Arsen (As)

Arsen er et grunnstoff. Stoffet er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om arsen på miljøstatus. Ren arsen er et grålig metall. Det ser krystallisk ut og er luktfritt. Arsen finnes som regel i en kombinasjon med andre stoffer, for eksempel oksygen, klor og svovel. Les mer