Kristin tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2010, Kontroll 2011, Kontroll 2015, Kontroll 2018
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2010

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet