Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om PAH på miljøstatus. PAH utgjør en stor gruppe naturlige hydrokarboner som dannes som biprodukter i forbrenningsprosesser. De rene forbindelsene er hvite og gulaktige faste stoffer, som ikke er oppløselige i vann, men som løses øyeblikkelig opp i olje og fett. Alminnelig navn: PAH. CAS-nummer: Finnes ikke for stoffgrupper som PAH, men enkeltkomponentene har CAS-nr. Les mer