Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

428 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Aga as tjeldbergodden Aga as tjeldbergodden Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Alf engen as - anlegg for returasfalt og returbetong (Alf engen as) Alf engen as - anlegg for returasfalt og returbetong (Alf engen as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse 2017
Algea as Algea as Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2015, 2011
Andholmen 1, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Andholmen 1, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Andholmen 1, matfisk (Salmar farming as) Andholmen 1, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Angråmyra riflebane Angråmyra riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Surnadal Tillatelse
Astero as, utfylling i sjø ved strandgata 20 i åndalsnes (Astero as) Astero as, utfylling i sjø ved strandgata 20 i åndalsnes (Astero as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Aunvågen, settefisk (Nekton settefisk as) Aunvågen, settefisk (Nekton settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Aurstad tunnel as sitt anlegg for returasfalt og returbetong i volda (Aurstad tunnel as) Aurstad tunnel as sitt anlegg for returasfalt og returbetong i volda (Aurstad tunnel as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Volda Tillatelse
Aurvoll og furesund as sitt anlegg for returasfalt (Aurvoll og furesund as) Aurvoll og furesund as sitt anlegg for returasfalt (Aurvoll og furesund as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Hareid Tillatelse
Autopress as (Autopress as) Autopress as (Autopress as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse 2015, 2010
Avinor as avd ørsta/volda lufthavn Avinor as avd ørsta/volda lufthavn Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2016, 2013
Barstadvik, landbasert oppdrett (Aquagen as) Barstadvik, landbasert oppdrett (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Barstadvik, matfisk og settefisk (Aquagen as) Barstadvik, matfisk og settefisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Berg lipidtech as Berg lipidtech as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Sula Tillatelse 2018, 2015 [...]
Bergmesteren raudsand as - sorteringsanlegg for bunnaske Bergmesteren raudsand as - sorteringsanlegg for bunnaske Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Bergmesteren raudsand as -deponi 1- industrideponi (Bergmesteren raudsand as) Bergmesteren raudsand as -deponi 1- industrideponi (Bergmesteren raudsand as) Deponi Industrideponering Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2018, 2009
Bergmesteren raudsand, deponi 2 (Bergmesteren raudsand as) Bergmesteren raudsand, deponi 2 (Bergmesteren raudsand as) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Bingsa avfallsdeponi (Ålesund kommune) Bingsa avfallsdeponi (Ålesund kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2016, 2013 [...]
Bingsa gjenvinning - ordinært og farlig avfall (Bingsa gjenvinning as) Bingsa gjenvinning - ordinært og farlig avfall (Bingsa gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2019
Bingsa gjenvinning, eksport og import av avfall (Bingsa gjenvinning as) Bingsa gjenvinning, eksport og import av avfall (Bingsa gjenvinning as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Bingsa metallsortering (Bingsa gjenvinning as) Bingsa metallsortering (Bingsa gjenvinning as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Biogass pål kristian vedeld (Pål kristian vedeld) Biogass pål kristian vedeld (Pål kristian vedeld) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse
Bjorneremsbukta, skalldyr (Silver seafood as) Bjorneremsbukta, skalldyr (Silver seafood as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Bjørndal, matfisk (Aqua farms vartdal as) Bjørndal, matfisk (Aqua farms vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2017
Bogen, matfisk (Lerøy midt as) Bogen, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017
Brannøvingsområde årødalen - molde brann og redning Brannøvingsområde årødalen - molde brann og redning Landbasert Brannøvingsplass Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Bredesen graving & transport as - anl. for returasfalt og returbetong (As bredesen graving & transport) Bredesen graving & transport as - anl. for returasfalt og returbetong (As bredesen graving & transport) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse 2017
Bredesen og mikkelsen as,eidet - anlegg for returasfalt og returbetong (Bredesen og mikkelsen as) Bredesen og mikkelsen as,eidet - anlegg for returasfalt og returbetong (Bredesen og mikkelsen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Surnadal Tillatelse 2017
Brekke & kleppe anlegg as sitt anlegg for returasfalt (Brekke & kleppe anlegg as) Brekke & kleppe anlegg as sitt anlegg for returasfalt (Brekke & kleppe anlegg as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Hareid Tillatelse 2018
Brunstad as Brunstad as Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Sykkylven Tillatelse 2019, 2007
Brødr. sunde avd. ålesund Brødr. sunde avd. ålesund Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2019, 2018 [...]
Brødrene bakk as (Brødrene bakk as) Brødrene bakk as (Brødrene bakk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Aure Tillatelse, Tillatelse 2022, 2016 [...]
Brødrene sætran (Brødrene sætran as) Brødrene sætran (Brødrene sætran as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Smøla Tillatelse, Tillatelse 2020, 2019 [...]
Bøstrand miljø & gjenvinning as, torvmyrane ørsta (Bøstrand miljø & gjenvinning as) Bøstrand miljø & gjenvinning as, torvmyrane ørsta (Bøstrand miljø & gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2018 [...]
Dags maskin as - anlegg for returasfalt (Dags maskin as) Dags maskin as - anlegg for returasfalt (Dags maskin as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Sykkylven Tillatelse
Dale (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Dale (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Daugstad ii, settefisk (Irsea arc as) Daugstad ii, settefisk (Irsea arc as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse
Dryna, matfisk (Salmar farming as) Dryna, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Dumping i sjø ved sessholmen/nørde langøya (A/s norske shell) Dumping i sjø ved sessholmen/nørde langøya (A/s norske shell) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Aukra Tillatelse
Eidsdal fergekai, dumping av muddermasser (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Eidsdal fergekai, dumping av muddermasser (Møre og romsdal fylkeskommune samferdselsområdet) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Fjord Tillatelse
Eikesdal, laksekultivering (Statnett sf) Eikesdal, laksekultivering (Statnett sf) Akvakultur Kultiveringsanlegg Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Elektrogjenvinning møre (Elektrogjenvinning møre as) Elektrogjenvinning møre (Elektrogjenvinning møre as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Endreset, matfisk (Lerøy midt as) Endreset, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017
Epax norway as, avd ålesund Epax norway as, avd ålesund Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021, 2017 [...]
Europrofil as - håhjem Europrofil as - håhjem Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2022, 2013 [...]
Farledstiltak (sprenging og mudring) i aspevågen ved ålesund (Kystverket) Farledstiltak (sprenging og mudring) i aspevågen ved ålesund (Kystverket) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Firmenich bjørge biomarin as Firmenich bjørge biomarin as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021, 2014 [...]
Fiskerstrand verft - mindre utfylling i sjø (Fiskerstrand verft as) Fiskerstrand verft - mindre utfylling i sjø (Fiskerstrand verft as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sula Tillatelse
Fjordlaks as, klippfiskproduksjon Fjordlaks as, klippfiskproduksjon Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2018, 2014 [...]
Fjordprakken, matfisk (Salmar farming as) Fjordprakken, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Fortuna oils as Fortuna oils as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2016, 2011
Fosnavaag pelagic as Fosnavaag pelagic as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse 2018, 2016 [...]
Franzefoss gjenvinning as - vestbase (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as - vestbase (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Franzefoss gjenvinning as avd ulsteinvik (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd ulsteinvik (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ulstein Tillatelse 2020, 2015 [...]
Franzefoss gjenvinning husøya Franzefoss gjenvinning husøya Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2021, 2020 [...]
Franzefoss gjenvinning, avd. hareid - farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning, avd. hareid - farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Hareid Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Fredø elg- og riflebane Fredø elg- og riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Fuglåsen, matfisk (Salmar farming as) Fuglåsen, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse 2016
Furneset, matfisk (Salmar farming as) Furneset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse 2016
Gaustad, matfisk (Pure farming as) Gaustad, matfisk (Pure farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Gc rieber vivomega as fabrikk 2000 Gc rieber vivomega as fabrikk 2000 Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2021, 2016 [...]
Gc rieber vivomega as fabrikk 1000 Gc rieber vivomega as fabrikk 1000 Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017, 2013 [...]
Geilbukta akva (Hauge aqua farming as) Geilbukta akva (Hauge aqua farming as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Geir vågen as - anlegg for returasfalt og returbetong i saghøgda (Geir vågen as) Geir vågen as - anlegg for returasfalt og returbetong i saghøgda (Geir vågen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse 2017
Gjerde, matfisk (Aqua farms vartdal as) Gjerde, matfisk (Aqua farms vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ulstein Tillatelse 2017
Gjerde, matfisk (Salmar farming as) Gjerde, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Gjermundnes, matfisk (Salmar farming as) Gjermundnes, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse 2020, 2016
Gjøco Gjøco Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Gjemnes Tillatelse 2021, 2020 [...]
