Brynhild tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av LUNDIN ENERGY NORWAY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet