Karbondioksid fossilt (CO2 (F))

CO2 (F) er betegnelsen på CO2 som stammer fra bruk av fossile brensler. CO2 er en viktig del av det naturlige karbonkretsløpet, men menneskeskapte utslipp fører til at balansen forrykkes. De menneskeskapte utslippene utgjør om lag 5 prosent av det naturlige karbonkretsløpet. De menneskeskapte utslippene kommer i stor grad fra fossile brensler siden det er uttak av disse fra reservoarer der karbon er tatt ut av karbonkretsløpet som tilfører ekstra CO2 til atmosfæren. Les mer