Facility with permit

Sector

Type of operation

geographical area

 

76 virksomheter.

Facility* Sector Type of operation County Municipality Permits Controls
3b-fibreglas norway as 3b-fibreglas norway as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Aust-Agder Birkenes Permit, Carbon units 2018, 2015 [...]
Af gruppen - e18 tvedestrand og arendal - bunnrenskemasser (Af gruppen norge as) Af gruppen - e18 tvedestrand og arendal - bunnrenskemasser (Af gruppen norge as) Engangstiltak Annen aktivitet Aust-Agder Arendal Permit
Arendal krematorium Arendal krematorium Landbasert Krematorium Aust-Agder Arendal Permit 2016, 2011
Arendal lufthavn gullknapp Arendal lufthavn gullknapp Landbasert Flyplass Aust-Agder Froland Permit
Arendals bryggeri as Arendals bryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Arendal Permit 2014, 2010
Auenes, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Auenes, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Aust-Agder Lillesand Permit 2017, 2011
Auto centeret froland as (Auto centeret froland as) Auto centeret froland as (Auto centeret froland as) Avfall Kasserte kjøretøy Aust-Agder Froland Permit 2015, 2014 [...]
Berging av lektervrak ved vindholmen (Vindholmen eiendom as) Berging av lektervrak ved vindholmen (Vindholmen eiendom as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Aust-Agder Arendal Permit
Birkeland renseanlegg (Birkenes kommune) Birkeland renseanlegg (Birkenes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Birkenes Permit, Permit 2014, 2010 [...]
Bota oksefjorden, skalldyr (Agder mussels as) Bota oksefjorden, skalldyr (Agder mussels as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Aust-Agder Arendal Permit
Brokke vatn og avlaupsanlegg/avlaupsverk as (Brokke vatn og avlaupsverk as) Brokke vatn og avlaupsanlegg/avlaupsverk as (Brokke vatn og avlaupsverk as) Avløp Privat avløpsanlegg Aust-Agder Valle Permit 2015, 2012
Byglandsfjord renseanlegg (Bygland kommune) Byglandsfjord renseanlegg (Bygland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Bygland Permit 2015, 2012 [...]
Cjv e18 grimstad - kristiansand - aust-agder (Statens vegvesen) Cjv e18 grimstad - kristiansand - aust-agder (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Aust-Agder Arendal Permit, Permit, Permit 2010, 2008 [...]
Evje bilopphogging da (Evje bilopphogging da) Evje bilopphogging da (Evje bilopphogging da) Avfall Kasserte kjøretøy Aust-Agder Evje og Hornnes Permit 2015, 2011 [...]
Fennefoss renseanlegg (Evje og hornnes kommune) Fennefoss renseanlegg (Evje og hornnes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Evje og Hornnes Permit 2014, 2010 [...]
Fiven norge as avd. lillesand Fiven norge as avd. lillesand Landbasert Kjemisk industri Aust-Agder Lillesand Permit 2018, 2016 [...]
Fiven norge as avd. lillesand, skorrobekken 2 - industrideponi (Fiven norge as) Fiven norge as avd. lillesand, skorrobekken 2 - industrideponi (Fiven norge as) Deponi Industrideponering Aust-Agder Birkenes Permit 2018, 2010
Fiven norge as, eydehavn Fiven norge as, eydehavn Landbasert Kjemisk industri Aust-Agder Arendal Permit 2015, 2011 [...]
Flateland kraftverk (Vegusdal kraftverk as) Flateland kraftverk (Vegusdal kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Aust-Agder Birkenes Permit
Fossbekk renseanlegg (Lillesand kommune sektor for tekniske tjenester) Fossbekk renseanlegg (Lillesand kommune sektor for tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Lillesand Permit 2014, 2010 [...]
Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Aust-Agder Grimstad Permit 2014
Grenstøl fyllplass - rta as (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Grenstøl fyllplass - rta as (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Deponi Deponering Aust-Agder Tvedestrand Permit 2014
Groos renseanlegg (Grimstad kommune samfunn og miljø) Groos renseanlegg (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Grimstad Permit 2014, 2010 [...]
Hartevatn renseanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Hartevatn renseanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Bykle Permit 2014
Hartevatn slambehandlingsanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Hartevatn slambehandlingsanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Aust-Agder Bykle Permit
Heftingsdalen avfallsdeponi - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen avfallsdeponi - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Deponi Deponering Aust-Agder Arendal Permit 2014, 2010 [...]
Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Arendal Permit 2009
Heftingsdalen slambehandlingsanlegg - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen slambehandlingsanlegg - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Aust-Agder Arendal Permit
Hestemyr avfallsanlegg - rta as - mottak og sortering (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Hestemyr avfallsanlegg - rta as - mottak og sortering (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Risør Permit 2018, 2013 [...]
Hestemyr fyllplass - rta as - deponi (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Hestemyr fyllplass - rta as - deponi (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Deponi Deponering Aust-Agder Risør Permit 2014, 2013 [...]
Jens eide as - slakteri Jens eide as - slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Lillesand Permit 2015, 2012 [...]
Klodeborg pukkverk Klodeborg pukkverk Landbasert Pukkverk Aust-Agder Arendal Permit 2018, 2014 [...]
Knudremyr avfallsdeponi - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Knudremyr avfallsdeponi - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Deponi Deponering Aust-Agder Lillesand Permit 2014, 2010 [...]
Knudremyr sorteringsanlegg - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Knudremyr sorteringsanlegg - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Lillesand Permit 2018, 2013 [...]
Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass (Lillesand bilopphogging da) Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass (Lillesand bilopphogging da) Avfall Kasserte kjøretøy Aust-Agder Lillesand Permit 2018, 2017 [...]
Longum jern og metallomsetning - longum stål - mørlandsmoen (Longum jern & metallomsetning arild wroldsen) Longum jern og metallomsetning - longum stål - mørlandsmoen (Longum jern & metallomsetning arild wroldsen) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Arendal Permit 2018, 2016 [...]
Midtstøl transport as - sorteringsanlegg for næringsavfall (Midtstøl transport as) Midtstøl transport as - sorteringsanlegg for næringsavfall (Midtstøl transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Arendal Permit 2018, 2016 [...]
Mudring i sjø (John nilsen) Mudring i sjø (John nilsen) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Grimstad Permit
Mudring i sjø ved gnr./bnr. 15/35 og 15/48 (Steinar klauset) Mudring i sjø ved gnr./bnr. 15/35 og 15/48 (Steinar klauset) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Lillesand Permit
Mudring i sjø ved gnr/bnr 430/111 og 430/137 (Sven ovin havig) Mudring i sjø ved gnr/bnr 430/111 og 430/137 (Sven ovin havig) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Arendal Permit
Mudring ved gnr./bnr. 428/3 m. fl. i arendal kommune (Nedenes båtforening) Mudring ved gnr./bnr. 428/3 m. fl. i arendal kommune (Nedenes båtforening) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Arendal Permit
Mudring ved gnr./bnr. 59/94 og 59/116 i grimstad kommune (Helge jordanger) Mudring ved gnr./bnr. 59/94 og 59/116 i grimstad kommune (Helge jordanger) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Grimstad Permit
Mudring ved gnr./bnr. 7/3, 7/4, 7/5 og 600/39 i evje og hornnes (Evje og hornnes kommune) Mudring ved gnr./bnr. 7/3, 7/4, 7/5 og 600/39 i evje og hornnes (Evje og hornnes kommune) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Evje og Hornnes Permit
Mudring, utfylling og massedisponering langs vegtrase - ubekilen (Statens vegvesen) Mudring, utfylling og massedisponering langs vegtrase - ubekilen (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Arendal Permit
Mykland viltmottak Mykland viltmottak Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Froland Permit 2015
Mølle- og siloanlegg for miljøkalk avdeling eydehavn Mølle- og siloanlegg for miljøkalk avdeling eydehavn Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Aust-Agder Arendal Permit
Mørlandsmoen bilopphogging as (Mørlandsmoen bilopphogging as) Mørlandsmoen bilopphogging as (Mørlandsmoen bilopphogging as) Avfall Kasserte kjøretøy Aust-Agder Arendal Permit 2015, 2011 [...]
Neset renseanlegg (Froland kommune) Neset renseanlegg (Froland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Froland Permit, Permit 2014, 2010 [...]
Norsafe as avd. akland Norsafe as avd. akland Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Aust-Agder Risør Permit 2016, 2014 [...]
Norsafe as avd. rørendal Norsafe as avd. rørendal Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Aust-Agder Arendal Permit 2013
Norsafe as avd.tybakken Norsafe as avd.tybakken Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Aust-Agder Arendal Permit 2011, 2006
Norsk gjenvinning as avd. arendal - stoa avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as avd. arendal - stoa avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Aust-Agder Arendal Permit, Permit 2019, 2014 [...]
Nye veier - mudring i longumvann ny e18 arendal-tvedestrand (Nye veier as) Nye veier - mudring i longumvann ny e18 arendal-tvedestrand (Nye veier as) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Arendal Permit
Nye veier as - e18 tvedestrand - arendal (Nye veier as) Nye veier as - e18 tvedestrand - arendal (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Aust-Agder Arendal Permit 2017
Nye veier as- e18 tvedestrand- arendal sulfidstein (Nye veier as) Nye veier as- e18 tvedestrand- arendal sulfidstein (Nye veier as) Engangstiltak N/A Aust-Agder Arendal Permit
Nye veier as - e18 tvedestrand -arendal- tunnelvaskevann/overvann Nye veier as - e18 tvedestrand -arendal- tunnelvaskevann/overvann Landbasert Annen aktivitet Aust-Agder Arendal Permit
Opprydding i forurenset sjøbunn - pollen og kittelsbukt (Arendal kommune) Opprydding i forurenset sjøbunn - pollen og kittelsbukt (Arendal kommune) Engangstiltak Utfylling Aust-Agder Arendal Permit 2018
Peling i sjø ved ytre odden - grimstad kommune (Odden bygg as) Peling i sjø ved ytre odden - grimstad kommune (Odden bygg as) Engangstiltak Annen aktivitet Aust-Agder Grimstad Permit
Resitec Resitec Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Aust-Agder Lillesand Permit 2018, 2015
Risholmen, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Risholmen, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Aust-Agder Lillesand Permit 2017, 2011
Rosholt vannbehandlingsanlegg, grimstad Rosholt vannbehandlingsanlegg, grimstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Grimstad Permit 2011
Rugsland glassfiberdeponi (Birkenes kommune) Rugsland glassfiberdeponi (Birkenes kommune) Deponi Deponering Aust-Agder Birkenes Permit 2014, 2010 [...]
Rune hodne transport og graving - sortering og omlasting av næringsavf (Rune hodne transport og graving as) Rune hodne transport og graving - sortering og omlasting av næringsavf (Rune hodne transport og graving as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Evje og Hornnes Permit
Rygene-smith & thommesen as Rygene-smith & thommesen as Landbasert Treforedling Aust-Agder Arendal Permit, Carbon units 2018, 2016 [...]
Saulekilen avløpsrenseanlegg (Arendal kommune) Saulekilen avløpsrenseanlegg (Arendal kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Arendal Permit 2014, 2010 [...]
Sibelco nordic as, avd. lillesand Sibelco nordic as, avd. lillesand Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Aust-Agder Lillesand Permit 2012
Smaken av grimstad Smaken av grimstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Grimstad Permit 2018, 2014 [...]
Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- setesdal miljø (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- setesdal miljø (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Aust-Agder Evje og Hornnes Permit, Permit 2018, 2013 [...]
Syrtveitmoen fyllplass - deponi - setesdal miljø & gjenvinning (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Syrtveitmoen fyllplass - deponi - setesdal miljø & gjenvinning (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Deponi Deponering Aust-Agder Evje og Hornnes Permit, Permit 2014, 2010 [...]
Tine meieriet sør - setesdal Tine meieriet sør - setesdal Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Bygland Permit, Permit 2014, 2010
Utfylling av masser i sjø ved vesterbukt - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Utfylling av masser i sjø ved vesterbukt - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Engangstiltak Utfylling Aust-Agder Grimstad Permit
Utfylling i longumvannet - nye veier as (Nye veier as) Utfylling i longumvannet - nye veier as (Nye veier as) Engangstiltak Utfylling Aust-Agder Arendal Permit
Utfylling ved gnr./bnr. 509/240 i arendal kommune (Vindholmen eiendom as) Utfylling ved gnr./bnr. 509/240 i arendal kommune (Vindholmen eiendom as) Engangstiltak Utfylling Aust-Agder Arendal Permit
Vannfabrikk på austad - ose water as Vannfabrikk på austad - ose water as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Bygland Permit
Voss vannfabrikk - voss production as - voss of norway Voss vannfabrikk - voss production as - voss of norway Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Iveland Permit 2015, 2011
Østerhus avfallsmottak - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Østerhus avfallsmottak - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Grimstad Permit 2012, 2010 [...]

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.