Bly (Pb)

Bly er et grunnstoff. Stoffet er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om bly på miljøstatus. Bly er et blåhvitt, svært smidig metall, men en relativ dårlig leder av elektrisitet. Bly er luktfritt og er motstandsdyktig overfor rust. Les mer