Svoveldioksid (SO2)

Svoveloksider er en gruppe stoffer, der den mest kjente forbindelsen er svoveldioksid med kjemisk betegnelse SO2. SO2 er en fargeløs gass med en gjennomtrengende lukt. Den er lett oppløselig i vann, der den blir til svovelsyre. Les mer