Tetrakloreten (TETCE)

Tetrakloreten (TETCE eller oftest kalt PER) er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om PER (tetrakloreten, tetrakloretylen, perkloretylen) på Miljøstatus. PER er et kunstig fremtilt stoff. PER er et klororganisk stoff. Det er en fargeløs, ikke brennbar væske med en karakteristisk lukt. Stoffet fordamper forholdsvis lett og er fettløselig, men er lite løselig i vann. Les mer