Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

359 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Af offshore decom miljøbase vats Af offshore decom miljøbase vats Landbasert Annen aktivitet Rogaland Vindafjord Tillatelse 2017, 2014 [...]
Andreggrunnen, matfisk (Mowi norway as) Andreggrunnen, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Arbeid i sjø - kai kongsteinsanlegget (Eigersund næring og havn kf) Arbeid i sjø - kai kongsteinsanlegget (Eigersund næring og havn kf) Engangstiltak Utfylling Rogaland Eigersund Tillatelse
Asco norge, avd. tananger (Asco norge as) Asco norge, avd. tananger (Asco norge as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sola Tillatelse 2017, 2013
Atlatveit, matfisk (Mowi norway as) Atlatveit, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Bastli, matfisk (Mowi norway as) Bastli, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Hjelmeland Tillatelse 2011
Berakvam avfallsplass (Ivar iks) Berakvam avfallsplass (Ivar iks) Deponi Deponering Rogaland Suldal Tillatelse
Biogassanlegg grødaland - biogassdel (Ivar iks) Biogassanlegg grødaland - biogassdel (Ivar iks) Avfall Biogassanlegg Rogaland Tillatelse 2018
Biogassanlegg grødaland - forbrenningsdel Biogassanlegg grødaland - forbrenningsdel Landbasert Avfallsforbrenning Rogaland Tillatelse
Biomar fôrfabrikk, karmøy Biomar fôrfabrikk, karmøy Landbasert Fôrproduksjon Rogaland Karmøy Tillatelse 2017, 2012 [...]
Birkelandsmoen fyllplass - deponi (Sauda kommune) Birkelandsmoen fyllplass - deponi (Sauda kommune) Deponi Deponering Rogaland Sauda Tillatelse
Bjelkavik, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Bjelkavik, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Suldal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Blikshavn riflebaner Blikshavn riflebaner Landbasert Skytebaner Rogaland Karmøy Tillatelse
Bore avløpsrenseanlegg (Ivar iks) Bore avløpsrenseanlegg (Ivar iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Rogaland Klepp Tillatelse 2019, 2015 [...]
Borgaredalen avfallsanlegg - deponi (Karmøy kommune teknisk etat) Borgaredalen avfallsanlegg - deponi (Karmøy kommune teknisk etat) Deponi Deponering Rogaland Karmøy Tillatelse 2017, 2012 [...]
Borgarliflot, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Borgarliflot, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Suldal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2011
Boring 7324/7-3 wisting og hassel 7324/8-3 (Omv (norge) as) Boring 7324/7-3 wisting og hassel 7324/8-3 (Omv (norge) as) Offshore Petroleumsvirksomhet til havs Rogaland Stavanger Tillatelse 2016
Bru gard (tidl laurits stokkeland gulrotpakkeri) Bru gard (tidl laurits stokkeland gulrotpakkeri) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Tillatelse
Buøy - rosenberg - forurenset sjøbunn (Buøy invest as) Buøy - rosenberg - forurenset sjøbunn (Buøy invest as) Engangstiltak Annen aktivitet Rogaland Stavanger Tillatelse
Buøy - utfylling i sjø entreprisene e03 og e05 (Statens vegvesen) Buøy - utfylling i sjø entreprisene e03 og e05 (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse 2015, 2014
Bøvågen avløpsledning (Karmøy kommune teknisk etat) Bøvågen avløpsledning (Karmøy kommune teknisk etat) Engangstiltak Mudring Rogaland Karmøy Tillatelse
Dale ii, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Dale ii, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse 2017
Decom vats, eksport eller import av avfall (Af offshore decom as) Decom vats, eksport eller import av avfall (Af offshore decom as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Rogaland Vindafjord Tillatelse
Den stolte hane - foredlingsanlegg i kviamarka Den stolte hane - foredlingsanlegg i kviamarka Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Tillatelse 2018
Dirdal, matfisk og settefisk (Ewos innovation as) Dirdal, matfisk og settefisk (Ewos innovation as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Gjesdal Tillatelse 2012
Dirdal, skalldyr (Ewos innovation as) Dirdal, skalldyr (Ewos innovation as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Rogaland Gjesdal Tillatelse
Djupevik, matfisk (Finnøy fisk as) Djupevik, matfisk (Finnøy fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse 2011
Djupevik, matfisk (Mowi norway as) Djupevik, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Dolphin drilling import og eksport (Dolphin drilling as) Dolphin drilling import og eksport (Dolphin drilling as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Rogaland Sola Tillatelse, Tillatelse
Dupont nutrition norge as (tidligere fmc) Dupont nutrition norge as (tidligere fmc) Landbasert Annen aktivitet Rogaland Karmøy Tillatelse 2018, 2017 [...]
Dyrholmen, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Dyrholmen, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse 2017, 2011
Døvika fyllplass,ny del - deponi (Finnøy kommune teneste drift og utbygging) Døvika fyllplass,ny del - deponi (Finnøy kommune teneste drift og utbygging) Deponi Deponering Rogaland Stavanger Tillatelse 2011
E02 rogfast - vegtrase i dagen - k52 bru hellsøy/kvitsøy (Statens vegvesen) E02 rogfast - vegtrase i dagen - k52 bru hellsøy/kvitsøy (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Kvitsøy Tillatelse
E02 rogfast - utfylling i sjø ved krossøy og hellesøy (Statens vegvesen) E02 rogfast - utfylling i sjø ved krossøy og hellesøy (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Kvitsøy Tillatelse
E02 rogfast - vegtrase dagen - k51 bru hellesøy/krossøy (Statens vegvesen) E02 rogfast - vegtrase dagen - k51 bru hellesøy/krossøy (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Kvitsøy Tillatelse
E02 rogfast - vegtrase i dagen - k53 utfylling (Statens vegvesen) E02 rogfast - vegtrase i dagen - k53 utfylling (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Kvitsøy Tillatelse
E02 rogfast - vegtrase i dagen - k54 utfylling (Statens vegvesen) E02 rogfast - vegtrase i dagen - k54 utfylling (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Kvitsøy Tillatelse
E02 rogfast utslipp av renset anleggsvann (Statens vegvesen) E02 rogfast utslipp av renset anleggsvann (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Kvitsøy Tillatelse
E02 solbakk - solbakktunnelen (Statens vegvesen) E02 solbakk - solbakktunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Strand Tillatelse 2014
E03 hundvåg nord - solbakktunnelen (Statens vegvesen) E03 hundvåg nord - solbakktunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Stavanger Tillatelse
E03 rogfast utfylling mekjarvik (Statens vegvesen) E03 rogfast utfylling mekjarvik (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Randaberg Tillatelse
E05 hundvågtunnelen, rv. 13 ryfast, anleggsområde buøy (Statens vegvesen) E05 hundvågtunnelen, rv. 13 ryfast, anleggsområde buøy (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Stavanger Tillatelse 2014
E05 hundvågtunnelen, rv. 13 ryfast, utslipp grasholmen (Statens vegvesen) E05 hundvågtunnelen, rv. 13 ryfast, utslipp grasholmen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Stavanger Tillatelse
E13 rogfast, sidetunnel arsvågen - utslipp (Statens vegvesen) E13 rogfast, sidetunnel arsvågen - utslipp (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Bokn Tillatelse
Ecofiber recycling - oppmaling av småbåter, mv Ecofiber recycling - oppmaling av småbåter, mv Landbasert Annen aktivitet Rogaland Stavanger Tillatelse 2019
Egersund seafood Egersund seafood Landbasert Fiskeforedling Rogaland Eigersund Tillatelse 2016, 2012 [...]
Egersund sildoljefabrikk - sildolje og fiskemelproduksjon Egersund sildoljefabrikk - sildolje og fiskemelproduksjon Landbasert Fiskeforedling Rogaland Eigersund Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2017 [...]
Eiane, settefisk (Lerøy vest as) Eiane, settefisk (Lerøy vest as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Sandnes Tillatelse 2012
Eime, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Eime, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Kvitsøy Tillatelse
Eramet norway as, sauda Eramet norway as, sauda Landbasert Metallurgisk industri Rogaland Sauda Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2017 [...]
Eramet sauda, kviå - industrideponi (Eramet norway as) Eramet sauda, kviå - industrideponi (Eramet norway as) Deponi Industrideponering Rogaland Sauda Tillatelse 2019, 2010
Fatland jæren Fatland jæren Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Sandnes Tillatelse 2017, 2011
Fatland ølen - slakteri Fatland ølen - slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Vindafjord Tillatelse 2016, 2011
Felleskjøpet rogaland agder Felleskjøpet rogaland agder Landbasert Fôrproduksjon Rogaland Stavanger Tillatelse 2018, 2016 [...]
Figgjo - keramiske produkter produksjon Figgjo - keramiske produkter produksjon Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Rogaland Sandnes Tillatelse 2017, 2013 [...]
Fiskå mølle, strand Fiskå mølle, strand Landbasert Fôrproduksjon Rogaland Strand Tillatelse 2019, 2017 [...]
Fister, settefisk (Fister smolt as) Fister, settefisk (Fister smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Hjelmeland Tillatelse 2006
Fjordkjøkken Fjordkjøkken Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Tillatelse 2012
Flatholmen, matfisk (Røvær fjordbruk as) Flatholmen, matfisk (Røvær fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Haugesund Tillatelse
Fonn egersund Fonn egersund Landbasert Fiskeforedling Rogaland Eigersund Tillatelse 2018, 2015 [...]
Forehaug fyllplass - deponi (Vindafjord kommune) Forehaug fyllplass - deponi (Vindafjord kommune) Deponi Deponering Rogaland Vindafjord Tillatelse
Forlengelse av kai nordra flatskjeret (Karmsund havn iks) Forlengelse av kai nordra flatskjeret (Karmsund havn iks) Engangstiltak Utfylling Rogaland Karmøy Tillatelse
Forlengelse av utfylling i sjø (Statens vegvesen) Forlengelse av utfylling i sjø (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Strand Tillatelse
Forus energigjenvinning - linje 1 og 2 Forus energigjenvinning - linje 1 og 2 Landbasert Avfallsforbrenning Rogaland Sandnes Tillatelse 2019
Forus nord energisentral, lyse neo fjernvarme Forus nord energisentral, lyse neo fjernvarme Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Rogaland Stavanger Tillatelse 2019
Fosså, matfisk (Mowi norway as) Fosså, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Hjelmeland Tillatelse, Tillatelse
Franzefoss gjenvinning as avd forus - avfallssorteringsanlegg (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd forus - avfallssorteringsanlegg (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Stavanger Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Franzefoss gjenvinning as avd haugesund - avfallssorteringsanlegg (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd haugesund - avfallssorteringsanlegg (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Haugesund Tillatelse 2019, 2015 [...]
Franzefoss gjenvinning haugesund - farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning haugesund - farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Haugesund Tillatelse 2019, 2016
Franzefoss gjenvinning tananger (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning tananger (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sola Tillatelse 2016, 2014 [...]
Franzefoss gjenvinnings tankanlegg på asco-basen (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinnings tankanlegg på asco-basen (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sola Tillatelse 2019, 2016 [...]
Fretex vest-norge as, gausel i stavanger (Fretex jobb og oppfølging as) Fretex vest-norge as, gausel i stavanger (Fretex jobb og oppfølging as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Stavanger Tillatelse 2016, 2012
Gangstø transport (Gangstø transport as) Gangstø transport (Gangstø transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Vindafjord Tillatelse 2018, 2018
Gassco kårstø Gassco kårstø Landbasert Olje- og gassvirksomhet på land Rogaland Tysvær Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2015 [...]
Gasum lng production as Gasum lng production as Landbasert Olje- og gassvirksomhet på land Rogaland Sola Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2014 [...]
Geminor på storøy (Geminor as) Geminor på storøy (Geminor as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Karmøy Tillatelse 2017
Geminor, eigersund - mellomlager, mv for treflis (Geminor as) Geminor, eigersund - mellomlager, mv for treflis (Geminor as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Eigersund Tillatelse 2015, 2010
Geminor, eksport og import av avfall (Geminor as) Geminor, eksport og import av avfall (Geminor as) Eksport/import Avfallsmegler Rogaland Eigersund Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016, 2015 [...]
Granberg garveri as Granberg garveri as Landbasert Tekstil-, skinn- og tauprodukter Rogaland Vindafjord Tillatelse 2018, 2016 [...]
Grieg seafood rogaland as avd. stjernelaks. Grieg seafood rogaland as avd. stjernelaks. Landbasert Fiskeforedling Rogaland Stavanger Tillatelse 2016, 2012 [...]
Grødaland avløpsrenseanlegg (Ivar iks) Grødaland avløpsrenseanlegg (Ivar iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Rogaland Tillatelse 2018, 2015 [...]
Gråtnes, matfisk (Ewos innovation as) Gråtnes, matfisk (Ewos innovation as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Sandnes Tillatelse
Halliburton norseabase dusavik (Halliburton as) Halliburton norseabase dusavik (Halliburton as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Stavanger Tillatelse 2018
Halsavika, matfisk (Mowi norway as) Halsavika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Tysvær Tillatelse
Haugaland bioenergi as (Haugaland bioenergi as) Haugaland bioenergi as (Haugaland bioenergi as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Karmøy Tillatelse
Haugaland motorsenter Haugaland motorsenter Landbasert Motorsportbane Rogaland Haugesund Tillatelse
Haugesund lufthavn Haugesund lufthavn Landbasert Flyplass Rogaland Karmøy Tillatelse 2015
Hauskje vassverk Hauskje vassverk Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Hjelmeland Tillatelse
Hegelstad fyllplass (dim) - deponi (Dalane miljøverk as) Hegelstad fyllplass (dim) - deponi (Dalane miljøverk as) Deponi Deponering Rogaland Bjerkreim Tillatelse
Helland, matfisk (Sterling white halibut as) Helland, matfisk (Sterling white halibut as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Rogaland Suldal Tillatelse 2014
Henriksen oljetransport (Henriksen oljetransport as) Henriksen oljetransport (Henriksen oljetransport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Randaberg Tillatelse
Henriksen oljetransport (randaberg) (Henriksen oljetransport as) Henriksen oljetransport (randaberg) (Henriksen oljetransport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Randaberg Tillatelse 2018, 2017
Hermod teigen, avd. egersund - fragmenteringsanlegg Hermod teigen, avd. egersund - fragmenteringsanlegg Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Rogaland Eigersund Tillatelse 2016, 2012
Hermod teigen, foss-eikeland Hermod teigen, foss-eikeland Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Rogaland Sandnes Tillatelse 2017
Hermod teigen, risavika Hermod teigen, risavika Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Rogaland Sola Tillatelse 2018, 2015 [...]
Herøy, matfisk (Mowi norway as) Herøy, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Vindafjord Tillatelse
Hesbygrunnen, matfisk (Bremnes seashore as) Hesbygrunnen, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Hestholmen ø, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Hestholmen ø, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Kvitsøy Tillatelse
Hestnes renseanlegg (Eigersund kommune teknisk avdeling) Hestnes renseanlegg (Eigersund kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Rogaland Eigersund Tillatelse, Tillatelse 2014, 2008
Hidlekjerringa, matfisk (Bremnes seashore as) Hidlekjerringa, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Strand Tillatelse 2019
Hinderåvåg, matfisk og settefisk (Ryfylke rensefisk as) Hinderåvåg, matfisk og settefisk (Ryfylke rensefisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Rogaland Tysvær Tillatelse
Hoff norske potetindustrier ba, jæren Hoff norske potetindustrier ba, jæren Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Klepp Tillatelse 2016, 2010
Hognaland, settefisk (Grieg seafood rogaland as) Hognaland, settefisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Bokn Tillatelse
Hogstad - mottak, mellomlagring og kverning av utsortert trevirke (Ivar iks) Hogstad - mottak, mellomlagring og kverning av utsortert trevirke (Ivar iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Sandnes Tillatelse 2015, 2011
Hogstad komposteringsanlegg (Ivar iks) Hogstad komposteringsanlegg (Ivar iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Rogaland Sandnes Tillatelse 2019, 2018
Hompen dekk & bil - bilopphogging (Hompen dekk & bil as) Hompen dekk & bil - bilopphogging (Hompen dekk & bil as) Avfall Kasserte kjøretøy Rogaland Bjerkreim Tillatelse 2019, 2014 [...]
Hydro aluminium, karmøy Hydro aluminium, karmøy Landbasert Metallurgisk industri Rogaland Karmøy Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2018 [...]
Høgås, matfisk (Ryfish as) Høgås, matfisk (Ryfish as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Strand Tillatelse
Høyeholen fyllplass - deponi (Gjesdal kommune kultur og samfunn) Høyeholen fyllplass - deponi (Gjesdal kommune kultur og samfunn) Deponi Deponering Rogaland Gjesdal Tillatelse 2012
Håøya nø, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Håøya nø, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Tysvær Tillatelse
Ilsvåg land, settefisk (Ilsvåg holding as) Ilsvåg land, settefisk (Ilsvåg holding as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Vindafjord Tillatelse 2017, 2015 [...]
Ilsvåg, matfisk (Ilsvåg holding as) Ilsvåg, matfisk (Ilsvåg holding as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Vindafjord Tillatelse
Ims ii, matfisk, settefisk og skalldyr (Stiftelsen norsk institutt for naturforskning nina) Ims ii, matfisk, settefisk og skalldyr (Stiftelsen norsk institutt for naturforskning nina) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Rogaland Sandnes Tillatelse 2011
Imslandsjøen, settefisk (Sterling white halibut as) Imslandsjøen, settefisk (Sterling white halibut as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Rogaland Vindafjord Tillatelse 2014
Indre slettavikneset, matfisk (Bremnes seashore as) Indre slettavikneset, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Sandnes Tillatelse, Tillatelse 2011
Ivar ettersorteringsanlegg forus (Ivar iks) Ivar ettersorteringsanlegg forus (Ivar iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Sandnes Tillatelse 2019
Jtr gruppen - behandling fettholdig avløpsvann (Jtr gruppen as) Jtr gruppen - behandling fettholdig avløpsvann (Jtr gruppen as) Avfall Annen aktivitet Rogaland Tillatelse
Judaberg ii - rognkjeks (Ryfylke rensefisk as) Judaberg ii - rognkjeks (Ryfylke rensefisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Rogaland Stavanger Tillatelse
Judaberg, matfisk, settefisk og skalldyr (Rognkjeksen as) Judaberg, matfisk, settefisk og skalldyr (Rognkjeksen as) Akvakultur N/A Rogaland Stavanger Tillatelse
Jørstadskjera, matfisk (Bremnes seashore as) Jørstadskjera, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Jåttåvågen - utfylling i sjø entreprise e04 (Statens vegvesen) Jåttåvågen - utfylling i sjø entreprise e04 (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse 2015
Kai i utfylling og peling (Marine aluminium industrier as) Kai i utfylling og peling (Marine aluminium industrier as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Karmøy Tillatelse
Kai ii peling i sjø (Marine aluminium industrier as) Kai ii peling i sjø (Marine aluminium industrier as) Engangstiltak Annen aktivitet Rogaland Karmøy Tillatelse
Kaianlegg i rekefjord (Rekefjord stone as) Kaianlegg i rekefjord (Rekefjord stone as) Engangstiltak Mudring Rogaland Sokndal Tillatelse
Kaianlegg ved ormaneset - green mountain as (Green mountain as) Kaianlegg ved ormaneset - green mountain as (Green mountain as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse
Kaiutbygging husøy (flatskjer) (Karmsund havn iks) Kaiutbygging husøy (flatskjer) (Karmsund havn iks) Engangstiltak Mudring Rogaland Karmøy Tillatelse
Kaldheims bildeler - bilopphogging (Kaldheims bildeler as) Kaldheims bildeler - bilopphogging (Kaldheims bildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Rogaland Vindafjord Tillatelse 2019, 2014 [...]
Kalhag, matfisk (Bremnes seashore as) Kalhag, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Strand Tillatelse
Karmsund fiskemel Karmsund fiskemel Landbasert Fiskeforedling Rogaland Karmøy Tillatelse, Klimakvoter 2016, 2012 [...]
Karmsund protein Karmsund protein Landbasert Fiskeforedling Rogaland Karmøy Tillatelse, Klimakvoter 2019
Kilaneset, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Kilaneset, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Suldal Tillatelse
Kjeringå, matfisk (Eidesvik laks as) Kjeringå, matfisk (Eidesvik laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Klasaskjæret - forurenset sjøbunn (Klasaskjæret as) Klasaskjæret - forurenset sjøbunn (Klasaskjæret as) Engangstiltak Dumping Rogaland Stavanger Tillatelse
Klybbatårnet ssø, settefisk (Frøfisk as) Klybbatårnet ssø, settefisk (Frøfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Vindafjord Tillatelse 2011
Knapphus pukkverk Knapphus pukkverk Landbasert Pukkverk Rogaland Vindafjord Tillatelse 2012
Knoks bildeler - bilopphogging (Knoks bildeler as) Knoks bildeler - bilopphogging (Knoks bildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Rogaland Sandnes Tillatelse 2019, 2015 [...]
Kobbavika, matfisk (Mowi norway as) Kobbavika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Kultiveringsanlegg for laks årdalselva (Lyse produksjon as) Kultiveringsanlegg for laks årdalselva (Lyse produksjon as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Rogaland Hjelmeland Tillatelse
Kunes, matfisk (Eidesvik laks as) Kunes, matfisk (Eidesvik laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse, Tillatelse
Langavika, matfisk (Centre for aquaculture competence as) Langavika, matfisk (Centre for aquaculture competence as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Langavika, matfisk (Mowi norway as) Langavika, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse, Tillatelse
Langevatn vannbehandlingsanlegg Langevatn vannbehandlingsanlegg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Gjesdal Tillatelse, Tillatelse
Langholmen, matfisk (Bremnes seashore as) Langholmen, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Langøyna ø, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Langøyna ø, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Tysvær Tillatelse, Tillatelse
Langøyna ø, matfisk (Toftøy fjordbruk as) Langøyna ø, matfisk (Toftøy fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Tysvær Tillatelse
Lauplandsholmen, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Lauplandsholmen, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Bokn Tillatelse
Lemminkäinen avd karmøy Lemminkäinen avd karmøy Landbasert Asfaltverk Rogaland Karmøy Tillatelse 2017, 2010
Lerangsvågen land, matfisk og settefisk (Skretting aquaculture research centre as) Lerangsvågen land, matfisk og settefisk (Skretting aquaculture research centre as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Strand Tillatelse 2006
Lindvik, matfisk (Mowi norway as) Lindvik, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Vindafjord Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Lyngmyr riflebane Lyngmyr riflebane Landbasert Skytebaner Rogaland Sauda Tillatelse
Lyse neo as distribusjon av gass Lyse neo as distribusjon av gass Landbasert Annen aktivitet Rogaland Stavanger Tillatelse
Løvetannparken energisentral og breivikveien varmesentral Løvetannparken energisentral og breivikveien varmesentral Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Rogaland Stavanger Tillatelse
Låderskjera, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Låderskjera, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Bokn Tillatelse
Låva, matfisk (Bremnes seashore as) Låva, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Maritime waste management dusavik (Maritime waste management as) Maritime waste management dusavik (Maritime waste management as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Stavanger Tillatelse
Miljøservice vest as Miljøservice vest as Landbasert Farlig avfall - behandling Rogaland Karmøy Tillatelse 2018, 2018 [...]
Moi kjøtt Moi kjøtt Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Lund Tillatelse
Mosvatnet avfallsplass - deponi (Westco miljø as) Mosvatnet avfallsplass - deponi (Westco miljø as) Deponi Deponering Rogaland Klepp Tillatelse 2014, 2005
Mowi avd. industri (ryfisk) Mowi avd. industri (ryfisk) Landbasert Fiskeforedling Rogaland Hjelmeland Tillatelse 2016, 2012 [...]
Mowi nutrition hjelmeland Mowi nutrition hjelmeland Landbasert Fiskeforedling Rogaland Hjelmeland Tillatelse 2012, 2008
Mudring av forurenset sedimenter (Jtr gruppen as) Mudring av forurenset sedimenter (Jtr gruppen as) Engangstiltak Mudring Rogaland Stavanger Tillatelse
Mudring i sjø (Ekofiskvegen as) Mudring i sjø (Ekofiskvegen as) Engangstiltak Mudring Rogaland Sola Tillatelse
Mudring og sprengning i lindøygapet eigersund kommune (Eigersund næring og havn kf) Mudring og sprengning i lindøygapet eigersund kommune (Eigersund næring og havn kf) Engangstiltak Mudring Rogaland Eigersund Tillatelse
Mudring og utfylling til småbåtsanlegg, krogevoll i årdalsfjorden (Åsevik utvikling as) Mudring og utfylling til småbåtsanlegg, krogevoll i årdalsfjorden (Åsevik utvikling as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Strand Tillatelse
Mudringsområde førrestjørna (Statens vegvesen) Mudringsområde førrestjørna (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Rogaland Tysvær Tillatelse
Mudringsområde i kvilldalsvika (Statnett sf) Mudringsområde i kvilldalsvika (Statnett sf) Engangstiltak Mudring Rogaland Suldal Tillatelse
Munkholmen, matfisk (Mowi norway as) Munkholmen, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Tysvær Tillatelse 2011
Nautvik, matfisk (Eidesvik laks as) Nautvik, matfisk (Eidesvik laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse, Tillatelse
Norbar minerals avd. karmøy Norbar minerals avd. karmøy Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Rogaland Karmøy Tillatelse 2019, 2016 [...]
Nordeimsøyna, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Nordeimsøyna, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Nordmarka fyllplass (Ivar iks) Nordmarka fyllplass (Ivar iks) Deponi Deponering Rogaland Strand Tillatelse 2013
Nordvikvågen, settefisk (Utsira laks as) Nordvikvågen, settefisk (Utsira laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Utsira Tillatelse
Norpri ex prima Norpri ex prima Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Tillatelse, Tillatelse 2015
Norscrap karmøy returmetallanlegg Norscrap karmøy returmetallanlegg Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Rogaland Karmøy Tillatelse, Tillatelse 2017, 2017 [...]
Norscrap stavanger returmetallanlegg Norscrap stavanger returmetallanlegg Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Rogaland Randaberg Tillatelse 2016, 2010
Norsk dyremat avd sirevåg Norsk dyremat avd sirevåg Landbasert Fôrproduksjon Rogaland Tillatelse 2008
Norsk gjenvinning avd haugesund (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning avd haugesund (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Karmøy Tillatelse 2017
Norsk gjenvinning avd sandnes (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning avd sandnes (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sandnes Tillatelse 2019, 2015 [...]
Norsk gjenvinning avd stavanger (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning avd stavanger (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Stavanger Tillatelse 2019, 2016 [...]
Norsk gjenvinning tau - avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning tau - avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Strand Tillatelse 2019, 2014
Norsk gjenvinning tau - mottak farlig avfall (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning tau - mottak farlig avfall (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Strand Tillatelse 2019, 2015 [...]
Norsk oljevernforening for operatørselsskap nofo Norsk oljevernforening for operatørselsskap nofo Landbasert N/A Rogaland Stavanger Tillatelse 2011, 2010
Norsk protein as, avd grødaland Norsk protein as, avd grødaland Landbasert Annen aktivitet Rogaland Tillatelse 2016, 2011
Norsk saneringsservice as Norsk saneringsservice as Landbasert Farlig avfall - behandling Rogaland Karmøy Tillatelse 2018, 2016 [...]
Norsk senter for offshoreutdanning (nosefo) Norsk senter for offshoreutdanning (nosefo) Landbasert Brannøvingsplass Rogaland Strand Tillatelse
Norsk stein - pukkverk Norsk stein - pukkverk Landbasert Pukkverk Rogaland Suldal Tillatelse 2016, 2012 [...]
Norstone avd forus Norstone avd forus Landbasert Pukkverk Rogaland Stavanger Tillatelse 2013
Nortura ba avd slakteri hå Nortura ba avd slakteri hå Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Tillatelse 2018
Nortura egersund Nortura egersund Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Eigersund Tillatelse 2018, 2015 [...]
Nortura forus Nortura forus Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Stavanger Tillatelse 2019, 2015 [...]
Nortura sandeid Nortura sandeid Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Vindafjord Tillatelse 2016, 2012
Not prosess (beising) Not prosess (beising) Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Rogaland Klepp Tillatelse 2019, 2010 [...]
Not pulverlakk - galvano Not pulverlakk - galvano Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Rogaland Sandnes Tillatelse 2019, 2009 [...]
Ny avløpspumpestasjon indre vågen, sandnes (Ivar iks) Ny avløpspumpestasjon indre vågen, sandnes (Ivar iks) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Sandnes Tillatelse
Nye sandnes rådhus (Sandnes tomteselskap kf) Nye sandnes rådhus (Sandnes tomteselskap kf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Sandnes Tillatelse
Nærbø avløpsrenseanlegg (Ivar iks) Nærbø avløpsrenseanlegg (Ivar iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Rogaland Tillatelse, Tillatelse 2019, 2015 [...]
Oanes sjø, matfisk (Ryfish as) Oanes sjø, matfisk (Ryfish as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Strand Tillatelse
Olas bil - bilopphogging (Olas bil as) Olas bil - bilopphogging (Olas bil as) Avfall Kasserte kjøretøy Rogaland Karmøy Tillatelse 2019, 2014 [...]
Oltesvik, matfisk (Ewos innovation as) Oltesvik, matfisk (Ewos innovation as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Gjesdal Tillatelse 2019, 2012
Omland tankrenovasjon - mellomlager sandslam (Omland tankrenovasjon as) Omland tankrenovasjon - mellomlager sandslam (Omland tankrenovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Tillatelse 2018, 2015
Organisk materielretur - plastgjenvinning (Organisk materielretur as) Organisk materielretur - plastgjenvinning (Organisk materielretur as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Karmøy Tillatelse 2018, 2017
Planering av sjøbunn, utlegging sjøledning (Byfjordparken as) Planering av sjøbunn, utlegging sjøledning (Byfjordparken as) Engangstiltak Mudring Rogaland Stavanger Tillatelse
Prestholmane, matfisk (Bremnes seashore as) Prestholmane, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse, Tillatelse 2012
Prima kjøtt Prima kjøtt Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Tillatelse
Prima protein Prima protein Landbasert Fiskeforedling Rogaland Eigersund Tillatelse, Klimakvoter 2019
Prima slakt, bjorhaug Prima slakt, bjorhaug Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Tillatelse
Pynteneset utfylling og kanal (Pynteneset eiendom as) Pynteneset utfylling og kanal (Pynteneset eiendom as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse
Q-meieriene as avd jæren gårdsmeieri Q-meieriene as avd jæren gårdsmeieri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Klepp Tillatelse
Ragn sells avd haugesund - avfallssortering (Ragn sells as) Ragn sells avd haugesund - avfallssortering (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Karmøy Tillatelse 2017, 2015
Ragn sells avd tysvær - returtrevirkeanlegg (Ragn sells as) Ragn sells avd tysvær - returtrevirkeanlegg (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Tysvær Tillatelse
Ragn sells avd. tankrenovasjon - mottak for farlig avfall (Ragn sells as) Ragn sells avd. tankrenovasjon - mottak for farlig avfall (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Tysvær Tillatelse 2018, 2016 [...]
Ragn sells haugesund - farlig avfall (Ragn sells as) Ragn sells haugesund - farlig avfall (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Karmøy Tillatelse 2017
Ragn sells i randaberg - avfallssorteringsanlegg (Ragn sells as) Ragn sells i randaberg - avfallssorteringsanlegg (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Randaberg Tillatelse 2018, 2016 [...]
Ragn sells i randaberg - mellomlager farlig avfall (Ragn sells as) Ragn sells i randaberg - mellomlager farlig avfall (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Randaberg Tillatelse 2018, 2017 [...]
Ree fyllplass (Time kommune tenesteområde samfunn) Ree fyllplass (Time kommune tenesteområde samfunn) Deponi Deponering Rogaland Time Tillatelse 2014
Rekefjord stone - pukkverk Rekefjord stone - pukkverk Landbasert Pukkverk Rogaland Sokndal Tillatelse 2012, 2010
Rennaren, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Rennaren, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse 2017
Renovasjonsservice - avfallssorteringsanlegg (Renovasjonsservice as) Renovasjonsservice - avfallssorteringsanlegg (Renovasjonsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Time Tillatelse 2018, 2016 [...]
Resq - brannslukking Resq - brannslukking Landbasert Brannøvingsplass Rogaland Haugesund Tillatelse 2010
Reve kompost (Reve kompost as) Reve kompost (Reve kompost as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Rogaland Klepp Tillatelse 2017, 2016 [...]
Ringja, matfisk (Mowi norway as) Ringja, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Tysvær Tillatelse
Risa as avd. pukkavdeling - skaraberget betonggjenvinning Risa as avd. pukkavdeling - skaraberget betonggjenvinning Landbasert Pukkverk Rogaland Time Tillatelse 2016
Riving og mudring ved kai i jørpelandsvågen, 49/37 strand kommune (Strand kommune samfunn) Riving og mudring ved kai i jørpelandsvågen, 49/37 strand kommune (Strand kommune samfunn) Engangstiltak Mudring Rogaland Strand Tillatelse
Rogaland bildeler - bilopphogging (Rogaland bildeler as) Rogaland bildeler - bilopphogging (Rogaland bildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Rogaland Eigersund Tillatelse 2019, 2015 [...]
Rogaland pelsdyrforlag a/l Rogaland pelsdyrforlag a/l Landbasert Fôrproduksjon Rogaland Tillatelse 2017
Rogalandsforskning Rogalandsforskning Landbasert Annen aktivitet Rogaland Stavanger Tillatelse
Rogfast e02 mudring i vinterhavn (Statens vegvesen) Rogfast e02 mudring i vinterhavn (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Rogaland Kvitsøy Tillatelse
Rogfast entreprise e11 - tunelldrift og utfylling (Statens vegvesen) Rogfast entreprise e11 - tunelldrift og utfylling (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Randaberg Tillatelse, Tillatelse 2018
Rossholmen n, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Rossholmen n, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse 2017, 2011
Rv13 nesvik ferjekai, peling og sprengning i sjø (Statens vegvesen) Rv13 nesvik ferjekai, peling og sprengning i sjø (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Hjelmeland Tillatelse
Rv13 sande ferjekai, utfylling, sprengning og peling (Statens vegvesen) Rv13 sande ferjekai, utfylling, sprengning og peling (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Hjelmeland Tillatelse
Rymi, gåsavika gjenvinningsstasjon (Suldal renovasjon as) Rymi, gåsavika gjenvinningsstasjon (Suldal renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Suldal Tillatelse 2019, 2015 [...]
