Facility with permit

Sector

Type of operation

geographical area

 

25 virksomheter.

Facility* Sector Type of operation County Municipality Permits Controls
Arctic autorent - bilvaskehallen (tidl. svalbard motor) Arctic autorent - bilvaskehallen (tidl. svalbard motor) Landbasert Annen aktivitet Svalbard Svalbard Permit 2015
Arctic husky travellers Arctic husky travellers Landbasert Annen aktivitet Svalbard Svalbard Permit
Automester svalbard Automester svalbard Landbasert Annen aktivitet Svalbard Svalbard Permit
Green dog - hundegård 4 (Green dog svalbard as) Green dog - hundegård 4 (Green dog svalbard as) Avløp Privat avløpsanlegg Svalbard Svalbard Permit
Green dog - hundegård 7 (Green dog svalbard as) Green dog - hundegård 7 (Green dog svalbard as) Avløp Privat avløpsanlegg Svalbard Svalbard Permit
Gruvelageret Gruvelageret Landbasert Annen aktivitet Svalbard Svalbard Permit
Huset Huset Landbasert Annen aktivitet Svalbard Svalbard Permit
Kings bay - avløp (Kings bay as) Kings bay - avløp (Kings bay as) Avløp Privat avløpsanlegg Svalbard Svalbard Permit
Kings bay - utslipp fra marinelaboratoriet (Kings bay as) Kings bay - utslipp fra marinelaboratoriet (Kings bay as) Avløp Privat avløpsanlegg Svalbard Svalbard Permit
Lns spitsbergen as - mellomlagring av rivingsavfall (Lns spitsbergen as) Lns spitsbergen as - mellomlagring av rivingsavfall (Lns spitsbergen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Svalbard Svalbard Permit
Longyearbyen lokalstyre - avfallsanlegg (Longyearbyen lokalstyre) Longyearbyen lokalstyre - avfallsanlegg (Longyearbyen lokalstyre) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Svalbard Svalbard Permit
Longyearbyen lokalstyre - avløpsutslipp (Longyearbyen lokalstyre) Longyearbyen lokalstyre - avløpsutslipp (Longyearbyen lokalstyre) Avløp Avløpsnett og -rensing Svalbard Svalbard Permit
Longyearbyen lokalstyre - brannvesen - brannøvingsfelt Longyearbyen lokalstyre - brannvesen - brannøvingsfelt Landbasert Brannøvingsplass Svalbard Svalbard Permit
Longyearbyen lokalstyre - deponi adventdalen - deponi (Longyearbyen lokalstyre) Longyearbyen lokalstyre - deponi adventdalen - deponi (Longyearbyen lokalstyre) Deponi Deponi for ordinært avfall Svalbard Svalbard Permit
Longyearbyen lokalstyre - dyrekrematorium Longyearbyen lokalstyre - dyrekrematorium Landbasert Krematorium Svalbard Svalbard Tillatelse
Longyearbyen lokalstyre, longyear energiverk Longyearbyen lokalstyre, longyear energiverk Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Svalbard Svalbard Permit 2019, 2016 [...]
Polish polar station hornsund - avfallsforbrenning Polish polar station hornsund - avfallsforbrenning Landbasert Avfallsforbrenning Svalbard Svalbard Permit
Snsk isfjord radio Snsk isfjord radio Landbasert Annen aktivitet Svalbard Svalbard Permit
Store norske (snsg) gruve 7 adventdalen Store norske (snsg) gruve 7 adventdalen Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Svalbard Svalbard Permit 2016
Svalbard bryggeri Svalbard bryggeri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Svalbard Svalbard Permit
Svalbard husky Svalbard husky Landbasert Annen aktivitet Svalbard Svalbard Permit
Svalbard lufthavn as Svalbard lufthavn as Landbasert Flyplass Svalbard Svalbard Permit
To-takteren - småbåthavna longyearbyen - tanklagring To-takteren - småbåthavna longyearbyen - tanklagring Landbasert Tanklagring Svalbard Svalbard Permit 2015
Trust arcticugol barentsburg, kraftverk og gruvevirksomhet Trust arcticugol barentsburg, kraftverk og gruvevirksomhet Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Svalbard Svalbard Permit 2019, 2016 [...]
Trust arktikugol barentsburg - mudring sms (Trust arcticugol) Trust arktikugol barentsburg - mudring sms (Trust arcticugol) Engangstiltak Mudring Svalbard Svalbard Permit

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.