Kjemikalieklasse Gul (GUL)

Kjemikalier i gul kategori. Kjemikaliene har akseptable miljøegenskaper, det vil si at de brytes relativt raskt ned i marint miljø, og/eller viser lavt potensial for bioakkumulering og/eller er lite akutt giftige.