Svevestøv PM10 (PM10)

PM10-partikler er en blanding av alle slags partikler som for eksempel sot, kull, sulfat, metaller og salter, eksempelvis havsalt. Partiklene varierer i størrelse, men er mindre enn 10 mikrometer i diameter. 1 mikrometer er en milliondels meter. PM10 fremkommer som regel som et tilfeldig biprodukt i ulike kjemiske og fysiske prosesser. Les mer