Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)

Dietyllheksylftalat (DEHP) er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter. Les mer om ftalater på Miljøstatus.