Ammoniakk (NH3)

Ammoniakk finnes naturlig i små mengder i atmosfæren. I ren form og under normale forhold er ammoniakk en fargeløs gass med en skarp lukt. Stoffet kan oppbevares som væske hvis den settes under kraftig trykk. Det er lett oppløselig i vann og i forbindelse med syre produseres ammoniumsalter. Les mer