Facility with permit

Sector

Type of operation

geographical area

 

225 virksomheter.

Facility* Sector Type of operation County Municipality Permits Controls
3b-fibreglass norway 3b-fibreglass norway Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Birkenes Permit, Carbon units 2024, 2021 [...]
Abelsnes, matfisk og settefisk (Norsk oppdrettsservice as) Abelsnes, matfisk og settefisk (Norsk oppdrettsservice as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Agder Flekkefjord Permit 2017
Af gruppen - e18 tvedestrand og arendal - bunnrenskemasser (Af gruppen norge as) Af gruppen - e18 tvedestrand og arendal - bunnrenskemasser (Af gruppen norge as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Arendal Permit
Alcoa aluminium lista, gammelt industrideponi (Alcoa norway as) Alcoa aluminium lista, gammelt industrideponi (Alcoa norway as) Deponi Industrideponering Agder Farsund Permit 2019, 2014 [...]
Alcoa aluminium lista, nytt industrideponi (Alcoa norway as) Alcoa aluminium lista, nytt industrideponi (Alcoa norway as) Deponi Industrideponering Agder Farsund Permit 2014, 2010
Alcoa lista Alcoa lista Landbasert Metallurgisk industri Agder Farsund Permit, Carbon units 2023, 2022 [...]
Alloc as Alloc as Landbasert Treforedling Agder Lyngdal Permit 2018, 2013
Aludyne norway Aludyne norway Landbasert Metallurgisk industri Agder Farsund Permit 2023, 2015 [...]
Arendal lufthavn gullknapp Arendal lufthavn gullknapp Landbasert Flyplass Agder Froland Permit
Arendals bryggeri as Arendals bryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Arendal Permit 2014, 2010
Auenes, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Auenes, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Lillesand Permit 2017, 2011
Auto centeret froland as (Atracco as) Auto centeret froland as (Atracco as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Froland Permit 2015, 2014 [...]
Avinor avd. kristiansand lufthavn kjevik Avinor avd. kristiansand lufthavn kjevik Landbasert Flyplass Agder Kristiansand Permit 2024, 2019 [...]
B hansen renovasjon as (B. hansen renovasjon as) B hansen renovasjon as (B. hansen renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Farsund Permit 2024, 2018
B. hansen renovasjon as - behandling av farlig avfall B. hansen renovasjon as - behandling av farlig avfall Landbasert Farlig avfall - behandling Agder Farsund Permit
Baring farsund - landbasert akvakutur (Baring farsund as) Baring farsund - landbasert akvakutur (Baring farsund as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Agder Farsund Permit
Berging av lektervrak ved vindholmen (Vindholmen eiendom as) Berging av lektervrak ved vindholmen (Vindholmen eiendom as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Arendal Permit
Birkeland renseanlegg (Birkenes kommune) Birkeland renseanlegg (Birkenes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Birkenes Permit, Permit 2020, 2014 [...]
Bjarne johansen bildemontering as (Bjarne johansen bildemontering as) Bjarne johansen bildemontering as (Bjarne johansen bildemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Kristiansand Permit 2023, 2015 [...]
Brennevinsmyra miljøpark - sortering, mellomlagring maren as (Maren as) Brennevinsmyra miljøpark - sortering, mellomlagring maren as (Maren as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lindesnes Permit 2019, 2009 [...]
Brennevinsmyra, nydeponiet - maren as (Maren as) Brennevinsmyra, nydeponiet - maren as (Maren as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Lindesnes Permit 2023, 2019 [...]
Brokke avlaupsverk (Brokke vatn og avlaupsverk as) Brokke avlaupsverk (Brokke vatn og avlaupsverk as) Avløp Privat avløpsanlegg Agder Valle Permit 2021, 2020 [...]
Buksevika, matfisk (Mowi seawater norway as) Buksevika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Permit
Byglandsfjord renseanlegg (Bygland kommune) Byglandsfjord renseanlegg (Bygland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Bygland Permit 2023, 2021 [...]
Cjv e18 grimstad - kristiansand - aust-agder (Statens vegvesen) Cjv e18 grimstad - kristiansand - aust-agder (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Arendal Permit, Permit, Permit 2010, 2008 [...]
Doneheia/jåbekk industriområde Doneheia/jåbekk industriområde Landbasert Pukkverk Agder Lindesnes Permit 2022, 2018 [...]
