Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid er en fargeløs, luktfri gass som er tyngre enn luft. Utslipp av CO2 bidrar til global oppvarming. Dette stoffet viser summen av utslipp av CO2 (F) fra fossile brensler og CO2 (B) fra biomasse. Både CO2 (F) og CO2 (B) finnes som egne stoff på Norske utslipp. Les mer