Troll Vest (Troll B og C) norgeskart Se virksomhet på kart

Anlegg nedlagt

Troll Vest (Troll B og C) tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Kontroll 2004, Kontroll 2009, Kontroll 2011, Kontroll 2016, Kontroll 2018
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2011

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet