Kvikksølv (Hg)

Kvikksølv er et grunnstoff. Stoffet er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om kvikksølv på miljøstatus. Kvikksølv er et sølvhvitt metall som er flytende ved romtemperatur. Det er luktfritt og ikke brannfarlig. Kvikksølv opptrer sjelden som rent metall i naturen, men utvinnes ofte fra sinober (kvikksølv(II)-sulfid). Les mer