Krom (Cr)

Krom er et grunnstoff. Stoffet er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om krom på miljøstatus. Krom er et luktfritt, hardt og stålgrått metall som kan høyglanspoleres. Krom utvinnes primært av kromjernmalm. Krom har tre former: metallisk krom (0), krom (III) og krom (VI). Krom (III) finnes naturlig i miljøet og er et viktig næringsstoff. Metallisk krom (0) og krom (VI) fremstilles industrielt. Les mer