Jotun tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av VÅR ENERGI AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2006, Kontroll 2010, Kontroll 2015
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet