Tributyltinn og trifenyltinn (TINNORG)

Tributyltinn (TBT) og trifenyltinn (TFT) er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om organiske tinnforbindelser på miljøstatus. De fysiske egenskapene til organiske tinnforbindelser, blant annet lukten og utseendet, avhenger av det aktuelle stoffet. Trifenyltinn er en fargeløs forbindelse, tungt oppløselig i vann og med et lavt damptrykk. Tributyltinnoksid er en fargeløs væske som er tungt oppløselig i vann. Les mer