Trikloreten (TRCE)

Trikloretylen (TRI) er oppført på listen over nasjonalt prioriterte miljøgifter og i internasjonale reguleringer og avtaler. Les mer om trikloreten på miljøstatus. TRI er et kunstig fremstilt stoff. Det er en fargeløs, svært flyktig væske med en lett søtlig lukt. Les mer