Ormen Lange, undervannsinstallasjon norgeskart Se virksomhet på kart

Ormen Lange, undervannsinstallasjon tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av A/S Norske Shell.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet