Nitrogenoksider (NOx)

Betegnelsen nitrogenoksider NOx brukes som regel om to gasser: Nitrogenoksid, NO, som er en fargeløs, luktfri gass, og nitrogendioksid, NO2, som er en rødlig/brun gass med skarp lukt. Les mer