Facility with permit

Sector

Type of operation

geographical area

 

414 virksomheter.

Facility* Sector Type of operation County Municipality Permits Controls
Af decom mottak og behandling av ordinært avfall fra rivevirksomhe (Af decom as) Af decom mottak og behandling av ordinært avfall fra rivevirksomhe (Af decom as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Balsfjord Permit
Akselfjell tunnell - mauken-blåtind korridoren (Forsvarsbygg) Akselfjell tunnell - mauken-blåtind korridoren (Forsvarsbygg) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Målselv Permit
Andslimoen avløpsrenseanlegg (Målselv kommune) Andslimoen avløpsrenseanlegg (Målselv kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Målselv Permit 2015, 2010
Andsvatn reinslakteri sus Andsvatn reinslakteri sus Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Sørreisa Permit
Angstauren, matfisk (Akvaplan niva as) Angstauren, matfisk (Akvaplan niva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Angstauren, matfisk (Lerøy aurora as) Angstauren, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Angstauren, matfisk (Lerøy midt as) Angstauren, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Arcos as havarivernsenter Arcos as havarivernsenter Landbasert Brannøvingsplass Troms Tromsø Permit
Art nor potetindustri Art nor potetindustri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Lenvik Permit 2011
Asfaltverk - veidekke industri avd. bardufoss Asfaltverk - veidekke industri avd. bardufoss Landbasert Asfaltverk Troms Målselv Permit, Permit 2017, 2011
Asfaltverk skattøra tromsø Asfaltverk skattøra tromsø Landbasert Asfaltverk Troms Tromsø Permit 2017, 2011 [...]
Aursfjord båthavn (Aursfjord båthavn og kystkultursenter as) Aursfjord båthavn (Aursfjord båthavn og kystkultursenter as) Engangstiltak Mudring Troms Balsfjord Permit
Aursfjorden, dumping (Aursfjord båthavn og kystkultursenter as) Aursfjorden, dumping (Aursfjord båthavn og kystkultursenter as) Engangstiltak Dumping Troms Målselv Permit
Avinor sørkjosen lufthavn Avinor sørkjosen lufthavn Landbasert Flyplass Troms Nordreisa Permit
Bakkland transport pukkverk Bakkland transport pukkverk Landbasert Pukkverk Troms Sørreisa Permit 2012
Baltsfjord, matfisk (Nrs farming as) Baltsfjord, matfisk (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Barbogen, matfisk (Nor seafood as) Barbogen, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Barbogen, matfisk (Troms fylkeskommune) Barbogen, matfisk (Troms fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Barbogen, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Barbogen, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Bardu ra slambehandling (Bardu kommune) Bardu ra slambehandling (Bardu kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Bardu Permit
Bardu renseanlegg (Bardu kommune) Bardu renseanlegg (Bardu kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Bardu Permit 2015, 2008
Bardufoss flystasjon Bardufoss flystasjon Landbasert Flyplass Troms Målselv Permit
Behandlingsanlegg for uimpregnert trevirke (Avfallsservice as) Behandlingsanlegg for uimpregnert trevirke (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Storfjord Permit
Bergsodden avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Bergsodden avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Permit 2015, 2010
Bioarctic biogassubstratfabrikk (Bioarctic as) Bioarctic biogassubstratfabrikk (Bioarctic as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Tromsø Permit
Bjarkøy pukkverk yit Bjarkøy pukkverk yit Landbasert Pukkverk Troms Harstad Permit 2019, 2018 [...]
Bjørga, matfisk (Salaks as) Bjørga, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Sørreisa Permit
Bjørnstein, matfisk (Gratanglaks as) Bjørnstein, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Bjørnstein, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Bjørnstein, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Blomjoten masseuttak-harstad maskin Blomjoten masseuttak-harstad maskin Landbasert Pukkverk Troms Harstad Permit 2018
Blomjoten omlastingstasjon slam (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Blomjoten omlastingstasjon slam (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Harstad Permit
Blåmannsvik, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Blåmannsvik, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Bogelva, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Bogelva, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Permit
Botnhamn mudring og utfylling fra land (Lenvik kommune) Botnhamn mudring og utfylling fra land (Lenvik kommune) Engangstiltak N/A Troms Lenvik Tillatelse
Botnhågen avfallsforbrenningsanlegg Botnhågen avfallsforbrenningsanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Troms Lenvik Permit 2009
Brannøvingsfelt tromsø lufthavn (ny) Brannøvingsfelt tromsø lufthavn (ny) Landbasert Brannøvingsplass Troms Tromsø Permit
Brannøvingsplass bardufoss flystasjon (ny) Brannøvingsplass bardufoss flystasjon (ny) Landbasert Brannøvingsplass Troms Målselv Permit
Brannøvingsplass lenvik kommune Brannøvingsplass lenvik kommune Landbasert Brannøvingsplass Troms Lenvik Permit
Brattberg, matfisk (Astafjord slakteri as) Brattberg, matfisk (Astafjord slakteri as) Akvakultur Slaktemerd Troms Gratangen Permit
Breivika avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Breivika avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Tromsø Permit 2015, 2008
Breivika parsell i3 nord (Tromsø kommune) Breivika parsell i3 nord (Tromsø kommune) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Breivoll, matfisk (Breivoll marine produkter as) Breivoll, matfisk (Breivoll marine produkter as) Akvakultur Slaktemerd Troms Ibestad Permit
Brensholmen, matfisk (Nrs farming as) Brensholmen, matfisk (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Buktamoen avfallsdeponi (Senja avfall iks) Buktamoen avfallsdeponi (Senja avfall iks) Deponi Deponering Troms Målselv Permit 2008, 2007 [...]
Buktamoen avfallsmottak (Senja avfall miljø as) Buktamoen avfallsmottak (Senja avfall miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Målselv Permit, Permit 2016, 2013 [...]
Bussevika mellomlagringsstasjon for slam (Ibestad kommune seksjon for plan, næring og utvikling) Bussevika mellomlagringsstasjon for slam (Ibestad kommune seksjon for plan, næring og utvikling) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Ibestad Permit
Chitinor kitinfabrikk Chitinor kitinfabrikk Landbasert Fiskeforedling Troms Berg Permit 2016, 2011
Circle k norge as, gangsåstank tankanlegg Circle k norge as, gangsåstank tankanlegg Landbasert Tanklagring Troms Harstad Permit 2018, 2016 [...]
Cognis scandinavia produksjon Cognis scandinavia produksjon Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Tromsø Permit 2009
Dale, matfisk (Salaks as) Dale, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Deponi skibotn (Origo skibotn as) Deponi skibotn (Origo skibotn as) Deponi Deponering Troms Storfjord Permit 2018
Disponering av muddermasser ved breivoll industriområde (Ibestad kommune seksjon for plan, næring og utvikling) Disponering av muddermasser ved breivoll industriområde (Ibestad kommune seksjon for plan, næring og utvikling) Engangstiltak Dumping Troms Ibestad Permit
Distrikt 37, skarfvaggi - feltslakteri for rein Distrikt 37, skarfvaggi - feltslakteri for rein Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Gáivuotna Kåfjord Permit
Dumping av masser fra mudring ved skattøra (dep-7) (Multi eiendom as) Dumping av masser fra mudring ved skattøra (dep-7) (Multi eiendom as) Engangstiltak Dumping Troms Tromsø Permit
Dumping av mudringsmasser i sjø (Kystverket nordland) Dumping av mudringsmasser i sjø (Kystverket nordland) Engangstiltak N/A Troms Karlsøy Permit
Dumping huppasbergan lyngen/storfjorden (Statens vegvesen) Dumping huppasbergan lyngen/storfjorden (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Troms Gáivuotna Kåfjord Permit 2017
Dumping i tromsøysundet (Tromsø havn kf) Dumping i tromsøysundet (Tromsø havn kf) Engangstiltak Dumping Troms Tromsø Permit
Dumping manndalsklubben kåfjord (Kåfjord kommune drift) Dumping manndalsklubben kåfjord (Kåfjord kommune drift) Engangstiltak Dumping Troms Gáivuotna Kåfjord Permit
Dumping ved monstastubergan lyngen/storfjorden (Statens vegvesen) Dumping ved monstastubergan lyngen/storfjorden (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Troms Gáivuotna Kåfjord Permit 2017
Durmålsvika, matfisk (Nor seafood as) Durmålsvika, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Durmålsvika, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Durmålsvika, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Dypingen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Dypingen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Dypingen, matfisk (Sørrollnesfisk as) Dypingen, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Dåvøya, matfisk (Lerøy aurora as) Dåvøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit 2017
Elektrogjenvinning ee demontering harstad (Hrs metallco as) Elektrogjenvinning ee demontering harstad (Hrs metallco as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Troms Harstad Permit 2019
Elgen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Elgen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Enkeltstein, matfisk (Northern lights salmon as) Enkeltstein, matfisk (Northern lights salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Enkeltstein, matfisk (Sørrollnesfisk as) Enkeltstein, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Etablering av strandkantdeponi ved botnhamn sveis (Botnhamn sveis as) Etablering av strandkantdeponi ved botnhamn sveis (Botnhamn sveis as) Engangstiltak Strandkantdeponi Troms Lenvik Permit
Ewos fôrfabrikk, balsfjord Ewos fôrfabrikk, balsfjord Landbasert Fôrproduksjon Troms Balsfjord Permit 2018, 2010
Falken riflebaner Falken riflebaner Landbasert Skytebaner Troms Lenvik Permit
Fellesholmen, matfisk (Arctic offshore farming as) Fellesholmen, matfisk (Arctic offshore farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Finnfjord Finnfjord Landbasert Metallurgisk industri Troms Lenvik Permit, Carbon units 2019, 2017 [...]
Finnfjord smelteverk - industrideponi (Finnfjord as) Finnfjord smelteverk - industrideponi (Finnfjord as) Deponi Industrideponering Troms Lenvik Permit 2019
Finnstein, matfisk (Nor seafood as) Finnstein, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Finnstein, matfisk (Troms fylkeskommune) Finnstein, matfisk (Troms fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Finnstein, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Finnstein, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Finnvik, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Finnvik, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Finnvik, matfisk (Salmar farming as) Finnvik, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Finnvika s, matfisk (Nrs farming as) Finnvika s, matfisk (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Fiskerihavn breivika nord mudring (Tromsø havn kf) Fiskerihavn breivika nord mudring (Tromsø havn kf) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Fiskeslakteri torsken Fiskeslakteri torsken Landbasert Fiskeforedling Troms Torsken Permit 2018, 2011
Fjellbukt akva (Mowi norway as) Fjellbukt akva (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Permit
Flakstadvåg havn, matfisk (Flakstadvåg laks as) Flakstadvåg havn, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Slaktemerd Troms Torsken Permit
Flakstadvåg, matfisk (Flakstadvåg laks as) Flakstadvåg, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Flesen, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Flesen, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Foldvik, settefisk (Astafjord smolt as) Foldvik, settefisk (Astafjord smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Gratangen Permit
Follesøy, matfisk (Lerøy aurora as) Follesøy, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Follesøy, matfisk (Lerøy midt as) Follesøy, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Forsøksanlegg marin bioprosessering (kaldfjorden) Forsøksanlegg marin bioprosessering (kaldfjorden) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Tromsø Permit
Fossan kraftverk - storelva - gratangen (Hålogaland kraft produksjon as) Fossan kraftverk - storelva - gratangen (Hålogaland kraft produksjon as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Gratangen Permit
Fossmo slambehandlingsanlegg (Målselv kommune) Fossmo slambehandlingsanlegg (Målselv kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Målselv Permit
Frovågneset, matfisk (Flakstadvåg laks as) Frovågneset, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Permit
Futnes, matfisk (Lerøy aurora as) Futnes, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Galsomelen deponi (Avfallsservice as) Galsomelen deponi (Avfallsservice as) Deponi Deponering Troms Nordreisa Permit 2006, 2005 [...]
Galsomelen nye deponi (avfallsservice) (Avfallsservice as) Galsomelen nye deponi (avfallsservice) (Avfallsservice as) Deponi Deponering Troms Nordreisa Permit 2014, 2010 [...]
Gardmoen mellomlagringsstasjon avløpsslam (Sørreisa kommune teknisk og planlegging) Gardmoen mellomlagringsstasjon avløpsslam (Sørreisa kommune teknisk og planlegging) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Sørreisa Permit
Gjervika, matfisk (Flakstadvåg laks as) Gjervika, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Permit
Gourtesjouka, matfisk (Lerøy aurora as) Gourtesjouka, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gáivuotna Kåfjord Permit 2011
Gratangen riflebane Gratangen riflebane Landbasert Skytebaner Troms Gratangen Permit
Gregusvika, matfisk (Gratanglaks as) Gregusvika, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Gregusvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Gregusvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Gryllefjord, matfisk (Nergård senja as) Gryllefjord, matfisk (Nergård senja as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Hagan deponi (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Hagan deponi (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Deponi Deponering Troms Harstad Permit
Hagebergan, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Hagebergan, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Haldorsen biloppsamling (Haldorsen as) Haldorsen biloppsamling (Haldorsen as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Sørreisa Permit 2015, 2011 [...]
Hallvardsøya, matfisk (Flakstadvåg laks as) Hallvardsøya, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Permit
Hansjordnes/hansjordnesbukta, mudring (Tromsø kommune) Hansjordnes/hansjordnesbukta, mudring (Tromsø kommune) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Harstad gjenvinning (Harstad gjenvinning as) Harstad gjenvinning (Harstad gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Harstad Permit
Harstad havn, strandkantdeponi forurensa sedimenter (Kystverket) Harstad havn, strandkantdeponi forurensa sedimenter (Kystverket) Engangstiltak Strandkantdeponi Troms Harstad Permit
Harstad havn, tiltaksområde sjøbunnsopprydding (Kystverket) Harstad havn, tiltaksområde sjøbunnsopprydding (Kystverket) Engangstiltak Mudring Troms Harstad Permit 2012
Harstad skipsindustri, midlertidig molo utenfor tørrdokkmunning (Harstad skipsindustri as) Harstad skipsindustri, midlertidig molo utenfor tørrdokkmunning (Harstad skipsindustri as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Permit
Haug, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Haug, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Permit
Haukøya ø, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Haukøya ø, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Heggelia forsvarsbygg lager for drivstoffemballasje Heggelia forsvarsbygg lager for drivstoffemballasje Landbasert Tanklagring Troms Målselv Permit
Hellaren, settefisk (Fjordsmolt as) Hellaren, settefisk (Fjordsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Skånland Permit
Hilderkleiva, matfisk (Gratanglaks as) Hilderkleiva, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Permit
Hilderkleiva, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Hilderkleiva, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Permit
Hjellberget akva (Mowi norway as) Hjellberget akva (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Permit
Holandselv, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Holandselv, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Permit
Holstneset avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Holstneset avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Permit 2015, 2008
Holte avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Holte avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Permit
Hrs - miljøstasjon tennevoll (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - miljøstasjon tennevoll (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Lavangen Permit
Hrs avfallsmottak - gratangsbotn (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs avfallsmottak - gratangsbotn (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Gratangen Permit 2011
Hrs iks-stangnes (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs iks-stangnes (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Harstad Permit 2019, 2004
Hrs metallco - ringv. 88 tromsø (Hrs metallco as) Hrs metallco - ringv. 88 tromsø (Hrs metallco as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Troms Tromsø Permit 2013
Hrs metallco - ringv. 88 tromsø (org.nr 999632890) (Hrs metallco as) Hrs metallco - ringv. 88 tromsø (org.nr 999632890) (Hrs metallco as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Tromsø Permit 2016, 2013
Hrs metallco biloppsamling, harstad (Hrs metallco as) Hrs metallco biloppsamling, harstad (Hrs metallco as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Harstad Permit 2015, 2011
Hundbergan, matfisk (Flakstadvåg laks as) Hundbergan, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Husastranda, matfisk (Brødrene karlsen as) Husastranda, matfisk (Brødrene karlsen as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Høgholmen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Høgholmen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Hålogaland vaskeri Hålogaland vaskeri Landbasert Vaskeri og renseri Troms Harstad Permit 2015, 2006
Indre bringenes, matfisk (Biomar a.s.) Indre bringenes, matfisk (Biomar a.s.) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Indre bringenes, matfisk (Salmar farming as) Indre bringenes, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Indre kårvik i, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Indre kårvik i, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Indre kårvik ii, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Indre kårvik ii, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Indre kårvik land, matfisk, settefisk og skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Indre kårvik land, matfisk, settefisk og skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Troms Tromsø Permit
Jekteberget, matfisk (Gratanglaks as) Jekteberget, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Jekteberget, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Jekteberget, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Jøvik, settefisk (Salmar settefisk as) Jøvik, settefisk (Salmar settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Tranøy Permit
Kanebogen ii (Per strand eiendom as) Kanebogen ii (Per strand eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Permit 2017
Karanes, matfisk (Lerøy aurora as) Karanes, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Karvika akva (Mowi norway as) Karvika akva (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Permit
Kasteberget, matfisk (Gratanglaks as) Kasteberget, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Kasteberget, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Kasteberget, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Kjeiprød, matfisk (Salaks as) Kjeiprød, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lavangen Permit
Kjempebakken, skalldyr (Lyngsskjellan v/arne samuelsen) Kjempebakken, skalldyr (Lyngsskjellan v/arne samuelsen) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Troms Nordreisa Permit
Kjøtta v, matfisk (Gratanglaks as) Kjøtta v, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Kjøtta v, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Kjøtta v, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Klokkardalen, matfisk (Lerøy aurora as) Klokkardalen, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Klokkstein, matfisk (Salmar farming as) Klokkstein, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Nordreisa Permit
Korsnes, matfisk (Nor seafood as) Korsnes, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Korsnes, matfisk (Nrs farming as) Korsnes, matfisk (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Korsnes, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Korsnes, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Kraknes ii, matfisk, settefisk og skalldyr (Nofima as) Kraknes ii, matfisk, settefisk og skalldyr (Nofima as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Troms Tromsø Permit
Kraknes, settefisk og skalldyr (Akvaplan niva as) Kraknes, settefisk og skalldyr (Akvaplan niva as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Troms Tromsø Permit
Kvanntoneset, matfisk (Salaks as) Kvanntoneset, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lavangen Permit
Kvenbukta v, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Kvenbukta v, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Kviteberg akva (Mowi norway as) Kviteberg akva (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Permit
Kvitebjørn varme avfallsforbrenningsanlegg skattøra Kvitebjørn varme avfallsforbrenningsanlegg skattøra Landbasert Avfallsforbrenning Troms Tromsø Permit 2018
Kvitfloget, matfisk (Salmar farming as) Kvitfloget, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Permit
Kvitfloget, matfisk (Stim. as) Kvitfloget, matfisk (Stim. as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Permit, Permit
Kågen, matfisk (Akvaplan niva as) Kågen, matfisk (Akvaplan niva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Kågen, matfisk (Lerøy aurora as) Kågen, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Kårvik i, skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Kårvik i, skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Troms Tromsø Permit
Kårvik, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Kårvik, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Kåvika, matfisk (Lerøy aurora as) Kåvika, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Lakseklubbukta, matfisk (Nofima as) Lakseklubbukta, matfisk (Nofima as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Lakseslakteri Lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Troms Skjervøy Permit 2019
Lakseslakteri, skjervøy Lakseslakteri, skjervøy Landbasert Fiskeforedling Troms Skjervøy Permit 2018, 2011
Langnes avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Langnes avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Tromsø Permit 2015, 2010 [...]
Langsundforbindelsen - midl utslipp tunelldrift fv 863 (Statens vegvesen) Langsundforbindelsen - midl utslipp tunelldrift fv 863 (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Karlsøy Permit
Langås, matfisk (Lerøy aurora as) Langås, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Langås, matfisk (Lerøy midt as) Langås, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Langåsvika slambehandling (Karlsøy kommune teknisk etat) Langåsvika slambehandling (Karlsøy kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Karlsøy Permit
Larstangen akva (Salmar farming as) Larstangen akva (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse
Larstangen, matfisk (Mowi norway as) Larstangen, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Lassajavri (Kvænangen kraftverk as) Lassajavri (Kvænangen kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Kvænangen Permit
Lavika, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Lavika, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Lekangsund ii, matfisk (Salmar farming as) Lekangsund ii, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Permit
Lemminkäinen norge as, harstad Lemminkäinen norge as, harstad Landbasert Asfaltverk Troms Harstad Permit 2017, 2011
Lemminkäinen norge as, ullsfjord Lemminkäinen norge as, ullsfjord Landbasert Pukkverk Troms Tromsø Permit 2012
Litjevika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Litjevika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Lubben akva (Nrs farming as) Lubben akva (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Lubben akva (Wilsgård fiskeoppdrett as) Lubben akva (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Lyngen plast Lyngen plast Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Troms Lyngen Permit 2016, 2006
Løksfjorden, farled (Tromsø kommune) Løksfjorden, farled (Tromsø kommune) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Løksfjorden, fiskerikai (Tromsø kommune) Løksfjorden, fiskerikai (Tromsø kommune) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Løksfjorden, sørøst for hamnes (Tromsø kommune) Løksfjorden, sørøst for hamnes (Tromsø kommune) Engangstiltak Dumping Troms Tromsø Permit
Mack ra (Balsfjord kommunal teknikk kf) Mack ra (Balsfjord kommunal teknikk kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Balsfjord Permit 2018
Macks ølbryggeri as Macks ølbryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Balsfjord Permit 2018, 2014
Marine harvest norway as, lakseslakteri, jøkelfjord Marine harvest norway as, lakseslakteri, jøkelfjord Landbasert Fiskeforedling Troms Kvænangen Permit 2018
Medkila avløpsrenseanlegg harstad (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Medkila avløpsrenseanlegg harstad (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Permit 2008
Midlertidig betongproduksjon med infiltrasjonsbasseng nordnestunnel Midlertidig betongproduksjon med infiltrasjonsbasseng nordnestunnel Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Troms Gáivuotna Kåfjord Permit
Midlertidig mellomlager ballet restavfall skibotn (Avfallsservice as) Midlertidig mellomlager ballet restavfall skibotn (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Storfjord Permit
Miljøstasjon birtavarre (Avfallsservice as) Miljøstasjon birtavarre (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Gáivuotna Kåfjord Permit
Miljøstasjon for husholdningsavfall - badderen (Avfallsservice as) Miljøstasjon for husholdningsavfall - badderen (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Kvænangen Permit
Mjønes, matfisk (Lerøy aurora as) Mjønes, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Mjøsund vest, matfisk (Nor seafood as) Mjøsund vest, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Mjøsund vest, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Mjøsund vest, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Mohamn, matfisk (Salaks as) Mohamn, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Mollvika, matfisk (Salmar farming as) Mollvika, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Mollvika, matfisk (Stim. as) Mollvika, matfisk (Stim. as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Mudring havn manndalen (Kåfjord kommune drift) Mudring havn manndalen (Kåfjord kommune drift) Engangstiltak Mudring Troms Gáivuotna Kåfjord Permit
Mudring i sjø ved seljestad (Harstad havn kf) Mudring i sjø ved seljestad (Harstad havn kf) Engangstiltak Mudring Troms Harstad Permit
Mudring og utfylling ved botnhamn sveis (Botnhamn sveis as) Mudring og utfylling ved botnhamn sveis (Botnhamn sveis as) Engangstiltak Utfylling Troms Lenvik Permit
Mudring vannvalen havn (Kystverket nordland) Mudring vannvalen havn (Kystverket nordland) Engangstiltak Mudring Troms Karlsøy Permit
Mudring ved pomorkaia ved skattøra (Multi eiendom as) Mudring ved pomorkaia ved skattøra (Multi eiendom as) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Murding og dumping i sjø ved skattøra (Tromsø mekaniske as) Murding og dumping i sjø ved skattøra (Tromsø mekaniske as) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Myrlandshaug, matfisk (Gratanglaks as) Myrlandshaug, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Permit
Myrlandshaug, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Myrlandshaug, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Permit
Nedlagt deponi i skibotn (Origo skibotn as) Nedlagt deponi i skibotn (Origo skibotn as) Engangstiltak Annen aktivitet Troms Storfjord Permit
Nergård sild as Nergård sild as Landbasert Fiskeforedling Troms Berg Permit 2018, 2016 [...]
Nmt nordmark maskin & transport as, kilbotnveien 13, harstad (Nmt nordmark maskin & transport as) Nmt nordmark maskin & transport as, kilbotnveien 13, harstad (Nmt nordmark maskin & transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Harstad Permit
Nordic pharma inc as Nordic pharma inc as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Tromsø Permit 2018
Nordnestunellen manndalselva (Statens vegvesen) Nordnestunellen manndalselva (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Gáivuotna Kåfjord Permit
Nordnestunellen monsastubergan (Statens vegvesen) Nordnestunellen monsastubergan (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Gáivuotna Kåfjord Permit
Norges automobil-forbund Norges automobil-forbund Landbasert Motorsportbane Troms Tromsø Permit
Norsk protein avd. balsfjord (destruksjonsanlegg) Norsk protein avd. balsfjord (destruksjonsanlegg) Landbasert Annen aktivitet Troms Balsfjord Permit 2018, 2017 [...]
Norsk stål avd. harstad Norsk stål avd. harstad Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Troms Harstad Permit 2016, 2003
Nortura målselv Nortura målselv Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Målselv Permit 2018, 2011
Norway pelagic sommarøy Norway pelagic sommarøy Landbasert Fiskeforedling Troms Tromsø Permit 2009
Nrs settefisk dåfjord (vinterneset (Nrs settefisk as) Nrs settefisk dåfjord (vinterneset (Nrs settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Karlsøy Tillatelse
Ny vei på b3 og b4 Ny vei på b3 og b4 Landbasert Annen aktivitet Troms Bardu Permit
Nøklan akva (Mowi norway as) Nøklan akva (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Permit
Olavsvern orlogsstasjon, tørrdokk (Forsvarsbygg) Olavsvern orlogsstasjon, tørrdokk (Forsvarsbygg) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Opphugging av båten viljen- skjervøy kommune (Skjervøy kommune teknisk etat) Opphugging av båten viljen- skjervøy kommune (Skjervøy kommune teknisk etat) Engangstiltak Annen aktivitet Troms Skjervøy Permit
Ordalen grustak Ordalen grustak Landbasert Pukkverk Troms Tromsø Permit
Oterneset, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Oterneset, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Oterneset, matfisk (Salmar farming as) Oterneset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Oterneset, matfisk (Stim. as) Oterneset, matfisk (Stim. as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Pelagia tromsø Pelagia tromsø Landbasert Fiskeforedling Troms Tromsø Permit 2019, 2009
Perpetuum circuli farlig avfall mellomlagring stormoen (Perpetuum circuli as) Perpetuum circuli farlig avfall mellomlagring stormoen (Perpetuum circuli as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Balsfjord Permit
Perpetuum miljø breivika (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø breivika (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Tromsø Permit 2018, 2018
Perpetuum miljø harstad (tidl. nng) - mellomlager farlig avfall (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø harstad (tidl. nng) - mellomlager farlig avfall (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Harstad Permit 2018, 2013 [...]
Perpetuum miljø salangsverket (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø salangsverket (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Salangen Permit 2018, 2016 [...]
Perpetuum miljø stormoen - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø stormoen - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Balsfjord Permit 2018
Perpetuum mobile omlasting og mellomlagring avfall (Perpetuum mobile as) Perpetuum mobile omlasting og mellomlagring avfall (Perpetuum mobile as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Tromsø Permit 2017, 2011
Polarhavna vedlikeholdsmudring (Polarhavna sa) Polarhavna vedlikeholdsmudring (Polarhavna sa) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Pollfjelltunnellen - midlertidig anleggsvirksomhet (Statens vegvesen) Pollfjelltunnellen - midlertidig anleggsvirksomhet (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Lyngen Permit
Prosessvann tunelldrift bjarkøyforbindelsen (Statens vegvesen) Prosessvann tunelldrift bjarkøyforbindelsen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Harstad Permit
Prosessvann tunneldrift seljestad-sama (Statens vegvesen) Prosessvann tunneldrift seljestad-sama (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Harstad Permit
Pukkverk sandbakken målselv - målselv maskin og transport Pukkverk sandbakken målselv - målselv maskin og transport Landbasert Pukkverk Troms Målselv Permit 2012
Rakkenes akva (Mowi norway as) Rakkenes akva (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Permit
Refa avd. finnsnes notvaskeri Refa avd. finnsnes notvaskeri Landbasert Notvaskerier Troms Lenvik Permit 2018, 2011 [...]
Reinbeitedistrikt 39 - arnøy/kågen (feltslakteanlegg for rein) Reinbeitedistrikt 39 - arnøy/kågen (feltslakteanlegg for rein) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Skjervøy Permit
Rekeskallfabrikk nord- lenangen Rekeskallfabrikk nord- lenangen Landbasert Fiskeforedling Troms Lyngen Permit
Remiks miljøpark - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Remiks produksjon as) Remiks miljøpark - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Remiks produksjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Tromsø Permit 2018
Rogndalen, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Rogndalen, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Rotvika, matfisk (Salaks as) Rotvika, matfisk (Salaks as) Akvakultur Slaktemerd Troms Salangen Permit
Rubbestad, matfisk og settefisk (Akvaplan niva as) Rubbestad, matfisk og settefisk (Akvaplan niva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Tranøy Permit
Rubbestad, matfisk og settefisk (Senja akvakultursenter as) Rubbestad, matfisk og settefisk (Senja akvakultursenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Tranøy Permit
Ruggevik avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Ruggevik avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Permit 2008
Russelva, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Russelva, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Nordreisa Permit
Råvatn militære skytebaner Råvatn militære skytebaner Landbasert Skytebaner Troms Målselv Permit
Salangslia, matfisk (Salaks as) Salangslia, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Salangen Permit
Salangsverket, settefisk (Salangfisk as) Salangsverket, settefisk (Salangfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Salangen Permit
Sandnessundet, farled, mudring (Kystverket) Sandnessundet, farled, mudring (Kystverket) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Sandøra, settefisk (Mowi norway as) Sandøra, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Skjervøy Permit
Senja avfall miljø as- biloppsamling, bergneset (Senja avfall miljø as) Senja avfall miljø as- biloppsamling, bergneset (Senja avfall miljø as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Balsfjord Permit
Senja avfall miljø as-mottak metaller, jern, ee-avfall, bergneset (Senja avfall miljø as) Senja avfall miljø as-mottak metaller, jern, ee-avfall, bergneset (Senja avfall miljø as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Troms Balsfjord Permit
Senja avfall, botnhågen avfallsmottak (Senja avfall miljø as) Senja avfall, botnhågen avfallsmottak (Senja avfall miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Lenvik Permit 2018, 2013 [...]
Sessøya, matfisk (Akvaplan niva as) Sessøya, matfisk (Akvaplan niva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Sessøya, matfisk (Lerøy aurora as) Sessøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Setermoen skyte- og øvingsfelt Setermoen skyte- og øvingsfelt Landbasert Skyte- og øvingsfelt Troms Bardu Permit
Skaland graphite - grafittutvinning Skaland graphite - grafittutvinning Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Troms Berg Permit 2016, 2013 [...]
Skaland graphite - tunellvannsutslipp (trælen) Skaland graphite - tunellvannsutslipp (trælen) Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Troms Berg Permit 2010
Skardalen, settefisk (Skardalen settefisk as) Skardalen, settefisk (Skardalen settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Gáivuotna Kåfjord Permit
Skardbergvika, matfisk (Gratanglaks as) Skardbergvika, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Permit
Skardbergvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Skardbergvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Permit
Skaret, matfisk (Arnøy laks slakteri as) Skaret, matfisk (Arnøy laks slakteri as) Akvakultur Slaktemerd Troms Skjervøy Permit
Skarvberget, matfisk (Flakstadvåg laks as) Skarvberget, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Permit
Skarvestein, matfisk (Lerøy aurora as) Skarvestein, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Skibotndalen komposteringsanlegg (Origo skibotn as) Skibotndalen komposteringsanlegg (Origo skibotn as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Storfjord Permit 2018, 2018 [...]
Skjellesvika, matfisk (Salaks as) Skjellesvika, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Skjervøy v, matfisk (Arnøy laks as) Skjervøy v, matfisk (Arnøy laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Skjervøy, matfisk (Lerøy aurora as) Skjervøy, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Slaktemerd Troms Skjervøy Permit
Skjærvika, matfisk (Gratanglaks as) Skjærvika, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Permit
Skjærvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Skjærvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Permit
Skog, matfisk (Nrs farming as) Skog, matfisk (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Skognes og stordalen kraftlag as (Skognes og stordalen kraftlag as) Skognes og stordalen kraftlag as (Skognes og stordalen kraftlag as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Tromsø Permit
Skognes, matfisk (Arnøy laks as) Skognes, matfisk (Arnøy laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Skogshamn, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Skogshamn, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Skogshamn, matfisk (Salmar farming as) Skogshamn, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Skogshamn, matfisk (Stim. as) Skogshamn, matfisk (Stim. as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Skommesvik, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Skommesvik, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Permit
Skulgambukt, matfisk og skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Skulgambukt, matfisk og skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Skøyen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Skøyen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Skårliodden, matfisk (Salmar farming as) Skårliodden, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Slakteri - botnhamn Slakteri - botnhamn Landbasert Fiskeforedling Troms Lenvik Permit 2012, 2007 [...]
Slettneset, matfisk (Mowi norway as) Slettneset, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Slaktemerd Troms Kvænangen Permit
Småvær, matfisk (Salmar farming as) Småvær, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Solheim, matfisk (Lerøy aurora as) Solheim, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Sortevika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Sortevika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Sp-maskin - behandlingsanlegg for restavfall (Sp-maskin as) Sp-maskin - behandlingsanlegg for restavfall (Sp-maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Harstad Permit 2015
Stakkevollvegen 63/65, utfylling (As jøvik sildolje & kraftforfabrik) Stakkevollvegen 63/65, utfylling (As jøvik sildolje & kraftforfabrik) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Stangnes avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Stangnes avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Permit 2015, 2008
Steiland deponi (Bardu kommune) Steiland deponi (Bardu kommune) Deponi Deponering Troms Bardu Permit 2014, 2009 [...]
Stella polaris Stella polaris Landbasert Fiskeforedling Troms Lenvik Permit, Permit 2009
Storelva elvevollen, settefisk (Elvevoll settefisk as) Storelva elvevollen, settefisk (Elvevoll settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Storfjord Permit
Storelva i berg, settefisk (Akvafarm as) Storelva i berg, settefisk (Akvafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Berg Permit
Storelva, matfisk (Arnøy laks as) Storelva, matfisk (Arnøy laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Stormoen fyllplass-deponicelle 2 (Perpetuum circuli as) Stormoen fyllplass-deponicelle 2 (Perpetuum circuli as) Deponi Deponering Troms Balsfjord Permit, Permit, Permit 2018, 2018 [...]
Stormoen slamanlegg (Perpetuum circuli as) Stormoen slamanlegg (Perpetuum circuli as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Balsfjord Permit
Storvika v, matfisk (Mowi norway as) Storvika v, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Storvika v, matfisk (Salmar farming as) Storvika v, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Permit
Strandmo, matfisk (Lerøy aurora as) Strandmo, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Strandvegen renseanlegg (Tromsø kommune) Strandvegen renseanlegg (Tromsø kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Tromsø Permit 2015, 2008
Svartskjær, matfisk (Northern lights salmon as) Svartskjær, matfisk (Northern lights salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Svartskjær, matfisk (Sørrollnesfisk as) Svartskjær, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Sørfjorden, settefisk (Akvafarm as) Sørfjorden, settefisk (Akvafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Dyrøy Permit
Sørreisa kommune brannøvingsfelt øyjordnes Sørreisa kommune brannøvingsfelt øyjordnes Landbasert Brannøvingsplass Troms Sørreisa Permit
Tankanlegg djupvik Tankanlegg djupvik Landbasert Annen aktivitet Troms Gáivuotna Kåfjord Permit 2016, 2013
Tankanlegg jøvik (akva-ren as) (Akva ren as) Tankanlegg jøvik (akva-ren as) (Akva ren as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Tromsø Permit
Tennesvik strnadkantdeponi (Kystverket nordland) Tennesvik strnadkantdeponi (Kystverket nordland) Engangstiltak Strandkantdeponi Troms Karlsøy Permit
Tine meieriet harstad Tine meieriet harstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Harstad Permit 2011
Tine meieriet storsteinnes Tine meieriet storsteinnes Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Balsfjord Permit 2011, 2005
Tomasjord avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Tomasjord avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Tromsø Permit 2015
Toppsund v, matfisk (Nofima as) Toppsund v, matfisk (Nofima as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Toppsund v, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Toppsund v, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Toppsund ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Toppsund ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Torsvåg ii, matfisk (Torsvågbruket as) Torsvåg ii, matfisk (Torsvågbruket as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Permit
Tovikåsen riflebaner Tovikåsen riflebaner Landbasert Skytebaner Troms Skånland Permit
Trettevik, matfisk (Biomar a.s.) Trettevik, matfisk (Biomar a.s.) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Trettevik, matfisk (Salmar farming as) Trettevik, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Trollvika, matfisk (Northern lights salmon as) Trollvika, matfisk (Northern lights salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Permit
Trollvika, matfisk (Sørrollnesfisk as) Trollvika, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Permit
Troms bildelsenter, skattøra (Atracco tromsø as) Troms bildelsenter, skattøra (Atracco tromsø as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Tromsø Permit, Permit 2015, 2005
Tromsdalen kai, imes, mudring (Imes as) Tromsdalen kai, imes, mudring (Imes as) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Tromsø bilopphuggeri biloppsamling (Tromsø bilopphuggeri as) Tromsø bilopphuggeri biloppsamling (Tromsø bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Tromsø Permit 2015, 2005
Tromsø fiskeindustri Tromsø fiskeindustri Landbasert Fiskeforedling Troms Tromsø Permit
Tromsø havn, strandkantdeponi forurensa sedimenter (Tromsø havn kf) Tromsø havn, strandkantdeponi forurensa sedimenter (Tromsø havn kf) Engangstiltak Strandkantdeponi Troms Tromsø Permit
Tromsø havn, tildekking sjøbunn (Tromsø havn kf) Tromsø havn, tildekking sjøbunn (Tromsø havn kf) Engangstiltak Annen aktivitet Troms Tromsø Permit
Tromsø lufthavn Tromsø lufthavn Landbasert Flyplass Troms Tromsø Permit 2016
Tromsø mekaniske - skipsverft Tromsø mekaniske - skipsverft Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Troms Tromsø Permit, Permit 2018, 2018 [...]
Tromsø miljøpark (remiks) (Remiks produksjon as) Tromsø miljøpark (remiks) (Remiks produksjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Tromsø Permit, Permit 2018, 2013 [...]
Tromsøysundet, dumping (Kystverket) Tromsøysundet, dumping (Kystverket) Engangstiltak Dumping Troms Tromsø Permit
Tromsøysundet, mudring (Tromsø havn kf) Tromsøysundet, mudring (Tromsø havn kf) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit 2010
Tromsøysundvegen 20a (Imes eiendom as) Tromsøysundvegen 20a (Imes eiendom as) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Permit
Tromvik fiskeindustri as Tromvik fiskeindustri as Landbasert Fiskeforedling Troms Tromsø Permit
Trondenes (revsbakken) avløpsrenseanlegg harstad (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Trondenes (revsbakken) avløpsrenseanlegg harstad (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Permit 2015
Trælvika, matfisk (Nrs farming as) Trælvika, matfisk (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Tunell sørkjosfjellet e6 - utslipp prosessvann reisafjorden (Statens vegvesen) Tunell sørkjosfjellet e6 - utslipp prosessvann reisafjorden (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Nordreisa Permit
Tunell sørkjosfjellet e6 - utslipp sørelva (Statens vegvesen) Tunell sørkjosfjellet e6 - utslipp sørelva (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Nordreisa Permit
Tunelldrift kjeldalselva kraftverk Tunelldrift kjeldalselva kraftverk Landbasert Annen aktivitet Troms Storfjord Permit
Tunnel ballesvikskaret (Statens vegvesen) Tunnel ballesvikskaret (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Torsken Permit
Tunnelutbygging med utslipp altevatn (Salvasskardelva kraftverk as) Tunnelutbygging med utslipp altevatn (Salvasskardelva kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Bardu Tillatelse
Tussøya, matfisk (Akvaplan niva as) Tussøya, matfisk (Akvaplan niva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Tussøya, matfisk (Lerøy aurora as) Tussøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Uløy, matfisk (Salmar farming as) Uløy, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Nordreisa Permit
Uløybukt, matfisk (Arnøy laks as) Uløybukt, matfisk (Arnøy laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit 2011
Utfylling botnhamn - hekkingen fiskeriselskap (Hekkingen fiskeriselskap as) Utfylling botnhamn - hekkingen fiskeriselskap (Hekkingen fiskeriselskap as) Engangstiltak Utfylling Troms Lenvik Permit
Utfylling finnfjord (Leiknes as) Utfylling finnfjord (Leiknes as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling i harstadbotn (Statens vegvesen) Utfylling i harstadbotn (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Permit
Utfylling i sandvika ved hamn (Statens vegvesen) Utfylling i sandvika ved hamn (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Troms Berg Permit
Utfylling i sjø dåfjord settefisk (Nrs settefisk as) Utfylling i sjø dåfjord settefisk (Nrs settefisk as) Engangstiltak Utfylling Troms Karlsøy Tillatelse
Utfylling i sjø bjerkakerfjæra, tromsøysundet (Berg eiendomsutvikling as) Utfylling i sjø bjerkakerfjæra, tromsøysundet (Berg eiendomsutvikling as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling i sjø fra land ved klubben gnr bnr 63/24 (Salmar as) Utfylling i sjø fra land ved klubben gnr bnr 63/24 (Salmar as) Engangstiltak N/A Troms Lenvik Tillatelse
Utfylling i sjø holstneset (Boligbyggelaget nord) Utfylling i sjø holstneset (Boligbyggelaget nord) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse
Utfylling i sjø innerst i harstadhamna (Statkraft varme as) Utfylling i sjø innerst i harstadhamna (Statkraft varme as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Permit
Utfylling i sjø larsneset (Harstad havn kf) Utfylling i sjø larsneset (Harstad havn kf) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Permit
Utfylling i sjø stangnes havn (Harstad havn kf) Utfylling i sjø stangnes havn (Harstad havn kf) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Permit
Utfylling i sjø ved gnr. bnr. 119/414 (Bjerkaker sjøpark as) Utfylling i sjø ved gnr. bnr. 119/414 (Bjerkaker sjøpark as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling i sjø ved kilbotn industriområde (Nmt bygg&eiendom as) Utfylling i sjø ved kilbotn industriområde (Nmt bygg&eiendom as) Engangstiltak N/A Troms Harstad Tillatelse
Utfylling i sjø ved nofi (gnr. bnr. 69/482) skjervøy havn (Skjervøy båtforening) Utfylling i sjø ved nofi (gnr. bnr. 69/482) skjervøy havn (Skjervøy båtforening) Engangstiltak Utfylling Troms Skjervøy Tillatelse
Utfylling i sjø ved stakkvollv 61 (Maritim center eiendom as) Utfylling i sjø ved stakkvollv 61 (Maritim center eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling i sjø ved strandvegen 94 (Strandvegen utvikling as) Utfylling i sjø ved strandvegen 94 (Strandvegen utvikling as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling i sjø ved vervet/skansen (Vervet as) Utfylling i sjø ved vervet/skansen (Vervet as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit 2017
Utfylling i sjø ved vollnes (gnr bnr 67/9) (Lyngen kommune) Utfylling i sjø ved vollnes (gnr bnr 67/9) (Lyngen kommune) Engangstiltak Utfylling Troms Lyngen Permit
Utfylling kai nordfjordbotn (Tromsø vind as) Utfylling kai nordfjordbotn (Tromsø vind as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling kraknes (Akvaplan niva as) Utfylling kraknes (Akvaplan niva as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling nofi (Nofi oppdrettservice as) Utfylling nofi (Nofi oppdrettservice as) Engangstiltak Utfylling Troms Skjervøy Permit
Utfylling over forurenset sjøbunn- harstad havn ved tidl. kaarbøverkst (Harstad skipsindustri as) Utfylling over forurenset sjøbunn- harstad havn ved tidl. kaarbøverkst (Harstad skipsindustri as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Permit
Utfylling ved breivika havn fra gnr/bnr 124/17 (Tromsø havn kf) Utfylling ved breivika havn fra gnr/bnr 124/17 (Tromsø havn kf) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling ved per strand eiendom as, harstad havn (Per strand eiendom as) Utfylling ved per strand eiendom as, harstad havn (Per strand eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Permit
Utfylling ved skattøravegen 23 (Transportsentralen tromsø eiendom as) Utfylling ved skattøravegen 23 (Transportsentralen tromsø eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling ved strandveien 86 skjervøy kommune (Robertsen & slotnes as) Utfylling ved strandveien 86 skjervøy kommune (Robertsen & slotnes as) Engangstiltak Utfylling Troms Skjervøy Tillatelse
Utfylling ved strankanten k10 (Norsk boligutvikling as) Utfylling ved strankanten k10 (Norsk boligutvikling as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Utfylling ved tomasjord pir 6 og 7 fra gnr.15 bnr. 1523 (Norsk boligutvikling as) Utfylling ved tomasjord pir 6 og 7 fra gnr.15 bnr. 1523 (Norsk boligutvikling as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Permit
Varmesentral breivika Varmesentral breivika Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Troms Tromsø Permit 2013
Veggneset, matfisk (Lerøy aurora as) Veggneset, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Vengsøy, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Vengsøy, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Permit
Vestnes, matfisk (Nofima as) Vestnes, matfisk (Nofima as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Vestnes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Vestnes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Vindhammarneset, matfisk (Salmar farming as) Vindhammarneset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Vorterøya, matfisk (Lerøy aurora as) Vorterøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Permit
Værnes, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Værnes, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Slaktemerd Troms Torsken Permit
Ystevika, matfisk (Northern lights salmon as) Ystevika, matfisk (Northern lights salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Permit
Ystevika, matfisk (Sørrollnesfisk as) Ystevika, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Permit
Ytre jøvik, matfisk (Nor seafood as) Ytre jøvik, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Ytre jøvik, matfisk (Troms fylkeskommune) Ytre jøvik, matfisk (Troms fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Ytre jøvik, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Ytre jøvik, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Ytre lavollsfjord, matfisk (Nor seafood as) Ytre lavollsfjord, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Ytre lavollsfjord, matfisk (Troms fylkeskommune) Ytre lavollsfjord, matfisk (Troms fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Ytre lavollsfjord, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Ytre lavollsfjord, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Permit
Ytre stræte, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Ytre stræte, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Permit
Ytre øyfjord (Nrs farming as) Ytre øyfjord (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Ørnfjordbotn, matfisk (Nrs farming as) Ørnfjordbotn, matfisk (Nrs farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Permit
Østbø as. avfallsmottak rødskjær (Østbø as) Østbø as. avfallsmottak rødskjær (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Harstad Permit
Øverbygd avløpsrenseanlegg (Målselv kommune) Øverbygd avløpsrenseanlegg (Målselv kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Målselv Permit 2015
Øvergården, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Øvergården, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Permit
Øyjordneset mellomlagring slam (Perpetuum mobile as) Øyjordneset mellomlagring slam (Perpetuum mobile as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Sørreisa Permit, Permit
Ålmaijokka (Kvænangen kraftverk as) Ålmaijokka (Kvænangen kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Kvænangen Permit
Åmundsvika, matfisk (Gratanglaks as) Åmundsvika, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Permit
Åmundsvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Åmundsvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Permit
Ånderkleiva, matfisk (Gratanglaks as) Ånderkleiva, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Ånderkleiva, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Ånderkleiva, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Permit
Årberg, matfisk (Flakstadvåg laks as) Årberg, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Permit
Årøya, matfisk (Akvaplan niva as) Årøya, matfisk (Akvaplan niva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lyngen Permit
Årøya, matfisk (Lerøy aurora as) Årøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lyngen Permit
Årøya, matfisk (Lerøy midt as) Årøya, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lyngen Permit
Åsegarden leir - flystripe (Forsvarsbygg) Åsegarden leir - flystripe (Forsvarsbygg) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Harstad Permit
Åsegarden leir - skytebane 1 (Forsvarsbygg) Åsegarden leir - skytebane 1 (Forsvarsbygg) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Harstad Permit
Åsegarden leir - skytebane 2 (Forsvarsbygg) Åsegarden leir - skytebane 2 (Forsvarsbygg) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Harstad Permit

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.