Dvergfossen kraftverk (Dvergfossen kraft as) Dvergfossen kraftverk (Dvergfossen kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Kvinesdal Permit 2020
E 39 herdal - røyskår (Nye veier as) E 39 herdal - røyskår (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Lyngdal Permit 2023
E 39 mandal øst - mandal by - nye veier as (Nye veier as) E 39 mandal øst - mandal by - nye veier as (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Lindesnes Permit
E39 kristiansand vest - mandal øst - nye veier as (Nye veier as) E39 kristiansand vest - mandal øst - nye veier as (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Kristiansand Permit
E39 krs v - man ø - gjenbruk av betong fra brufabrikk, monan (Nye veier as) E39 krs v - man ø - gjenbruk av betong fra brufabrikk, monan (Nye veier as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Kristiansand Permit
E39 mandal-blørstad (Nye veier as) E39 mandal-blørstad (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Lindesnes Permit
Einar øgrey industrisand as Einar øgrey industrisand as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Kristiansand Permit 2016, 2013 [...]
Elkem carbon Elkem carbon Landbasert Metallurgisk industri Agder Kristiansand Permit, Permit 2022, 2020 [...]
Eramet norway kvinesdal Eramet norway kvinesdal Landbasert Metallurgisk industri Agder Kvinesdal Permit, Carbon units 2022, 2019 [...]
Evje bilopphogging og service as (tidligere evje bilopphogging da) (Evje bilopphogging og service as) Evje bilopphogging og service as (tidligere evje bilopphogging da) (Evje bilopphogging og service as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Evje og Hornnes Permit 2019, 2015 [...]
Fennefoss renseanlegg (Evje og hornnes kommune) Fennefoss renseanlegg (Evje og hornnes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Evje og Hornnes Permit 2020, 2014 [...]
Fibo as (fibo trespo lyngdal fmva) Fibo as (fibo trespo lyngdal fmva) Landbasert Treforedling Agder Lyngdal Permit 2021, 2012
Finny sirevaag as Finny sirevaag as Landbasert Fiskeforedling Agder Flekkefjord Permit 2019, 2014 [...]
Fiven norge as avd. lillesand, skorrobekken 2 - industrideponi (Fiven norge as) Fiven norge as avd. lillesand, skorrobekken 2 - industrideponi (Fiven norge as) Deponi Industrideponering Agder Birkenes Permit 2019, 2018 [...]
Fiven norge avd. eydehavn Fiven norge avd. eydehavn Landbasert Kjemisk industri Agder Arendal Permit 2023, 2020 [...]
Fiven norge avd. lillesand Fiven norge avd. lillesand Landbasert Kjemisk industri Agder Lillesand Permit 2023, 2020 [...]
Fjellsæ i, settefisk (Mowi asa) Fjellsæ i, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Agder Flekkefjord Permit 2023
Fjerning av krypsiv - nedre og midtre del av otra (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv - nedre og midtre del av otra (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Evje og Hornnes Permit
Fjerning av krypsiv - øvre del av otra (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv - øvre del av otra (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Valle Permit
Fjerning av krypsiv i mandalselva (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv i mandalselva (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Lindesnes Permit 2022
Fjerning av krypsiv og annen problemvegetasjon (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv og annen problemvegetasjon (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Flekkefjord Permit
Fjerning av krypsiv ved sveindal (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv ved sveindal (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Lyngdal Permit
Flateland kraftverk (Vegusdal kraftverk as) Flateland kraftverk (Vegusdal kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Birkenes Permit 2022
Fossbekk renseanlegg (Lillesand kommune) Fossbekk renseanlegg (Lillesand kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Lillesand Permit, Permit 2020, 2014 [...]
Franzefoss gjenvinning as avd. kristiansand, mjåvann (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd. kristiansand, mjåvann (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Permit 2020, 2018 [...]
Frustøl as - pukkverk Frustøl as - pukkverk Landbasert Pukkverk Agder Kristiansand Permit 2021, 2015 [...]
Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Grimstad Permit 2014
Ge healthcare lindesnes Ge healthcare lindesnes Landbasert Kjemisk industri Agder Lindesnes Permit, Carbon units 2022, 2019 [...]
Gjemlestad kraftverk as - utslippspunkt for renset tunneldrivevann (Gjemlestad kraftverk as) Gjemlestad kraftverk as - utslippspunkt for renset tunneldrivevann (Gjemlestad kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Kvinesdal Permit
Gjenbruk av bunnrenksemasser fra e39 herdal - røyskår jvis (Jv implenia stangeland e39 lyngdal ans) Gjenbruk av bunnrenksemasser fra e39 herdal - røyskår jvis (Jv implenia stangeland e39 lyngdal ans) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Lyngdal Permit
Gjenbruk av bunnrenskemasser fra e 39 krs v - man ø (Nye veier as) Gjenbruk av bunnrenskemasser fra e 39 krs v - man ø (Nye veier as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Kristiansand Permit
Gjenvinning sør-vest as fmva (Gjenvinning sør-vest as) Gjenvinning sør-vest as fmva (Gjenvinning sør-vest as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lyngdal Permit, Permit 2024, 2018 [...]
Glencore nikkelverk Glencore nikkelverk Landbasert Metallurgisk industri Agder Kristiansand Permit 2022, 2021 [...]
Glencore nikkelverk, duekniben fjellhalldeponier - industrideponi (Glencore nikkelverk as) Glencore nikkelverk, duekniben fjellhalldeponier - industrideponi (Glencore nikkelverk as) Deponi Industrideponering Agder Kristiansand Permit 2017, 2010
Green yard feda - opphugging av skip og rigg Green yard feda - opphugging av skip og rigg Landbasert Skipsgjenvinning Agder Kvinesdal Permit 2023, 2021 [...]
Grenstøl fyllplass - rta as (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Grenstøl fyllplass - rta as (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Tvedestrand Permit 2014
Groos renseanlegg (Grimstad kommune samfunn og miljø) Groos renseanlegg (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Grimstad Permit 2020, 2014 [...]
Grønvika renseanlegg - mandal (Lindesnes kommune) Grønvika renseanlegg - mandal (Lindesnes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Lindesnes Permit, Permit 2020, 2014 [...]
Guleodden akva (Seaweedproduction as) Guleodden akva (Seaweedproduction as) Akvakultur Annen aktivitet Agder Flekkefjord Permit
Handeland renseanlegg - sirdal (Sirdal kommune sektor for teknikk, landbruk og miljø) Handeland renseanlegg - sirdal (Sirdal kommune sektor for teknikk, landbruk og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Sirdal Permit 2020, 2014 [...]
Hartevatn renseanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Hartevatn renseanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Bykle Permit 2021, 2014
Hattesteinen - oppfôring av krabbe (Fishco holding as) Hattesteinen - oppfôring av krabbe (Fishco holding as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Agder Kristiansand Permit
Hausvik - oppdrett av krepsdyr (Hausvik havlab as) Hausvik - oppdrett av krepsdyr (Hausvik havlab as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Agder Lyngdal Permit
Hausvik, settefisk og skalldyr (Landbasert akvakultur norge as) Hausvik, settefisk og skalldyr (Landbasert akvakultur norge as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Agder Lyngdal Permit
Heddeland bilopphugging as (tidl. heddeland sveis as) (Heddeland bilopphugging as) Heddeland bilopphugging as (tidl. heddeland sveis as) (Heddeland bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Lindesnes Permit 2023, 2017 [...]
Heftingsdalen avfallsdeponi - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen avfallsdeponi - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Arendal Permit 2023, 2014 [...]
Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Arendal Permit 2020, 2009
Heftingsdalen behandlingsanlegg biologisk avfall - agder renovasjon (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen behandlingsanlegg biologisk avfall - agder renovasjon (Agder renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Arendal Permit
Hennig-olsen is as Hennig-olsen is as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Kristiansand Permit 2019, 2011
Hestemyr avfallsanlegg - rta as - mottak og sortering (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Hestemyr avfallsanlegg - rta as - mottak og sortering (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Risør Permit 2020, 2018 [...]
Hestemyr fyllplass - rta as - deponi (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Hestemyr fyllplass - rta as - deponi (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Risør Permit 2023, 2014 [...]
Holmsundet avløpsanlegg (Lyngdal kommune) Holmsundet avløpsanlegg (Lyngdal kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Lyngdal Permit
Hunsfos, moseidmoen nord - industrideponi (Hunsfos fabrikker as) Hunsfos, moseidmoen nord - industrideponi (Hunsfos fabrikker as) Deponi Industrideponering Agder Vennesla Tillatelse
Huntonit Huntonit Landbasert Treforedling Agder Vennesla Permit, Carbon units 2022, 2019 [...]
Huseby renseanlegg (Farsund kommune) Huseby renseanlegg (Farsund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Farsund Permit 2020, 2014 [...]
Hydro vigelands brug Hydro vigelands brug Landbasert Metallurgisk industri Agder Vennesla Permit 2023, 2019 [...]
Hydro vigelands brug, hallandsbru - industrideponi (Hydro vigelands brug as) Hydro vigelands brug, hallandsbru - industrideponi (Hydro vigelands brug as) Deponi Industrideponering Agder Vennesla Permit 2022, 2010
Høllen renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Høllen renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Kristiansand Permit 2018, 2014 [...]
