PAH-4 (PAH-4)

PAH-4 er en gruppe av enkeltstoffene benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo[a]pyren og indeno(1,2,3cd)pyren.