Nitrogen totalt (N-TOT)

Nitrogen finnes i en rekke forskjellige stoffer og måles som det totale innholdet av nitrogen. De vanligste uorganiske formene er ammoniakk, ammoniumkarbonat, nitrat og nitrit. I organisk form finnes nitrogen i aminer (proteinbyggesteiner), proteiner og urinstoffer. Nitrogen er et viktig næringsstoff som planter kan ta opp direkte. Om lag 80 % av atmosfæren består av nitrogengass, og det reagerer ikke med andre stoffer. Les mer