Facility with permit

Sector

Type of operation

geographical area

 

420 virksomheter.

Facility* Sector Type of operation County Municipality Permits Controls
Addcon nordic Addcon nordic Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2019, 2016 [...]
Allum elgbane Allum elgbane Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Andebu sentrum renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Andebu sentrum renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2019, 2015 [...]
Araz bilopphugging da (Araz bilopphugging da) Araz bilopphugging da (Araz bilopphugging da) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Skien Permit 2023, 2014 [...]
Arås båthavn - gbnr. 46/68 - nøtterøy (Arås båtforening) Arås båthavn - gbnr. 46/68 - nøtterøy (Arås båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Asdalstrand industriområde (Bluegreen visions as) Asdalstrand industriområde (Bluegreen visions as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Bamble Permit
Bamse metall as horten (Bamse metall as) Bamse metall as horten (Bamse metall as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Horten Permit 2019
Bandak - fjerning av molo (Tokke kommune plan, næring og teknisk etat) Bandak - fjerning av molo (Tokke kommune plan, næring og teknisk etat) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tokke Permit
Bandak nct as Bandak nct as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Notodden Permit 2019, 2013 [...]
Basf as sandefjord Basf as sandefjord Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2022, 2017 [...]
Bassebo steinbrudd Bassebo steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2021
Batteriolsen skien as (Batteri olsen skien as) Batteriolsen skien as (Batteri olsen skien as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Skien Permit 2018
Behandling av borekaks - pg flow solutions as (Pg flow solutions as) Behandling av borekaks - pg flow solutions as (Pg flow solutions as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Berganodden 28, gbnr. 99/45, sandefjord (Øystein spetalen) Berganodden 28, gbnr. 99/45, sandefjord (Øystein spetalen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Bergene holm as avdeling haslestad Bergene holm as avdeling haslestad Landbasert Treforedling Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2021
Bergene holm as, avd. larvik Bergene holm as, avd. larvik Landbasert Treforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2019, 2013 [...]
Bilmeta as (Bilmeta as) Bilmeta as (Bilmeta as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2021
Biologge prøvefelt for uttesting av tildekkningsmasser (Biologge as) Biologge prøvefelt for uttesting av tildekkningsmasser (Biologge as) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Bjergekilen bryggeforenings bryggeanlegg (Bjergekilen bryggeforening) Bjergekilen bryggeforenings bryggeanlegg (Bjergekilen bryggeforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Bjorstaddalen næring deponi (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring deponi (Bjorstaddalen næring as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Skien Permit 2023, 2021 [...]
Bjorstaddalen næring mottak mellomlagring sortering (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring mottak mellomlagring sortering (Bjorstaddalen næring as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Permit, Permit 2020
Bjorstaddalen næring, eksport og import av avfall (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring, eksport og import av avfall (Bjorstaddalen næring as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Skien Permit
Bjorstaddalen næring, farlig avfall (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring, farlig avfall (Bjorstaddalen næring as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Skien Permit 2018, 2013 [...]
Bjørkøya fergekai - mudring, sprening og peling (Porsgrunn kommune) Bjørkøya fergekai - mudring, sprening og peling (Porsgrunn kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Bjørndalen pukkverk as Bjørndalen pukkverk as Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Skien Permit 2018, 2012 [...]
Blindevannverket Blindevannverket Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2017, 2011
Bonden grønthandel Bonden grønthandel Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2022, 2015
Borgeskogen (vestfold) metall gjenvinning as (Borgeskogen metallgjenvinning as) Borgeskogen (vestfold) metall gjenvinning as (Borgeskogen metallgjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2023
Brattås skrotsteindeponi Brattås skrotsteindeponi Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2013
Breivik, matfisk (Telemarkrøye as) Breivik, matfisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestfold og Telemark Fyresdal Permit
Brenna gjenvinningstasjon - irmat as (Irmat as) Brenna gjenvinningstasjon - irmat as (Irmat as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit
Bru - fylesvei 359 kaste - stoadalen (Vestfold og telemark fylkeskommune) Bru - fylesvei 359 kaste - stoadalen (Vestfold og telemark fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Nome Permit
Buerskogen 54 (Valter jensen) Buerskogen 54 (Valter jensen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Bø miljøstasjon as (Telemark renovasjon as) Bø miljøstasjon as (Telemark renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit, Permit 2018, 2010 [...]
Bø renseanlegg (Midt-telemark kommune) Bø renseanlegg (Midt-telemark kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit 2019, 2010
Børstadbukta, skalldyr (Norwegian mussel company as) Børstadbukta, skalldyr (Norwegian mussel company as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Vestfold og Telemark Larvik Permit 2018, 2008
Dalsveien 70, tjøme (Dalskilen brygge as) Dalsveien 70, tjøme (Dalskilen brygge as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Den magiske fabrikken as (tidl. greve biogass as) (Den magiske fabrikken as) Den magiske fabrikken as (tidl. greve biogass as) (Den magiske fabrikken as) Avfall Biogassanlegg Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2023, 2018 [...]
Digernes, matfisk (Telemarkrøye as) Digernes, matfisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestfold og Telemark Fyresdal Permit
Dumping ved beinskjæra fra bjergekilen bryggeanlegg (Bjergekilen bryggeforening) Dumping ved beinskjæra fra bjergekilen bryggeanlegg (Bjergekilen bryggeforening) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved beinskjæra fra buerskogen 54 (Valter jensen) Dumping ved beinskjæra fra buerskogen 54 (Valter jensen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved beinskjæra fra ferjeveien 2 (Asbjørn abrahamsen) Dumping ved beinskjæra fra ferjeveien 2 (Asbjørn abrahamsen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved beinskjæra fra mudring ved glomsteinveien 50 - nøtterøy (Asbjørn østnæs aasheim) Dumping ved beinskjæra fra mudring ved glomsteinveien 50 - nøtterøy (Asbjørn østnæs aasheim) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved beinskjæra fra skjellvikastien 65 - 69 (Magnus dæhlin) Dumping ved beinskjæra fra skjellvikastien 65 - 69 (Magnus dæhlin) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved beinskjæra fra strandheimveien 13a, nøtterøy (Kristian lundkvist) Dumping ved beinskjæra fra strandheimveien 13a, nøtterøy (Kristian lundkvist) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved beinskjæra fra yorkåsen 2 (John-erik brekke) Dumping ved beinskjæra fra yorkåsen 2 (John-erik brekke) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved beinskjæra fra yorkåsen 23 (Ingunn og pål rasting) Dumping ved beinskjæra fra yorkåsen 23 (Ingunn og pål rasting) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved beinskjæra fra østerøyveien 239 (Einar edh) Dumping ved beinskjæra fra østerøyveien 239 (Einar edh) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Dumping ved ringshaug fra flekkenveien 80 (Martin a. thorendal) Dumping ved ringshaug fra flekkenveien 80 (Martin a. thorendal) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra flekkenveien 90 (Holtane båtforening) Dumping ved ringshaug fra flekkenveien 90 (Holtane båtforening) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra haugåkerveien 60, 62 og 64 (Pål gjerstad) Dumping ved ringshaug fra haugåkerveien 60, 62 og 64 (Pål gjerstad) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra holmsåsveien 25 (Hans storm magnussen) Dumping ved ringshaug fra holmsåsveien 25 (Hans storm magnussen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra jørestrandveien 165 og 167 (Pål georg gundersen) Dumping ved ringshaug fra jørestrandveien 165 og 167 (Pål georg gundersen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra kongshavn 23 (Erik hanson) Dumping ved ringshaug fra kongshavn 23 (Erik hanson) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra medøåsen (Arne hunstad) Dumping ved ringshaug fra medøåsen (Arne hunstad) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra medøåsen 27 (Sigrid og helge wettre) Dumping ved ringshaug fra medøåsen 27 (Sigrid og helge wettre) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra neholmveien 97 og 99 (Thomas helle-valle) Dumping ved ringshaug fra neholmveien 97 og 99 (Thomas helle-valle) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Dumping ved ringshaug fra nordre otterstig 41 (Kjell almskog) Dumping ved ringshaug fra nordre otterstig 41 (Kjell almskog) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Duozink as Duozink as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2023, 2019 [...]
E 18 bambletunnelen - utslipp fra renseanlegg for vaskevann driftsfase E 18 bambletunnelen - utslipp fra renseanlegg for vaskevann driftsfase Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Bamble Permit
E18 langangen og rugtvedt, parsell 1 og 3 (Nye veier as) E18 langangen og rugtvedt, parsell 1 og 3 (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2022
E18 lanner – kjørholt, parsell 2 (Nye veier as) E18 lanner – kjørholt, parsell 2 (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Econova, eksport og import av avfall (Econova as) Econova, eksport og import av avfall (Econova as) Eksport/import Avfallsmegler Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2015, 2013
Elgvad slamlagune (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Elgvad slamlagune (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Hjartdal Permit
Elstrøm renseanlegg (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Elstrøm renseanlegg (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Skien Permit 2021, 2014
Eramet norway as porsgrunn Eramet norway as porsgrunn Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit, Carbon units 2022, 2021 [...]
Esso norge slagentangen Esso norge slagentangen Landbasert Olje- og gassvirksomhet på land Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2022, 2019 [...]
Everzinc norway Everzinc norway Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Larvik Permit 2023, 2019 [...]
Everzinc, eksport og import av avfall (Everzinc norway as) Everzinc, eksport og import av avfall (Everzinc norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Larvik Permit
Falkensten renseanlegg (Horten kommune) Falkensten renseanlegg (Horten kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Horten Permit 2019, 2015 [...]
Farled innseiling kragerø - dumping galeioddbåane (Kystverket) Farled innseiling kragerø - dumping galeioddbåane (Kystverket) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Farled innseiling kragerø - dumping lovisenbergsundet (Kystverket) Farled innseiling kragerø - dumping lovisenbergsundet (Kystverket) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Farled innseiling kragerø - mudring galeioddbåane (Kystverket) Farled innseiling kragerø - mudring galeioddbåane (Kystverket) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Farled innseiling kragerø - mudring jomfrulandsrevet (Kystverket) Farled innseiling kragerø - mudring jomfrulandsrevet (Kystverket) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Farled innseiling kragerø - mudring knubbehausen (Kystverket) Farled innseiling kragerø - mudring knubbehausen (Kystverket) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Farled innseiling kragerø - mudring lovisenbergsundet (Kystverket) Farled innseiling kragerø - mudring lovisenbergsundet (Kystverket) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Fergeleie brevik (Porsgrunn kommune) Fergeleie brevik (Porsgrunn kommune) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Ferjeveien 2 - gbnr 157/84 - tønsberg kommune (Asbjørn abrahamsen) Ferjeveien 2 - gbnr 157/84 - tønsberg kommune (Asbjørn abrahamsen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Findus avd. larvik Findus avd. larvik Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2016, 2014
Findus avd. tønsberg Findus avd. tønsberg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2023, 2019 [...]
Flekkenveien 80, gbnr 13/30 og 13/1/1-mudring (Turid varner) Flekkenveien 80, gbnr 13/30 og 13/1/1-mudring (Turid varner) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Flekkenveien 80, gbnr 13/30 og 30/1/1 (Martin a. thorendal) Flekkenveien 80, gbnr 13/30 og 30/1/1 (Martin a. thorendal) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Flekkenveien 90 (Holtane båtforening) Flekkenveien 90 (Holtane båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Fossing, settefisk (Fossing storsmolt as) Fossing, settefisk (Fossing storsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2023
Franzefoss gjenvinning as avd. porsgrunn (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd. porsgrunn (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Franzefoss gjenvinning avd. tønsberg (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning avd. tønsberg (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2021
Furustrand camping as (Furustrand as) Furustrand camping as (Furustrand as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Fyresdal renseanlegg (Fyresdal kommune sektor for plan og teknikk) Fyresdal renseanlegg (Fyresdal kommune sektor for plan og teknikk) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Fyresdal Permit 2021, 2008
Fyresdal riflebaner Fyresdal riflebaner Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Fyresdal Tillatelse
Færder avløpsnett til tønsberg ra (Færder kommune teknikk og miljøsektor) Færder avløpsnett til tønsberg ra (Færder kommune teknikk og miljøsektor) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Færder Permit
Glomsteinveien 50, gbnr 100/41, nøtterøy (Asbjørn østnæs aasheim) Glomsteinveien 50, gbnr 100/41, nøtterøy (Asbjørn østnæs aasheim) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Goasholtmyra avfallsanlegg - irmat as (Irmat as) Goasholtmyra avfallsanlegg - irmat as (Irmat as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Notodden Permit 2020, 2018 [...]
Goasholtmyra avfallsanlegg deponi - irmat as (Irmat as) Goasholtmyra avfallsanlegg deponi - irmat as (Irmat as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Notodden Permit, Permit 2023, 2020 [...]
Grans bryggeri as Grans bryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2016, 2010
Graving og utfylling i forurenset grunn - risøya (Eiendomsanering as) Graving og utfylling i forurenset grunn - risøya (Eiendomsanering as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Larvik Permit
Grinda asfaltverk, stasjonært Grinda asfaltverk, stasjonært Landbasert Asfaltverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2017
Grinda fyllplass (deponi) (Norsk gjenvinning as) Grinda fyllplass (deponi) (Norsk gjenvinning as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Larvik Permit 2014, 2010
Grønt partner as Grønt partner as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2022
Grøstad bilverksted as (Grøstad bilverksted as) Grøstad bilverksted as (Grøstad bilverksted as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2015, 2011
Gunneklevfjorden herøya (Hip eiendom as) Gunneklevfjorden herøya (Hip eiendom as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Gunnøyni s fyresvatn, matfisk (Telemarkrøye as) Gunnøyni s fyresvatn, matfisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestfold og Telemark Fyresdal Permit 2017
Gvarvelva - mudring (Gvarv båtforening) Gvarvelva - mudring (Gvarv båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit
Hagemannsparken og krana (Holmestrand småbåthavn da) Hagemannsparken og krana (Holmestrand småbåthavn da) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Halvor midtbøen bil og maskin (Halvor midtbøen bil og maskin) Halvor midtbøen bil og maskin (Halvor midtbøen bil og maskin) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Hjartdal Permit 2023
Haugåkerveien 60, 62 og 64 (Pål gjerstad) Haugåkerveien 60, 62 og 64 (Pål gjerstad) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Heddal bilopphogging (Heddal bildeler as) Heddal bilopphogging (Heddal bildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Notodden Permit 2023, 2015 [...]
Hegna grustak (Hegna grustak as) Hegna grustak (Hegna grustak as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Notodden Permit
Heidelberg materials brevik sementfabrikk Heidelberg materials brevik sementfabrikk Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit, Carbon units 2020, 2017 [...]
Heidelberg materials brevik sementfabrikk - industrideponi (Heidelberg materials sement norge as) Heidelberg materials brevik sementfabrikk - industrideponi (Heidelberg materials sement norge as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2019, 2010
Heidelberg materials brevik sementfabrikk, dalen gruve bpd-deponi (Heidelberg materials sement norge as) Heidelberg materials brevik sementfabrikk, dalen gruve bpd-deponi (Heidelberg materials sement norge as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2010
Heidelberg materials miljø as avd. brevik Heidelberg materials miljø as avd. brevik Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2023, 2020 [...]
Heidelberg materials miljø avd brevik, eksport og import av avfall (Heidelberg materials miljø as) Heidelberg materials miljø avd brevik, eksport og import av avfall (Heidelberg materials miljø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit
Heistad renseanlegg (Porsgrunn kommune) Heistad renseanlegg (Porsgrunn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2021, 2014
Herøya industripark Herøya industripark Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit, Permit 2023, 2017 [...]
Herøya industripark, gunneklevtippen - industrideponi (Hip eiendom as) Herøya industripark, gunneklevtippen - industrideponi (Hip eiendom as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2021
Herøya industripark, strandkantdeponi (Hip eiendom as) Herøya industripark, strandkantdeponi (Hip eiendom as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2021
Himberg pukkverk Himberg pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2012, 2011
Hof bilopphuggeri as (L.s.t. hannevold as) Hof bilopphuggeri as (L.s.t. hannevold as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2019, 2018 [...]
Hof miljøservice as (Hof miljøservice as) Hof miljøservice as (Hof miljøservice as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Holmestrand renseanlegg (Holmestrand kommune tekniske tjenester) Holmestrand renseanlegg (Holmestrand kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2021, 2010 [...]
Holmsåsveien 25 (Hans storm magnussen) Holmsåsveien 25 (Hans storm magnussen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Holteskjærstranda 80, gbnr. 16/31 i tjøme kommune (Erik bartnes) Holteskjærstranda 80, gbnr. 16/31 i tjøme kommune (Erik bartnes) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Horten indre havn - sjødeponi (Horten kommune) Horten indre havn - sjødeponi (Horten kommune) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Horten Permit 2020
Hovdestadmoen avfallsdeponi (Vinje kommune) Hovdestadmoen avfallsdeponi (Vinje kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Vinje Permit 2014
Håkestad steinbrudd Håkestad steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2012
Håsken gokart Håsken gokart Landbasert Motorsportbane Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Iata stemmen (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Iata stemmen (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Drangedal Permit
Ineos bamble Ineos bamble Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Bamble Permit, Carbon units 2023, 2021 [...]
Ineos rafnes Ineos rafnes Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Bamble Permit, Carbon units 2022, 2017 [...]
Ineos rafnes - industrideponi (Ineos rafnes as) Ineos rafnes - industrideponi (Ineos rafnes as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Bamble Permit
Ineos rafnes, eksport og import av avfall (Ineos rafnes as) Ineos rafnes, eksport og import av avfall (Ineos rafnes as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Bamble Permit
Innseiling grenland - vestfold dumping midfjordbåen (Kystverket) Innseiling grenland - vestfold dumping midfjordbåen (Kystverket) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Innseiling grenland - vestfold, dumping kløvsteinbåen (Kystverket) Innseiling grenland - vestfold, dumping kløvsteinbåen (Kystverket) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Larvik Permit
Innseiling grenland - vestfold, farled, mudring (Kystverket) Innseiling grenland - vestfold, farled, mudring (Kystverket) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Permit
Inovyn norge avd. pvc-fabrikk porsgrunn Inovyn norge avd. pvc-fabrikk porsgrunn Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit, Carbon units 2022, 2020 [...]
Inovyn norge avd. rafnes Inovyn norge avd. rafnes Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Bamble Permit, Carbon units 2022, 2018 [...]
Inovyn rafnes - industrideponi (Inovyn norge as) Inovyn rafnes - industrideponi (Inovyn norge as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Bamble Permit 2010
Isola as - eidanger Isola as - eidanger Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2019
Jahrestranda næringspark as Jahrestranda næringspark as Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2023, 2018 [...]
Jan stenersens transport - rjukan næringspark (Jan stenersen transport as) Jan stenersens transport - rjukan næringspark (Jan stenersen transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Tinn Permit 2015, 2006
Jern og metallomsetning as (Jern og metallomsetning as) Jern og metallomsetning as (Jern og metallomsetning as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Larvik Permit 2011
Jotun gimle Jotun gimle Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2022, 2021 [...]
Jotun vindal Jotun vindal Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2022, 2015
Jørestrandveien 165 og 167 (Pål georg gundersen) Jørestrandveien 165 og 167 (Pål georg gundersen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Kaldnes felt k3-k5, gbnr. 1003/79 i tønsberg kommune (Kaldnes brygge as) Kaldnes felt k3-k5, gbnr. 1003/79 i tønsberg kommune (Kaldnes brygge as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Kaldnes sjøfront - gbnr. 1003/79 - tønsberg (Kaldnes brygge as) Kaldnes sjøfront - gbnr. 1003/79 - tønsberg (Kaldnes brygge as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Kanalen, tønsberg (Skagerak varme as) Kanalen, tønsberg (Skagerak varme as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2012
Karistranda - tiltak i sjø (Larvik kommune) Karistranda - tiltak i sjø (Larvik kommune) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Larvik Permit
Kebony skien, eksport og import av avfall (Kebony norge as) Kebony skien, eksport og import av avfall (Kebony norge as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Skien Permit
Kirkebukta utfylling sikringstiltak (Kirkebukta utbygging as) Kirkebukta utfylling sikringstiltak (Kirkebukta utbygging as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Kjølebrønn, settefisk (Sørsmolt as) Kjølebrønn, settefisk (Sørsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2017, 2011
Klåstad steinbrudd Klåstad steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2019, 2012
Knarrdalstrand renseanlegg (Porsgrunn kommune) Knarrdalstrand renseanlegg (Porsgrunn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2021, 2015 [...]
Knaskerøtter as Knaskerøtter as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2022, 2011
Komposteringsanlegg hegna, midt-telemark kommune (Midt-telemark jordforedling as) Komposteringsanlegg hegna, midt-telemark kommune (Midt-telemark jordforedling as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit 2014
Kongshavn 23, nøtterøy, mudring (Erik hanson) Kongshavn 23, nøtterøy, mudring (Erik hanson) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Kongsvinger betong datter as betongstasjon skien - alltid betong as Kongsvinger betong datter as betongstasjon skien - alltid betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Skien Permit 2016, 2011
Kopstad massemottak (Kopstad massemottak as) Kopstad massemottak (Kopstad massemottak as) Deponi N/A Vestfold og Telemark Horten Permit 2021
Kragerø renseanlegg (Kragerø kommune samfunn) Kragerø renseanlegg (Kragerø kommune samfunn) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2021, 2015 [...]
Krukåsen steinbrudd Krukåsen steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2015
Lamøya 73, rekeberget - gbnr 1031/18 - larvik kommune (Brynjar gran jensen) Lamøya 73, rekeberget - gbnr 1031/18 - larvik kommune (Brynjar gran jensen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Lamøya 77 - gbnr. 1031/38 - larvik (Øyvind eriksen) Lamøya 77 - gbnr. 1031/38 - larvik (Øyvind eriksen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Permit
Langmoen avfallsanlegg - biogassanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg - biogassanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biogassanlegg Vestfold og Telemark Nissedal Permit 2023, 2019
Langmoen avfallsanlegg - farlig avfall (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg - farlig avfall (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Nissedal Permit 2018, 2013 [...]
Langmoen avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Nissedal Permit, Permit 2023, 2014 [...]
Langmoen avfallsanlegg deponi/sortering (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg deponi/sortering (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Nissedal Permit
Langmoen avlaupsanlegg (Nissedal kommune eining for teknisk drift) Langmoen avlaupsanlegg (Nissedal kommune eining for teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Nissedal Permit
Langmoen slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Nissedal Permit
Larvik avløpsnett (hem) i sandefjord ra (Larvik kommune) Larvik avløpsnett (hem) i sandefjord ra (Larvik kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Larvik Permit
Larvik brann og redning Larvik brann og redning Landbasert Brannøvingsplass Vestfold og Telemark Larvik Permit 2023, 2009
Larvik løk Larvik løk Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2011
Larvik løk - auen øst (Larvik løk as) Larvik løk - auen øst (Larvik løk as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Lillevik renseanlegg (Larvik kommune) Lillevik renseanlegg (Larvik kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Larvik Permit 2020, 2010 [...]
Litveit avfallsanlegg - asbest deponi og etterdrift (Renovest iks) Litveit avfallsanlegg - asbest deponi og etterdrift (Renovest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Kviteseid Permit, Permit
Litveit avfallsanlegg, slambehandling (Renovest iks) Litveit avfallsanlegg, slambehandling (Renovest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Kviteseid Permit 2018
Lofterød gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Lofterød gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Færder Permit 2018, 2013 [...]
Lågen gulrot as Lågen gulrot as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2022, 2013 [...]
Lågen potetpakkeri as Lågen potetpakkeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2021, 2013
Lågen potetpakkeri as - deponi for jord- og sandmasser (Lågen potetpakkeri as) Lågen potetpakkeri as - deponi for jord- og sandmasser (Lågen potetpakkeri as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Larvik Permit
Malerød steinbrudd Malerød steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2011
Medøåsen 27 (Sigrid og helge wettre) Medøåsen 27 (Sigrid og helge wettre) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Medøåsen, mudring (Arne hunstad) Medøåsen, mudring (Arne hunstad) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Mellomlagring av masser Mellomlagring av masser Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Melsomvik- stupetårn (Stokke kommune) Melsomvik- stupetårn (Stokke kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Metallco grenland as (Metallco grenland as) Metallco grenland as (Metallco grenland as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Midlertidig anleggsdrift - e18 - nye kjørholt- og bambletunnel (Nye veier as) Midlertidig anleggsdrift - e18 - nye kjørholt- og bambletunnel (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Miljøbriketter as voldsfjorden industriområde (Miljøbriketter as) Miljøbriketter as voldsfjorden industriområde (Miljøbriketter as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Permit
Molandsmoen, matfisk og settefisk (Telemarkrøye as) Molandsmoen, matfisk og settefisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestfold og Telemark Fyresdal Permit 2017
Mudring (sprenging) - brupilarer (Nye veier as) Mudring (sprenging) - brupilarer (Nye veier as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Bamble Permit
Mudring - agnes båthavn (Larvik havn kf) Mudring - agnes båthavn (Larvik havn kf) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Permit
Mudring - borteidveien - privat brygge (Dag fladby) Mudring - borteidveien - privat brygge (Dag fladby) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Mudring - bråtaneveien 19 (Paul petter ole aas) Mudring - bråtaneveien 19 (Paul petter ole aas) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Mudring - bukkholmveien 39, gbnr 21/83, tjøme (Hans petter fürst) Mudring - bukkholmveien 39, gbnr 21/83, tjøme (Hans petter fürst) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Mudring - fjerne sjøledninger - asnes (Jotun a/s) Mudring - fjerne sjøledninger - asnes (Jotun a/s) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Mudring - gbnr 29/338, jomfruland (Thomas berg) Mudring - gbnr 29/338, jomfruland (Thomas berg) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Mudring - langøya (Noah solutions as) Mudring - langøya (Noah solutions as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Mudring - mæl fergeleie (Norsk industriarbeidermuseum) Mudring - mæl fergeleie (Norsk industriarbeidermuseum) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tinn Permit
Mudring - skotta båthavn (Larvik havn kf) Mudring - skotta båthavn (Larvik havn kf) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Permit
Mudring - stangodden båthavn (Stangodden vel) Mudring - stangodden båthavn (Stangodden vel) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Bamble Permit
Mudring (Jon sigurd jacobsen) Mudring (Jon sigurd jacobsen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Permit
Mudring i rørestrand småbåthavn (Horten seilforening) Mudring i rørestrand småbåthavn (Horten seilforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Mudring i åsgårdstrand småbåthavn (Horten havn) Mudring i åsgårdstrand småbåthavn (Horten havn) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Permit
Mudring nedre lågen båthavn (Larvik havn kf) Mudring nedre lågen båthavn (Larvik havn kf) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Permit
Mudring og tildekking av forurenset sjøbun (Kilen utbygging 2 as) Mudring og tildekking av forurenset sjøbun (Kilen utbygging 2 as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Mudring og utfylling i horten gjestehavn (Horten havn) Mudring og utfylling i horten gjestehavn (Horten havn) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Permit
Mudring ved donavall (Gunnar levi anvik) Mudring ved donavall (Gunnar levi anvik) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Permit
Mudring, sprenging, utfylling og peling (Aasvik havn as) Mudring, sprenging, utfylling og peling (Aasvik havn as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Mudring, utfylling og peling - roro syd og nord (Heidelberg materials sement norge as) Mudring, utfylling og peling - roro syd og nord (Heidelberg materials sement norge as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2023
Mårvik avfallsanlegg - mottaksstasjon og farlig avfall (Tinn kommune) Mårvik avfallsanlegg - mottaksstasjon og farlig avfall (Tinn kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Tinn Permit 2019, 2013 [...]
Mårvik avfallsanlegg (Tinn kommune teknisk) Mårvik avfallsanlegg (Tinn kommune teknisk) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Tinn Permit 2014, 2005
Ncc industry as grenland massegjenvinning as - retur asfalt betong (Ncc industry as) Ncc industry as grenland massegjenvinning as - retur asfalt betong (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Permit 2018
Ncc roads as avd skien pukkverk - mottak og gjenvinning av returmasser (Ncc industry as) Ncc roads as avd skien pukkverk - mottak og gjenvinning av returmasser (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Permit
Ncc roads as hedrum pukkverk Ncc roads as hedrum pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2017, 2012
Neholmveien 97 og 99 (Thomas helle-valle) Neholmveien 97 og 99 (Thomas helle-valle) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Nel hydrogen electrolyser as - herøya Nel hydrogen electrolyser as - herøya Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2023
Nel hydrogen electrolyser as - notodden Nel hydrogen electrolyser as - notodden Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Notodden Permit 2019, 2013 [...]
New west gipsgjenvinning, eksport og import av avfall (New west gipsgjenvinning as) New west gipsgjenvinning, eksport og import av avfall (New west gipsgjenvinning as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Nilsbukjerr - husholdningsavfall og gjenvinningst. (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr - husholdningsavfall og gjenvinningst. (Kragerø kommune samfunn) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2018, 2013 [...]
Nilsbukjerr avfallsdeponi (slambehandling) (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr avfallsdeponi (slambehandling) (Kragerø kommune samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Nilsbukjerr restavfallsdeponi (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr restavfallsdeponi (Kragerø kommune samfunn) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2023, 2014 [...]
Noah - forsøk med røykgassanlegg i brevik (Noah solutions as) Noah - forsøk med røykgassanlegg i brevik (Noah solutions as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Noah as, industrideponi (Noah solutions as) Noah as, industrideponi (Noah solutions as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2023
Noah solutions langøya Noah solutions langøya Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2023, 2018 [...]
Noah solutions, eksport og import av avfall (Noah solutions as) Noah solutions, eksport og import av avfall (Noah solutions as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Holmestrand Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit
Norbetong as avd grenland Norbetong as avd grenland Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Skien Permit 2011
Norbetong as avd nykirke Norbetong as avd nykirke Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Horten Permit 2016, 2011
Norbetong as avd tønsberg Norbetong as avd tønsberg Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2016
Norbetong as avd. ringdalskogen Norbetong as avd. ringdalskogen Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2015
Norcem as avd. bjørntvedtbruddet Norcem as avd. bjørntvedtbruddet Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2020, 2012
Nordic garden as (Nordic garden as) Nordic garden as (Nordic garden as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Larvik Permit 2021, 2020 [...]
Nordic oily waste stokke as Nordic oily waste stokke as Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2022, 2018 [...]
Nordic oily waste stokke as (Nordic oily waste stokke as) Nordic oily waste stokke as (Nordic oily waste stokke as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Nordre foss avfallsdeponi (Nord-jarlsberg avfallsselskap iks) Nordre foss avfallsdeponi (Nord-jarlsberg avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2014, 2010
Nordre foss gjenvinningsstasjon (Norsk gjenvinning as) Nordre foss gjenvinningsstasjon (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2018
Nordre foss slambehandling (Lindum as) Nordre foss slambehandling (Lindum as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2020
Nordre otterstig 41, tjøme - mudring (Kjell almskog) Nordre otterstig 41, tjøme - mudring (Kjell almskog) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Nordre strandvei 67 (Kenneth normann eriksen) Nordre strandvei 67 (Kenneth normann eriksen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Norrek dypfrys as Norrek dypfrys as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2019, 2014
Norsjø - dumping (Gvarv båtforening) Norsjø - dumping (Gvarv båtforening) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit
Norsk everit as Norsk everit as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Skien Permit 2019, 2013
Norsk gjenvinning as avd. kragerø nilsbukjerr drift av avfallsanlegg (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as avd. kragerø nilsbukjerr drift av avfallsanlegg (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Norsk gjenvinning as, avd. holmestrand (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, avd. holmestrand (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Holmestrand Permit, Permit 2018, 2016 [...]
Norsk gjenvinning as, avfallsanlegg, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, avfallsanlegg, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Larvik Permit 2018, 2014 [...]
Norsk gjenvinning as, gjenvinningsstasjon, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, gjenvinningsstasjon, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Larvik Permit 2018
Norsk gjenvinning metall as, grinda (Norsk gjenvinning metall as) Norsk gjenvinning metall as, grinda (Norsk gjenvinning metall as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Larvik Permit 2019, 2015
Norsk gjenvinning, porsgrunn Norsk gjenvinning, porsgrunn Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2023, 2021 [...]
Norsk gjenvinning, rygg næringsområde (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, rygg næringsområde (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2020, 2017 [...]
Norsk miljøindustri as avd. sky (Gemidan nmi as) Norsk miljøindustri as avd. sky (Gemidan nmi as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Larvik Permit 2018
Norsk spesialolje as avd. bamble Norsk spesialolje as avd. bamble Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Bamble Permit 2022, 2020 [...]
Norsk spesialolje avd bamble, eksport og import av avfall (Norsk spesialolje as) Norsk spesialolje avd bamble, eksport og import av avfall (Norsk spesialolje as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Bamble Permit, Permit
Norsk stål as avd. horten Norsk stål as avd. horten Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Horten Permit
Northsea terminal as brevik (Northsea terminal as) Northsea terminal as brevik (Northsea terminal as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Nortura eggprodukter as (tidligere prior) Nortura eggprodukter as (tidligere prior) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2023, 2016
Nortura tønsberg Nortura tønsberg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Tønsberg Permit, Permit 2013
Norward as, rafnes Norward as, rafnes Landbasert Brannøvingsplass Vestfold og Telemark Bamble Permit 2023, 2011
Nouryon nobel pulp and performance chemicals norway Nouryon nobel pulp and performance chemicals norway Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Tinn Permit 2021, 2017 [...]
Nouryon pulp and performance chemicals, import og eksport av avfall (Nouryon pulp and performance chemicals norway as) Nouryon pulp and performance chemicals, import og eksport av avfall (Nouryon pulp and performance chemicals norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Tinn Permit
Nøtterø riflebaner Nøtterø riflebaner Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Færder Permit
Oppkjøpsentralen as (Oppkjøpsentralen as) Oppkjøpsentralen as (Oppkjøpsentralen as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2011
Oppkjøpsentralen, eksport og import av avfall (Oppkjøpsentralen as) Oppkjøpsentralen, eksport og import av avfall (Oppkjøpsentralen as) Eksport/import Avfallsmegler Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Opprydding av forurenset grunn - karljohansvern strand sør (Forsvarsbygg) Opprydding av forurenset grunn - karljohansvern strand sør (Forsvarsbygg) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Horten Permit
Opprydding av forurenset grunn - møringa strand nord (Forsvarsbygg) Opprydding av forurenset grunn - møringa strand nord (Forsvarsbygg) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Horten Permit
Opprydding av forurenset grunn - øyene horten (Forsvarsbygg) Opprydding av forurenset grunn - øyene horten (Forsvarsbygg) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Horten Permit
Pasadalen avfallsfylling (Porsgrunn kommune) Pasadalen avfallsfylling (Porsgrunn kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Pasadalen gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Pasadalen gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2018
Pcs pulverlakk as Pcs pulverlakk as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2023
Peling (Steinar moe eiendom as) Peling (Steinar moe eiendom as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Skien Permit
Peling og spunting i sjø (Skien brygge utvikling as) Peling og spunting i sjø (Skien brygge utvikling as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Skien Permit
Phoenix us cars trond edh (Phoenix us cars trond edh) Phoenix us cars trond edh (Phoenix us cars trond edh) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Polymertrade, eksport og import av avfall (Polymertrade as) Polymertrade, eksport og import av avfall (Polymertrade as) Eksport/import Avfallsmegler Vestfold og Telemark Skien Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit 2023, 2017
Porsgrunn avløpsnett i knarrdalstrand ra (Porsgrunn kommune) Porsgrunn avløpsnett i knarrdalstrand ra (Porsgrunn kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2021
Porsgrunn bilopphugging (Halvorsli fjell og grunn as) Porsgrunn bilopphugging (Halvorsli fjell og grunn as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2023, 2019 [...]
Prestestranda renseanlegg (Drangedal kommune sektor for bygg eiendom og kommunalteknikk) Prestestranda renseanlegg (Drangedal kommune sektor for bygg eiendom og kommunalteknikk) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Drangedal Permit
Ragn sells as avd. porsgrunn, versvikvegen 16 (Ragn sells as) Ragn sells as avd. porsgrunn, versvikvegen 16 (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2014, 2008 [...]
Ragn sells dekkgjenvinning avd bamble, eksport og import av avfall (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Ragn sells dekkgjenvinning avd bamble, eksport og import av avfall (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
Ragn-sells as avd skjerkøya (Ragn sells as) Ragn-sells as avd skjerkøya (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Bamble Permit 2021, 2020 [...]
Ragn-sells as, borgeskogen (Ragn sells as) Ragn-sells as, borgeskogen (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2020, 2017 [...]
Ramsflog renseanlegg (Notodden kommune seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjene) Ramsflog renseanlegg (Notodden kommune seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjene) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Notodden Permit 2021, 2014 [...]
Rauland reinseanlegg (Vinje kommune) Rauland reinseanlegg (Vinje kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Vinje Permit 2019, 2013 [...]
Re motorsport Re motorsport Landbasert Motorsportbane Vestfold og Telemark Tønsberg Permit, Permit 2015
Rec solar norway avd. herøya Rec solar norway avd. herøya Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2018, 2012 [...]
Reetec Reetec Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Reetec demonstrasjonsanlegg Reetec demonstrasjonsanlegg Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2021
Renovest iks, brunkeberg, sortering (Renovest iks) Renovest iks, brunkeberg, sortering (Renovest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Kviteseid Permit
Renovest, brunkeberg - farlig avfall (Renovest iks) Renovest, brunkeberg - farlig avfall (Renovest iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Kviteseid Permit 2018, 2013 [...]
Revac as linnestad Revac as linnestad Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Revac as linnestad - ee-avfall og farlig avfall (Revac as) Revac as linnestad - ee-avfall og farlig avfall (Revac as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2021, 2018 [...]
Revac, eksport og import av avfall (Revac as) Revac, eksport og import av avfall (Revac as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Tønsberg Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit 2015
Revdalen avfallsplass (Midt-telemark kommune) Revdalen avfallsplass (Midt-telemark kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit
Ringdalsskogen (Høyenergi as) Ringdalsskogen (Høyenergi as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Larvik Permit
Rjukan i, settefisk (Hima seafood rjukan as) Rjukan i, settefisk (Hima seafood rjukan as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestfold og Telemark Tinn Permit
Rjukan ii, matfisk (Hima seafood rjukan as) Rjukan ii, matfisk (Hima seafood rjukan as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestfold og Telemark Tinn Permit
Rjukan krematorium Rjukan krematorium Landbasert Krematorium Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse
Rjukan renseanlegg (Tinn kommune) Rjukan renseanlegg (Tinn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Tinn Permit 2019, 2013 [...]
Rolf grohs as (Rolf grohs as) Rolf grohs as (Rolf grohs as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Permit, Permit
Russmarken renseanlegg (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Russmarken renseanlegg (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Hjartdal Permit, Permit 2017
Rygg gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Rygg gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Tønsberg Permit, Permit 2017, 2013 [...]
Ryntveit miljøstasjon - sunde renovasjon og gjenvinning as (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Ryntveit miljøstasjon - sunde renovasjon og gjenvinning as (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit 2018, 2014 [...]
Rødmyr gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Rødmyr gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Permit
Saga pearl steinbrudd Saga pearl steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit, Permit 2018, 2015 [...]
Salen renseanlegg (Bamble kommune samfunn) Salen renseanlegg (Bamble kommune samfunn) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Bamble Permit 2021, 2015 [...]
Sandbrekkene slamlaguner (Siljan kommune avd for samfunn) Sandbrekkene slamlaguner (Siljan kommune avd for samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Siljan Permit
Sande gjenvinningsstasjon, lersbryggen (Norsk gjenvinning as) Sande gjenvinningsstasjon, lersbryggen (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Holmestrand Permit 2016, 2013 [...]
Sandefjord lufthavn as Sandefjord lufthavn as Landbasert Flyplass Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2019, 2017 [...]
Sandefjord ra slambehandling (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Sandefjord ra slambehandling (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Avfall Biogassanlegg Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Sandefjord renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Sandefjord renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2015, 2010 [...]
Sandøya fergekai - mudring, peling og utfylling (Porsgrunn kommune) Sandøya fergekai - mudring, peling og utfylling (Porsgrunn kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Sedimentopprydning forurenset sediment horten indre havn (Horten kommune) Sedimentopprydning forurenset sediment horten indre havn (Horten kommune) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Horten Permit 2020
Seljord bilopphuggeri as (Seljord bilopphuggeri as) Seljord bilopphuggeri as (Seljord bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Seljord Permit 2023, 2017 [...]
Seljord renseanlegg (Seljord kommune teknisk avdeling) Seljord renseanlegg (Seljord kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Seljord Permit 2023, 2018 [...]
Seljord skytterlag Seljord skytterlag Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Seljord Tillatelse
Seljord vassbehandlingsanlegg Seljord vassbehandlingsanlegg Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Seljord Permit
Skallist steinbrudd Skallist steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2012
Skien avløpsnett til knarrdalstrand ra (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Skien avløpsnett til knarrdalstrand ra (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Skien Permit 2021
Skien krematorium Skien krematorium Landbasert Krematorium Vestfold og Telemark Skien Permit 2022
Skien lufthavn as Skien lufthavn as Landbasert Flyplass Vestfold og Telemark Skien Permit 2009
Skjellvikastien 65 - 69 (Magnus dæhlin) Skjellvikastien 65 - 69 (Magnus dæhlin) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Skoppum gjenvinningsstasjon (Norsk gjenvinning as) Skoppum gjenvinningsstasjon (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Horten Permit 2018, 2013 [...]
Skårmoen avfallsanlegg - slamlagune (Renovest iks) Skårmoen avfallsanlegg - slamlagune (Renovest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Fyresdal Permit
Skårmoen avfallsanlegg (Renovest iks) Skårmoen avfallsanlegg (Renovest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Fyresdal Permit 2005
Slettrønningen riflebaner Slettrønningen riflebaner Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Smådyrkrematoriet as Smådyrkrematoriet as Landbasert Krematorium Vestfold og Telemark Skien Permit 2022, 2011
Sogn gjenvinningsstasjon, lardal (Larvik kommune) Sogn gjenvinningsstasjon, lardal (Larvik kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Larvik Permit 2010
Solnes båthavn (Solnes båthavn sa) Solnes båthavn (Solnes båthavn sa) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Solum pukkverk - massedisponering Solum pukkverk - massedisponering Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Speira avdeling holmestrand, eksport og import av avfall (Speira as) Speira avdeling holmestrand, eksport og import av avfall (Speira as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Speira holmestrand Speira holmestrand Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Holmestrand Permit, Carbon units 2022, 2018 [...]
Spunting og utfyllng (Horten industripark as) Spunting og utfyllng (Horten industripark as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Steinbrygga båthavn (Steinbrygga båthavn) Steinbrygga båthavn (Steinbrygga båthavn) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Permit
Steinsnes båthavn (Steinsneshavn båtforening) Steinsnes båthavn (Steinsneshavn båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Permit
Stena recycling administrasjon, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling administrasjon, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Avfallsmegler Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit, Permit 2015
Stena recycling as avd skien Stena recycling as avd skien Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Skien Permit 2023, 2021 [...]
Stena recycling as avd skien - farlig avfall og ee (Stena recycling as) Stena recycling as avd skien - farlig avfall og ee (Stena recycling as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Skien Permit 2020
Stena recycling avd skien, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling avd skien, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Skien Permit, Permit, Permit, Permit
Steni as Steni as Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Vestfold og Telemark Larvik Permit 2021, 2016 [...]
Storholmen - dumping - sandefjord (Kjetil hasle solbakken) Storholmen - dumping - sandefjord (Kjetil hasle solbakken) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Storholmen - mudring - sandefjord kommune (Kjetil hasle solbakken) Storholmen - mudring - sandefjord kommune (Kjetil hasle solbakken) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Stormo avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Stormo avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Nome Permit 2021, 2005
Stormo slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Stormo slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Nome Permit 2021
Strandheimveien 13a, gbnr. 129/18, nøtterøy (Kristian lundkvist) Strandheimveien 13a, gbnr. 129/18, nøtterøy (Kristian lundkvist) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit
Strandveien 42 - mudring og utfylling i sjø (Horten seilforening) Strandveien 42 - mudring og utfylling i sjø (Horten seilforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Permit
Stålaker steinbrudd Stålaker steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2012
Sunde renovasjon og gjenvinning as, grivimoen (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Sunde renovasjon og gjenvinning as, grivimoen (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Midt-Telemark Permit 2023, 2014 [...]
Sveivihylen - utfylling - vei (Statens vegvesen) Sveivihylen - utfylling - vei (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Vinje Permit
Søbyholmen renseanlegg (Tønsberg renseanlegg iks) Søbyholmen renseanlegg (Tønsberg renseanlegg iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2023
Søvitt renseanlegg (Nome kommune etat for sammfunnsutvikling) Søvitt renseanlegg (Nome kommune etat for sammfunnsutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Nome Permit 2023, 2016 [...]
Tandbergs bildeler as (Tandbergs bildeler as) Tandbergs bildeler as (Tandbergs bildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Larvik Permit 2023, 2019 [...]
Tank og trailervask as - vaskeanlegg heistad Tank og trailervask as - vaskeanlegg heistad Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2019, 2016 [...]
Telemark kildevann as Telemark kildevann as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Fyresdal Permit 2019, 2014 [...]
Telemark settefisk - skottfoss (Telemark settefisk as) Telemark settefisk - skottfoss (Telemark settefisk as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Vestfold og Telemark Skien Permit
Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 1 (Vannfronten eiendom as) Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 1 (Vannfronten eiendom as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Notodden Permit 2021
Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 2 (Vannfronten eiendom as) Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 2 (Vannfronten eiendom as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Notodden Permit
Thermokraft as - varmesentral - biobrensel og returtrevirke rt-flis Thermokraft as - varmesentral - biobrensel og returtrevirke rt-flis Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Vestfold og Telemark Notodden Permit 2022, 2013
Tine meieriet haukeli Tine meieriet haukeli Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Vinje Permit 2019, 2014
Tine meieriet øst, sem Tine meieriet øst, sem Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2018, 2015 [...]
Torgers skraphandel og gjenvinningsindustri as (Torgers skraphandel og gjenvinning as) Torgers skraphandel og gjenvinningsindustri as (Torgers skraphandel og gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2018, 2011
Tpi norway as Tpi norway as Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2021, 2018 [...]
Transportservice skien as, kasserte kjøretøy (Transportservice skien as) Transportservice skien as, kasserte kjøretøy (Transportservice skien as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Skien Permit 2016, 2011
Tt frakt as (Tt frakt as) Tt frakt as (Tt frakt as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Horten Permit
Tt frakt, eksport og import av avfall (Tt frakt as) Tt frakt, eksport og import av avfall (Tt frakt as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Tvedalen vest steinindustriområde Tvedalen vest steinindustriområde Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2012, 2012 [...]
Tønsberg avløpsnett til tønsberg ra (Tønsberg kommune) Tønsberg avløpsnett til tønsberg ra (Tønsberg kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Tønsberg Permit, Permit
Tønsberg fyllplass (deponi) (Lindum as) Tønsberg fyllplass (deponi) (Lindum as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Permit, Permit 2023, 2017 [...]
Tønsberg fyllplass, kompostering (Lindum as) Tønsberg fyllplass, kompostering (Lindum as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Tønsberg fyllplass, omlastning husholdningsavfall (Lindum as) Tønsberg fyllplass, omlastning husholdningsavfall (Lindum as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2019, 2013
Tønsberg kystkultursenter (Stiftelsen tønsberg kystkultur- senter) Tønsberg kystkultursenter (Stiftelsen tønsberg kystkultur- senter) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Tønsberg ra slambehandling (Tønsberg renseanlegg iks) Tønsberg ra slambehandling (Tønsberg renseanlegg iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Tønsberg renseanlegg (Tønsberg renseanlegg iks) Tønsberg renseanlegg (Tønsberg renseanlegg iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2019, 2010 [...]
Ulefos jernværk - industrideponi (Ulefos as) Ulefos jernværk - industrideponi (Ulefos as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Nome Permit 2023, 2010
Ulefos jernværk as Ulefos jernværk as Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Nome Permit 2023, 2018 [...]
Unicon as avd larvik Unicon as avd larvik Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit
Unident as (Unident as) Unident as (Unident as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Horten Permit
Utbedring av vei - utfylling og mudring (Vestfold og telemark fylkeskommune) Utbedring av vei - utfylling og mudring (Vestfold og telemark fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tokke Permit
Utbygging på vestfoldbanen mellom nykirke og barkåker (Bane nor sf) Utbygging på vestfoldbanen mellom nykirke og barkåker (Bane nor sf) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2023, 2021
Utfylling - elgsjø (Statens vegvesen) Utfylling - elgsjø (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Notodden Permit 2023
Utfylling - frier vest - del 2 (Grenland havn iks) Utfylling - frier vest - del 2 (Grenland havn iks) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Bamble Permit
Utfylling - meierelva - skotfoss (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Utfylling - meierelva - skotfoss (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Skien Permit
Utfylling - nisser brygge (Nisser brygge as) Utfylling - nisser brygge (Nisser brygge as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Nissedal Tillatelse
Utfylling - notodden lufthavn (Notodden lufthavn as) Utfylling - notodden lufthavn (Notodden lufthavn as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Notodden Permit
Utfylling - porselensbrygga (Porselensfabrikken næringspark as) Utfylling - porselensbrygga (Porselensfabrikken næringspark as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Utfylling - strandholmen (Bne holmestrand bolig as) Utfylling - strandholmen (Bne holmestrand bolig as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Utfylling (Statens vegvesen) Utfylling (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Nissedal Permit
Utfylling gnr./bnr. 107/324 (Tobias amundsen) Utfylling gnr./bnr. 107/324 (Tobias amundsen) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Bamble Permit
Utfylling og mudring - barlandskilen (Sandtangen eiendom as) Utfylling og mudring - barlandskilen (Sandtangen eiendom as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Utfylling stilnestangen (Kragerø havnevesen kf) Utfylling stilnestangen (Kragerø havnevesen kf) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Kragerø Permit
Utfylling, plastring og peling (Grenland havn iks) Utfylling, plastring og peling (Grenland havn iks) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Skien Permit
Utvidelse av farleden i grenland (Kystverket nordland) Utvidelse av farleden i grenland (Kystverket nordland) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Bamble Permit
V/ fyllinga båthavn, horten (Skagerak varme as) V/ fyllinga båthavn, horten (Skagerak varme as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Permit
Vafos pulp Vafos pulp Landbasert Treforedling Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2021, 2018 [...]
Vafos, nordskogen barkdeponi - industrideponi (Vafos pulp as) Vafos, nordskogen barkdeponi - industrideponi (Vafos pulp as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2019, 2010
Vallø båthavn (Tønsberg kommune) Vallø båthavn (Tønsberg kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2014
Vannøyaveien 40 - mudring - sandefjord (Ranja elin fasting) Vannøyaveien 40 - mudring - sandefjord (Ranja elin fasting) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Vard group as avd brevik Vard group as avd brevik Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit 2014, 2006
Vasvik - anvik i farrisvannet (Larvik kommune) Vasvik - anvik i farrisvannet (Larvik kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Permit
Veidekke as, freste pukkverk Veidekke as, freste pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2017, 2012 [...]
Veidekke industri as - lagring og knusing av asfalt - bommestandmoa 37 (Veidekke industri as) Veidekke industri as - lagring og knusing av asfalt - bommestandmoa 37 (Veidekke industri as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Larvik Permit
Veistein as avd. taranrød pukkverk Veistein as avd. taranrød pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2017, 2012
Vestfold jernlager as Vestfold jernlager as Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Holmestrand Permit
Vestfold krematorium iks Vestfold krematorium iks Landbasert Krematorium Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2022
Vestfold metall rousalis (Vestfold metall rousalis) Vestfold metall rousalis (Vestfold metall rousalis) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Horten Permit 2016, 2010
Vestfold trafo energi as Vestfold trafo energi as Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Vestfold vann iks avd. seierstad vannbehandlingsanlegg Vestfold vann iks avd. seierstad vannbehandlingsanlegg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Permit 2017
Vevjeåsen nord steinbrudd Vevjeåsen nord steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2011
Vianode herøya Vianode herøya Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit
Vistadmoen avfallsplass (Tokke kommune plan, næring og teknisk etat) Vistadmoen avfallsplass (Tokke kommune plan, næring og teknisk etat) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Tokke Permit
Vistin pharma avd. fikkjebakke Vistin pharma avd. fikkjebakke Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Kragerø Permit 2023, 2018 [...]
Vrådal renseanlegg (Kviteseid kommune samfunnsutvikling og teknisk drift) Vrådal renseanlegg (Kviteseid kommune samfunnsutvikling og teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Kviteseid Permit 2021, 2014
Vågslid reinseanlegg (Vinje kommune) Vågslid reinseanlegg (Vinje kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Vinje Permit
Vårnes renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Vårnes renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Sandefjord Permit 2019, 2015 [...]
Yara internatinal porsgrunn Yara internatinal porsgrunn Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Yara porsgrunn Yara porsgrunn Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Permit, Carbon units 2021, 2019 [...]
Yorkåsen 21, gbnr 77/76 og 77/23, sandefjord kommune (John-erik brekke) Yorkåsen 21, gbnr 77/76 og 77/23, sandefjord kommune (John-erik brekke) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Yorkåsen 23 (Ingunn og pål rasting) Yorkåsen 23 (Ingunn og pål rasting) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Zirq cables as linnestad Zirq cables as linnestad Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Permit
Zirq cables as linnestad - ee-avfall og farlig avfall (Zirq cables as) Zirq cables as linnestad - ee-avfall og farlig avfall (Zirq cables as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Permit 2021, 2021 [...]
Zirq cables, eksport og import (Zirq cables as) Zirq cables, eksport og import (Zirq cables as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Tønsberg Permit, Permit, Permit, Permit
Østerøyveien 239 gbnr 94/98-145 sandefjord (Einar edh) Østerøyveien 239 gbnr 94/98-145 sandefjord (Einar edh) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Permit
Aak steinbrudd Aak steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Permit 2012
Aaltvedt betong as Aaltvedt betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Skien Permit 2020, 2019 [...]
Årås båthavn (Færder kommune teknikk og miljøsektor) Årås båthavn (Færder kommune teknikk og miljøsektor) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Permit

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.