Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

2 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Fortum oslo varme Fortum oslo varme Landbasert Avfallsforbrenning Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2014 [...]
Klemetsrudanlegget, eksport eller import av avfall (Fortum oslo varme as) Klemetsrudanlegget, eksport eller import av avfall (Fortum oslo varme as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2014

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.