Facility with permit

Sector

Type of operation

geographical area

 

589 virksomheter.

Facility* Sector Type of operation County Municipality Permits Controls
A. johansen as A. johansen as Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Permit 2019
Adkomsttunnel nye unn (Universitetssykehuset nord-norge hf) Adkomsttunnel nye unn (Universitetssykehuset nord-norge hf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Narvik Permit
Alcoa mosjøen Alcoa mosjøen Landbasert Metallurgisk industri Nordland Vefsn Permit, Carbon units 2018, 2018 [...]
Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Deponi Industrideponering Nordland Vefsn Permit
Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Engangstiltak Mudring Nordland Vefsn Permit
Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Engangstiltak Mudring Nordland Vefsn Permit
Alcoa mosjøen, store åsnevdal - industrideponi (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen, store åsnevdal - industrideponi (Alcoa norway ans) Deponi Industrideponering Nordland Vefsn Permit 2009
Alstad renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Alstad renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit, Permit 2019, 2014
Alsvåg, matfisk (Viking øksnes as) Alsvåg, matfisk (Viking øksnes as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Øksnes Permit
Andalsvågen i, matfisk (Akvafuture as) Andalsvågen i, matfisk (Akvafuture as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Permit
Andøya flystasjon Andøya flystasjon Landbasert Flyplass Nordland Andøy Permit
Andøya flystasjon brannøvingsfelt Andøya flystasjon brannøvingsfelt Landbasert Brannøvingsplass Nordland Andøy Permit
Anevik, matfisk (Cermaq norway as) Anevik, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Aquarius as Aquarius as Landbasert Fiskeforedling Nordland Lurøy Permit 2019, 2011
Arbor-hattfjelldal a.s Arbor-hattfjelldal a.s Landbasert Treforedling Nordland Hattfjelldal Permit 2011, 2005
As glea As glea Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Permit 2019
Ausa vest i, matfisk (Prima torsk as) Ausa vest i, matfisk (Prima torsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Permit
Ballangen elg- og riflebaner Ballangen elg- og riflebaner Landbasert Skytebaner Nordland Ballangen Tillatelse
Be varme as Be varme as Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Nordland Bodø Permit, Carbon units 2017
Bensvik fiskekjøp ans Bensvik fiskekjøp ans Landbasert Fiskeforedling Nordland Værøy Tillatelse
Bergsøy, matfisk (Cermaq norway as) Bergsøy, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Bergvikodden, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Bergvikodden, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Bil1din - satellittmottak for kasserte kjøretøy - salhus - brønnøy (Namdal bilopphuggeri as) Bil1din - satellittmottak for kasserte kjøretøy - salhus - brønnøy (Namdal bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Brønnøy Permit
Bio miljø - åremma - kompostering (Bio miljø as) Bio miljø - åremma - kompostering (Bio miljø as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Permit 2019, 2002
Biomar fôrfabrikk, myre Biomar fôrfabrikk, myre Landbasert Fôrproduksjon Nordland Øksnes Permit 2018, 2012 [...]
Bjerka kraftverk tverrslagstunnel (Statkraft energi as) Bjerka kraftverk tverrslagstunnel (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hemnes Permit
Bjerka, laksekultivering (Statkraft energi as) Bjerka, laksekultivering (Statkraft energi as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Nordland Hemnes Permit
Bjørkvik, matfisk (Ellingsen seafood as) Bjørkvik, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit, Permit 2018, 2018
Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Letsea as) Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Dønna Permit, Permit
Bjørnøya, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Bjørnøya, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Blomsøråsa, matfisk (Mowi norway as) Blomsøråsa, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Permit
Bodø hovedflystasjon Bodø hovedflystasjon Landbasert Flyplass Nordland Bodø Permit 2010, 2005
Bodø hovedflystasjon - brannøvingsplass Bodø hovedflystasjon - brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Nordland Bodø Permit
Bodø lufthavn Bodø lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Bodø Permit 2018
Bodø sildoljefabrikk a.s Bodø sildoljefabrikk a.s Landbasert Fiskeforedling Nordland Bodø Permit, Carbon units 2017, 2009
Bogen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Bogen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Permit
Bollhaugen, matfisk (Letsea as) Bollhaugen, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit
Bonhammaren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Bonhammaren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø i Vesterålen Permit, Permit
Bratten avfallsplass - deponering (Bodø kommune teknisk avdeling) Bratten avfallsplass - deponering (Bodø kommune teknisk avdeling) Deponi Deponering Nordland Bodø Permit 2000
Brattholmen, matfisk (Mowi norway as) Brattholmen, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit, Permit
Breivika s, matfisk (Mowi norway as) Breivika s, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit, Permit
Breivika, matfisk (Mowi norway as) Breivika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit, Permit
Breivika, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Breivika, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Breivika, settefisk (Salten smolt as) Breivika, settefisk (Salten smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bodø Permit 2017
Breiviken, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Breiviken, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit
Bremnesøya, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Bremnesøya, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Permit
Brennholmen, matfisk (Kobbvåglaks as) Brennholmen, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit 2018
Brottøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Brottøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Brukstomta næringspark - utfylling (Brukstomta næringspark as) Brukstomta næringspark - utfylling (Brukstomta næringspark as) Engangstiltak Utfylling Nordland Bindal Permit
Brønnøy kalk a.s Brønnøy kalk a.s Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Brønnøy Permit 2008
Brønnøy kommune brannøvingsplass Brønnøy kommune brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Nordland Brønnøy Permit
Brønnøyskjæran, matfisk (Vestfjord marine as) Brønnøyskjæran, matfisk (Vestfjord marine as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Brønnøysund lufthavn brønnøy Brønnøysund lufthavn brønnøy Landbasert Flyplass Nordland Brønnøy Permit 2014
Bukkholmen, matfisk (Mowi norway as) Bukkholmen, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Permit
Bukkøya ø, matfisk (Nova sea as) Bukkøya ø, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Buktodden nø, matfisk (Nova sea as) Buktodden nø, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rana Permit
Børøya slaktemerd, matfisk (Nordlaks produkter as) Børøya slaktemerd, matfisk (Nordlaks produkter as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Hadsel Permit
Børøya, matfisk (Cermaq norway as) Børøya, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Båsen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Båsen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Permit
Båsmoen indre ranfjord utfylling i sjø (Helgeland eiendom båsmoen as) Båsmoen indre ranfjord utfylling i sjø (Helgeland eiendom båsmoen as) Engangstiltak Utfylling Nordland Rana Permit
Celsa ameringsstål, eksport og import av avfall (Celsa armeringsstål as) Celsa ameringsstål, eksport og import av avfall (Celsa armeringsstål as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Rana Permit, Permit, Permit, Permit
Celsa armeringsstål as Celsa armeringsstål as Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Permit, Carbon units 2017, 2015 [...]
Daljorda, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Daljorda, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Permit 2019, 2018
Daumannsvika, matfisk (Edelfarm as) Daumannsvika, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Permit 2019
Deponi 20, industrideponi mo industripark (Mo industripark as) Deponi 20, industrideponi mo industripark (Mo industripark as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Permit
Digermulen, matfisk (Mowi norway as) Digermulen, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Djupvik, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Djupvik, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Permit
Djupvik, matfisk (Nova sea as) Djupvik, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit 2018
Dompen avfallsfylling - deponering (Fauske kommune) Dompen avfallsfylling - deponering (Fauske kommune) Deponi Deponering Nordland Fauske Permit 2000
Dragnes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Dragnes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Dumping - bodø havn (Kystverket) Dumping - bodø havn (Kystverket) Engangstiltak Dumping Nordland Bodø Permit
Dumping - holmen industriområde - sortland (Holmøy maritime as) Dumping - holmen industriområde - sortland (Holmøy maritime as) Engangstiltak Dumping Nordland Sortland Permit
Dumping - rana industriterminal - rana (Mo i rana havn kf) Dumping - rana industriterminal - rana (Mo i rana havn kf) Engangstiltak Dumping Nordland Rana Permit
Dumping av tunnelmasser - smibelgvatnet (Smisto kraft as) Dumping av tunnelmasser - smibelgvatnet (Smisto kraft as) Engangstiltak Dumping Nordland Rødøy Permit
Dumping innseiling lovund havn (Nova sea as) Dumping innseiling lovund havn (Nova sea as) Engangstiltak Dumping Nordland Lurøy Permit
Dypeidet, matfisk (Cermaq norway as) Dypeidet, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Dyping, settefisk (Cermaq norway as) Dyping, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Permit, Permit 2016
E6 kulstaddalen - åkvik E6 kulstaddalen - åkvik Landbasert Annen aktivitet Nordland Vefsn Tillatelse
E6 kulstaddalen - åkvik (Skanska norge as) E6 kulstaddalen - åkvik (Skanska norge as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Vefsn Permit 2018
Eidisholman, matfisk (Isqueen as) Eidisholman, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Permit 2019
Elkem rana as Elkem rana as Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Permit, Carbon units 2019, 2016 [...]
Elkem salten Elkem salten Landbasert Metallurgisk industri Nordland Sørfold Permit, Carbon units 2017, 2015 [...]
Elkem salten, andkilen - industrideponi (Elkem asa) Elkem salten, andkilen - industrideponi (Elkem asa) Deponi Industrideponering Nordland Sørfold Permit 2019, 2014 [...]
Elvenesstrand, settefisk (Elvenesstrand smolt as) Elvenesstrand, settefisk (Elvenesstrand smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Øksnes Permit 2014
Elvkroken, matfisk (Mowi norway as) Elvkroken, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Permit
Ewos fôrfabrikk, meløy Ewos fôrfabrikk, meløy Landbasert Fôrproduksjon Nordland Meløy Permit, Permit 2012, 2007
Fagerbakken kraftverksutbygging (Siso energi as) Fagerbakken kraftverksutbygging (Siso energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Permit
Ferroglobe mangan norge as Ferroglobe mangan norge as Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Permit, Carbon units 2019, 2017 [...]
Ferroglobe mangan, deponi 2.1 - industrideponi (Ferroglobe mangan norge as) Ferroglobe mangan, deponi 2.1 - industrideponi (Ferroglobe mangan norge as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Permit 2010
Finnkjerka, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Finnkjerka, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Finnvika brannøvingsanlegg Finnvika brannøvingsanlegg Landbasert Brannøvingsplass Nordland Vefsn Permit 2019
Fiskefjord i, settefisk (Sigerfjord fisk as) Fiskefjord i, settefisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hadsel Permit 2014
Fiskefjorden, matfisk (Mortenlaks as) Fiskefjorden, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Permit
Fjord marin as, dønna Fjord marin as, dønna Landbasert Fiskeforedling Nordland Dønna Permit
Fjord marin as, leirfjord - leland brygge Fjord marin as, leirfjord - leland brygge Landbasert Fiskeforedling Nordland Leirfjord Permit
Flehammer, matfisk (Cermaq norway as) Flehammer, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit 2017
Fleina, matfisk (Mowi norway as) Fleina, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit
Follalaks holding as Follalaks holding as Landbasert Fiskeforedling Nordland Steigen Permit
Fornes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Fornes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Permit 2017
Forsan, settefisk (Cermaq norway as) Forsan, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Permit
Forsåstorvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Forsåstorvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit 2018
Framnes, settefisk (Framnessmolt as) Framnes, settefisk (Framnessmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Permit 2018
Franzefoss kalk as Franzefoss kalk as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Ballangen Permit 2015, 2014 [...]
Furumoen tunnel Furumoen tunnel Landbasert Annen aktivitet Nordland Narvik Permit
Galten, settefisk (Sømna settefisk as) Galten, settefisk (Sømna settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sømna Permit
Gamskjæran, matfisk (Isqueen as) Gamskjæran, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Permit 2019
Geiterøya i, matfisk (Isqueen as) Geiterøya i, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Permit 2019
Gigante åmøyhamn as Gigante åmøyhamn as Landbasert Fiskeforedling Nordland Meløy Permit
Gimsøy pelagiske Gimsøy pelagiske Landbasert Fiskeforedling Nordland Vågan Permit 2011
Gisløy nv akva (Vesterålen seaweed as) Gisløy nv akva (Vesterålen seaweed as) Akvakultur N/A Nordland Øksnes Permit
Gisløy nø, matfisk (Øyfisk as) Gisløy nø, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Gisløy s, matfisk (Cermaq norway as) Gisløy s, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Glomfjord i, settefisk (Mowi norway as) Glomfjord i, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Permit, Permit 2018
Glomfjord ii, settefisk (Mowi norway as) Glomfjord ii, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Permit, Permit 2018
Glomfjord iii, settefisk (Mowi norway as) Glomfjord iii, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Permit, Permit 2018
Grasholman, matfisk (Lovundlaks as) Grasholman, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit 2018
Gravemaskin-service Gravemaskin-service Landbasert Pukkverk Nordland Vega Permit
Grytåga, settefisk (Grytåga settefisk as) Grytåga, settefisk (Grytåga settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vefsn Permit
Grøttøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Grøttøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Gunnar klo Gunnar klo Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Permit 2018, 2012
Gåsflestaren, matfisk (Bjørøya as) Gåsflestaren, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur N/A Nordland Bindal Permit
Gåsflestaren, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Gåsflestaren, matfisk (Midt-norsk havbruk as) Akvakultur N/A Nordland Bindal Permit
H. a. hansen a.s H. a. hansen a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Rana Permit 2005
Haf - hemnesberget - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - hemnesberget - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hemnes Permit 2006
Haf - korgen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - korgen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hemnes Permit 2018, 2014 [...]
Haf - langvasshei - slambehandling (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - langvasshei - slambehandling (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Rana Permit 2019
Haf - nesna - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - nesna - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Nesna Permit 2014, 2006
Haf - røssvollhei - deponi for ordinært avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - røssvollhei - deponi for ordinært avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Deponi Deponering Nordland Rana Permit 2019, 2018 [...]
Haf - røssvollhei - regionmottak/sortering av avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - røssvollhei - regionmottak/sortering av avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Permit 2018, 2014 [...]
Haf - vikaleira avfallsmottak (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - vikaleira avfallsmottak (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Permit 2018
Haf - vågaholmen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - vågaholmen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rødøy Permit 2014, 2006
Haf energi as - mo industripark Haf energi as - mo industripark Landbasert Avfallsforbrenning Nordland Rana Permit
Halliburton as, sandnessjøen base (Halliburton as) Halliburton as, sandnessjøen base (Halliburton as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Alstahaug Permit 2018
Hallsteinhamn i, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Hallsteinhamn i, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit 2018
Hallvardøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Hallvardøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Permit 2017
Hammer, matfisk (Cermaq norway as) Hammer, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Hammerfall dolomitt Hammerfall dolomitt Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Sørfold Permit 2015, 2007
Hammervika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Hammervika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit, Permit 2019, 2014 [...]
Hamnøy tunnel e10 (Statens vegvesen) Hamnøy tunnel e10 (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Moskenes Permit
Hansfinnvatnet dumping (Helgeland kraft vannkraft as) Hansfinnvatnet dumping (Helgeland kraft vannkraft as) Engangstiltak Dumping Nordland Leirfjord Permit
Harstad/narvik lufthavn evenes Harstad/narvik lufthavn evenes Landbasert Flyplass Nordland Evenes Permit 2017, 2003
Haugen kompostering (Lofoten avfallsselskap iks) Haugen kompostering (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vestvågøy Permit 2016, 2005
Havstein sør, matfisk (Letsea as) Havstein sør, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit
Heldalen, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Heldalen, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Permit 2017
Helgeland sveiseindustrier a.s Helgeland sveiseindustrier a.s Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Nordland Nesna Permit 2008, 2006
Helgeneshamn, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Helgeneshamn, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit 2010
Hellarvika, matfisk (Cermaq norway as) Hellarvika, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit, Permit 2017
Hellfjorden, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Hellfjorden, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø i Vesterålen Permit
Hestholmen n, matfisk (Nova sea as) Hestholmen n, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit, Permit 2018
Hestøy, matfisk (Mowi norway as) Hestøy, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Herøy på Helgeland Permit
Hinnøybilen Hinnøybilen Landbasert Fiskeforedling Nordland Hadsel Tillatelse
Hjartøy n, matfisk (Tomma laks as) Hjartøy n, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Permit
Hjartøy ø, matfisk (Cermaq norway as) Hjartøy ø, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit, Permit, Permit
Holmvåg, settefisk (Cermaq norway as) Holmvåg, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Permit, Permit 2016
Hopen, settefisk (Cermaq norway as) Hopen, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bodø Permit 2015
Horns slakteri a.s Horns slakteri a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Vestvågøy Permit 2013, 2009 [...]
Horsvågen, matfisk (Cermaq norway as) Horsvågen, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy Permit
Hrs - djupvik - deponi for ordinært avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - djupvik - deponi for ordinært avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Deponi Deponering Nordland Narvik Permit 2017, 2011 [...]
Hrs - djupvik - kompostering (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - djupvik - kompostering (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Narvik Permit 2005, 2002 [...]
Hrs - djupvik - regionmottak/sortering av avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - djupvik - regionmottak/sortering av avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Permit 2017, 2011 [...]
Hrs - fornes - ballangen gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - fornes - ballangen gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Ballangen Permit 2011, 2005
Hrs - moan - evenes gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - moan - evenes gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Evenes Permit 2011
Hrs kjøpsvik - tysfjord gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs kjøpsvik - tysfjord gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Tysfjord Permit 2011
Hrs miljø narvik, eksport eller import av avfall (Hrs miljø as) Hrs miljø narvik, eksport eller import av avfall (Hrs miljø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Narvik Permit 2016, 2015
Hulløyhamn ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Hulløyhamn ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit 2018
Hundholmen, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Hundholmen, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Permit
Hunstadmoen i (Bodø kommune teknisk avdeling) Hunstadmoen i (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit 2019
Hunstadmoen ii (Bodø kommune teknisk avdeling) Hunstadmoen ii (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit 2019
Husby, matfisk og settefisk (Tomma rensefisk as) Husby, matfisk og settefisk (Tomma rensefisk as) Akvakultur N/A Nordland Nesna Tillatelse
Hustadstranda, settefisk (Lødingen fisk as) Hustadstranda, settefisk (Lødingen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Lødingen Permit 2014
Husvær fisk a.s Husvær fisk a.s Landbasert Fiskeforedling Nordland Herøy på Helgeland Permit
Husvær lam komposteringsanlegg (Husvær lam randi silvik) Husvær lam komposteringsanlegg (Husvær lam randi silvik) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Herøy på Helgeland Permit
Høydalsvika, matfisk (Øyfisk as) Høydalsvika, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Igerøy ø, matfisk (Vega sjøfarm as) Igerøy ø, matfisk (Vega sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Permit
Innerbrokløysa, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Innerbrokløysa, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Permit, Permit 2018
Innhavet, settefisk (Nordlaks smolt as) Innhavet, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hamarøy Permit 2016
Iris - bodøelv - miljøtorg bodø (Iris salten iks) Iris - bodøelv - miljøtorg bodø (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Permit 2019, 2013 [...]
Iris - furulund - miljøtorg steigen (Iris salten iks) Iris - furulund - miljøtorg steigen (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Steigen Permit 2013, 2013 [...]
Iris - høyforsmoen - miljøtorg beiarn (Iris salten iks) Iris - høyforsmoen - miljøtorg beiarn (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Beiarn Permit 2013, 2013 [...]
Iris - inndyr - miljøtorg gildeskål (Iris salten iks) Iris - inndyr - miljøtorg gildeskål (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Gildeskål Permit 2013, 2013 [...]
Iris - oppeid - miljøtorg oppeid (Iris salten iks) Iris - oppeid - miljøtorg oppeid (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hamarøy Permit 2013, 2013
Iris - reipå - miljøtorg meløy (Iris salten iks) Iris - reipå - miljøtorg meløy (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Permit 2019, 2013 [...]
Iris - skogreina - omlasting av avfall (Iris salten iks) Iris - skogreina - omlasting av avfall (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Permit
Iris - smånesan - miljøtorg misvær (Iris salten iks) Iris - smånesan - miljøtorg misvær (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Permit 2013, 2013 [...]
Iris - tømmerneset - miljøtorg/omlasting av avfall (Iris salten iks) Iris - tømmerneset - miljøtorg/omlasting av avfall (Iris salten iks) Deponi N/A Nordland Hamarøy Permit 2013, 2013 [...]
Iris - vensmoen - miljøtorg saltdal (Iris salten iks) Iris - vensmoen - miljøtorg saltdal (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Saltdal Permit 2013, 2013 [...]
Iris - vestmyra - miljøtorg fauske (Iris salten iks) Iris - vestmyra - miljøtorg fauske (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Fauske Permit 2013, 2013 [...]
Iris - vikan - deponi for ordinært avfall (Iris salten iks) Iris - vikan - deponi for ordinært avfall (Iris salten iks) Deponi Deponering Nordland Bodø Permit 2019, 2019 [...]
Iris - vikan - forurensede masser (Iris salten iks) Iris - vikan - forurensede masser (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Permit 2019, 2013
Iris - vikan - kompostering (Iris salten iks) Iris - vikan - kompostering (Iris salten iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Bodø Permit 2019, 2013 [...]
Iris - vikan - regionmottak/sortering av avfall (Iris salten iks) Iris - vikan - regionmottak/sortering av avfall (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Permit 2019, 2018 [...]
Iris produksjon as - kasserte fritidsbåter (Iris produksjon as) Iris produksjon as - kasserte fritidsbåter (Iris produksjon as) Avfall Annen aktivitet Nordland Bodø Permit
Iris produksjon as - kasserte kjøretøy (Iris produksjon as) Iris produksjon as - kasserte kjøretøy (Iris produksjon as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Bodø Permit 2016
Isbergan, matfisk (Nova sea as) Isbergan, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Permit 2018, 2016
Istervika, matfisk (Mowi norway as) Istervika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Permit 2017, 2011
Jennskarbotn, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Jennskarbotn, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Bø i Vesterålen Permit
Jensvoll renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Jensvoll renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit 2019, 2014 [...]
Jevik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Jevik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Ballangen Permit
Josommarset, matfisk (Ellingsen seafood as) Josommarset, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit
Juvågen, matfisk (Øyfisk as) Juvågen, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
K2 nord as (K2 nord as) K2 nord as (K2 nord as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Permit 2013, 2012
Kalvhylla, matfisk (Nova sea as) Kalvhylla, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Permit
Kalvik, matfisk (Mowi norway as) Kalvik, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Permit 2019
Kalvøya, matfisk (Nova sea as) Kalvøya, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit
Kariskjæret, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Kariskjæret, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Kines, matfisk (Mowi norway as) Kines, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Permit
Kjerkvika, matfisk (Seafood security as) Kjerkvika, matfisk (Seafood security as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit
Kjeøya n, matfisk (Isqueen as) Kjeøya n, matfisk (Isqueen as) Akvakultur N/A Nordland Vestvågøy Permit
Kjølvika, matfisk (Arctic seafood group as) Kjølvika, matfisk (Arctic seafood group as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit
Kleppstad, matfisk (Prima torsk as) Kleppstad, matfisk (Prima torsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Permit
Klipen, matfisk (Nova sea as) Klipen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Leirfjord Permit
Klubben, matfisk (Mowi norway as) Klubben, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sømna Permit 2011
Kokvika, matfisk (Nova sea as) Kokvika, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit
Kollsvika, matfisk (Salmonor as) Kollsvika, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Permit
Kolo veidekke as vefsn Kolo veidekke as vefsn Landbasert Pukkverk Nordland Vefsn Permit 2012
Kolvikodden ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Kolvikodden ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Permit 2011
Korsnes, matfisk (Ellingsen seafood as) Korsnes, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit, Permit, Permit 2011
Korten, matfisk (Nye lundbakk holding as) Korten, matfisk (Nye lundbakk holding as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Kryssningsspor tunnel ofotbanen ved djupvik (Jernbaneverket) Kryssningsspor tunnel ofotbanen ved djupvik (Jernbaneverket) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Narvik Tillatelse
Kråkmotunnelen e6 (Statens vegvesen) Kråkmotunnelen e6 (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hamarøy Permit
Kråkåsen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Kråkåsen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Kulstad renseanlegg (Vefsn kommune) Kulstad renseanlegg (Vefsn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Vefsn Permit, Permit 2010
Kvalnes, matfisk (Andfjord salmon as) Kvalnes, matfisk (Andfjord salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Andøy Permit
Kvalnesbukta alge akva (Salten algae as) Kvalnesbukta alge akva (Salten algae as) Akvakultur N/A Nordland Bodø Permit
Kvalnesbukta, matfisk (Salten stamfisk as) Kvalnesbukta, matfisk (Salten stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Kvalvika, matfisk (Mowi norway as) Kvalvika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit, Permit
Kvalvikodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Kvalvikodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit, Permit 2019, 2014 [...]
