Ekofisk tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2005, Kontroll 2009, Kontroll 2014, Kontroll 2018
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet