Produkter med stoff i rød kategori (RØD)

Produktene inneholder stoff som brytes sakte ned i marint miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige.