Kadmium (Cd)

Kadmium er et grunnstoff. Stoffet er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om kadmium på miljøstatus. Rent kadmium er et bløtt, sølvhvitt metall. I naturen forekommer kadmium nesten alltid i kombinasjon med andre stoffer, for eksempel svovel. Kadmium utvinnes normalt av sink-, bly- og kobbermalm. Les mer