Kobber (Cu)

Kobber er et grunnstoff. Les mer om avrenning fra gruver og kjemikalier i fiskeoppdrett på miljøstatus. Kobber er et av de få metallene som kan forekomme i ren form naturlig. Kommersiell utvinning foregår imidlertid ved foredling av kobberholdige mineraler, som kobbersulfid. Kobber er et mykt og lett å forme. Kobber brukes i ren form eller i legeringer. Les mer