Fosfor totalt (P-TOT)

Fosfor er et viktig næringsstoff, og fosfater finnes i alle levende organismer. Kalsiumfosfat er for eksempel en viktig komponent i knokler og tenner. Noen forbindelser hvor fosfor inngår kan være en miljøgift. Fosforsyre er en brun/grønn tyktflytende væske med skarp lukt. Den finnes i en rekke uorganiske fosforforbindelser som for eksempel forekommer i forbindelse med metallene natrium, kalium, kalsium og aluminium. Les mer