Gjøa tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av NEPTUNE ENERGY NORGE AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2011, Kontroll 2015
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2011, Kontroll 2015

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet