Kjemikalieklasse Rød (RØD)

Kjemikalier i rød kategori. Kjemikaliene inneholder stoff som brytes sakte ned i marint miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige.