Klimakvoter

Klimakvoter er et virkemiddel som gjelder for sektorene landbasert industri, offshoreanlegg og luftfart. Fra 2013 vil rundt 90 prosent av klimagassutslippene fra norsk industri være omfattet av kvoteplikt. Det er primært utslippene av karbondioksid (CO2) som reguleres gjennom klimakvoter, samt utslipp av lystgass (N20) fra salpetersyreproduksjon og utslipp av perfluorkarboner (PFK) fra aluminiumsproduksjon. De kvotepliktige må hvert år innlevere kvoter for utslippene sine. Les mer