Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

312 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Alsvåg, matfisk (Alsvåg lakseslakteri as) Alsvåg, matfisk (Alsvåg lakseslakteri as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Øksnes Tillatelse
Andalsvågen i, matfisk (Akvafuture as) Andalsvågen i, matfisk (Akvafuture as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse
Anevik, matfisk (Cermaq norway as) Anevik, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse
Ausa vest i, matfisk (Prima torsk as) Ausa vest i, matfisk (Prima torsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Bergvikodden, matfisk (Nordlaks havbruk as) Bergvikodden, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Bjerka, laksekultivering (Statkraft energi as) Bjerka, laksekultivering (Statkraft energi as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Nordland Hemnes Tillatelse
Bjørkvik, matfisk (Ellingsen seafood as) Bjørkvik, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse, Tillatelse 2018, 2018
Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Fishbase salmon as) Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Fishbase salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Dønna Tillatelse
Bjørnvika, matfisk (Norcod as) Bjørnvika, matfisk (Norcod as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Bjørnøya, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Bjørnøya, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2022
Blomsøråsa, matfisk (Mowi seawater norway as) Blomsøråsa, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Tillatelse
Bogen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Bogen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse
Bonhammaren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Bonhammaren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Brattholmen, matfisk (Mowi seawater norway as) Brattholmen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Breivika s, matfisk (Mowi seawater norway as) Breivika s, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Breivika, matfisk (Mowi seawater norway as) Breivika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Breivika, settefisk (Salten smolt as) Breivika, settefisk (Salten smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2017
Breiviken, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Breiviken, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Bremnesøya, matfisk (Holmøy havbruk as) Bremnesøya, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Brennholmen, matfisk (Kobbvåglaks as) Brennholmen, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2018
Brottøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Brottøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Bukkholmen, matfisk (Mowi seawater norway as) Bukkholmen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Tillatelse
Bukkøya ø, matfisk (Nova sea havbruk as) Bukkøya ø, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Buktodden nø, matfisk (Nova sea havbruk as) Buktodden nø, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rana Tillatelse
Bullatholmen, matfisk (Nordlaks havbruk as) Bullatholmen, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Bøbukta alge akva (Vega sjøfarm as) Bøbukta alge akva (Vega sjøfarm as) Akvakultur N/A Nordland Vega Tillatelse
Børøya slaktemerd, matfisk (Nordlaks produkter as) Børøya slaktemerd, matfisk (Nordlaks produkter as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Hadsel Tillatelse
Børøya, matfisk (Cermaq norway salmon as) Børøya, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse 2023
Båsen, matfisk (As aqua) Båsen, matfisk (As aqua) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Båsen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Båsen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Daljorda, matfisk (Holmøy havbruk as) Daljorda, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Daumannsvika, matfisk (Edelfarm as) Daumannsvika, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse, Tillatelse 2019
Digermulen, matfisk (Mowi seawater norway as) Digermulen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Djupvik, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Djupvik, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Djupvik, matfisk (Nova sea havbruk as) Djupvik, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Dragnes, matfisk (Nordlaks havbruk as) Dragnes, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Dypeidet, matfisk (Cermaq norway salmon as) Dypeidet, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Dyping, settefisk (Cermaq norway as) Dyping, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016
Eidisholman, matfisk (Isqueen as) Eidisholman, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Elvenesstrand, settefisk (Elvenesstrand smolt as) Elvenesstrand, settefisk (Elvenesstrand smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Øksnes Tillatelse 2014
Elvkroken, matfisk (Mowi asa) Elvkroken, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse
Finnkjerka, matfisk (Nordlaks havbruk as) Finnkjerka, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Fiskefjord i, settefisk (Sigerfjord fisk as) Fiskefjord i, settefisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hadsel Tillatelse 2014
Fiskefjorden, matfisk (Mortenlaks as) Fiskefjorden, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Flehammer, matfisk (Cermaq norway salmon as) Flehammer, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Fleina, matfisk (Mowi seawater norway as) Fleina, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Fornes, matfisk (Nordlaks havbruk as) Fornes, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Forsan, settefisk (Cermaq norway as) Forsan, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse 2023
Forsåstorvika, matfisk (Nordlaks havbruk as) Forsåstorvika, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Framnes, settefisk (Polarsmolt as) Framnes, settefisk (Polarsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Frosvika, matfisk (Norcod as) Frosvika, matfisk (Norcod as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse 2024
Galteneset, settefisk (Gaia salmon holding as) Galteneset, settefisk (Gaia salmon holding as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Træna Tillatelse
