Metan (CH4)

Metan er en fargeløs gass. Den er luktfri ved små konsentrasjoner, men har en søtlig, kloroformlignende lukt ved høye konsentrasjoner. Metan er lett antennelig og eksplosiv hvis konsentrasjonen i luften er mellom 5 og 15 prosent. Les mer