Høylandskjæret landbasert akvakultur (Clean fish group as) Høylandskjæret landbasert akvakultur (Clean fish group as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Agder Lindesnes Permit
Hår iks - miljøstasjon på skeie industriområde (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Hår iks - miljøstasjon på skeie industriområde (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Hægebostad Permit 2018
Innakva lab as (Innakva lab as) Innakva lab as (Innakva lab as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Agder Flekkefjord Permit
Irs erikstemmen - avfallsmottak inkl. farlig avfall (Irs miljø iks) Irs erikstemmen - avfallsmottak inkl. farlig avfall (Irs miljø iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Flekkefjord Permit 2024, 2020 [...]
Irs erikstemmen - komposteringsanlegg slam og bioavfall (Irs miljø iks) Irs erikstemmen - komposteringsanlegg slam og bioavfall (Irs miljø iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Flekkefjord Permit 2013
Irs erikstemmen deponi (Irs miljø iks) Irs erikstemmen deponi (Irs miljø iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Flekkefjord Permit 2013, 2010
Irs miljø iks - tonstad avfallsanlegg (Irs miljø iks) Irs miljø iks - tonstad avfallsanlegg (Irs miljø iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Sirdal Permit 2013
Jens eide as - slakteri Jens eide as - slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Lillesand Permit, Permit 2021, 2015 [...]
Klodeborg pukkverk Klodeborg pukkverk Landbasert Pukkverk Agder Arendal Permit 2019, 2018 [...]
Knudremyr avfallsdeponi - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Knudremyr avfallsdeponi - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Lillesand Permit 2023, 2014 [...]
Knudremyr sorteringsanlegg - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Knudremyr sorteringsanlegg - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lillesand Permit 2018, 2013 [...]
Lauvåsen avfallsanlegg (Peter løvaas transport as) Lauvåsen avfallsanlegg (Peter løvaas transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Permit 2024, 2021
Lavolla / paradisbukta avfallsplass / - deponi - nedlagt (Lindesnes kommune) Lavolla / paradisbukta avfallsplass / - deponi - nedlagt (Lindesnes kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Lindesnes Permit
Legging av sjøledning (Kanalbyen eiendom as) Legging av sjøledning (Kanalbyen eiendom as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Kristiansand Permit
Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass (Lillesand bilopphogging as) Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass (Lillesand bilopphogging as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Lillesand Permit 2022, 2018 [...]
Lista laks as - landbasert akvakultur (Lista laks as) Lista laks as - landbasert akvakultur (Lista laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Agder Farsund Permit
Listerskjell as - sagebukta - blåskjell (Listerskjell as) Listerskjell as - sagebukta - blåskjell (Listerskjell as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Agder Kvinesdal Permit
Longum jern og metallomsetning - longum stål - mørlandsmoen (Longum jern & metallomsetning arild wroldsen) Longum jern og metallomsetning - longum stål - mørlandsmoen (Longum jern & metallomsetning arild wroldsen) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Arendal Permit 2021, 2018 [...]
Lundevågen, opprydding i forurenset sjøbunn (Farsund kommune) Lundevågen, opprydding i forurenset sjøbunn (Farsund kommune) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Permit
Mandal castings as Mandal castings as Landbasert Metallurgisk industri Agder Lindesnes Permit 2021, 2020 [...]
Midtstøl transport as - sorteringsanlegg for næringsavfall (Midtstøl transport as) Midtstøl transport as - sorteringsanlegg for næringsavfall (Midtstøl transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Arendal Permit 2023, 2020 [...]
Miljøenergi as (Miljøenergi as) Miljøenergi as (Miljøenergi as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Farsund Permit 2016
Mjåvann gjenvinningsstasjon - avfall sør as (Avfall sør as) Mjåvann gjenvinningsstasjon - avfall sør as (Avfall sør as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Permit 2018
Morrow industrialization center as Morrow industrialization center as Landbasert Annen aktivitet Agder Arendal Permit
Motland avfallsdeponi (Irs miljø iks) Motland avfallsdeponi (Irs miljø iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Kvinesdal Permit 2014
Mudring (Høllen og solta båthavn) Mudring (Høllen og solta båthavn) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Permit
Mudring (Jan inge tungesvik) Mudring (Jan inge tungesvik) Engangstiltak N/A Agder Grimstad Permit
Mudring (Kystverket) Mudring (Kystverket) Engangstiltak Mudring Agder Lindesnes Permit
Mudring (Ragin esther wenk-wolff) Mudring (Ragin esther wenk-wolff) Engangstiltak Mudring Agder Lindesnes Permit
Mudring (Øyvind bjørn repstad) Mudring (Øyvind bjørn repstad) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Permit
Mudring i osevika (Hægebostad kommune) Mudring i osevika (Hægebostad kommune) Engangstiltak Mudring Agder Hægebostad Permit
Mudring i sjø - furuholmen 7 (Øystein christensen) Mudring i sjø - furuholmen 7 (Øystein christensen) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Permit
Mudring i sjø - kongsgårdbukta (Kristiansand havn iks) Mudring i sjø - kongsgårdbukta (Kristiansand havn iks) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Permit
Mudring i vann (Agder fylkeskommune) Mudring i vann (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Agder Åmli Permit 2024
Mudring og dumping (Knut holtan sørensen) Mudring og dumping (Knut holtan sørensen) Engangstiltak Mudring Agder Lindesnes Permit
Mudring og utfylling i sjø og tildekking av sjøledninger (Baring farsund as) Mudring og utfylling i sjø og tildekking av sjøledninger (Baring farsund as) Engangstiltak Mudring Agder Farsund Permit
Mudring og utfylling i skåla (Agder fylkeskommune) Mudring og utfylling i skåla (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Agder Flekkefjord Permit
Mudring ved gnr./bnr. 305/151 - arendal (Carl oscar pedersen) Mudring ved gnr./bnr. 305/151 - arendal (Carl oscar pedersen) Engangstiltak Mudring Agder Arendal Permit
Mudring/utgraving og utfylling (Kåre ulevåg) Mudring/utgraving og utfylling (Kåre ulevåg) Engangstiltak Mudring Agder Tvedestrand Permit
Mykland viltmottak Mykland viltmottak Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Froland Permit 2015
Mølle- og siloanlegg for miljøkalk avdeling eydehavn Mølle- og siloanlegg for miljøkalk avdeling eydehavn Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Arendal Permit 2022
Mørlandsmoen bilopphogging as (Mørlandsmoen bilopphogging as) Mørlandsmoen bilopphogging as (Mørlandsmoen bilopphogging as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Arendal Permit 2023, 2020 [...]
Nakkestad, matfisk (Sørvest laks as) Nakkestad, matfisk (Sørvest laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Lyngdal Permit 2023
Napp, matfisk (Mowi seawater norway as) Napp, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Permit
Nerstøl slamlaguner (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Nerstøl slamlaguner (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Hægebostad Permit 2022
Netland & sønner as - avfallsmottak ordinært og farlig avfall (Netland & sønner as) Netland & sønner as - avfallsmottak ordinært og farlig avfall (Netland & sønner as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kvinesdal Permit 2022, 2017 [...]
Norsk energigjenvinning as mjåvann (Norsk energigjenvinning as) Norsk energigjenvinning as mjåvann (Norsk energigjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Permit 2018, 2009 [...]
Norsk gjenvinning as avd. arendal - stoa avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as avd. arendal - stoa avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Arendal Permit 2019, 2014 [...]
Norsk gjenvinning, avd kristiansand (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, avd kristiansand (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Permit 2020, 2018 [...]
Norsk motorklubb, avd. konsmo Norsk motorklubb, avd. konsmo Landbasert Motorsportbane Agder Lyngdal Permit
Norva24 sørmiljø as - mottaksanlegg for farlig avfall fmva (Norva24 sørmiljø as) Norva24 sørmiljø as - mottaksanlegg for farlig avfall fmva (Norva24 sørmiljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Permit 2018, 2013 [...]
Norva24 sørmiljø as - behandlingsanlegg oljeforurensede masser (Norva24 sørmiljø as) Norva24 sørmiljø as - behandlingsanlegg oljeforurensede masser (Norva24 sørmiljø as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Kristiansand Permit 2023
Nye dammer skjerkevatn - utbygging av skjerkevatn (Å energi vannkraft as) Nye dammer skjerkevatn - utbygging av skjerkevatn (Å energi vannkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Åseral Permit 2017
Nye neset renseanlegg (Froland kommune) Nye neset renseanlegg (Froland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Froland Permit 2021, 2014 [...]
Nye veier as - e18 tvedestrand - arendal (Nye veier as) Nye veier as - e18 tvedestrand - arendal (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Arendal Permit 2017
Nye veier as- e18 tvedestrand- arendal sulfidstein (Nye veier as) Nye veier as- e18 tvedestrand- arendal sulfidstein (Nye veier as) Engangstiltak N/A Agder Arendal Permit
Nye veier as - e18 tvedestrand -arendal- tunnelvaskevann/overvann Nye veier as - e18 tvedestrand -arendal- tunnelvaskevann/overvann Landbasert Annen aktivitet Agder Arendal Permit
Ocean farm holding - pilotanlegg laks hausvik (Ocean farm holding as) Ocean farm holding - pilotanlegg laks hausvik (Ocean farm holding as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Agder Lyngdal Permit
Odderøya renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Odderøya renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Kristiansand Permit 2020, 2014 [...]
Permanent disponering av forurensede muddermasser - nye veier as (Nye veier as) Permanent disponering av forurensede muddermasser - nye veier as (Nye veier as) Engangstiltak Utfylling Agder Arendal Permit
Permanent disponering av forurensede sedimenter på land (Vestfold og telemark fylkeskommune under sletting fra 01.01.2024) Permanent disponering av forurensede sedimenter på land (Vestfold og telemark fylkeskommune under sletting fra 01.01.2024) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Valle Permit
Pinnen, matfisk (Mowi seawater norway as) Pinnen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Permit
Randesund industrifyllplass (Kristiansand kommune byutvikling) Randesund industrifyllplass (Kristiansand kommune byutvikling) Deponi Industrideponering Agder Kristiansand Permit
Rec solar norway avd. kristiansand Rec solar norway avd. kristiansand Landbasert Metallurgisk industri Agder Kristiansand Permit 2022, 2020 [...]
Rekevika matfiskanlegg (Vidar birkeland) Rekevika matfiskanlegg (Vidar birkeland) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Permit 2019
Relyon nutec norway as avd kristiansand Relyon nutec norway as avd kristiansand Landbasert Brannøvingsplass Agder Kristiansand Permit 2022, 2015
Renseanlegg brulihei- og vollebergtunnelene Renseanlegg brulihei- og vollebergtunnelene Landbasert Tunneldrift Agder Kristiansand Permit
Renseanlegg lindelitunnelen Renseanlegg lindelitunnelen Landbasert Tunneldrift Agder Kristiansand Permit
Renseanlegg mjåvannsheitunnelen Renseanlegg mjåvannsheitunnelen Landbasert Tunneldrift Agder Kristiansand Permit
Renseanlegg søgnetunnelen Renseanlegg søgnetunnelen Landbasert Tunneldrift Agder Kristiansand Permit
Renseanlegg tunneldrift e39 mandal øst til mandal by Renseanlegg tunneldrift e39 mandal øst til mandal by Landbasert Tunneldrift Agder Kristiansand Permit
Resitec Resitec Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Lillesand Permit 2018, 2015
Returkraft as Returkraft as Landbasert Avfallsforbrenning Agder Kristiansand Permit 2021, 2019 [...]
Revøy, matfisk (Korshavn havbruk as) Revøy, matfisk (Korshavn havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Lyngdal Permit
Ringknuten pukkverk as - studedalen Ringknuten pukkverk as - studedalen Landbasert Pukkverk Agder Kristiansand Permit 2021, 2018
Risholmen, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Risholmen, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Lillesand Permit 2017, 2011
Rosholt vannbehandlingsanlegg, grimstad Rosholt vannbehandlingsanlegg, grimstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Grimstad Permit 2011
Rugsland glassfiberdeponi (Birkenes kommune) Rugsland glassfiberdeponi (Birkenes kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Birkenes Permit 2022, 2014 [...]
Rune hodne transport og graving - sortering og omlasting av næringsavf (Rune hodne transport og graving as) Rune hodne transport og graving - sortering og omlasting av næringsavf (Rune hodne transport og graving as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Evje og Hornnes Permit 2023
Rutlebekk, matfisk (Norsk ørret as) Rutlebekk, matfisk (Norsk ørret as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Sirdal Permit 2019
Rygene-smith & thommesen Rygene-smith & thommesen Landbasert Treforedling Agder Arendal Permit, Carbon units 2022, 2018 [...]
Salvågvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Salvågvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Permit
Saulekilen biogassanlegg - slambehandling (Arendal kommune) Saulekilen biogassanlegg - slambehandling (Arendal kommune) Avfall Biogassanlegg Agder Arendal Permit
Saulekilen renseanlegg (Arendal kommune) Saulekilen renseanlegg (Arendal kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Arendal Permit 2020, 2014 [...]
Settefiskanlegg tonstad - norsk ørret as (Norsk ørret as) Settefiskanlegg tonstad - norsk ørret as (Norsk ørret as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Agder Sirdal Permit
Sibelco nordic as, avd. lillesand Sibelco nordic as, avd. lillesand Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Lillesand Permit 2023, 2012
Skipningsdalen, matfisk (Mowi seawater norway as) Skipningsdalen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Permit
Skjoldnes avfallsanlegg - rfl as avfallsmottak (Renovasjonsselskapet for farsund og lyngdal as) Skjoldnes avfallsanlegg - rfl as avfallsmottak (Renovasjonsselskapet for farsund og lyngdal as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Farsund Permit 2024, 2022 [...]
