Facility with permit

Sector

Type of operation

geographical area

 

372 virksomheter.

Facility* Sector Type of operation County Municipality Permits Controls
Aga as tjeldbergodden Aga as tjeldbergodden Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Aure Permit
Alf engen as - anlegg for returasfalt og returbetong (Alf engen as) Alf engen as - anlegg for returasfalt og returbetong (Alf engen as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Sunndal Permit 2017
Algea as Algea as Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2015, 2011
Andholmen 1, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Andholmen 1, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Angråmyra riflebane Angråmyra riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Surnadal Permit
Astero as, utfylling i sjø ved strandgata 20 i åndalsnes (Astero as) Astero as, utfylling i sjø ved strandgata 20 i åndalsnes (Astero as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Rauma Permit
Aukan, matfisk (Ode as) Aukan, matfisk (Ode as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Aure Permit
Aunvågen, settefisk (Nekton settefisk as) Aunvågen, settefisk (Nekton settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Smøla Permit
Aurstad tunnel as sitt anlegg for returasfalt og returbetong i volda (Aurstad tunnel as) Aurstad tunnel as sitt anlegg for returasfalt og returbetong i volda (Aurstad tunnel as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Volda Permit
Aurvoll og furesund as sitt anlegg for returasfalt (Aurvoll og furesund as) Aurvoll og furesund as sitt anlegg for returasfalt (Aurvoll og furesund as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Hareid Permit
Autopress as (Autopress as) Autopress as (Autopress as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Sunndal Permit 2023, 2015 [...]
Avinor as avd ørsta/volda lufthavn Avinor as avd ørsta/volda lufthavn Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016, 2013
Barstadvik, landbasert oppdrett (Aquagen as) Barstadvik, landbasert oppdrett (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit
Barstadvik, matfisk og settefisk (Aquagen as) Barstadvik, matfisk og settefisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit
Batnfjorden, matfisk (Nordic halibut as) Batnfjorden, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Gjemnes Tillatelse
Berg lipidtech as Berg lipidtech as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Sula Permit 2018, 2015 [...]
Bergmesteren raudsand as - peling for ny kai gnr. 240 bnr. 51 (Bergmesteren raudsand as) Bergmesteren raudsand as - peling for ny kai gnr. 240 bnr. 51 (Bergmesteren raudsand as) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Permit
Bergmesteren raudsand as - sorteringsanlegg for bunnaske Bergmesteren raudsand as - sorteringsanlegg for bunnaske Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Molde Permit
Bergmesteren raudsand as -deponi 1- industrideponi (Bergmesteren raudsand as) Bergmesteren raudsand as -deponi 1- industrideponi (Bergmesteren raudsand as) Deponi Industrideponering Møre og Romsdal Molde Permit 2018, 2009
Bergmesteren raudsand, deponi 2 (Bergmesteren raudsand as) Bergmesteren raudsand, deponi 2 (Bergmesteren raudsand as) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Molde Permit
Bingsa avfallsdeponi (Ålesund kommune) Bingsa avfallsdeponi (Ålesund kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Ålesund Permit 2023, 2016 [...]
Bingsa gjenvinning - ordinært og farlig avfall (Attvin as) Bingsa gjenvinning - ordinært og farlig avfall (Attvin as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Ålesund Permit 2019, 2019
Bingsa gjenvinning, eksport og import av avfall (Attvin as) Bingsa gjenvinning, eksport og import av avfall (Attvin as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Ålesund Permit
Bingsa metallsortering (Attvin as) Bingsa metallsortering (Attvin as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Biogass - martin toreli (Martin toreli) Biogass - martin toreli (Martin toreli) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Biogass - pål kristian vedeld (Pål kristian vedeld) Biogass - pål kristian vedeld (Pål kristian vedeld) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Vanylven Permit
Biogassanlegg - ola vaseng (Ola vaseng) Biogassanlegg - ola vaseng (Ola vaseng) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Surnadal Permit
Biologisk avfall - børge rød (Børge rød) Biologisk avfall - børge rød (Børge rød) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit
Bjorneremsbukta, skalldyr (Silver seafood as) Bjorneremsbukta, skalldyr (Silver seafood as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Molde Permit
Bjørndal, matfisk (Måsøval drift as) Bjørndal, matfisk (Måsøval drift as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ørsta Permit 2017
Brannøvingsområde årødalen - molde brann og redning Brannøvingsområde årødalen - molde brann og redning Landbasert Brannøvingsplass Møre og Romsdal Molde Permit 2022
Bredesen graving & transport as - anl. for returasfalt og returbetong (As bredesen graving & transport) Bredesen graving & transport as - anl. for returasfalt og returbetong (As bredesen graving & transport) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sunndal Permit 2017
Bredesen og mikkelsen as,eidet - anlegg for returasfalt og returbetong (Bredesen og mikkelsen as) Bredesen og mikkelsen as,eidet - anlegg for returasfalt og returbetong (Bredesen og mikkelsen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Surnadal Permit 2017
Brekke & kleppe anlegg as sitt anlegg for returasfalt (Brekke & kleppe anlegg as) Brekke & kleppe anlegg as sitt anlegg for returasfalt (Brekke & kleppe anlegg as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Hareid Permit 2018
Brunstad as Brunstad as Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2019, 2007
Brødr. sunde avd. ålesund Brødr. sunde avd. ålesund Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Permit 2023, 2021 [...]
Brødrene bakk as (Brødrene bakk as) Brødrene bakk as (Brødrene bakk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Aure Permit, Permit 2022, 2022 [...]
Brødrene sætran (Brødrene sætran as) Brødrene sætran (Brødrene sætran as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Smøla Permit, Permit 2020, 2019 [...]
Dags maskin as - anlegg for returasfalt (Dags maskin as) Dags maskin as - anlegg for returasfalt (Dags maskin as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Sykkylven Permit
Dale (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Dale (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Dale, settefisk (Salmon evolution dale as) Dale, settefisk (Salmon evolution dale as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Volda Permit 2018
Daugstad ii, settefisk (Irsea arc as) Daugstad ii, settefisk (Irsea arc as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Permit
Dryna, matfisk (Salmar farming as) Dryna, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Permit
Ductor sunndal as (Ductor sunndal as) Ductor sunndal as (Ductor sunndal as) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Sunndal Permit
Dumping i sjø ved sessholmen/nørde langøya (A/s norske shell) Dumping i sjø ved sessholmen/nørde langøya (A/s norske shell) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Aukra Permit
Dysjaneset, matfisk (Ode as) Dysjaneset, matfisk (Ode as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Permit
Eidsdal fergekai, dumping av muddermasser (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Eidsdal fergekai, dumping av muddermasser (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Fjord Permit
Eikesdal, laksekultivering (Statnett sf) Eikesdal, laksekultivering (Statnett sf) Akvakultur Kultiveringsanlegg Møre og Romsdal Molde Permit
Elektrogjenvinning møre (Elektrogjenvinning møre as) Elektrogjenvinning møre (Elektrogjenvinning møre as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Ørsta Permit
Endreset, matfisk (Lerøy midt as) Endreset, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017
Epax norway as, avd ålesund Epax norway as, avd ålesund Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021, 2017 [...]
Europrofil as - håhjem Europrofil as - håhjem Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Møre og Romsdal Ålesund Permit 2022, 2013 [...]
Firmenich bjørge biomarin as Firmenich bjørge biomarin as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021, 2014 [...]
Fiskerstrand verft - mindre utfylling i sjø (Fiskerstrand verft as) Fiskerstrand verft - mindre utfylling i sjø (Fiskerstrand verft as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sula Permit
Fiskåholmen - utfylling (Prodtex industri as) Fiskåholmen - utfylling (Prodtex industri as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Vanylven Permit
Fjordlaks as, klippfiskproduksjon Fjordlaks as, klippfiskproduksjon Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Ålesund Permit 2018, 2014 [...]
Follsjø - anleggsarbeid inntak (Statkraft energi as) Follsjø - anleggsarbeid inntak (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Surnadal Permit
Fortuna oils as Fortuna oils as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2016, 2011
Fosnavaag pelagic as Fosnavaag pelagic as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit 2018, 2016 [...]
Franzefoss gjenvinning as - vestbase (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as - vestbase (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Franzefoss gjenvinning as avd ulsteinvik (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd ulsteinvik (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ulstein Permit 2020, 2015 [...]
Franzefoss gjenvinning husøya Franzefoss gjenvinning husøya Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2023, 2021 [...]
Franzefoss gjenvinning, avd. hareid - farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning, avd. hareid - farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Hareid Permit, Permit, Permit 2022, 2018 [...]
Fredø elg- og riflebane Fredø elg- og riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Frydenbø industri as - mudring og peling ved osholmen / skarbøvik (Frydenbø industri as) Frydenbø industri as - mudring og peling ved osholmen / skarbøvik (Frydenbø industri as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Permit
Gaustad, matfisk (Måsøval as) Gaustad, matfisk (Måsøval as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Gaustad, matfisk (Måsøval lisens as) Gaustad, matfisk (Måsøval lisens as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Gc rieber vivomega as fabrikk 2000 Gc rieber vivomega as fabrikk 2000 Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2021, 2016 [...]
Geilbukta akva (Hauge aqua farming as) Geilbukta akva (Hauge aqua farming as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Rauma Permit
Geir vågen as - anlegg for returasfalt og returbetong i saghøgda (Geir vågen as) Geir vågen as - anlegg for returasfalt og returbetong i saghøgda (Geir vågen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2017
Gjerde, matfisk (Måsøval drift as) Gjerde, matfisk (Måsøval drift as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ulstein Permit 2017
Gjerde, matfisk (Salmar oppdrett as) Gjerde, matfisk (Salmar oppdrett as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Aure Permit
Gjermundnes, matfisk (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ntnu) Gjermundnes, matfisk (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ntnu) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Permit
Gjerset v, matfisk (Salmar farming as) Gjerset v, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ålesund Permit
Gjøco Gjøco Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Gjemnes Permit 2021, 2020 [...]
Green yard kleven as Green yard kleven as Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Møre og Romsdal Ulstein Permit, Permit
Grunden (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Grunden (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Grønset, matfisk (Nordic halibut as) Grønset, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Gjemnes Permit
Grønseth maskin as Grønseth maskin as Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Gjemnes Permit 2018
Gustad as - anlegg for returasfalt og returbetong (Gustad as) Gustad as - anlegg for returasfalt og returbetong (Gustad as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Averøy Permit 2017
Gyljeneset, settefisk (Stordal aquaproduksjon as) Gyljeneset, settefisk (Stordal aquaproduksjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Fjord Permit
H i giørtz sønner as - utfylling sjukeneset, gnr. 61 bnr. 142 (H i giørtz sønner as) H i giørtz sønner as - utfylling sjukeneset, gnr. 61 bnr. 142 (H i giørtz sønner as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sula Permit
Hagelin (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Hagelin (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2010
Halliburton vestbase kristiansund (Halliburton as) Halliburton vestbase kristiansund (Halliburton as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017
Hammervold renovasjon as (Hammervold renovasjon as) Hammervold renovasjon as (Hammervold renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit 2016
Hamnøya sør akva (Nordi ocean as) Hamnøya sør akva (Nordi ocean as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Giske Permit
Hegerbergtrøa, matfisk (Aquagen as) Hegerbergtrøa, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2016
Heggeset, matfisk (Måsøval as) Heggeset, matfisk (Måsøval as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Averøy Permit
Hendneset, matfisk (Nordic halibut as) Hendneset, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Averøy Permit 2018
Herøy vasslag - utsipp av spylevatn frå vassbehandling på moltu (Herøy vasslag sa) Herøy vasslag - utsipp av spylevatn frå vassbehandling på moltu (Herøy vasslag sa) Avfall N/A Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit
Hindalsrøra vannbehandling Hindalsrøra vannbehandling Landbasert N/A Møre og Romsdal Molde Permit
Hjelvik matfisk as (Hjelvik matfisk as) Hjelvik matfisk as (Hjelvik matfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Rauma Permit
Hjelvik, settefisk (Hjelvik settefisk a/s) Hjelvik, settefisk (Hjelvik settefisk a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Rauma Permit
Hoemsnes - biogassanlegg (Hoemsnes inge) Hoemsnes - biogassanlegg (Hoemsnes inge) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Hofseth aqua as avd 35 ålesund oljefabrikk Hofseth aqua as avd 35 ålesund oljefabrikk Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Ålesund Permit 2018, 2014 [...]
Hofseth biocare as avd midsund Hofseth biocare as avd midsund Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Permit 2016, 2015 [...]
Holen sand- og grustak - anlegg for returasfalt (Holen sand og grustak as) Holen sand- og grustak - anlegg for returasfalt (Holen sand og grustak as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit
Holmskallen, matfisk (Mowi seawater norway as) Holmskallen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Ålesund Permit
Honnhammarvika, matfisk (Aquagen as) Honnhammarvika, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2016
Hordafor as avd. averøy Hordafor as avd. averøy Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Averøy Permit 2020, 2017 [...]
Hydro aluminium sunndal Hydro aluminium sunndal Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Sunndal Permit, Carbon units 2022, 2021 [...]
Hydro aluminium sunndal, eksport av avfall (Hydro aluminium as) Hydro aluminium sunndal, eksport av avfall (Hydro aluminium as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Sunndal Permit, Permit
Hårkallbåen, matfisk (Måsøval as) Hårkallbåen, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Indre harøya ii, settefisk (Salmon evolution norway as) Indre harøya ii, settefisk (Salmon evolution norway as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Hustadvika Permit
J e ekornes - forbrenningsanlegg på ikornnes J e ekornes - forbrenningsanlegg på ikornnes Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2019, 2013 [...]
J e ekornes as avd aure J e ekornes as avd aure Landbasert N/A Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2018
J e ekornes as avd tynes J e ekornes as avd tynes Landbasert N/A Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2018
J o moen miljø as (J.o. moen miljø as) J o moen miljø as (J.o. moen miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Rauma Permit, Permit 2020, 2016 [...]
J o moen sandtak as - lager for returasfalt (J.o. moen sandtak as) J o moen sandtak as - lager for returasfalt (J.o. moen sandtak as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Rauma Permit
Jaron prosjekt verftsgata 2-6 - utfylling (Jaron prosjekt - sivilingeniør jann reistad) Jaron prosjekt verftsgata 2-6 - utfylling (Jaron prosjekt - sivilingeniør jann reistad) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Permit
Jkb transport as (Jkb transport as) Jkb transport as (Jkb transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit 2016, 2012
Kattholmen, matfisk (Måsøval as) Kattholmen, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2019
Kd norway as tidl marine ingredients as Kd norway as tidl marine ingredients as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Permit 2015, 2011 [...]
Kirkelandet kapell - kristiansund krematorium Kirkelandet kapell - kristiansund krematorium Landbasert Krematorium Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2021, 2014
Kjerstad, matfisk (Lerøy midt sjø as) Kjerstad, matfisk (Lerøy midt sjø as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Ålesund Permit
Kolvika brygge as, utfylling kolvika gnr. 136 bnr. 22 (Kolvika brygge as) Kolvika brygge as, utfylling kolvika gnr. 136 bnr. 22 (Kolvika brygge as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Korsneset, skalldyr (Finefish as) Korsneset, skalldyr (Finefish as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Permit 2014
Krekvikbogen, matfisk (Nordic halibut as) Krekvikbogen, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Kristiansund lufthavn, kvernberget Kristiansund lufthavn, kvernberget Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2016, 2014
Kvamsøy ferjekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Kvamsøy ferjekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Permit
Kvangardsnes, matfisk (Måsøval drift as) Kvangardsnes, matfisk (Måsøval drift as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Volda Permit 2017, 2011
Langlo as Langlo as Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Permit 2020, 2019 [...]
Larsnes ferjekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Larsnes ferjekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Permit
Lerstadtunellen - statens vegvesen Lerstadtunellen - statens vegvesen Landbasert Tunneldrift Møre og Romsdal Ålesund Permit
Lilleborg as avd ello - rene brensler Lilleborg as avd ello - rene brensler Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Lilleeide avfallsdeponi (asbest) (Vanylven kommune plan og utvikling) Lilleeide avfallsdeponi (asbest) (Vanylven kommune plan og utvikling) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Vanylven Permit 2015
Lilleeide riflebane Lilleeide riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse
Logistikk og baseservice as (Logistikk og baseservice as) Logistikk og baseservice as (Logistikk og baseservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017, 2016 [...]
Lumarine as - tømmervåg (Lumarine as) Lumarine as - tømmervåg (Lumarine as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Permit
Lybergsvika, matfisk (Salmar farming as) Lybergsvika, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Rauma Permit, Permit
Løken gård (Geir magne berg løken gård) Løken gård (Geir magne berg løken gård) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Løkkemyra (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Løkkemyra (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Maritime waste management vestbase (Maritime waste management as) Maritime waste management vestbase (Maritime waste management as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2014
Massedeponi på berge (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Massedeponi på berge (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Fjord Permit
Masselager på øye (Statens vegvesen) Masselager på øye (Statens vegvesen) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Fjord Permit
Mb eigedom as - utfylling i sjø ved mjosundet gnr. 7 bnr. 55 (Mb eigedom as) Mb eigedom as - utfylling i sjø ved mjosundet gnr. 7 bnr. 55 (Mb eigedom as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Aure Permit
Mec tec as (Mec tec as) Mec tec as (Mec tec as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Vestnes Permit
Mekvik maskin as - anlegg for pukkverk Mekvik maskin as - anlegg for pukkverk Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2019, 2018 [...]
Mekvik maskin as - anlegg for returasfalt (Mekvik maskin as) Mekvik maskin as - anlegg for returasfalt (Mekvik maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2019, 2018
Merraberget, matfisk (Aquagen as) Merraberget, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Permit 2016
Mesta as i herøy (Mesta as) Mesta as i herøy (Mesta as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit
Metallco møre, rauma (Metallco møre as) Metallco møre, rauma (Metallco møre as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Rauma Permit, Permit 2023, 2015
Miljøkvalitet as (Miljøkvalitet as) Miljøkvalitet as (Miljøkvalitet as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sykkylven Permit 2018, 2018 [...]
Molde lufthavn, årø Molde lufthavn, årø Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Molde Permit 2016, 2013
Molde pukkverk as - anlegg for returasfalt og returbetong (Molde pukkverk as) Molde pukkverk as - anlegg for returasfalt og returbetong (Molde pukkverk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit 2016
Mork (Skjerneset as) Mork (Skjerneset as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Averøy Permit
Mork ii, matfisk og settefisk (Mork rensefisk as) Mork ii, matfisk og settefisk (Mork rensefisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Averøy Permit, Permit 2022
Mowi asa, utfylling i sjø ved sighaug (Mowi asa) Mowi asa, utfylling i sjø ved sighaug (Mowi asa) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Vanylven Permit
Mowi markets norway as - eggesbønes Mowi markets norway as - eggesbønes Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit 2018, 2016 [...]
Mudring i nørvasundet (mostein kaupangen as) (Flakk kaupangen as) Mudring i nørvasundet (mostein kaupangen as) (Flakk kaupangen as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Permit
Mudring og utfylling til nye nerlandsøybrua (Møre og romsdal fylkeskommune) Mudring og utfylling til nye nerlandsøybrua (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit 2023
Mudring, sprenging og utfylling ved grynnvika/futvika i aukra kommune (A/s norske shell) Mudring, sprenging og utfylling ved grynnvika/futvika i aukra kommune (A/s norske shell) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Aukra Permit
Mudring, utfylling, peling og sprenging ved linge fergekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Mudring, utfylling, peling og sprenging ved linge fergekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Fjord Permit
Multi marine as Multi marine as Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2021, 2018 [...]
Myrbostad bygg og anlegg as Myrbostad bygg og anlegg as Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Permit
Møre bruktbildeler as (Møre bruktbildeler as) Møre bruktbildeler as (Møre bruktbildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Permit 2023, 2019 [...]
Møre bruktbildeler as avd. ålesund (Møre bruktbildeler as) Møre bruktbildeler as avd. ålesund (Møre bruktbildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Permit 2022, 2021 [...]
Møre og romsdal fk - remetunnelane fv659 Møre og romsdal fk - remetunnelane fv659 Landbasert Tunneldrift Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
Møre og romsdal fk - tunnelutslipp, nordøyvegen Møre og romsdal fk - tunnelutslipp, nordøyvegen Landbasert Tunneldrift Møre og Romsdal Ålesund Permit
Måløysundet akva (Tango seaweed as) Måløysundet akva (Tango seaweed as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit
Naustneset, matfisk (Lerøy midt as) Naustneset, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Gjemnes Permit
Ncc industry as avd. asfalt ålesund - returasfalt (Ncc industry as) Ncc industry as avd. asfalt ålesund - returasfalt (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit
Nesje transport as - anlegg for lagring av bildekk (Nesje transport as) Nesje transport as - anlegg for lagring av bildekk (Nesje transport as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Permit 2022
Nesset biogassanlegg (Havila biogass as) Nesset biogassanlegg (Havila biogass as) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Molde Permit
Nesset sand as sitt anlegg for returasfalt i tusten (Nesset sand as) Nesset sand as sitt anlegg for returasfalt i tusten (Nesset sand as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Permit
Nordheim, settefisk (Mowi asa) Nordheim, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Permit
Norsk gjenvinning as- dalegata 137 (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as- dalegata 137 (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit, Permit 2017, 2015
Norsk gjenvinning ålesund (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning ålesund (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit, Permit 2019, 2016 [...]
Nyhamna prosessanlegg Nyhamna prosessanlegg Landbasert Olje- og gassvirksomhet på land Møre og Romsdal Aukra Permit, Permit, Carbon units 2022, 2021 [...]
Odd småge as - anlegg for returasfalt og returbetong (Odd småge as) Odd småge as - anlegg for returasfalt og returbetong (Odd småge as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Aukra Permit
Olav alvheim maskinstasjon i sødalen - anlegg for returasfalt (Olav alvheim maskinstasjon as) Olav alvheim maskinstasjon i sødalen - anlegg for returasfalt (Olav alvheim maskinstasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Olav e. fiskarstrand Olav e. fiskarstrand Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Sula Permit 2015
Ole ringdal a.s Ole ringdal a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Stranda Permit 2020, 2016 [...]
Omya hustadmarmor avd. elnesvågen Omya hustadmarmor avd. elnesvågen Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Hustadvika Permit 2023, 2017 [...]
Opsal betong as Opsal betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016
Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt i samfjord (Opshaug as) Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt i samfjord (Opshaug as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt på furset (Opshaug as) Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt på furset (Opshaug as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Permit
Opshaug sandtak as stranda - anlegg for returasfalt (Opshaug as) Opshaug sandtak as stranda - anlegg for returasfalt (Opshaug as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Stranda Permit
Opshaug sandtak as, valderøy - anlegg for returasfalt. (Opshaug as) Opshaug sandtak as, valderøy - anlegg for returasfalt. (Opshaug as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Permit
Or, matfisk (Måsøval as) Or, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2019
Orholmen, matfisk (Måsøval as) Orholmen, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aukra Permit
Orkla food norge as, avd stranda Orkla food norge as, avd stranda Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Stranda Permit 2016, 2011
Orstranda akva (Algea as) Orstranda akva (Algea as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Oshaug metall as Oshaug metall as Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Molde Permit 2019, 2017 [...]
Ottem gjenvinning as (Ottem gjenvinning as) Ottem gjenvinning as (Ottem gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sunndal Permit 2019, 2014 [...]
Ottem resirk as Ottem resirk as Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Sunndal Permit 2022, 2018 [...]
Overåneset, matfisk (Hofseth aqua as) Overåneset, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stranda Permit 2017
P juls sandvig as, utfylling i sjø ved fjordgata, gnr. 200 bnr. 79 (P juls sandvig as) P juls sandvig as, utfylling i sjø ved fjordgata, gnr. 200 bnr. 79 (P juls sandvig as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Pelagia liavåg Pelagia liavåg Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Hareid Permit 2012
Pharma marine as Pharma marine as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Permit 2016, 2011
Quantafuel kristiansund as (Quantafuel kristiansund as) Quantafuel kristiansund as (Quantafuel kristiansund as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2022, 2022
Quantafuel testanlegg (Quantafuel as) Quantafuel testanlegg (Quantafuel as) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Ra1 cap clara (Molde vann og avløp kf) Ra1 cap clara (Molde vann og avløp kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Molde Permit 2021
Ra1 hessa (Ålesund kommune) Ra1 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021
Ra15 løvika (Ålesund kommune) Ra15 løvika (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2021
Ra18 borgundgavlen (Ålesund kommune) Ra18 borgundgavlen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2021
Ra1-geilneset (Sula kommune sentraladministrasjon) Ra1-geilneset (Sula kommune sentraladministrasjon) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Sula Permit 2021, 2011
Ra2 aspøy (Ålesund kommune) Ra2 aspøy (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2021, 2008
Ra2 djupvika (Sula kommune sentraladministrasjon) Ra2 djupvika (Sula kommune sentraladministrasjon) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Sula Permit 2021
Ra2 nøisomhed (Molde vann og avløp kf) Ra2 nøisomhed (Molde vann og avløp kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Molde Permit 2021, 2021 [...]
Ra20 flatholmen (Ålesund kommune) Ra20 flatholmen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021
Ra21 bingsa (Ålesund kommune) Ra21 bingsa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021
Ra26 hankane (Ålesund kommune) Ra26 hankane (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021
Ra3 larsgården (Ålesund kommune) Ra3 larsgården (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2021
Ra4 åse (Ålesund kommune) Ra4 åse (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2021, 2018
Ra5 breivika (Ålesund kommune) Ra5 breivika (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2021
Ra6 flisnes (Ålesund kommune) Ra6 flisnes (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021
Ramsvikneset akva (Tunicat as) Ramsvikneset akva (Tunicat as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Rasmus støvreide - utfylling i sjø ved åheim småbåthamn (molo) (Støvreide rasmus) Rasmus støvreide - utfylling i sjø ved åheim småbåthamn (molo) (Støvreide rasmus) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Vanylven Permit
Raudemel industriområde - biogassanlegg (Vest biogass as) Raudemel industriområde - biogassanlegg (Vest biogass as) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Volda Permit
Rauma kommunes lager for returasfalt (Rauma kommune utbygging) Rauma kommunes lager for returasfalt (Rauma kommune utbygging) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Rauma Permit
Rauma ullvarefabrikk Rauma ullvarefabrikk Landbasert Tekstil-, skinn- og tauprodukter Møre og Romsdal Rauma Permit 2022, 2017 [...]
Real alloy rød smelteverk, eksport og import av avfall (Speira recycling services norway as) Real alloy rød smelteverk, eksport og import av avfall (Speira recycling services norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Molde Permit
Reiråklakken, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Reiråklakken, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Reistad, matfisk og settefisk (Salmar farming as) Reistad, matfisk og settefisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Rauma Permit 2018
Residuos peligrosos as Residuos peligrosos as Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Retura søre sunnmøre (Retura søre sunnmøre as) Retura søre sunnmøre (Retura søre sunnmøre as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit, Permit 2023, 2015
Rimstad, matfisk og settefisk (Aquagen as) Rimstad, matfisk og settefisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2016
Rindarøy, matfisk (Vikenco as) Rindarøy, matfisk (Vikenco as) Akvakultur Slaktemerd Møre og Romsdal Aukra Permit
Rir iks - avfallsdeponi i årødalen (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Rir iks - avfallsdeponi i årødalen (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Molde Permit 2023, 2018 [...]
Rir næring as biloppsamlingsplass (Rir næring as) Rir næring as biloppsamlingsplass (Rir næring as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Molde Permit 2019
Romsdal gjenvinning as (Romsdal gjenvinning as) Romsdal gjenvinning as (Romsdal gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit 2022, 2022 [...]
Romsdal processing as Romsdal processing as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Molde Permit 2023, 2017 [...]
Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit, Permit 2022, 2018
Røneset, matfisk (Purecod as) Røneset, matfisk (Purecod as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Sykkylven Permit
Salmon evolution produksjon av laksefisk ved indre harøy (Salmon evolution norway as) Salmon evolution produksjon av laksefisk ved indre harøy (Salmon evolution norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Sandnesbukta, matfisk (Salmar farming as) Sandnesbukta, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Permit
Sar - tankfarm på vestbase (Sar as) Sar - tankfarm på vestbase (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2017, 2013
Sar as avd. kristiansund (Sar as) Sar as avd. kristiansund (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2015, 2010 [...]
Sar as kristiansund (Sar as) Sar as kristiansund (Sar as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit, Permit 2014, 2013
Sar treatment avd. averøy Sar treatment avd. averøy Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Averøy Permit 2022, 2018 [...]
Seterneset, matfisk (Salmar farming as) Seterneset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Permit 2020
Setevika, matfisk (Salmar farming as) Setevika, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Permit 2019
Sibelco nordic as, avd åheim Sibelco nordic as, avd åheim Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Vanylven Permit 2017, 2016 [...]
Silver seafood as Silver seafood as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Molde Permit
Sjølseng, matfisk, settefisk og skalldyr (Nofima as) Sjølseng, matfisk, settefisk og skalldyr (Nofima as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Sunndal Permit
Skarbukta, matfisk (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ntnu) Skarbukta, matfisk (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ntnu) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Permit
Skarbukta, matfisk (Salmar farming as) Skarbukta, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Permit
Skarvskjæret akva (Tango seaweed as) Skarvskjæret akva (Tango seaweed as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit
Skjellingen akva (Møre og romsdal fylkeskommune) Skjellingen akva (Møre og romsdal fylkeskommune) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Skotungneset, matfisk (Hofseth aqua as) Skotungneset, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stranda Permit 2017
Skretting fôrfabrikk, averøy Skretting fôrfabrikk, averøy Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Averøy Permit 2017, 2013
Sl maskin as - anlegg for returasfalt (Sl maskin as) Sl maskin as - anlegg for returasfalt (Sl maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Aure Permit
Slettvika, matfisk (Måsøval drift as) Slettvika, matfisk (Måsøval drift as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ørsta Permit 2017, 2011
Smedvågen ii, settefisk (Averøy industripark as) Smedvågen ii, settefisk (Averøy industripark as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Averøy Permit
Smedvågen, matfisk (Averøy industripark as) Smedvågen, matfisk (Averøy industripark as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Averøy Permit
Småstranda - utfylling (Vanylven kommune sentraladministrasjon) Småstranda - utfylling (Vanylven kommune sentraladministrasjon) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Vanylven Permit
Solskjeløy - akva (Bjørn arild søyseth) Solskjeløy - akva (Bjørn arild søyseth) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Aure Permit
Speira recycling services raudsand Speira recycling services raudsand Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Molde Permit 2023, 2022 [...]
Speira recycling services rød Speira recycling services rød Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Molde Permit 2022, 2019 [...]
Standal knuseverk as Standal knuseverk as Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Ørsta Permit 2014
Statens vegvesen, utfylling i sjø ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Statens vegvesen, utfylling i sjø ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Statkraft as settefiskanlegg eresfjord (Statkraft energi as) Statkraft as settefiskanlegg eresfjord (Statkraft energi as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Møre og Romsdal Molde Permit
Statkraft energi as - utbedring av flomavledning ved follsjødammen (Statkraft energi as) Statkraft energi as - utbedring av flomavledning ved follsjødammen (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Surnadal Permit
Statnett reservekraftanlegg nyhamna Statnett reservekraftanlegg nyhamna Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Aukra Permit
Stemmedalen vasslag - vassverk i aspevika Stemmedalen vasslag - vassverk i aspevika Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit
Stena recycling as avd kristiansund (Stena recycling as) Stena recycling as avd kristiansund (Stena recycling as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit
Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, nordøyvegen (Statens vegvesen) Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, nordøyvegen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Stokkset, matfisk og settefisk (Sande seafarm production as) Stokkset, matfisk og settefisk (Sande seafarm production as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Permit, Permit
Storelva, settefisk (Måsøval vartdal as) Storelva, settefisk (Måsøval vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit 2018
Stranda anleggsservice as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Stranda anleggsservice as) Stranda anleggsservice as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Stranda anleggsservice as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Permit
Stranda gjenvinning & transport as (Stranda gjenvinning & transport as) Stranda gjenvinning & transport as (Stranda gjenvinning & transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Stranda Permit, Permit 2018, 2006
Stranda kommune - mottak og mellomlagring av brukt asfalt og betong (Stranda kommune sentraladministrasjon) Stranda kommune - mottak og mellomlagring av brukt asfalt og betong (Stranda kommune sentraladministrasjon) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Stranda Permit
Støylen (Ode as) Støylen (Ode as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Volda Permit
Suholmen, matfisk (Salmar farming as) Suholmen, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Permit
Sunnmøre fiskeindustri as (Sunnmøre fiskeindustri as) Sunnmøre fiskeindustri as (Sunnmøre fiskeindustri as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Permit
Sunnmøre transport as (sunn-trans) (Sunnmøre transport as) Sunnmøre transport as (sunn-trans) (Sunnmøre transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2022, 2020 [...]
Surnadal gjenvinningsstasjon (Remidt iks) Surnadal gjenvinningsstasjon (Remidt iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Surnadal Permit, Permit 2018, 2013
Sykkylven maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Sykkylven maskin as) Sykkylven maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Sykkylven maskin as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Sykkylven Permit
Sætre, settefisk (Sætre settefisk as) Sætre, settefisk (Sætre settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Permit 2019
Søre sunnmøre gjenvinning as, torvmyrane ørsta (Søre sunnmøre gjenvinning as) Søre sunnmøre gjenvinning as, torvmyrane ørsta (Søre sunnmøre gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit, Permit, Permit 2018, 2018 [...]
Søre sunnmøre reinhaldsverk iks (Søre sunnmøre reinhaldsverk iks) Søre sunnmøre reinhaldsverk iks (Søre sunnmøre reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ulstein Permit, Permit 2020, 2015 [...]
Tafjord kraftvarme avd produksjon Tafjord kraftvarme avd produksjon Landbasert Avfallsforbrenning Møre og Romsdal Ålesund Permit 2022, 2018 [...]
Tafjord, settefisk (Hofseth aqua as) Tafjord, settefisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Fjord Permit, Permit 2022
Talgø møre tre as Talgø møre tre as Landbasert Treforedling Møre og Romsdal Surnadal Permit 2018, 2016
Tiltak i sjø - skare 52 (Bjørstad holding as) Tiltak i sjø - skare 52 (Bjørstad holding as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Permit
Tiltak i sjø tømmerkai - kamsodden (Molde og romsdal havn iks) Tiltak i sjø tømmerkai - kamsodden (Molde og romsdal havn iks) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Rauma Permit
Tine meieriet ørsta Tine meieriet ørsta Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016, 2010
Tine meieriet elnesvågen Tine meieriet elnesvågen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Hustadvika Permit 2016, 2011
Tine meieriet tresfjord Tine meieriet tresfjord Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Vestnes Permit 2016, 2011
Tine sa avd ålesund Tine sa avd ålesund Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Ålesund Permit 2017, 2014 [...]
Tjeldbergodden biopark, settefisk (Lumarine tjeldbergodden as) Tjeldbergodden biopark, settefisk (Lumarine tjeldbergodden as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Permit
Tjeldbergodden biopark, settefisk (Tjeldbergodden rensefisk as) Tjeldbergodden biopark, settefisk (Tjeldbergodden rensefisk as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Aure Permit 2018
Tjeldbergodden metanolfabrikk Tjeldbergodden metanolfabrikk Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Aure Permit, Carbon units 2021, 2017 [...]
Tjeldbergodden metanolfabrikk (Equinor asa) Tjeldbergodden metanolfabrikk (Equinor asa) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Aure Permit
Tjeldbergodden øst, matfisk (Salfjord as) Tjeldbergodden øst, matfisk (Salfjord as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Tofte gjenvinning as (Tofte gjenvinning as) Tofte gjenvinning as (Tofte gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Permit, Permit, Permit, Permit 2022, 2018 [...]
Tomra maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Tomra maskin as) Tomra maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Tomra maskin as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Vestnes Permit
Torjulvågen land, settefisk (Tingvollfisk as) Torjulvågen land, settefisk (Tingvollfisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Tingvoll Permit
Trohaugen, matfisk og settefisk (Tomren fish as) Trohaugen, matfisk og settefisk (Tomren fish as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Permit
Tueneset, matfisk og skalldyr (Stiftelsen atlanterhavsparken - norges nasjonale akvarium) Tueneset, matfisk og skalldyr (Stiftelsen atlanterhavsparken - norges nasjonale akvarium) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Ålesund Permit
Tunnelåpning indreeide (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Tunnelåpning indreeide (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Fjord Permit
Tunnelåpning korsmyra (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Tunnelåpning korsmyra (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Permit
U12 hessa (Ålesund kommune) U12 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021
U13 hessa (Ålesund kommune) U13 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021
U14 kleivane (Ålesund kommune) U14 kleivane (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit
U2 sævollen (Ålesund kommune) U2 sævollen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit 2021
U85 bogneset (Ålesund kommune) U85 bogneset (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2021
Umoe sterkoder as - utfylling (Sterkoder as) Umoe sterkoder as - utfylling (Sterkoder as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Urda, matfisk (Lerøy midt as) Urda, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Surnadal Permit
Urdaneset, matfisk (Hofseth aqua as) Urdaneset, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Stranda Permit
Urke, settefisk (Måsøval urke as) Urke, settefisk (Måsøval urke as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Permit 2018
Utfylling - torjulvåg (Nordic halibut as) Utfylling - torjulvåg (Nordic halibut as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Tingvoll Permit 2023
Utfylling grandfjæra i molde - grand fiære utvikling as (Grand fiære utvikling as) Utfylling grandfjæra i molde - grand fiære utvikling as (Grand fiære utvikling as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Permit 2023
Utfylling i sjø ved breivika industrivei 7-9 og 41 (Breivika industrivei 41 as) Utfylling i sjø ved breivika industrivei 7-9 og 41 (Breivika industrivei 41 as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Utfylling i sjø ved epax norway as, skarbøvik (Epax norway as) Utfylling i sjø ved epax norway as, skarbøvik (Epax norway as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Utfylling i sjø ved flusund brygge i herøy, hans remøy (Hans sigvald remøy) Utfylling i sjø ved flusund brygge i herøy, hans remøy (Hans sigvald remøy) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Permit
Utfylling i sjø ved steinshamn på harøya i sandøy kommune (I p huse as) Utfylling i sjø ved steinshamn på harøya i sandøy kommune (I p huse as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Utfylling i sjø øst for tjeldbergodden (salfjord as) (Salfjord as) Utfylling i sjø øst for tjeldbergodden (salfjord as) (Salfjord as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Aure Permit
Utfylling i vestadvika (hustadvika kommune) (Hustadvika kommune) Utfylling i vestadvika (hustadvika kommune) (Hustadvika kommune) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Utfylling lepsøya-lausundholmen (møre og romsdal fylkeskommune) (Møre og romsdal fylkeskommune) Utfylling lepsøya-lausundholmen (møre og romsdal fylkeskommune) (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Utfylling med betongrester i verpingsvika, flatholmvegen 39 (Sunnmøre transport as) Utfylling med betongrester i verpingsvika, flatholmvegen 39 (Sunnmøre transport as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit 2023
Utfylling og mudring ved rensvikholmen i kristiansund, egersund net as (Egersund net as) Utfylling og mudring ved rensvikholmen i kristiansund, egersund net as (Egersund net as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Utfylling rensvikholmen småbåthavn (Rensvik eiendom as) Utfylling rensvikholmen småbåthavn (Rensvik eiendom as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Utfylling skarbøvikgata 25 (Senterdrift eiendom as) Utfylling skarbøvikgata 25 (Senterdrift eiendom as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Utfylling ved grandfjøra i molde (grand fiære utvikling as) (Grand fiære utvikling as) Utfylling ved grandfjøra i molde (grand fiære utvikling as) (Grand fiære utvikling as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Utfylling ved larsneset (gnr. 87 bnr. 23) i sande kommune (Sande kommune) Utfylling ved larsneset (gnr. 87 bnr. 23) i sande kommune (Sande kommune) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Permit
Utfylling ved sørholmen (Jemar utvikling as) Utfylling ved sørholmen (Jemar utvikling as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Varholmyrane (Myrbostad bygg & anlegg as) Varholmyrane (Myrbostad bygg & anlegg as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Vartdal gjenvinning as avd ålesund (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as avd ålesund (Vartdal gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2022, 2017 [...]
Vartdal gjenvinning as flatholmen (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as flatholmen (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Permit, Permit 2020, 2015 [...]
Vartdal gjenvinning as, avd kristiansund (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as, avd kristiansund (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2016, 2015 [...]
Vartdal gjenvinning ålesund, eksport av avfall (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning ålesund, eksport av avfall (Vartdal gjenvinning as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Møre og Romsdal Ålesund Permit
Vartdal gjenvinning, hareid (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning, hareid (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Hareid Permit, Permit
Vartdal gjenvinning, vartdal - behandling metall og ee-avfall Vartdal gjenvinning, vartdal - behandling metall og ee-avfall Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Ørsta Permit, Permit 2023, 2016 [...]
