Farlig avfall

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med ordinært avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Se flere typer farlig avfall