Skjoldnes avfallsanlegg - rfl as deponering (Renovasjonsselskapet for farsund og lyngdal as) Skjoldnes avfallsanlegg - rfl as deponering (Renovasjonsselskapet for farsund og lyngdal as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Farsund Permit 2013, 2009
Smaken av grimstad Smaken av grimstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Grimstad Permit 2018, 2014 [...]
Songdalen elg- og lerduebaner Songdalen elg- og lerduebaner Landbasert Skytebaner Agder Kristiansand Permit 2015
Sprengning av skjær (Alveberget utvikling as) Sprengning av skjær (Alveberget utvikling as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Arendal Permit
Stena recycling avd kristiansand, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling avd kristiansand, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Agder Kristiansand Permit
Stena recycling kristiansand (tidligere metallretur) (Stena recycling as) Stena recycling kristiansand (tidligere metallretur) (Stena recycling as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Permit 2021, 2018 [...]
Strandkantdeponiet kongsgårdbukta og sikring gammelt deponi (Avfall sør as) Strandkantdeponiet kongsgårdbukta og sikring gammelt deponi (Avfall sør as) Engangstiltak Strandkantdeponi Agder Kristiansand Permit
Studedalen massedeponi - leif hodnemyr transport as (Repstad anlegg as) Studedalen massedeponi - leif hodnemyr transport as (Repstad anlegg as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Kristiansand Permit 2022, 2019 [...]
Støleheia avfallsanlegg - avfall sør as - mottak,sortering (Avfall sør as) Støleheia avfallsanlegg - avfall sør as - mottak,sortering (Avfall sør as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Vennesla Permit 2020, 2019 [...]
Støleheia avfallsanlegg - biologisk behandling (Avfall sør as) Støleheia avfallsanlegg - biologisk behandling (Avfall sør as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Vennesla Permit
Støleheia avfallsanlegg - deponi (Avfall sør as) Støleheia avfallsanlegg - deponi (Avfall sør as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Vennesla Permit 2023, 2013 [...]
Svindland Svindland Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Flekkefjord Permit 2018
Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- setesdal miljø (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- setesdal miljø (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Evje og Hornnes Permit, Permit 2021, 2018 [...]
Syrtveitmoen fyllplass - deponi - setesdal miljø & gjenvinning (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Syrtveitmoen fyllplass - deponi - setesdal miljø & gjenvinning (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Evje og Hornnes Permit, Permit 2023, 2014 [...]
Sædberg metall as - skraphandlervirksomhet og kasserte kjøretøy (Sædberg metall as) Sædberg metall as - skraphandlervirksomhet og kasserte kjøretøy (Sædberg metall as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Kristiansand Permit 2023, 2019 [...]
Sørlandsparken gjenvinningsstasjon (Avfall sør as) Sørlandsparken gjenvinningsstasjon (Avfall sør as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lillesand Permit 2024
Teamtec waste to energy as - moland industriområde Teamtec waste to energy as - moland industriområde Landbasert Avfallsforbrenning Agder Risør Permit
Teigen hermod as avd. lyngdal (Hermod teigen as) Teigen hermod as avd. lyngdal (Hermod teigen as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lyngdal Permit 2023, 2019
Tiltak i sjø - bukkevika (Arendal havn kf) Tiltak i sjø - bukkevika (Arendal havn kf) Engangstiltak Mudring Agder Arendal Permit
Tiltak i sjø - ledninger i sjø (Kristiansand kommune byutvikling) Tiltak i sjø - ledninger i sjø (Kristiansand kommune byutvikling) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Kristiansand Permit
Tiltak i sjø - utvidelse av kai 36 (Kristiansand havn iks) Tiltak i sjø - utvidelse av kai 36 (Kristiansand havn iks) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Permit 2022
Tiltak i sjø (Arild løtveit) Tiltak i sjø (Arild løtveit) Engangstiltak Mudring Agder Farsund Permit
Tine meieriet sør - kristiansand Tine meieriet sør - kristiansand Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Kristiansand Permit 2018, 2014 [...]
Tine meieriet sør - setesdal Tine meieriet sør - setesdal Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Bygland Permit, Permit 2023, 2014 [...]
Torsland avfallsanlegg - deponi hår iks (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Torsland avfallsanlegg - deponi hår iks (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Åseral Permit 2014, 2009 [...]
Torsland avfallsanlegg - mottak, mellomlager, avfall/farlig avfall hår (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Torsland avfallsanlegg - mottak, mellomlager, avfall/farlig avfall hår (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Åseral Permit 2021, 2019 [...]
Tønnesland lastebildemontering (Jonny tønnesland) Tønnesland lastebildemontering (Jonny tønnesland) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Kristiansand Permit 2023, 2014 [...]
Umoe mandal as Umoe mandal as Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Agder Lindesnes Permit 2023, 2019 [...]
Utfylling - landekilen, gnr./bnr. 193/1 (Lande boligfelt as) Utfylling - landekilen, gnr./bnr. 193/1 (Lande boligfelt as) Engangstiltak Utfylling Agder Lindesnes Permit
Utfylling (Flekkefjord kommune samfunn og teknikk) Utfylling (Flekkefjord kommune samfunn og teknikk) Engangstiltak Utfylling Agder Flekkefjord Permit
Utfylling av skjellsand i sjø (Dyvik utbyggingsselskap as) Utfylling av skjellsand i sjø (Dyvik utbyggingsselskap as) Engangstiltak N/A Agder Lillesand Permit
Utfylling av skjellsand i sjø (Kristiansand kommune byutvikling) Utfylling av skjellsand i sjø (Kristiansand kommune byutvikling) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Permit
Utfylling i sjø - 412/1 - molandsli (Molandsli as) Utfylling i sjø - 412/1 - molandsli (Molandsli as) Engangstiltak Utfylling Agder Lindesnes Permit
Utfylling i sjø - farøy - gnr./bnr. 3/23 og 3/49 i farsund (Farøy brygge as) Utfylling i sjø - farøy - gnr./bnr. 3/23 og 3/49 i farsund (Farøy brygge as) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Permit
Utfylling i sjø - hampa - europakai (Kristiansand havn iks) Utfylling i sjø - hampa - europakai (Kristiansand havn iks) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Permit
Utfylling i sjø - kjeholmen (Agder hydrogen hub as) Utfylling i sjø - kjeholmen (Agder hydrogen hub as) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Permit
Utfylling i sjø (Brygga losji as) Utfylling i sjø (Brygga losji as) Engangstiltak Utfylling Agder Grimstad Permit
Utfylling i sjø (Raymond gabrielsen) Utfylling i sjø (Raymond gabrielsen) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Permit
Utfylling i sjø vedgnr./bnr. 3/64 og 3/141 i farsund kommune (Farsund multi appartment as) Utfylling i sjø vedgnr./bnr. 3/64 og 3/141 i farsund kommune (Farsund multi appartment as) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Permit
Utfylling i vann - nelaug (Agder fylkeskommune) Utfylling i vann - nelaug (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Utfylling Agder Åmli Permit 2024
Utfylling i vassdrag (Statens vegvesen) Utfylling i vassdrag (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Agder Birkenes Permit
Utfylling og peling i sjø - fluet brygge (Fluet brygge as) Utfylling og peling i sjø - fluet brygge (Fluet brygge as) Engangstiltak Utfylling Agder Arendal Permit
Vannfabrikk på austad - ose water as Vannfabrikk på austad - ose water as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Bygland Permit
Velde produksjon as - asfaltverk lindesnes Velde produksjon as - asfaltverk lindesnes Landbasert Asfaltverk Agder Lindesnes Permit 2022
Vest-agder-museet iks - a.s sjølingstad uldvarefabrik Vest-agder-museet iks - a.s sjølingstad uldvarefabrik Landbasert Tekstil-, skinn- og tauprodukter Agder Lindesnes Permit 2016
Viking gjenvinning agder (Viking gjenvinning agder as) Viking gjenvinning agder (Viking gjenvinning agder as) Avfall Kasserte fritidsbåter Agder Farsund Permit 2021
Viking norsafe life-saving equipment norway as, avd. akland Viking norsafe life-saving equipment norway as, avd. akland Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Agder Risør Permit 2016, 2014 [...]
Viking norsafe life-saving equipment norway as, avd. rørendal Viking norsafe life-saving equipment norway as, avd. rørendal Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Agder Arendal Permit 2013
Viking norsafe life-saving equipment norway as, avd.færvik Viking norsafe life-saving equipment norway as, avd.færvik Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Agder Arendal Permit 2021, 2011 [...]
Viraksveien avfallsdeponi (Irs miljø iks) Viraksveien avfallsdeponi (Irs miljø iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Sirdal Permit 2014, 2007
Voss vannfabrikk Voss vannfabrikk Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Iveland Permit 2020, 2015 [...]
Østerhus avfallsmottak - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Østerhus avfallsmottak - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Grimstad Permit, Permit 2024, 2019 [...]
Øye, matfisk og settefisk (Stolt sea farm turbot norway as) Øye, matfisk og settefisk (Stolt sea farm turbot norway as) Akvakultur Annen aktivitet Agder Kvinesdal Permit 2023, 2014

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.