Karbonmonoksid (CO)

Karbonmonoksid er en fargeløs, luktfri og giftig gass. Den er litt lettere enn luft og kan være eksplosiv hvis den blandes med luft. Den kjemiske betegnelsen er CO. Les mer