Gamskjæran, matfisk (Isqueen as) Gamskjæran, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Gaukværøy, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Gaukværøy, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse, Tillatelse
Geiterøya i, matfisk (Isqueen as) Geiterøya i, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Gisløy nv akva (Vesterålen seaweed as) Gisløy nv akva (Vesterålen seaweed as) Akvakultur N/A Nordland Øksnes Tillatelse
Gisløy nø, matfisk (Øyfisk as) Gisløy nø, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse
Gisløy s, matfisk (Cermaq norway salmon as) Gisløy s, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse 2023
Glomfjord i, settefisk (Mowi asa) Glomfjord i, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Glomfjord ii, settefisk (Mowi asa) Glomfjord ii, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Glomfjord iii, settefisk (Mowi asa) Glomfjord iii, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Grasholman, matfisk (Lovundlaks sjø as) Grasholman, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Grytåga, settefisk (Grytåga settefisk as) Grytåga, settefisk (Grytåga settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vefsn Tillatelse 2023
Grænholmen, matfisk (Isqueen as) Grænholmen, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2023
Grønnstranda, matfisk (Nordlaks havbruk as) Grønnstranda, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Grøttøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Grøttøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Hallsteinhamn i, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Hallsteinhamn i, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2018
Hallvardøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Hallvardøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Hammarvika, matfisk (Organic seafarm as) Hammarvika, matfisk (Organic seafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2022
Hammer, matfisk (Cermaq norway salmon as) Hammer, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Hamnsundet i, matfisk (Akvafuture as) Hamnsundet i, matfisk (Akvafuture as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse 2022
Heggvika, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Heggvika, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Helgeneshamn, matfisk (Nordlaks havbruk as) Helgeneshamn, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Hellarvika, matfisk (Cermaq norway salmon as) Hellarvika, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse
Hellfjorden, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Hellfjorden, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Helligvær ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Helligvær ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Hestholmen n, matfisk (Nova sea havbruk as) Hestholmen n, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Hestvik, matfisk (Mowi seawater norway as) Hestvik, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Hestøy, matfisk (Mowi asa) Hestøy, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Slaktemerd Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Hjartøy n, matfisk (Tomma laks as) Hjartøy n, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Hjartøy ø, matfisk (Cermaq norway as) Hjartøy ø, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Holand, matfisk (Holmøy havbruk as) Holand, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Holmvåg, settefisk (Cermaq norway as) Holmvåg, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse 2016
Hopen, settefisk (Cermaq norway as) Hopen, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse 2015
Hornet, matfisk (Vesterålen havbruk as) Hornet, matfisk (Vesterålen havbruk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Horsvågen, matfisk (Cermaq norway salmon as) Horsvågen, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse, Tillatelse
Horvnes, settefisk (Nordland settefisk as) Horvnes, settefisk (Nordland settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Alstahaug Tillatelse
Hulløyhamn ø, matfisk (Nordlaks havbruk as) Hulløyhamn ø, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Hundholmen, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Hundholmen, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse
Husby, settefisk (Kime akva tomma as) Husby, settefisk (Kime akva tomma as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Nesna Tillatelse, Tillatelse
Hustadstranda, settefisk (Lødingen fisk as) Hustadstranda, settefisk (Lødingen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Lødingen Tillatelse, Tillatelse 2014
Hysjorda, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Hysjorda, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Høydalsvika, matfisk (Øyfisk as) Høydalsvika, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse 2021
Igerøy ø, matfisk (Vega sjøfarm as) Igerøy ø, matfisk (Vega sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Tillatelse
Innerbrokløysa, matfisk (Holmøy havbruk as) Innerbrokløysa, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Innhavet, settefisk (Nordlaks smolt as) Innhavet, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2016
Isbergan, matfisk (Nova sea havbruk as) Isbergan, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Istervika, matfisk (Mowi seawater norway as) Istervika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Jektvika i, matfisk (Mowi seawater norway as) Jektvika i, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Jennskarbotn, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Jennskarbotn, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Jevik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Jevik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse 2021
Josommarset, matfisk (Ellingsen seafood as) Josommarset, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Juvågen, matfisk (Øyfisk as) Juvågen, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse 2021
Kalvhodet, matfisk (Nordlaks havbruk as) Kalvhodet, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Kalvhylla, matfisk (Nova sea havbruk as) Kalvhylla, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse
Kalvik, matfisk (Mowi seawater norway as) Kalvik, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Kalvøya, matfisk (Nova sea havbruk as) Kalvøya, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Kariskjæret, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Kariskjæret, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2022
Kilvik, settefisk (Helgeland smolt as) Kilvik, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse, Tillatelse 2021
Kines, matfisk (Mowi seawater norway as) Kines, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Kjerkvika, matfisk (Organic seafarm as) Kjerkvika, matfisk (Organic seafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2022
Kjeøya n, matfisk (Isqueen as) Kjeøya n, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse
Kjølsøyvær, matfisk (Mowi seawater norway as) Kjølsøyvær, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Kjølvika i, matfisk (Organic seafarm as) Kjølvika i, matfisk (Organic seafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse
Klampvika n, matfisk (Salmar oppdrett as) Klampvika n, matfisk (Salmar oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Klipen, matfisk (Nova sea havbruk as) Klipen, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Leirfjord Tillatelse
Klubben, matfisk (Mowi seawater norway as) Klubben, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sømna Tillatelse
Kokvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Kokvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Kollsvika, matfisk (Salmar oppdrett as) Kollsvika, matfisk (Salmar oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Kolvikodden ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Kolvikodden ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2011
Korsnes, matfisk (Ellingsen seafood as) Korsnes, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2023, 2011
Korsvika, matfisk (Lovundlaks sjø as) Korsvika, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Korten, matfisk (Nye lundbakk holding as) Korten, matfisk (Nye lundbakk holding as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Kråkåsen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Kråkåsen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Kuneset, matfisk (Holmøy havbruk as) Kuneset, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Kvalnes, matfisk (Andfjord salmon as) Kvalnes, matfisk (Andfjord salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Andøy Tillatelse, Tillatelse 2024
Kvalnesbukta alge akva (Salten algae as) Kvalnesbukta alge akva (Salten algae as) Akvakultur N/A Nordland Bodø Tillatelse
Kvalvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Kvalvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Kvalvågen, skalldyr (Norgeskjell as) Kvalvågen, skalldyr (Norgeskjell as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Nordland Leirfjord Tillatelse
Kveitholmen, matfisk (Lovundlaks sjø as) Kveitholmen, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Kvernes, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Kvernes, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Kvitskjæret, matfisk (Kobbvåglaks as) Kvitskjæret, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2021
Labukta v, matfisk (Seløy sjøfarm as) Labukta v, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Labukta, matfisk (Norcod as) Labukta, matfisk (Norcod as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Lamholmen, matfisk (Norsk havbrukssenter as) Lamholmen, matfisk (Norsk havbrukssenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Lamøystraumen akva (Norwegian harvest as) Lamøystraumen akva (Norwegian harvest as) Akvakultur N/A Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Landfastøya, matfisk og settefisk (Lofoten salmon as) Landfastøya, matfisk og settefisk (Lofoten salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Langholmen n, matfisk (Holmøy havbruk as) Langholmen n, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Langholmen, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Langholmen, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Langneset, matfisk (Sigerfjord fisk as) Langneset, matfisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Langsetvågen, matfisk (Arctic seafarm nesna as) Langsetvågen, matfisk (Arctic seafarm nesna as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Nesna Tillatelse
Langskjæran, matfisk (Mowi seawater norway as) Langskjæran, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Langøya, matfisk (Seløy sjøfarm as) Langøya, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Langøyhovden, matfisk (Cermaq norway salmon as) Langøyhovden, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Leirholmen, matfisk (Lovundlaks sjø as) Leirholmen, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Leirvik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Leirvik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse 2018
Leivsethamran, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Leivsethamran, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Lian, matfisk (Mowi seawater norway as) Lian, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Lille djupfest, matfisk (Mortenlaks as) Lille djupfest, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Lille åsvær, matfisk (Mowi seawater norway as) Lille åsvær, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Lilleelv, matfisk (Sigerfjord fisk as) Lilleelv, matfisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Linesvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Linesvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Lismåsøy, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Lismåsøy, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Litleøya, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Litleøya, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse, Tillatelse
Lønskog, matfisk (Øyfisk as) Lønskog, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Martnesvika, matfisk (Cermaq norway salmon as) Martnesvika, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Mastermovika ii, settefisk (Nordlaks smolt as) Mastermovika ii, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse 2016
Matvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Matvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Mefaldskjæret, matfisk (Mowi seawater norway as) Mefaldskjæret, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Tillatelse
Melkøya, matfisk (Kobbvåglaks as) Melkøya, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2021, 2018
Meløysjøen, matfisk (Nova sea havbruk as) Meløysjøen, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Meøypollen, settefisk (Lofotyngel as) Meøypollen, settefisk (Lofotyngel as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Vestvågøy Tillatelse, Tillatelse 2014
Midt femris, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Midt femris, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Mikkelsøya, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Mikkelsøya, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2019
Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Tillatelse 2016
Moflaget, matfisk og settefisk (Lumarine sleneset as) Moflaget, matfisk og settefisk (Lumarine sleneset as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Lurøy Tillatelse
Molgavlen, matfisk (Nordlaks havbruk as) Molgavlen, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Mortenøy, matfisk (Mowi seawater norway as) Mortenøy, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Mortsund, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Mortsund, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Vestvågøy Tillatelse
Movik, matfisk (Mowi asa) Movik, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Movikodden n, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Movikodden n, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse
Mulbukt, matfisk (Tysfjord marine farm as) Mulbukt, matfisk (Tysfjord marine farm as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Mulen, matfisk (Cermaq norway salmon as) Mulen, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Mulingen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Mulingen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Mulnesodden, matfisk (Mowi seawater norway as) Mulnesodden, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Mølnarodden, settefisk (Silver seed as) Mølnarodden, settefisk (Silver seed as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Flakstad Tillatelse
Mørkvedbukta s, matfisk og settefisk (Mørkvedbukta as) Mørkvedbukta s, matfisk og settefisk (Mørkvedbukta as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse 2022
Mørkvedbukta, matfisk, settefisk og skalldyr (Nord universitet) Mørkvedbukta, matfisk, settefisk og skalldyr (Nord universitet) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Nordland Bodø Tillatelse 2017
Måvær, matfisk (Lovundlaks sjø as) Måvær, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Naustholmen, matfisk (Nova sea as) Naustholmen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Lurøy Tillatelse
Nedre kvarv, matfisk (Mowi seawater norway as) Nedre kvarv, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Nord gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Nord gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2021
Nordbotnet, matfisk (Tomma laks as) Nordbotnet, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse 2024
Nordfoldleira i, matfisk (Folla alger as) Nordfoldleira i, matfisk (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Nordfugløy, matfisk (Mowi seawater norway as) Nordfugløy, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Nordneset, settefisk (Letsea as) Nordneset, settefisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Alstahaug Tillatelse
Nusfjord, settefisk (Nordlaks smolt as) Nusfjord, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Flakstad Tillatelse 2014
Nye skorpa, matfisk (Seløy sjøfarm as) Nye skorpa, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Nyksund, settefisk (Elvenesstrand eiendom as) Nyksund, settefisk (Elvenesstrand eiendom as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Øksnes Tillatelse
Oddværsætra, matfisk (Ellingsen seafood as) Oddværsætra, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse, Tillatelse
Oksbåsen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Oksbåsen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Oksøy, matfisk (Cermaq norway salmon as) Oksøy, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse
Olderbakken, matfisk (Mowi seawater norway as) Olderbakken, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sømna Tillatelse
Oldervik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Oldervik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2018
Olvika, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Olvika, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse 2016
Oterholmen i, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Oterholmen i, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2017
Otervika, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Otervika, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Pundsvik i, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Pundsvik i, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse 2021
Pundsvik i, matfisk (Cermaq norway salmon as) Pundsvik i, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Rahkasluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Rahkasluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018, 2018
Ramnøya n, matfisk (Mowi seawater norway as) Ramnøya n, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Raven, matfisk (Nordlaks havbruk as) Raven, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Reinsnesøya, matfisk (Holmøy havbruk as) Reinsnesøya, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Reinvika, matfisk (Mowi asa) Reinvika, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Rendalsvik, matfisk (Nova sea havbruk as) Rendalsvik, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Renga s, matfisk (Nova sea havbruk as) Renga s, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Rensøya n, matfisk (Nova sea havbruk as) Rensøya n, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Træna Tillatelse
Reppen, settefisk (Helgeland smolt as) Reppen, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rødøy Tillatelse 2021
Rinøyvåg ø, matfisk (Mortenlaks as) Rinøyvåg ø, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse 2021
Risvik, matfisk (Nordlaks havbruk as) Risvik, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Rosøy, matfisk (Gigante salmon rødøy as) Rosøy, matfisk (Gigante salmon rødøy as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rødøy Tillatelse
Rundholman i akva (Sjy seaweed as) Rundholman i akva (Sjy seaweed as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Tillatelse
Rørskjæran s, matfisk (Mowi seawater norway as) Rørskjæran s, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Tillatelse
Røssøya n, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Røssøya n, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2018
Saglifossen, settefisk (Bindalssmolt as) Saglifossen, settefisk (Bindalssmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bindal Tillatelse 2024
Salaluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Salaluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018, 2018
Sandan sø, matfisk (Holmøy havbruk as) Sandan sø, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Sandholman, matfisk (Isqueen as) Sandholman, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2023
Sandnes ø, matfisk (Nordlaks havbruk as) Sandnes ø, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Sandskjæret, matfisk (Mowi seawater norway as) Sandskjæret, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sømna Tillatelse
Sandøya, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Sandøya, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Sandøyan, matfisk (Mowi seawater norway as) Sandøyan, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Seiskjæret, matfisk (Biomar a.s.) Seiskjæret, matfisk (Biomar a.s.) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2018
Selsøya akva (Pursea as) Selsøya akva (Pursea as) Akvakultur N/A Nordland Rødøy Tillatelse
Selsøyvær, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Selsøyvær, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Selsøyvær, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Selsøyvær, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Selvågen, skalldyr (Norgeskjell as) Selvågen, skalldyr (Norgeskjell as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Nordland Leirfjord Tillatelse
Sigerfjorden, matfisk, settefisk og skalldyr (Sigerfjord innovasjon eiendom as) Sigerfjorden, matfisk, settefisk og skalldyr (Sigerfjord innovasjon eiendom as) Akvakultur Annen aktivitet Nordland Sortland Tillatelse
Sjølyst, matfisk (Letsea as) Sjølyst, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Sjåneset, matfisk (Øyfisk as) Sjåneset, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Skarvhausen, matfisk (Ellingsen seafood as) Skarvhausen, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse 2023
Skatleia, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Skatleia, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Skauholmen, matfisk (Salten n950 as) Skauholmen, matfisk (Salten n950 as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse
Skogsholmen, matfisk (Vega sjøfarm as) Skogsholmen, matfisk (Vega sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Skonseng, matfisk (Nova sea havbruk as) Skonseng, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vefsn Tillatelse
Skysselvika v, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Skysselvika v, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse, Tillatelse 2011
Skålsvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Skålsvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Slaggen, settefisk (Bogen aqua as) Slaggen, settefisk (Bogen aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Evenes Tillatelse
Slåttvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Slåttvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Soløya, matfisk (Ellingsen seafood as) Soløya, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Flakstad Tillatelse, Tillatelse
Stangholmen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Stangholmen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Steilo, matfisk (Nordlaks havbruk as) Steilo, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Steppan, settefisk (Salten smolt as) Steppan, settefisk (Salten smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Saltdal Tillatelse 2016
Stigvika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Stigvika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse 2018, 2011
Stokkasjøen, matfisk (Nova sea havbruk as) Stokkasjøen, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse
Storevika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Storevika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2018
Storfjell, matfisk (Nordlaks havbruk as) Storfjell, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Stormneset, matfisk (Nordlaks havbruk as) Stormneset, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2023
Storskjæret, matfisk (Cermaq norway as) Storskjæret, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Steigen Tillatelse
Storstrompan, matfisk (Mowi seawater norway as) Storstrompan, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Edelfarm as) Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Storvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Storvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Storvikneset, matfisk (Mowi seawater norway as) Storvikneset, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Storøya nø, matfisk (Mortenlaks as) Storøya nø, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse, Tillatelse 2021
Straumsjøen, matfisk (Vesterålen havbruk as) Straumsjøen, matfisk (Vesterålen havbruk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Stretarneset, matfisk (Holmøy havbruk as) Stretarneset, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Strømnes skole, settefisk (Vågan kommune) Strømnes skole, settefisk (Vågan kommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Sundsfjord, settefisk (Helgeland smolt as) Sundsfjord, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018
Sundsøy, matfisk (Tomma laks as) Sundsøy, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse 2024
Svabo, settefisk (Kvarøy smolt as) Svabo, settefisk (Kvarøy smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse 2016
Svartfjell, matfisk (Cermaq norway salmon as) Svartfjell, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse 2023
Svindalen i, matfisk (Øyfisk as) Svindalen i, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Andøy Tillatelse
Svinvær, matfisk (Nova sea havbruk as) Svinvær, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Sæterosen, matfisk (Akvafuture as) Sæterosen, matfisk (Akvafuture as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse 2022
Sør gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Sør gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2021
Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Benchmark genetics salten as) Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Benchmark genetics salten as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2023
Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Salten stamfisk as) Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Salten stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse
Sørlandsbukta, matfisk (Lofottorsk as) Sørlandsbukta, matfisk (Lofottorsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Værøy Tillatelse, Tillatelse
Sørlandsvika 2, matfisk (Lofottorsk as) Sørlandsvika 2, matfisk (Lofottorsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Værøy Tillatelse
Sørvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Sørvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Sørvær øst, matfisk og settefisk (Vestfjord havbruk as) Sørvær øst, matfisk og settefisk (Vestfjord havbruk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse
Sørværet, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Sørværet, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse
Teksmona, matfisk (Nova sea havbruk as) Teksmona, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Tjajneluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Tjajneluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Tjukkeneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Tjukkeneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Evenes Tillatelse
Tjukkeneset, matfisk (Cermaq norway salmon as) Tjukkeneset, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Evenes Tillatelse
Tortenneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Tortenneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Tortenneset, matfisk (Cermaq norway salmon as) Tortenneset, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Tosbotn, settefisk (Mowi asa) Tosbotn, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Brønnøy Tillatelse 2024
Tosen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Tosen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Trollbukta, settefisk (Sisomar as) Trollbukta, settefisk (Sisomar as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse 2024, 2016
Trolløya sv, matfisk (Holmøy havbruk as) Trolløya sv, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Tårnvika, matfisk (Mowi asa) Tårnvika, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Unkervatn, matfisk og settefisk (Frikult as) Unkervatn, matfisk og settefisk (Frikult as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hattfjelldal Tillatelse
Uvåg, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Uvåg, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2019
Valvika alge akva (Tomma laks as) Valvika alge akva (Tomma laks as) Akvakultur N/A Nordland Nesna Tillatelse
Vardskjæret s, matfisk (Lovundlaks sjø as) Vardskjæret s, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Varholmen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Varholmen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Varpet, matfisk (Nova sea havbruk as) Varpet, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Vassdalsvik alge akva (Nova sea as) Vassdalsvik alge akva (Nova sea as) Akvakultur N/A Nordland Meløy Tillatelse
Vedvika, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Vedvika, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Veggfjell, matfisk (Cermaq norway salmon as) Veggfjell, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Vindhammeren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Vindhammeren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Vindvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Vindvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Vinkfjorden alge akva (Folla alger as) Vinkfjorden alge akva (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Våtvika, matfisk (Nordlaks havbruk as) Våtvika, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Ytre hadseløya, matfisk (Nordlaks havbruk as) Ytre hadseløya, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse, Tillatelse
Æsvika i, matfisk og settefisk (Aminor as) Æsvika i, matfisk og settefisk (Aminor as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse 2022
Æsøya, matfisk (Isqueen as) Æsøya, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse
Øksengård, matfisk (Edelfarm as) Øksengård, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2019
Øksengård, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Øksengård, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse, Tillatelse
Øksningen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Øksningen, matfisk (Sinkaberg havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Øren, matfisk og settefisk (Polarfisk- as) Øren, matfisk og settefisk (Polarfisk- as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Ørnes, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Ørnes, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Ørnhaugneset, matfisk (Cermaq norway as) Ørnhaugneset, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Ørsnes, matfisk og settefisk (Lofoten akvaponi a/s) Ørsnes, matfisk og settefisk (Lofoten akvaponi a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Øya, matfisk, settefisk og skalldyr (Nordland fylkeskommune) Øya, matfisk, settefisk og skalldyr (Nordland fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Gildeskål Tillatelse
Åmøya, settefisk (Nordland akva as) Åmøya, settefisk (Nordland akva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse 2022
Ånderbakk alge akva (Folla alger as) Ånderbakk alge akva (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Ånderbakk, matfisk (Cermaq norway salmon as) Ånderbakk, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Årsteinfoten alge akva (Lofoten blue harvest as) Årsteinfoten alge akva (Lofoten blue harvest as) Akvakultur N/A Nordland Vågan Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.