Vartdal plastindustri as - liadal lager (Vartdal plastindustri as) Vartdal plastindustri as - liadal lager (Vartdal plastindustri as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ørsta Permit
Vartdal riflebaner Vartdal riflebaner Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Ørsta Permit
Vasstranda vannbehandlingsanlegg Vasstranda vannbehandlingsanlegg Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Vedde Vedde Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Sula Permit, Carbon units 2015, 2011
Vegsund slip eiendom as - peling i sjø (Vegsund slip eiendom as) Vegsund slip eiendom as - peling i sjø (Vegsund slip eiendom as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Sula Permit
Veidekke industri as avd kristiansund Veidekke industri as avd kristiansund Landbasert Asfaltverk Møre og Romsdal Kristiansund Permit, Permit 2022, 2020 [...]
Veidekke industri as avd ålesund - anl. for returasfalt i asfaltverket (Veidekke industri as) Veidekke industri as avd ålesund - anl. for returasfalt i asfaltverket (Veidekke industri as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Veidekke industri as avd. ålesund - anl. for returasfalt i pukkverket (Veidekke industri as) Veidekke industri as avd. ålesund - anl. for returasfalt i pukkverket (Veidekke industri as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit
Veidekke industri as kristiansund - pukkverk Veidekke industri as kristiansund - pukkverk Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Kristiansund Permit
Veidekke industri as på horgheim - anlegg for returasfalt (Veidekke industri as) Veidekke industri as på horgheim - anlegg for returasfalt (Veidekke industri as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Rauma Permit
Vest mat as Vest mat as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Vestnes Permit
Vestnes renovasjon as - anlegg for biologisk behandling (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - anlegg for biologisk behandling (Vestnes renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Møre og Romsdal Vestnes Permit, Permit 2023
Vestnes renovasjon as - farlig avfall (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - farlig avfall (Vestnes renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Vestnes Permit
Vestnes renovasjon as - mottak, mellomlagring og sortering (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - mottak, mellomlagring og sortering (Vestnes renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Vestnes Permit 2020, 2016 [...]
Vestnes renovasjon as - øveråslia avfallsdeponi (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - øveråslia avfallsdeponi (Vestnes renovasjon as) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Vestnes Permit 2023, 2016 [...]
Vestrefjorden, settefisk (Eik settefisk as) Vestrefjorden, settefisk (Eik settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ålesund Permit 2018
Veøy sør akva (Hauge aqua farming as) Veøy sør akva (Hauge aqua farming as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Molde Permit
Videre utfylling i sjø ved gnr. 155 bnr. 18 - nils sperre as (Nils sperre as) Videre utfylling i sjø ved gnr. 155 bnr. 18 - nils sperre as (Nils sperre as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Vik ørsta avdeling ørsta Vik ørsta avdeling ørsta Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Møre og Romsdal Ørsta Permit 2016, 2012
Vikane akva (Nordi ocean as) Vikane akva (Nordi ocean as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Giske Permit
Vikenco as Vikenco as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Aukra Permit 2023, 2018 [...]
Viking gjenvinning as (Viking gjenvinning as) Viking gjenvinning as (Viking gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Permit 2019
Vikomar as Vikomar as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Hustadvika Permit 2023, 2014
Vindsnes, matfisk (Hofseth aqua as) Vindsnes, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Fjord Permit 2017
Visnes kalk og marmorbrudd as Visnes kalk og marmorbrudd as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Hustadvika Permit 2022, 2016 [...]
Vital seafood as i stranda Vital seafood as i stranda Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Stranda Permit 2016, 2011
Vitrans as sitt anlegg for returasfalt og brukt betong (Vitrans as) Vitrans as sitt anlegg for returasfalt og brukt betong (Vitrans as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Hustadvika Permit
Voksa ferjekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Voksa ferjekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Permit
Volda maskin as - grustak i ørsta - anlegg for returasfalt (Volda maskin as) Volda maskin as - grustak i ørsta - anlegg for returasfalt (Volda maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit
Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) - biogass (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) - biogass (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Ørsta Permit
Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) - melsgjerdet avfallsanlegg (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) - melsgjerdet avfallsanlegg (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit
Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Permit 2018, 2013 [...]
Ytre nordmøre slakteri Ytre nordmøre slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Kristiansund Permit 2015, 2011
Øre vilt sa Øre vilt sa Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Gjemnes Permit 2018, 2011
Ørjavik, matfisk (Nordic halibut as) Ørjavik, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Hustadvika Permit, Permit
Ørskog transformatorstasjon - statnett Ørskog transformatorstasjon - statnett Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Permit
Ålesund bilsenter as - kasserte kjøretøy (Ålesund bilsenter as) Ålesund bilsenter as - kasserte kjøretøy (Ålesund bilsenter as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Permit
Ålesund kommune - utfylling i gangstøvika (Ålesund kommunes administrasjonsbygg as) Ålesund kommune - utfylling i gangstøvika (Ålesund kommunes administrasjonsbygg as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Permit
Ålesund krematorium Ålesund krematorium Landbasert Krematorium Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2014
Ålesund lufthavn, vigra Ålesund lufthavn, vigra Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Giske Permit 2016, 2013 [...]
Ålesund riflebaner Ålesund riflebaner Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Åram ferjekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Åram ferjekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Vanylven Permit
Årim, gjøsundneset miljøstasjon (Attvin as) Årim, gjøsundneset miljøstasjon (Attvin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Permit
Årim, kjølen miljøstasjon (Attvin as) Årim, kjølen miljøstasjon (Attvin as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Stranda Permit 2019
Årim, nøsa miljøstasjon (Attvin as) Årim, nøsa miljøstasjon (Attvin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Permit 2019
Aas mek. verksted as Aas mek. verksted as Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Møre og Romsdal Vestnes Permit 2023, 2017 [...]
Aasen bil-demontering as (Aasen bildemontering as) Aasen bil-demontering as (Aasen bildemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Hareid Permit 2014, 2011

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.