Rymi, nordmarka gjenvinningsstasjon (Ryfylke miljøverk iks) Rymi, nordmarka gjenvinningsstasjon (Ryfylke miljøverk iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Strand Tillatelse 2016, 2010 [...]
Rymi, vikaneset gjenvinningsstasjon (Ryfylke miljøverk iks) Rymi, vikaneset gjenvinningsstasjon (Ryfylke miljøverk iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Hjelmeland Tillatelse 2011, 2006 [...]
Sandnes garn as Sandnes garn as Landbasert Tekstil-, skinn- og tauprodukter Rogaland Sandnes Tillatelse 2017, 2012 [...]
Sandnes kommunes avløpsnett tilknyttet snj (Sandnes kommune) Sandnes kommunes avløpsnett tilknyttet snj (Sandnes kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Rogaland Sandnes Tillatelse 2010
Sandvik, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Sandvik, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Suldal Tillatelse
Sar - farlig avfall faste tanker (asco-basen) (Sar as) Sar - farlig avfall faste tanker (asco-basen) (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sola Tillatelse 2016
Sar - mottak farlig avfall (dusavik) (Sar as) Sar - mottak farlig avfall (dusavik) (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Stavanger Tillatelse 2016, 2009 [...]
Sar - mottak farlig avfall (oljevegen) (Sar as) Sar - mottak farlig avfall (oljevegen) (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sola Tillatelse 2018, 2018 [...]
Sar as treatment risavika Sar as treatment risavika Landbasert Farlig avfall - behandling Rogaland Sola Tillatelse 2018, 2018 [...]
Sar gismarvik Sar gismarvik Landbasert Farlig avfall - behandling Rogaland Tysvær Tillatelse
Sar på storøy (Sar as) Sar på storøy (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Karmøy Tillatelse
Sar tananger, eksport og import av avfall (Sar as) Sar tananger, eksport og import av avfall (Sar as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Rogaland Sola Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016
Sar treatment avd. tananger Sar treatment avd. tananger Landbasert Farlig avfall - behandling Rogaland Sola Tillatelse 2019, 2018 [...]
Sar-drevet copsas anlegg for farlig avfall på norsea-basen (Sar as) Sar-drevet copsas anlegg for farlig avfall på norsea-basen (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sola Tillatelse 2019
Schlumberger m-i swaco dusavik (Schlumberger norge as) Schlumberger m-i swaco dusavik (Schlumberger norge as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Stavanger Tillatelse 2017, 2012
Schlumberger norge mi swaco tananger base (Schlumberger norge as) Schlumberger norge mi swaco tananger base (Schlumberger norge as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sola Tillatelse 2018
Seagarden Seagarden Landbasert Fiskeforedling Rogaland Karmøy Tillatelse 2017, 2013 [...]
Sele avfallsplass - deponi (Ivar iks) Sele avfallsplass - deponi (Ivar iks) Deponi Deponering Rogaland Sola Tillatelse 2005
Sele potet og grønnsaksforedling (tidl. oskar voll) Sele potet og grønnsaksforedling (tidl. oskar voll) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Klepp Tillatelse 2018
Selvikstakk, skalldyr (Aspøy havbruk as) Selvikstakk, skalldyr (Aspøy havbruk as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Rogaland Gjesdal Tillatelse
Sentralrenseanlegget for nord jæren snj (Ivar iks) Sentralrenseanlegget for nord jæren snj (Ivar iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Rogaland Randaberg Tillatelse 2018, 2014 [...]
Setting av spuntvegg og utfylling i sjø (Ekofiskvegen as) Setting av spuntvegg og utfylling i sjø (Ekofiskvegen as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Sola Tillatelse
Sir fish Sir fish Landbasert Fiskeforedling Rogaland Tillatelse 2015, 2012 [...]
Skigelstrand, matfisk (Ilsvåg holding as) Skigelstrand, matfisk (Ilsvåg holding as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Vindafjord Tillatelse
Skretting fôrfabrikk, stavanger Skretting fôrfabrikk, stavanger Landbasert Fôrproduksjon Rogaland Stavanger Tillatelse 2016, 2012 [...]
Smal skar, matfisk (Eidesvik laks as) Smal skar, matfisk (Eidesvik laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Småbåtanlegg habnavågen (Syre båtforening) Småbåtanlegg habnavågen (Syre båtforening) Engangstiltak Mudring Rogaland Karmøy Tillatelse
Sola blandeverk - utfylling (Sola blandeverk as) Sola blandeverk - utfylling (Sola blandeverk as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Sola Tillatelse
Solbakk - utfylling i sjø e02 (Statens vegvesen) Solbakk - utfylling i sjø e02 (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Strand Tillatelse 2015
Soltin storøy tankanlegg (Soltin as) Soltin storøy tankanlegg (Soltin as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Karmøy Tillatelse 2016, 2011
Solør bioenergi as, avd. grødaland Solør bioenergi as, avd. grødaland Landbasert Avfallsforbrenning Rogaland Tillatelse 2019, 2015 [...]
Solør bioenergi avd. vigrestad (Solør bioenergi as) Solør bioenergi avd. vigrestad (Solør bioenergi as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Tillatelse 2018, 2014
Statoil kårstø, eksport og import av avfall (Equinor asa) Statoil kårstø, eksport og import av avfall (Equinor asa) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Rogaland Tysvær Tillatelse
Stavanger kommunes avløpsnett tilknyttet snj (Stavanger kommune bymiljø og utbygging) Stavanger kommunes avløpsnett tilknyttet snj (Stavanger kommune bymiljø og utbygging) Avløp Offentlig avløpsnett Rogaland Stavanger Tillatelse 2010
Stavanger krematorium Stavanger krematorium Landbasert Krematorium Rogaland Stavanger Tillatelse 2020, 2015 [...]
Stavanger lufthavn, avising og brannøving Stavanger lufthavn, avising og brannøving Landbasert Flyplass Rogaland Sola Tillatelse 2019
Stavanger maritime videregående Stavanger maritime videregående Landbasert Brannøvingsplass Rogaland Stavanger Tillatelse
Stavanger slop Stavanger slop Landbasert Farlig avfall - behandling Rogaland Randaberg Tillatelse 2018, 2016 [...]
Stavanger steel, eksport og import av avfall (Stavanger steel as) Stavanger steel, eksport og import av avfall (Stavanger steel as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Rogaland Strand Tillatelse
Stena recycling avd. stavanger Stena recycling avd. stavanger Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Rogaland Randaberg Tillatelse 2018, 2016
Stena recycling avd. torvastad (Stena recycling as) Stena recycling avd. torvastad (Stena recycling as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Rogaland Karmøy Tillatelse 2017
Stena recycling decom as Stena recycling decom as Landbasert Annen aktivitet Rogaland Randaberg Tillatelse
Stoples komposteringsanlegg (Harald stople as) Stoples komposteringsanlegg (Harald stople as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Rogaland Vindafjord Tillatelse
Store teistholmen ø, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Store teistholmen ø, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Sandnes Tillatelse, Tillatelse 2011
Stølsvik, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Stølsvik, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Tysvær Tillatelse, Tillatelse
Støperigata 18 (Norsk saneringsservice as) Støperigata 18 (Norsk saneringsservice as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Stavanger Tillatelse
Støpt brygge nord for strømsbruen (Stavanger kommune bymiljø og utbygging) Støpt brygge nord for strømsbruen (Stavanger kommune bymiljø og utbygging) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse
Suldal renovasjon - næringslivskunder mottak for farlig avfall (Suldal renovasjon as) Suldal renovasjon - næringslivskunder mottak for farlig avfall (Suldal renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Suldal Tillatelse 2019
Svollandsneset, matfisk (Bremnes seashore as) Svollandsneset, matfisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Vindafjord Tillatelse, Tillatelse
Svåheia avfallsanlegg (Svaaheia avfall as) Svåheia avfallsanlegg (Svaaheia avfall as) Deponi Deponering Rogaland Eigersund Tillatelse 2017, 2012 [...]
Sætra lerduebane Sætra lerduebane Landbasert Skytebaner Rogaland Lund Tillatelse
Sørbø fyllplass (Rennesøy kommune teknisk etat) Sørbø fyllplass (Rennesøy kommune teknisk etat) Deponi Deponering Rogaland Stavanger Tillatelse
T holand maskin T holand maskin Landbasert Pukkverk Rogaland Eigersund Tillatelse 2014
T. snørteland T. snørteland Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Karmøy Tillatelse
Tasta fyllplass (Stavanger kommune bymiljø og utbygging) Tasta fyllplass (Stavanger kommune bymiljø og utbygging) Deponi Deponering Rogaland Stavanger Tillatelse 2014
Tauvågen, settefisk (Lerøy vest as) Tauvågen, settefisk (Lerøy vest as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Strand Tillatelse 2011
Tiltak i sjø ved indre vågen, sandnes kommune (Sandnes kommune) Tiltak i sjø ved indre vågen, sandnes kommune (Sandnes kommune) Engangstiltak Mudring Rogaland Sandnes Tillatelse
Tine meieriet sør sola Tine meieriet sør sola Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Sola Tillatelse, Tillatelse
Tine sa tine meieriet jæren Tine sa tine meieriet jæren Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Rogaland Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2013
Titania - industrideponi (Titania as) Titania - industrideponi (Titania as) Deponi Industrideponering Rogaland Sokndal Tillatelse 2019, 2017
Titania as Titania as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Rogaland Sokndal Tillatelse 2017, 2015 [...]
Tollaksholmen, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Tollaksholmen, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Bokn Tillatelse
Toraneset komposteringsanlegg (Haugaland interkommunale miljøverk) Toraneset komposteringsanlegg (Haugaland interkommunale miljøverk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Rogaland Vindafjord Tillatelse 2017
Toraneset miljøpark - avfallssortering (Haugaland interkommunale miljøverk) Toraneset miljøpark - avfallssortering (Haugaland interkommunale miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Vindafjord Tillatelse
Toraneset miljøpark - deponi (Haugaland interkommunale miljøverk) Toraneset miljøpark - deponi (Haugaland interkommunale miljøverk) Deponi Deponering Rogaland Vindafjord Tillatelse 2019, 2012 [...]
Toraneset miljøpark - krav avslutting og etterdrift deponietappe 1 (Haugaland interkommunale miljøverk) Toraneset miljøpark - krav avslutting og etterdrift deponietappe 1 (Haugaland interkommunale miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Vindafjord Tillatelse
Toraneset miljøpark - mottak farlig avfall (Haugaland interkommunale miljøverk) Toraneset miljøpark - mottak farlig avfall (Haugaland interkommunale miljøverk) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Vindafjord Tillatelse 2016, 2011
Torsneset, matfisk (Ilsvåg holding as) Torsneset, matfisk (Ilsvåg holding as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Vindafjord Tillatelse
Tretholmen kai - dumpelokalitet (Karmsund protein as) Tretholmen kai - dumpelokalitet (Karmsund protein as) Engangstiltak Dumping Rogaland Karmøy Tillatelse
Trosnavåg, settefisk (Grieg seafood rogaland as) Trosnavåg, settefisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Bokn Tillatelse 2009, 2006
Trovåg, settefisk (Bremnes seashore as) Trovåg, settefisk (Bremnes seashore as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Vindafjord Tillatelse 2010
Tytlandsvik, settefisk (Tytlandsvik aqua as) Tytlandsvik, settefisk (Tytlandsvik aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Hjelmeland Tillatelse
Tørrdokken ved aibel (Aibel as) Tørrdokken ved aibel (Aibel as) Engangstiltak Mudring Rogaland Haugesund Tillatelse
Utbedring av leden mellom lille lyngholm og katteskjer (Karmøy winch as) Utbedring av leden mellom lille lyngholm og katteskjer (Karmøy winch as) Engangstiltak Mudring Rogaland Karmøy Tillatelse
Utbjoa land, settefisk (Biocleanfish as) Utbjoa land, settefisk (Biocleanfish as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Rogaland Vindafjord Tillatelse
Utdyping av garpeskjær (Kystverket vest) Utdyping av garpeskjær (Kystverket vest) Engangstiltak Mudring Rogaland Haugesund Tillatelse
Utdyping av grunne ved håvøy (Kystverket vest) Utdyping av grunne ved håvøy (Kystverket vest) Engangstiltak Mudring Rogaland Karmøy Tillatelse
Utdyping av melandsflua (Kystverket vest) Utdyping av melandsflua (Kystverket vest) Engangstiltak Mudring Rogaland Karmøy Tillatelse
Utdyping av søre flateskjær (Kystverket vest) Utdyping av søre flateskjær (Kystverket vest) Engangstiltak Mudring Rogaland Karmøy Tillatelse
Utdyping og planering av sjøbunn (Aibel as) Utdyping og planering av sjøbunn (Aibel as) Engangstiltak Mudring Rogaland Haugesund Tillatelse
Utfylling fiskerihavn eiendom 11/327 og 11/328 (Knarholmen as) Utfylling fiskerihavn eiendom 11/327 og 11/328 (Knarholmen as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Bokn Tillatelse
Utfylling hillevågsbukta (Bne paradis 1 as) Utfylling hillevågsbukta (Bne paradis 1 as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse
Utfylling i sjø (Karmsund protein as) Utfylling i sjø (Karmsund protein as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Karmøy Tillatelse
Utfylling i sjø holeviga ved 8/22 (Eigersund næring og havn kf) Utfylling i sjø holeviga ved 8/22 (Eigersund næring og havn kf) Engangstiltak Utfylling Rogaland Eigersund Tillatelse
Utfylling i sjø, lervig brygge i stavanger (Lervig brygge as) Utfylling i sjø, lervig brygge i stavanger (Lervig brygge as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse
Utfylling på langholmen, eigersund kommune (Langholmen egersund as) Utfylling på langholmen, eigersund kommune (Langholmen egersund as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Eigersund Tillatelse
Utfylling strandanes, suldalsvatnet (Statnett sf) Utfylling strandanes, suldalsvatnet (Statnett sf) Engangstiltak Utfylling Rogaland Suldal Tillatelse 2016
Utfylling talgje kai (Terje og inga østebø) Utfylling talgje kai (Terje og inga østebø) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse
Utfylling ved krågøy rogfast e39 (Statens vegvesen) Utfylling ved krågøy rogfast e39 (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Kvitsøy Tillatelse
Utfylling ved liarvågveien (Jan oscar wiklund) Utfylling ved liarvågveien (Jan oscar wiklund) Engangstiltak Utfylling Rogaland Tysvær Tillatelse
Utfyllingsarbeider til fiskå mølle (Fiskå mølle as) Utfyllingsarbeider til fiskå mølle (Fiskå mølle as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Strand Tillatelse 2016
Utfyllingsområde førrestjørna (Statens vegvesen) Utfyllingsområde førrestjørna (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Tysvær Tillatelse
Utslipp av anleggsvann ved tuftene i lysefjorden (Småkraft utbygging as) Utslipp av anleggsvann ved tuftene i lysefjorden (Småkraft utbygging as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Sandnes Tillatelse
Utslipp av renset tunnelvann kvildal kraftverk (Statkraft energi as) Utslipp av renset tunnelvann kvildal kraftverk (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Rogaland Suldal Tillatelse
Utvidelse av brygge/lagerareal, utfylling (Bertelsen & garpestad as) Utvidelse av brygge/lagerareal, utfylling (Bertelsen & garpestad as) Engangstiltak Utfylling Rogaland Eigersund Tillatelse
Utvidelse av kai ved mekjarvik (Stavangerregionen havn iks) Utvidelse av kai ved mekjarvik (Stavangerregionen havn iks) Engangstiltak Mudring Rogaland Randaberg Tillatelse
Utvidet utfylling, plastfiberdeponi (Statens vegvesen) Utvidet utfylling, plastfiberdeponi (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Rogaland Stavanger Tillatelse
Varatun fyllplass - deponi (Sandnes kommune) Varatun fyllplass - deponi (Sandnes kommune) Deponi Deponering Rogaland Sandnes Tillatelse
Varatun metallslamdeponi (Sandnes kommune) Varatun metallslamdeponi (Sandnes kommune) Deponi Deponering Rogaland Sandnes Tillatelse
Vassvik, matfisk (Sterling white halibut as) Vassvik, matfisk (Sterling white halibut as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Rogaland Hjelmeland Tillatelse
Vaule sandtak Vaule sandtak Landbasert Pukkverk Rogaland Time Tillatelse 2014
Velde miljø Velde miljø Landbasert Annen aktivitet Rogaland Sandnes Tillatelse
Velde produksjon Velde produksjon Landbasert Asfaltverk Rogaland Sandnes Tillatelse 2017, 2009
Velde produksjon avd. forus Velde produksjon avd. forus Landbasert Asfaltverk Rogaland Stavanger Tillatelse 2019, 2017 [...]
Velde produksjon gismarvik Velde produksjon gismarvik Landbasert Asfaltverk Rogaland Tysvær Tillatelse 2019
Velde pukk - pukkverk Velde pukk - pukkverk Landbasert Pukkverk Rogaland Sandnes Tillatelse 2016, 2012 [...]
Vestkorn milling Vestkorn milling Landbasert Fôrproduksjon Rogaland Strand Tillatelse 2013
Vik avløpsrenseanlegg (Ivar iks) Vik avløpsrenseanlegg (Ivar iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Rogaland Klepp Tillatelse 2018, 2014 [...]
Vikaneset fyllplass, hjelmeland (Hjelmeland kommune) Vikaneset fyllplass, hjelmeland (Hjelmeland kommune) Deponi Deponering Rogaland Hjelmeland Tillatelse
Vindsvik, matfisk (Mowi norway as) Vindsvik, matfisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Hjelmeland Tillatelse 2011
Vintraviki, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Vintraviki, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Suldal Tillatelse, Tillatelse
Vågafossen, settefisk (Mowi norway as) Vågafossen, settefisk (Mowi norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Rogaland Vindafjord Tillatelse
Welcon protein - rekondisjoneringsanlegget Welcon protein - rekondisjoneringsanlegget Landbasert Fiskeforedling Rogaland Eigersund Tillatelse 2014, 2007
Westco miljø - sorteringsanlegg vigrestad (Westco miljø as) Westco miljø - sorteringsanlegg vigrestad (Westco miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Tillatelse 2018, 2015 [...]
Westco miljø - avfallssortering (Westco miljø as) Westco miljø - avfallssortering (Westco miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Sandnes Tillatelse 2019, 2015 [...]
Westco miljø - avfallssorteringsanlegg på eigerøy (Westco miljø as) Westco miljø - avfallssorteringsanlegg på eigerøy (Westco miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Eigersund Tillatelse 2015
Westco miljø - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Westco miljø as) Westco miljø - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Westco miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Sandnes Tillatelse 2019, 2013
Westco miljø, dusavik - avfallsanlegg (Westco miljø as) Westco miljø, dusavik - avfallsanlegg (Westco miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Randaberg Tillatelse
Willy solbjørg - avfallssortering (Willy solbjørg transport as) Willy solbjørg - avfallssortering (Willy solbjørg transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Lund Tillatelse 2017, 2010
Ådnaholmen, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Ådnaholmen, matfisk (Grieg seafood rogaland as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Stavanger Tillatelse
Ådnøy sø, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Ådnøy sø, matfisk (Rogaland fjordbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Rogaland Sandnes Tillatelse
Åkrehamn renseanlegg (Karmøy kommune teknisk etat) Åkrehamn renseanlegg (Karmøy kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Rogaland Karmøy Tillatelse
Årabrot - avløp (Haugesund kommune kd teknisk) Årabrot - avløp (Haugesund kommune kd teknisk) Avløp Avløpsnett og -rensing Rogaland Haugesund Tillatelse 2018, 2015
Årabrot miljøpark - avfallsanlegg (Haugaland interkommunale miljøverk) Årabrot miljøpark - avfallsanlegg (Haugaland interkommunale miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Rogaland Haugesund Tillatelse 2017
Årabrot miljøpark - deponi nord (Haugesund kommune kd teknisk) Årabrot miljøpark - deponi nord (Haugesund kommune kd teknisk) Deponi Deponering Rogaland Haugesund Tillatelse 2019, 2005
Årabrot miljøpark - deponi sør (Haugesund kommune kd teknisk) Årabrot miljøpark - deponi sør (Haugesund kommune kd teknisk) Deponi Deponering Rogaland Haugesund Tillatelse 2019
Årabrot miljøpark - mottak farlig avfall (Haugaland interkommunale miljøverk) Årabrot miljøpark - mottak farlig avfall (Haugaland interkommunale miljøverk) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Rogaland Haugesund Tillatelse 2005

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.