Valhall tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av AKER BP ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2011, Kontroll 2015, Kontroll 2019
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2011

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet