Mellomkjedete klorparafiner (C14-C17) (MCCP)

Mellomkjedete klorparafiner (MCCP) er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter. Les mer om klorparafiner på Miljøstatus.