Kveitholmen, matfisk (Lovundlaks as) Kveitholmen, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit 2018
Kvernes, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Kvernes, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Ballangen Permit
Kvernes, matfisk (Cermaq norway as) Kvernes, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Ballangen Permit
Kvina mudring og utfylling (Kvina båtforening) Kvina mudring og utfylling (Kvina båtforening) Engangstiltak Mudring Nordland Lurøy Permit
Kvitskjæret, matfisk (Kobbvåglaks as) Kvitskjæret, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit
Labukta v, matfisk (Seløy sjøfarm as) Labukta v, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit
Lamholmen, matfisk (Norsk havbrukssenter visning as) Lamholmen, matfisk (Norsk havbrukssenter visning as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Permit, Permit
Landfastøya, matfisk og settefisk (Lofoten salmon as) Landfastøya, matfisk og settefisk (Lofoten salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Permit
Langholmen n, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Langholmen n, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit 2019, 2018
Langholmen, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Langholmen, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit
Langnes avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Langnes avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Permit 2014
Langneset, matfisk (Sigerfjord fisk as) Langneset, matfisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Langskjæran, matfisk (Mowi norway as) Langskjæran, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit
Langstranda mudring utfylling strandkantdeponi (Langstranda næringseiendom as) Langstranda mudring utfylling strandkantdeponi (Langstranda næringseiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Bodø Tillatelse
Langøyhovden, matfisk (Cermaq norway as) Langøyhovden, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit, Permit 2010
Las - fjøsdalen - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Las - fjøsdalen - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Deponi Deponering Nordland Flakstad Permit 2004
Las - fjøsdalen - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - fjøsdalen - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Flakstad Permit, Permit, Permit 2016, 2010 [...]
Las - haugen - deponi for ordinært avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen - deponi for ordinært avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Deponi Deponering Nordland Vestvågøy Permit 2016, 2010 [...]
Las - haugen - regionmottak/sortering av avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen - regionmottak/sortering av avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vestvågøy Permit, Permit 2016, 2005
Las - myklevikmarka - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Las - myklevikmarka - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Deponi Deponering Nordland Vestvågøy Permit
Las - osan - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Las - osan - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Deponi Deponering Nordland Vågan Permit, Permit 2004, 2001
Las - osan (svolvær) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - osan (svolvær) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vågan Permit, Permit, Permit, Permit 2016, 2010 [...]
Las - storeidøy (leknes) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - storeidøy (leknes) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vestvågøy Permit, Permit, Permit 2016, 2010 [...]
Leirholmen, matfisk (Lovundlaks as) Leirholmen, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit
Leirvik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Leirvik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit 2018
Leivsethamran, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Leivsethamran, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Permit
Leknes lufthavn Leknes lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Vestvågøy Tillatelse 2013
Liafjelltunnelen/bakliholtantunnelen (Statens vegvesen) Liafjelltunnelen/bakliholtantunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lurøy Tillatelse
Lian, matfisk (Mowi norway as) Lian, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Lias bilopphuggeri - leknes - kasserte kjøretøy (Lofoten industri as) Lias bilopphuggeri - leknes - kasserte kjøretøy (Lofoten industri as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Vestvågøy Permit, Permit 2018, 2010 [...]
Lille djupfest, matfisk (Mortenlaks as) Lille djupfest, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Permit
Lille åsvær, matfisk (Mowi norway as) Lille åsvær, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit
Lilleelv, matfisk (Sigerfjord fisk as) Lilleelv, matfisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Lismåsøy, matfisk (Bindalslaks as) Lismåsøy, matfisk (Bindalslaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Permit
Litleøya, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Litleøya, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Permit, Permit
Lkab Lkab Landbasert Annen aktivitet Nordland Narvik Permit 2014, 2010 [...]
Lofoten viking as (røstnesvåg fiskeindustri as), værøy Lofoten viking as (røstnesvåg fiskeindustri as), værøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Værøy Tillatelse 2018, 2014 [...]
Lundneset utfylling og mudring (Inge harald berg) Lundneset utfylling og mudring (Inge harald berg) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Permit
Lønskog, matfisk (Øyfisk as) Lønskog, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Mainstream norway as, avd skutvik Mainstream norway as, avd skutvik Landbasert Fiskeforedling Nordland Hamarøy Permit 2015, 2010
Marine harvest norway as, herøy Marine harvest norway as, herøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Herøy på Helgeland Permit 2015, 2011
Martnesvika, matfisk (Cermaq norway as) Martnesvika, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Mastermovika ii, settefisk (Nordlaks smolt as) Mastermovika ii, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Permit 2016
Matvika, matfisk (Mowi norway as) Matvika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Permit 2019
Mefaldskjæret, matfisk (Mowi norway as) Mefaldskjæret, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Permit
Melkøya, matfisk (Kobbvåglaks as) Melkøya, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit, Permit 2018
Mellomlagring djupdalåsen Mellomlagring djupdalåsen Landbasert Annen aktivitet Nordland Ballangen Tillatelse
Meløysjøen, matfisk (Nova sea as) Meløysjøen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Permit 2018
Meøypollen, settefisk (Arctic cleanerfish as) Meøypollen, settefisk (Arctic cleanerfish as) Akvakultur N/A Nordland Vestvågøy Permit, Permit 2014
Midt femris, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Midt femris, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit, Permit
Mikkelsøya, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Mikkelsøya, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø i Vesterålen Permit 2019
Miljøteknikk terrateam Miljøteknikk terrateam Landbasert Farlig avfall - behandling Nordland Rana Permit 2019, 2017 [...]
Miljøteknikk terrateam, eksport eller import av avfall (Miljøteknikk terrateam as) Miljøteknikk terrateam, eksport eller import av avfall (Miljøteknikk terrateam as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Rana Permit, Permit, Permit
Miljøteknikk terrateam, mofjellet berghaller - industrideponi (Miljøteknikk terrateam as) Miljøteknikk terrateam, mofjellet berghaller - industrideponi (Miljøteknikk terrateam as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Permit 2010
Mjølan avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Mjølan avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Permit 2014, 2010
Mo i rana lufthavn røssvoll Mo i rana lufthavn røssvoll Landbasert Flyplass Nordland Rana Permit
Mo industripark as Mo industripark as Landbasert Annen aktivitet Nordland Rana Permit 2017, 2014 [...]
Mo industripark ii, settefisk (Ranfjord fiskeprodukter as) Mo industripark ii, settefisk (Ranfjord fiskeprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Permit 2016
Mo industripark, settefisk (Ranfjord fiskeprodukter as) Mo industripark, settefisk (Ranfjord fiskeprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Permit 2016
Mo industripark, settefisk (Ranfjord fiskeprodukter as) Mo industripark, settefisk (Ranfjord fiskeprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Permit 2016
Mo industripark, settefisk (Ranfjord fiskeprodukter as) Mo industripark, settefisk (Ranfjord fiskeprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Permit 2016
Modolv sjøset pelagic as Modolv sjøset pelagic as Landbasert Fiskeforedling Nordland Træna Permit 2008
Moflaget, matfisk og settefisk (Atlantic lumpus as) Moflaget, matfisk og settefisk (Atlantic lumpus as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Permit
Molgavlen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Molgavlen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Permit
Mortenøy, matfisk (Mowi norway as) Mortenøy, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Permit 2017
Mortsund, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Mortsund, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Vestvågøy Permit
Mosjøen (bordvedneset) (Vefsn kommune) Mosjøen (bordvedneset) (Vefsn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Vefsn Permit, Permit 2010
Mosjøen bil og maskindemontering - båthølen - kasserte kjøretøy (Mosjøen bil og maskindemontering as) Mosjøen bil og maskindemontering - båthølen - kasserte kjøretøy (Mosjøen bil og maskindemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Vefsn Permit 2019, 2015 [...]
Mosjøen lufthavn kjærstad Mosjøen lufthavn kjærstad Landbasert Flyplass Nordland Vefsn Permit 2014
Moskenes fiskeindustri as, avd moskenes Moskenes fiskeindustri as, avd moskenes Landbasert Fiskeforedling Nordland Moskenes Permit 1997
Moskjæran avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Moskjæran avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Permit 2014, 2010
Movik, matfisk (Mowi norway as) Movik, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Permit
Movikodden n, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Movikodden n, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit, Permit
Mudring - ankenes småbåthavn (Ankenes båtforening) Mudring - ankenes småbåthavn (Ankenes båtforening) Engangstiltak Mudring Nordland Narvik Permit
Mudring - holmen industriområde - sortland (Holmøy maritime as) Mudring - holmen industriområde - sortland (Holmøy maritime as) Engangstiltak Mudring Nordland Sortland Permit
Mudring - rana industriterminal - rana (Mo i rana havn kf) Mudring - rana industriterminal - rana (Mo i rana havn kf) Engangstiltak Mudring Nordland Rana Permit
Mudring bodø havn (Kystverket) Mudring bodø havn (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Bodø Permit
Mudring i årsetvalen og kjærstadstraumen (Bindal kommune plan og ressurs) Mudring i årsetvalen og kjærstadstraumen (Bindal kommune plan og ressurs) Engangstiltak Mudring Nordland Bindal Permit
Mudring innseiling lovund havn (Nova sea as) Mudring innseiling lovund havn (Nova sea as) Engangstiltak Mudring Nordland Lurøy Permit
Mudring nesna fergekai tiltaksområde ii (Statens vegvesen) Mudring nesna fergekai tiltaksområde ii (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Nordland Nesna Permit
Mudring og utfylling - kvalnes (Andfjord salmon as) Mudring og utfylling - kvalnes (Andfjord salmon as) Engangstiltak Mudring Nordland Andøy Permit
Mudring og utfylling - reipå havn (Meløy kommune sentraladministrasjon) Mudring og utfylling - reipå havn (Meløy kommune sentraladministrasjon) Engangstiltak Mudring Nordland Meløy Permit
Mudring og utfylling - sandnessjøen havn (Kystverket nordland) Mudring og utfylling - sandnessjøen havn (Kystverket nordland) Engangstiltak Mudring Nordland Alstahaug Permit
Mudring, utfylling og disponering av masser - indre kvarøy havn (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Mudring, utfylling og disponering av masser - indre kvarøy havn (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Engangstiltak Mudring Nordland Lurøy Permit
Mulbukt, matfisk (Tysfjord marine farm as) Mulbukt, matfisk (Tysfjord marine farm as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit
Mulingen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Mulingen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Permit, Permit
Mulnesodden, matfisk (Mowi norway as) Mulnesodden, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit 2019
Multibetong as (Multibetong as) Multibetong as (Multibetong as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse
Multiserv norway as, rana Multiserv norway as, rana Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Permit 2007
Muoidejohka kraftverk (Småkraft as) Muoidejohka kraftverk (Småkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Beiarn Permit 2012
Myre fiskemottak as Myre fiskemottak as Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Permit 2018, 2013 [...]
Myre maritim as Myre maritim as Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Permit
Mølnarodden, settefisk (Silver seed as) Mølnarodden, settefisk (Silver seed as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Flakstad Permit
Mørkvedbukta s, matfisk og settefisk (Mørkvedbukta as) Mørkvedbukta s, matfisk og settefisk (Mørkvedbukta as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Bodø Permit
Mørkvedodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Mørkvedodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit, Permit 2019, 2014 [...]
Målvikhammartunnelen fv 76 Målvikhammartunnelen fv 76 Landbasert Annen aktivitet Nordland Brønnøy Permit
Mårnes kvartsittbrudd Mårnes kvartsittbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Gildeskål Tillatelse 2015, 2010
Måvær, matfisk (Lovundlaks as) Måvær, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit
N-375 lofoten sjøprodukter N-375 lofoten sjøprodukter Landbasert Fiskeforedling Nordland Vestvågøy Permit
Nakkan gruve Nakkan gruve Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Permit
Narvik renseanlegg (Narvik vann kf) Narvik renseanlegg (Narvik vann kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Narvik Permit 2010, 2003
Nasjonalbiblioteket fjellhaller (Veidekke entreprenør as) Nasjonalbiblioteket fjellhaller (Veidekke entreprenør as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Permit
Naustholmen ø, matfisk og settefisk (Nordland rensefisk as) Naustholmen ø, matfisk og settefisk (Nordland rensefisk as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Permit
Naustholmen, matfisk (Nova sea as) Naustholmen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Lurøy Permit
Nedre kvarv, matfisk (Mowi norway as) Nedre kvarv, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Permit
Nedre leiråga kraftverk (Mip miljøkraft as) Nedre leiråga kraftverk (Mip miljøkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Permit
Nexans - rognan - kabelfabrikk Nexans - rognan - kabelfabrikk Landbasert Annen aktivitet Nordland Saltdal Permit 2008
Nofir, eksport og import av avfall (Nofir as) Nofir, eksport og import av avfall (Nofir as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Bodø Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit
Norcem kjøpsvik Norcem kjøpsvik Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Tysfjord Permit, Carbon units 2016, 2015 [...]
Norcem kjøpsvik - sjøkantdeponi gråbergtippen (Norcem as) Norcem kjøpsvik - sjøkantdeponi gråbergtippen (Norcem as) Deponi Industrideponering Nordland Tysfjord Permit
Norcem kjøpsvik -pæsa deponiet (Norcem as) Norcem kjøpsvik -pæsa deponiet (Norcem as) Deponi Industrideponering Nordland Tysfjord Permit 2009
Norcem kjøpsvik, eksport eller import av avfall (Norcem as) Norcem kjøpsvik, eksport eller import av avfall (Norcem as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Tysfjord Permit, Permit
Nord gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Nord gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit
Nordasfalt as avd narvik Nordasfalt as avd narvik Landbasert Asfaltverk Nordland Narvik Tillatelse 2011, 2005
Nordbotnet, matfisk (Tomma laks as) Nordbotnet, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Permit
Nordfugløy, matfisk (Mowi norway as) Nordfugløy, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit, Permit 2019
Nordlaks produkter Nordlaks produkter Landbasert Fiskeforedling Nordland Hadsel Permit 2018, 2011
Nordland bilopphugging - follaveien - kasserte kjøretøy (Nordland bilopphugging as) Nordland bilopphugging - follaveien - kasserte kjøretøy (Nordland bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Fauske Permit 2015, 2015 [...]
Nordland metall as fiskvågmo (Nordland metall as) Nordland metall as fiskvågmo (Nordland metall as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Saltdal Permit
Norges brannskole, tjeldsund brannøvingsplass Norges brannskole, tjeldsund brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Nordland Tjeldsund Permit 2013, 2005
Norsk gjenvinnig metall - båthølen - metall/trevirke (Norsk gjenvinning metall as) Norsk gjenvinnig metall - båthølen - metall/trevirke (Norsk gjenvinning metall as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Permit
Norsk gjenvinnig metall - langstranda/bodø - kasserte kjøretøy (Norsk gjenvinning metall as) Norsk gjenvinnig metall - langstranda/bodø - kasserte kjøretøy (Norsk gjenvinning metall as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Bodø Permit 2015, 2005
Norsk ildfast genvinning (Nigsi as) Norsk ildfast genvinning (Nigsi as) Avfall Annen aktivitet Nordland Rana Permit
Nortura ba, avd bjerka Nortura ba, avd bjerka Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Hemnes Permit 2013, 2011
Norway foods, svolvær Norway foods, svolvær Landbasert Fiskeforedling Nordland Vågan Permit
Norwegian crystals Norwegian crystals Landbasert Metallurgisk industri Nordland Meløy Permit 2016, 2012 [...]
Nova sea as Nova sea as Landbasert Fiskeforedling Nordland Lurøy Permit 2019, 2015 [...]
Nusfjord, settefisk (Nordlaks smolt as) Nusfjord, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Flakstad Permit 2014
Ny jord - deponering (Alstahaug kommune sentraladministrasjon) Ny jord - deponering (Alstahaug kommune sentraladministrasjon) Deponi Deponering Nordland Alstahaug Tillatelse
Nye nedre røssåga kraftverksutbygging (Statkraft energi as) Nye nedre røssåga kraftverksutbygging (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hemnes Permit
Nye skorpa, matfisk (Seløy sjøfarm as) Nye skorpa, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit
Nyksund, settefisk (Elvenesstrand eiendom as) Nyksund, settefisk (Elvenesstrand eiendom as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Øksnes Permit
Oddværsætra, matfisk (Ellingsen seafood as) Oddværsætra, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Permit
Oksbåsen, matfisk (Bindalslaks as) Oksbåsen, matfisk (Bindalslaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Permit
Oksøy, matfisk (Cermaq norway as) Oksøy, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Olderbakken, matfisk (Mowi norway as) Olderbakken, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sømna Permit
Oldervik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Oldervik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit 2018
Olvika, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Olvika, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit, Permit 2016
Osøyra avfallsplass - deponering (Saltdal kommune teknisk drift) Osøyra avfallsplass - deponering (Saltdal kommune teknisk drift) Deponi Deponering Nordland Saltdal Tillatelse
Oterholmen i, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Oterholmen i, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Permit 2017
Overvannstunnel rishaugen - alberthaugen (Bodø kommune teknisk avdeling) Overvannstunnel rishaugen - alberthaugen (Bodø kommune teknisk avdeling) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Bodø Tillatelse
Perpetuum miljø as avd mo i rana (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø as avd mo i rana (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Rana Permit 2019
Pollneset, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Pollneset, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Permit
Pundsvik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Pundsvik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Ballangen Permit, Permit
Quartz corp avd. drag Quartz corp avd. drag Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Tysfjord Permit 2016, 2014 [...]
Rahkasluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Rahkasluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit 2018, 2018
Ramnøya s, matfisk (Mowi norway as) Ramnøya s, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit
Rana bilopphugging - gruben - kasserte kjøretøy (Rana bilopphugging as) Rana bilopphugging - gruben - kasserte kjøretøy (Rana bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Rana Permit 2019, 2015 [...]
Rana gruber as Rana gruber as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Permit 2017, 2016 [...]
Rana vask & renseri as Rana vask & renseri as Landbasert Vaskeri og renseri Nordland Rana Permit
Ranfjord fiskeprodukter a.s Ranfjord fiskeprodukter a.s Landbasert Fiskeforedling Nordland Rana Permit
Raukforsen kraftverk (Nord-salten kraft as) Raukforsen kraftverk (Nord-salten kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Raven, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Raven, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Permit
Reinforsheia tunnel (Hæhre entreprenør as) Reinforsheia tunnel (Hæhre entreprenør as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Permit
Reinsnesøya, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Reinsnesøya, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Permit
Reinvika, matfisk (Mowi norway as) Reinvika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Permit
Re-met Re-met Landbasert Annen aktivitet Nordland Vefsn Tillatelse 2014
Rendalsvik, matfisk (Nova sea as) Rendalsvik, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Permit
Renga s, matfisk (Nova sea as) Renga s, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit, Permit, Permit
Reno-vest - andenes - andøy gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - andenes - andøy gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Andøy Permit, Permit 2008, 2007
Reno-vest - bremnes - deponi for ordinært avfall (Reno-vest iks) Reno-vest - bremnes - deponi for ordinært avfall (Reno-vest iks) Deponi Deponering Nordland Sortland Permit 2009, 2008 [...]
Reno-vest - bremnes - kompostering (Reno-vest iks) Reno-vest - bremnes - kompostering (Reno-vest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Sortland Permit 2005, 2000
Reno-vest - børøya - hadsel gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - børøya - hadsel gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hadsel Permit
Reno-vest - ramnflauget - regionmottak/sortering av avfall (Reno-vest iks) Reno-vest - ramnflauget - regionmottak/sortering av avfall (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sortland Permit 2008, 2005 [...]
Reno-vest - småskogan - bø gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - småskogan - bø gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bø i Vesterålen Permit, Permit 2008
Reno-vest - strand - lødingen gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - strand - lødingen gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Lødingen Permit, Permit 2008, 2002
Reno-vest - strengelvåg - øksnes gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - strengelvåg - øksnes gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Øksnes Permit, Permit, Permit 2008, 2002
Reno-vest produksjon as - biloppsamling ramnflauget (Reno-vest produksjon as) Reno-vest produksjon as - biloppsamling ramnflauget (Reno-vest produksjon as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Sortland Permit
Reno-vest produksjon as - kasserte fritidsbåter (Reno-vest produksjon as) Reno-vest produksjon as - kasserte fritidsbåter (Reno-vest produksjon as) Avfall N/A Nordland Sortland Permit
Rensøya n, matfisk (Nova sea as) Rensøya n, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Træna Permit
Rinøyvåg ø, matfisk (Mortenlaks as) Rinøyvåg ø, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Permit
Risvik, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Risvik, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit 2018
Rmg biloppsamling as - reipå/meløy - kasserte kjøretøy (Rmg gjenvinning as) Rmg biloppsamling as - reipå/meløy - kasserte kjøretøy (Rmg gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Meløy Permit, Permit, Permit 2019, 2015 [...]
Rv 77 tjernfjelltunnelen (Statens vegvesen) Rv 77 tjernfjelltunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Saltdal Permit 2017
Rv 80 røvik-strømsnes (Statens vegvesen) Rv 80 røvik-strømsnes (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Fauske Permit 2009
Rv80 hunstad - thallekrysset inkl bodøtunnelen (Statens vegvesen) Rv80 hunstad - thallekrysset inkl bodøtunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Bodø Permit 2017
Røssøya n, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Røssøya n, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit 2018
Røst lufthavn Røst lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Røst Permit
Røst trandamperi as Røst trandamperi as Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Permit
Saghaugen gård (Saghaugen gård, johanne harang) Saghaugen gård (Saghaugen gård, johanne harang) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Permit
Saglifossen, settefisk (Bindalssmolt as) Saglifossen, settefisk (Bindalssmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bindal Permit
Salaluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Salaluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit 2018, 2018
Salten vask og rens as Salten vask og rens as Landbasert Vaskeri og renseri Nordland Bodø Permit
Sandan sø, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Sandan sø, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Sandholman, matfisk (Isqueen as) Sandholman, matfisk (Isqueen as) Akvakultur N/A Nordland Vestvågøy Permit
Sandnes ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Sandnes ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Sandnessjøen biloppsamling - radåsen - kasserte kjøretøy (Sandnessjøen biloppsamling alf morten forsland) Sandnessjøen biloppsamling - radåsen - kasserte kjøretøy (Sandnessjøen biloppsamling alf morten forsland) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Alstahaug Permit 2018, 2015 [...]
Sandnessjøen lufthavn stokka Sandnessjøen lufthavn stokka Landbasert Flyplass Nordland Alstahaug Permit
Sandstranddalen riflebaner Sandstranddalen riflebaner Landbasert Skytebaner Nordland Sortland Tillatelse
Sandøya, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Sandøya, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Sar - helgelandsbase horvnes (Sar as) Sar - helgelandsbase horvnes (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Alstahaug Permit 2018, 2013
Sar treatment avd. sandnessjøen Sar treatment avd. sandnessjøen Landbasert Farlig avfall - behandling Nordland Alstahaug Permit 2018, 2015 [...]
Seiskjæret, matfisk (Biomar a.s.) Seiskjæret, matfisk (Biomar a.s.) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit 2018
Seljeli dolomittbrudd Seljeli dolomittbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Vefsn Permit 2013
Selsøyvær, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Selsøyvær, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Selsøyvær, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Selsøyvær, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Shmil - finnmomyra - hattfjelldal gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - finnmomyra - hattfjelldal gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hattfjelldal Permit 2016, 2009
Shmil - flostad - herøy gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - flostad - herøy gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Herøy på Helgeland Permit 2016, 2009
Shmil - kulvika - dønna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - kulvika - dønna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Dønna Permit 2016, 2009
Shmil - lauknes - vevelstad gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - lauknes - vevelstad gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vevelstad Permit 2016, 2009
Shmil - leland - leirfjord gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - leland - leirfjord gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Leirfjord Permit 2016, 2009 [...]
Shmil - nordmyra - vega gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - nordmyra - vega gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vega Permit 2016, 2009
Shmil - salhusmarka - brønnøy avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - salhusmarka - brønnøy avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Brønnøy Permit 2016, 2009 [...]
Shmil - strendene - alstahaug avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - strendene - alstahaug avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Alstahaug Permit 2018, 2016 [...]
Shmil - trofors - grane gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - trofors - grane gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Grane Permit 2016, 2009
Shmil - vik - sømna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - vik - sømna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sømna Permit 2016, 2009 [...]
Shmil - åremma - deponi for ordinært avfall (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - åremma - deponi for ordinært avfall (Søndre helgeland miljøverk) Deponi Deponering Nordland Vefsn Permit, Permit 2016, 2009 [...]
Shmil - åremma - regionmottak/sortering av avfall (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - åremma - regionmottak/sortering av avfall (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Permit 2016, 2009 [...]
Shmil - åremma - slambehandling (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - åremma - slambehandling (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Permit 2016
Sigerfjord sand as Sigerfjord sand as Landbasert Pukkverk Nordland Sortland Permit
Sjåneset, matfisk (Øyfisk as) Sjåneset, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Skansenodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Skansenodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit 2014, 2008
Skarvhausen, matfisk (Ellingsen seafood as) Skarvhausen, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Permit
Skatleia, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Skatleia, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø i Vesterålen Permit
Skauholmen, matfisk (Salten n950 as) Skauholmen, matfisk (Salten n950 as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Gildeskål Permit
Skjåvikodden i, matfisk (Aquaculture innovation as) Skjåvikodden i, matfisk (Aquaculture innovation as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Permit
Skogsholmen, matfisk (Vega sjøfarm as) Skogsholmen, matfisk (Vega sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Permit, Permit
Skonseng, matfisk (Nova sea as) Skonseng, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vefsn Permit
Skotsmyra avfallsplass - deponering (Vefsn kommune) Skotsmyra avfallsplass - deponering (Vefsn kommune) Deponi Deponering Nordland Vefsn Permit
Skretting fôrfabrikk, stokmarknes Skretting fôrfabrikk, stokmarknes Landbasert Fôrproduksjon Nordland Hadsel Permit 2003
Skysselvika v, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Skysselvika v, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Permit, Permit 2011
Skålsvika, matfisk (Nova sea as) Skålsvika, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Permit
Slakteanlegg brønnøysund Slakteanlegg brønnøysund Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Brønnøy Permit 2012
Slapøya n, matfisk (Letsea as) Slapøya n, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit
Slydalen riflebane Slydalen riflebane Landbasert Skytebaner Nordland Vestvågøy Tillatelse
Slåttvika, matfisk (Mowi norway as) Slåttvika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Permit
Sma mineral as Sma mineral as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Permit, Carbon units 2018, 2014 [...]
Smibelg kraftverk (Smisto kraft as) Smibelg kraftverk (Smisto kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rødøy Tillatelse
Soløya, matfisk (Ellingsen seafood as) Soløya, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Flakstad Permit
Stabben, matfisk (Ellingsen seafood as) Stabben, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tjeldsund Permit
Stangholmen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Stangholmen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Steilo, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Steilo, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Steinar johansen's fiskebruk Steinar johansen's fiskebruk Landbasert Fiskeforedling Nordland Værøy Permit
Steppan, settefisk (Salten smolt as) Steppan, settefisk (Salten smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Saltdal Permit 2016
Stigvika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Stigvika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Permit, Permit 2018, 2011
Stokkasjøen, matfisk (Nova sea as) Stokkasjøen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Permit
Stokkvika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Stokkvika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Permit, Permit 2019, 2014 [...]
Stokmarknes lufthavn skagen Stokmarknes lufthavn skagen Landbasert Flyplass Nordland Hadsel Permit
Store bukkøy n, matfisk (Lovundlaks as) Store bukkøy n, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit
Storevika, matfisk (Closedfishcage as) Storevika, matfisk (Closedfishcage as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Storevika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Storevika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit 2018
Storfjell, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Storfjell, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Permit, Permit
Stormneset, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Stormneset, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit
Storskjæret - lakseslakteri Storskjæret - lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Nordland Steigen Permit
Storskjæret, matfisk (Cermaq norway as) Storskjæret, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Steigen Permit
Storstrompan, matfisk (Mowi norway as) Storstrompan, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Storvika, matfisk (Nova sea as) Storvika, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Permit
Storøya nø, matfisk (Mortenlaks as) Storøya nø, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Permit
Storåvatn kraftverk (Sks produksjon as) Storåvatn kraftverk (Sks produksjon as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rødøy Tillatelse
Strandkantdeponi - bodø havn (Kystverket) Strandkantdeponi - bodø havn (Kystverket) Deponi Deponering Nordland Bodø Permit
Strandkantdeponi - rana industriterminal - rana (Mo i rana havn kf) Strandkantdeponi - rana industriterminal - rana (Mo i rana havn kf) Deponi Deponering Nordland Rana Permit
Straumfisk as Straumfisk as Landbasert Fiskeforedling Nordland Bø i Vesterålen Permit
Stretarneset, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Stretarneset, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Sundsfjord ii akva (Salten havbrukspark as) Sundsfjord ii akva (Salten havbrukspark as) Akvakultur N/A Nordland Gildeskål Permit
Sundsfjord, settefisk (Helgeland smolt as) Sundsfjord, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Gildeskål Permit 2018
Sundsøy, matfisk (Nova sea as) Sundsøy, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Permit
Svartfjell, matfisk (Cermaq norway as) Svartfjell, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Svartisen fiskefarm as Svartisen fiskefarm as Landbasert Fiskeforedling Nordland Meløy Permit
Svinvær, matfisk (Nova sea as) Svinvær, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Svolvær lufthavn helle Svolvær lufthavn helle Landbasert Flyplass Nordland Vågan Permit 2014
Sæterosen, matfisk (Akvafuture as) Sæterosen, matfisk (Akvafuture as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Permit
Sør gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Sør gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit
Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Salten stamfisk as) Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Salten stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Permit
Sørvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Sørvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Permit
Sørvær øst, matfisk og settefisk (Vestfjord havbruk as) Sørvær øst, matfisk og settefisk (Vestfjord havbruk as) Akvakultur N/A Nordland Bodø Permit
Sørværet, matfisk (Bindalslaks as) Sørværet, matfisk (Bindalslaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit
Tangforedlingsfabrikk Tangforedlingsfabrikk Landbasert Fôrproduksjon Nordland Brønnøy Permit
Teksmona, matfisk (Nova sea as) Teksmona, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Permit 2018
Terje halsan as betong og stålmottak (Terje halsan as) Terje halsan as betong og stålmottak (Terje halsan as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Permit 2019
Terje halsan as trevirke- og avfallsmottak (Terje halsan as) Terje halsan as trevirke- og avfallsmottak (Terje halsan as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Permit 2019
Tine nord-norge ba, sandnessjøen Tine nord-norge ba, sandnessjøen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Alstahaug Permit 2008
Tine nord-norge, sømna Tine nord-norge, sømna Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Sømna Permit 2009
Tjajneluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Tjajneluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Tysfjord Permit
Tjukkeneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Tjukkeneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Evenes Permit
Tjukkeneset, matfisk (Cermaq norway as) Tjukkeneset, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Evenes Permit
Toften, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Toften, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Permit
Torris products ltd as Torris products ltd as Landbasert Fiskeforedling Nordland Meløy Permit
Tortenneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Tortenneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Permit
Tortenneset, matfisk (Cermaq norway as) Tortenneset, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Permit
Tosbotn, settefisk (Mowi norway as) Tosbotn, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Brønnøy Permit
Tosen, matfisk (Bindalslaks as) Tosen, matfisk (Bindalslaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Permit
Trollbukta, settefisk (Sisomar as) Trollbukta, settefisk (Sisomar as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Permit, Permit 2016
Trolløya sv, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Trolløya sv, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Permit 2019, 2018
Tverrøya (hovøya) avfallsplass - deponering (Brønnøy kommune sentraladministrasjon) Tverrøya (hovøya) avfallsplass - deponering (Brønnøy kommune sentraladministrasjon) Deponi Deponering Nordland Brønnøy Permit 2000
Tårnvika, matfisk (Mowi norway as) Tårnvika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Unkervatn, matfisk og settefisk (Frikult as) Unkervatn, matfisk og settefisk (Frikult as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hattfjelldal Permit
Utfylling - børøya industriområde - hadsel (Nordlaks eiendom as) Utfylling - børøya industriområde - hadsel (Nordlaks eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Permit
Utfylling - kjærlighetshaugen - myre (Vågen eiendom as) Utfylling - kjærlighetshaugen - myre (Vågen eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Øksnes Permit
Utfylling - klubben - børøya (B&e-entreprenør as) Utfylling - klubben - børøya (B&e-entreprenør as) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Permit
Utfylling - langsetvågen -nesna (Mo industripark as) Utfylling - langsetvågen -nesna (Mo industripark as) Engangstiltak Utfylling Nordland Nesna Permit
Utfylling - reinesjøen - ballstad (Nic haug as) Utfylling - reinesjøen - ballstad (Nic haug as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vestvågøy Permit
Utfylling - sumpen 1 og 2 - vågan (Kroro eiendom as) Utfylling - sumpen 1 og 2 - vågan (Kroro eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vågan Permit
Utfylling - trollbukta (Sisomar as) Utfylling - trollbukta (Sisomar as) Engangstiltak Utfylling Nordland Sørfold Permit
Utfylling - ytre langnes - mo i rana (Mo industripark as) Utfylling - ytre langnes - mo i rana (Mo industripark as) Engangstiltak Utfylling Nordland Rana Permit
Utfylling hellskjæret - vågan (Fjordbakk as) Utfylling hellskjæret - vågan (Fjordbakk as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vågan Permit
Utfylling mølnarodden (Artec aqua as) Utfylling mølnarodden (Artec aqua as) Engangstiltak Utfylling Nordland Flakstad Permit
Utfylling mølnarodden ii (Artec aqua as) Utfylling mølnarodden ii (Artec aqua as) Engangstiltak Utfylling Nordland Flakstad Permit
Utfylling skarvik as (Skarvik as) Utfylling skarvik as (Skarvik as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vågan Permit
Utslipp til sjø - holmen industriområde Utslipp til sjø - holmen industriområde Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Sortland Permit
Uvåg, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Uvåg, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø i Vesterålen Permit, Permit 2019
Vardskjæret s, matfisk (Lovundlaks as) Vardskjæret s, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit
Varholmen, matfisk (Bindalslaks as) Varholmen, matfisk (Bindalslaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Permit
Vassenden kraftverk (Helgeland kraft vannkraft as) Vassenden kraftverk (Helgeland kraft vannkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Leirfjord Permit
Vedvika, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Vedvika, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø i Vesterålen Permit 2017
Veggfjell, matfisk (Cermaq norway as) Veggfjell, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy Permit, Permit
Veidekke industri as avd mosjøen - asfalt Veidekke industri as avd mosjøen - asfalt Landbasert Asfaltverk Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2011
Veidekke industri as avd sortland - asfalt Veidekke industri as avd sortland - asfalt Landbasert Asfaltverk Nordland Sortland Permit 2017, 2017 [...]
Veiski kraftverk (Veiski vannkraft da) Veiski kraftverk (Veiski vannkraft da) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Vesteraalens hermetikkfabrikk - fiskehermetikk Vesteraalens hermetikkfabrikk - fiskehermetikk Landbasert Fiskeforedling Nordland Sortland Permit 2011
Vikaleira gjenvinningsstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Vikaleira gjenvinningsstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Permit
Viking gjenvinning nord as - kasserte båter (Viking gjenvinning nord as) Viking gjenvinning nord as - kasserte båter (Viking gjenvinning nord as) Avfall N/A Nordland Meløy Permit
Viking øksnes as (tidl.cermaq alsvåg as) Viking øksnes as (tidl.cermaq alsvåg as) Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Permit, Permit 2015, 2011
Vindhammeren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Vindhammeren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø i Vesterålen Permit 2017
Vindvika, matfisk (Mowi norway as) Vindvika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Permit
Vinkfjorden alge akva (Folla alger as) Vinkfjorden alge akva (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Permit
Værøy kommune - mottaksstasjon for farlig avfall v/ værøy auto (Værøy kommune teknisk etat) Værøy kommune - mottaksstasjon for farlig avfall v/ værøy auto (Værøy kommune teknisk etat) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Værøy Tillatelse 2018, 2008 [...]
Våtvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Våtvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Permit
Willys verksted - nedre øyra - kasserte kjøretøy (Willys verksted as) Willys verksted - nedre øyra - kasserte kjøretøy (Willys verksted as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Narvik Permit 2017, 2010 [...]
Yara norge, yara glomfjord Yara norge, yara glomfjord Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Meløy Permit, Carbon units 2019, 2016 [...]
Ytre hadseløya, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Ytre hadseløya, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur N/A Nordland Hadsel Permit
Ytre vassholmen, matfisk (Letsea as) Ytre vassholmen, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy på Helgeland Permit
Ytre-båsmo avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Ytre-båsmo avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Permit 2014
Æsvika i, matfisk og settefisk (Aminor as) Æsvika i, matfisk og settefisk (Aminor as) Akvakultur N/A Nordland Meløy Permit
Æsøya, matfisk (Isqueen as) Æsøya, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Permit
Øijord & aanes entreprenørforretning a.s Øijord & aanes entreprenørforretning a.s Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Permit 2007
Øksengård, matfisk (Edelfarm as) Øksengård, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Permit, Permit 2019
Øksengård, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Øksengård, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Permit
Øksningen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Øksningen, matfisk (Sinkaberg-hansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Permit, Permit
Øren, matfisk og settefisk (Polarfisk- as) Øren, matfisk og settefisk (Polarfisk- as) Akvakultur N/A Nordland Meløy Permit
Ørnes, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Ørnes, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Permit, Permit
Ørnstolen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Ørnstolen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Permit
Ørsnes, matfisk og settefisk (Lofoten akvaponi a/s) Ørsnes, matfisk og settefisk (Lofoten akvaponi a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Permit
Østbø - finneid - ee-avfall (Østbø as) Østbø - finneid - ee-avfall (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Fauske Permit 2010, 2008
Østbø - finneid - farlig avfall (Østbø as) Østbø - finneid - farlig avfall (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Fauske Permit 2013, 2010 [...]
Østbø - finneid - kasserte kjøretøy (Østbø as) Østbø - finneid - kasserte kjøretøy (Østbø as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Fauske Permit 2015, 2011
Østbø - helgelandsbase - farlig avfall (Østbø as) Østbø - helgelandsbase - farlig avfall (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Alstahaug Permit
Østbø - koksverktomta - farlig avfall - tankanlegg (Østbø as) Østbø - koksverktomta - farlig avfall - tankanlegg (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Rana Permit
Østbø - langstranda - farlig avfall (Østbø as) Østbø - langstranda - farlig avfall (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Permit 2018, 2013 [...]
Østbø - langstranda - næringsavfall (Østbø as) Østbø - langstranda - næringsavfall (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Permit 2018, 2008 [...]
Østbø - mellomvika/koksverktomta - farlig avfall - lager og tankanlegg (Østbø as) Østbø - mellomvika/koksverktomta - farlig avfall - lager og tankanlegg (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Rana Permit 2010, 2006
Østbø - norsk jern eiendom - farlig avfall (Østbø as) Østbø - norsk jern eiendom - farlig avfall (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Rana Permit 2019, 2010 [...]
Østbø - plassen 5 - farlig avfall (Østbø as) Østbø - plassen 5 - farlig avfall (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Permit 2018, 2008 [...]
Østbø - vikan - farlig avfall - tankanlegg (Østbø as) Østbø - vikan - farlig avfall - tankanlegg (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Permit 2019
Østbø as - ågaflåget - farlig avfall - tankanlegg (Østbø as) Østbø as - ågaflåget - farlig avfall - tankanlegg (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Rana Permit 2016, 2013
Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - finneid - fauske (Østbø as) Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - finneid - fauske (Østbø as) Avfall Annen aktivitet Nordland Fauske Permit
Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - fredensborgveien - bodø (Østbø as) Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - fredensborgveien - bodø (Østbø as) Avfall Annen aktivitet Nordland Bodø Permit
Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - konvertorveien - rana (Østbø as) Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - konvertorveien - rana (Østbø as) Avfall Annen aktivitet Nordland Rana Permit
Østbø as - anlegg for kasserte kjøretøy, bodø (Østbø as) Østbø as - anlegg for kasserte kjøretøy, bodø (Østbø as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Bodø Permit 2018
Østbø as - mellomvika/koksverkstomta - næringsavfall (Østbø as) Østbø as - mellomvika/koksverkstomta - næringsavfall (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Permit 2010
Østbø as - skotsmyra/åremma - farlig avfall (Østbø as) Østbø as - skotsmyra/åremma - farlig avfall (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Vefsn Permit 2010
Østbø as - skotsmyra/åremma - næringsavfall (Østbø as) Østbø as - skotsmyra/åremma - næringsavfall (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Permit 2010
Østbø as avd bodø, eksport eller import av avfall (Østbø as) Østbø as avd bodø, eksport eller import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Bodø Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit 2016
Østbø as avd fauske, eksport eller import av avfall (Østbø as) Østbø as avd fauske, eksport eller import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Fauske Permit, Permit
Østbø as avd mo i rana, eksport eller import av avfall (Østbø as) Østbø as avd mo i rana, eksport eller import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Rana Permit, Permit, Permit, Permit
Øvre røssåga utløpstunnel (Statkraft energi as) Øvre røssåga utløpstunnel (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hemnes Permit
Øya, matfisk, settefisk og skalldyr (Nordland fylkeskommune) Øya, matfisk, settefisk og skalldyr (Nordland fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Gildeskål Permit
Øygården riflebaner Øygården riflebaner Landbasert Skytebaner Nordland Lødingen Tillatelse
Åmøya, settefisk (Nordland akva as) Åmøya, settefisk (Nordland akva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Permit
Ånderbakk alge akva (Folla alger as) Ånderbakk alge akva (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Permit
Ånderbakk, matfisk (Cermaq norway as) Ånderbakk, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Permit
Årsteinfoten alge akva (Lofoten blue harvest as) Årsteinfoten alge akva (Lofoten blue harvest as) Akvakultur N/A Nordland Vågan Permit

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.