (Nordi ocean as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Giske Permit
Vikenco as Vikenco as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Aukra Permit 2018, 2015 [...]
Viking gjenvinning as (Viking gjenvinning as) Viking gjenvinning as (Viking gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Permit 2019
Vikomar as Vikomar as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Fræna Permit 2014
Vindsnes, matfisk (Hofseth aqua as) Vindsnes, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Norddal Permit 2017
Visnes kalk og marmorbrudd as Visnes kalk og marmorbrudd as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Eide Permit 2016, 2015 [...]
Vital seafood as i stranda Vital seafood as i stranda Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Stranda Permit 2016, 2011
Vitrans as sitt anlegg for returasfalt og brukt betong (Vitrans as) Vitrans as sitt anlegg for returasfalt og brukt betong (Vitrans as) Avfall N/A Møre og Romsdal Fræna Permit
Volda maskin as - grustak i ørsta - anlegg for returasfalt (Volda maskin as) Volda maskin as - grustak i ørsta - anlegg for returasfalt (Volda maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit
Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit 2018, 2013 [...]
Voldnes, matfisk (Mowi norway as) Voldnes, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Herøy på Sunnmøre Permit
Vullum, matfisk (Lerøy midt as) Vullum, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Halsa Permit
Vør - melsgjerdet avfallsanlegg (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Vør - melsgjerdet avfallsanlegg (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit
Ytre nordmøre slakteri Ytre nordmøre slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2015, 2011
Øre vilt sa Øre vilt sa Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Gjemnes Permit 2018, 2011
Ålesund bilsenter as - kasserte kjøretøy (Ålesund bilsenter as) Ålesund bilsenter as - kasserte kjøretøy (Ålesund bilsenter as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Permit
Ålesund krematorium Ålesund krematorium Landbasert Krematorium Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2014
Ålesund lufthavn, vigra Ålesund lufthavn, vigra Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Giske Permit 2016, 2013 [...]
Ålesund riflebaner Ålesund riflebaner Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Årim - mottak/lagring av ordinært avfall på håhjem industriområde (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap iks) Årim - mottak/lagring av ordinært avfall på håhjem industriområde (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Skodje Tillatelse
Årim, gjøsundneset miljøstasjon (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap iks) Årim, gjøsundneset miljøstasjon (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Permit
Årim, kjølen miljøstasjon (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap iks) Årim, kjølen miljøstasjon (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Stranda Permit 2019
Årim, nøsa miljøstasjon (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap iks) Årim, nøsa miljøstasjon (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Haram Permit 2019
Årødalen avfallsdeponi (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Årødalen avfallsdeponi (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Deponi Deponering Møre og Romsdal Molde Permit 2018, 2016 [...]
Aas mek. verksted as Aas mek. verksted as Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Møre og Romsdal Vestnes Permit 2017, 2016 [...]
Aasen bil-demontering as (Aasen bildemontering as) Aasen bil-demontering as (Aasen bildemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Hareid Permit 2014, 2011

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.