Gravetiltak ved sluser ved brusdalsvatnet sitt utløp (Ålesund kommunes administrasjonsbygg as) Gravetiltak ved sluser ved brusdalsvatnet sitt utløp (Ålesund kommunes administrasjonsbygg as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Green yard kleven as Green yard kleven as Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Møre og Romsdal Ulstein Tillatelse, Tillatelse
Grunden (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Grunden (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Grønset, matfisk (Nordic halibut as) Grønset, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Gjemnes Tillatelse
Grønseth maskin as Grønseth maskin as Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Gjemnes Tillatelse 2018
Gustad as - anlegg for returasfalt og returbetong (Gustad as) Gustad as - anlegg for returasfalt og returbetong (Gustad as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Averøy Tillatelse 2017
Gyljeneset, settefisk (Stordal aquaproduksjon as) Gyljeneset, settefisk (Stordal aquaproduksjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Fjord Tillatelse
H i giørtz sønner as - utfylling sjukeneset, gnr. 61 bnr. 142 (H i giørtz sønner as) H i giørtz sønner as - utfylling sjukeneset, gnr. 61 bnr. 142 (H i giørtz sønner as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sula Tillatelse
Hagahammaren, matfisk (Lerøy midt as) Hagahammaren, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Hagelin (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Hagelin (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2010
Halliburton vestbase kristiansund (Halliburton as) Halliburton vestbase kristiansund (Halliburton as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017
Halsbukta, matfisk (Lerøy midt as) Halsbukta, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse
Hammervold renovasjon as (Hammervold renovasjon as) Hammervold renovasjon as (Hammervold renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2016
Hegerbergtrøa, matfisk (Aquagen as) Hegerbergtrøa, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse 2016
Hellaren, matfisk (As øylaks) Hellaren, matfisk (As øylaks) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Hendneset, matfisk (Nordic halibut as) Hendneset, matfisk (Nordic halibut as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Averøy Tillatelse 2018
Herøy kommune, utfylling i sjø ved eggesbønes 38/301 (Herøy kommune sektor samfunnsutvikling) Herøy kommune, utfylling i sjø ved eggesbønes 38/301 (Herøy kommune sektor samfunnsutvikling) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Hindalsrøra vannbehandling Hindalsrøra vannbehandling Landbasert N/A Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Hjelvik matfisk as (Hjelvik matfisk as) Hjelvik matfisk as (Hjelvik matfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Hjelvik, settefisk (Hjelvik settefisk a/s) Hjelvik, settefisk (Hjelvik settefisk a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Hjortholman, matfisk (Salmar farming as) Hjortholman, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse 2011
Hofseth aqua as avd 35 ålesund oljefabrikk Hofseth aqua as avd 35 ålesund oljefabrikk Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2018, 2014 [...]
Hofseth biocare as avd midsund Hofseth biocare as avd midsund Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2016, 2015 [...]
Hogsnes, matfisk (Lerøy midt as) Hogsnes, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Averøy Tillatelse 2021, 2017 [...]
Hogsneset n, matfisk (Lerøy midt as) Hogsneset n, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Averøy Tillatelse 2021, 2017 [...]
Holen sand- og grustak - anlegg for returasfalt (Holen sand og grustak as) Holen sand- og grustak - anlegg for returasfalt (Holen sand og grustak as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Honnhammarvika, matfisk (Aquagen as) Honnhammarvika, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse 2016
Hordafor as avd. averøy Hordafor as avd. averøy Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Averøy Tillatelse 2020, 2017 [...]
Hydro aluminium sunndal Hydro aluminium sunndal Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse, Klimakvoter 2022, 2021 [...]
Hydro aluminium sunndal, eksport av avfall (Hydro aluminium as) Hydro aluminium sunndal, eksport av avfall (Hydro aluminium as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse
Høybuvika, matfisk (Lerøy midt as) Høybuvika, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Gjemnes Tillatelse
Hårkallbåen, matfisk (Måsøval as) Hårkallbåen, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Indre harøya ii, settefisk (Salmon evolution norway as) Indre harøya ii, settefisk (Salmon evolution norway as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Inge hoemsnes - biogassanlegg Inge hoemsnes - biogassanlegg Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
J e ekornes - forbrenningsanlegg på ikornnes J e ekornes - forbrenningsanlegg på ikornnes Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Sykkylven Tillatelse 2019, 2013 [...]
J e ekornes as avd aure J e ekornes as avd aure Landbasert N/A Møre og Romsdal Sykkylven Tillatelse 2018
J e ekornes as avd tynes J e ekornes as avd tynes Landbasert N/A Møre og Romsdal Sykkylven Tillatelse 2018
J o moen miljø as (J.o. moen miljø as) J o moen miljø as (J.o. moen miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Rauma Tillatelse, Tillatelse 2020, 2016 [...]
J o moen sandtak as - lager for returasfalt (J o moen sandtak as) J o moen sandtak as - lager for returasfalt (J o moen sandtak as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Jaron prosjekt verftsgata 2-6 - utfylling (Jaron prosjekt - sivilingeniør jann reistad) Jaron prosjekt verftsgata 2-6 - utfylling (Jaron prosjekt - sivilingeniør jann reistad) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Jkb transport as (Jkb transport as) Jkb transport as (Jkb transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse 2016, 2012
Kattholmen, matfisk (Måsøval as) Kattholmen, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2019
Kd norway as tidl marine ingredients as Kd norway as tidl marine ingredients as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2015, 2011 [...]
Kirkelandet kapell - kristiansund krematorium Kirkelandet kapell - kristiansund krematorium Landbasert Krematorium Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2021, 2014
Kjell wangberg larsen as - utfylling (Kjell wangberg larsen as) Kjell wangberg larsen as - utfylling (Kjell wangberg larsen as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Kjerstad, matfisk (Lerøy midt as) Kjerstad, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Kolvika brygge as, utfylling kolvika gnr. 136 bnr. 22 (Kolvika brygge as) Kolvika brygge as, utfylling kolvika gnr. 136 bnr. 22 (Kolvika brygge as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Korsneset, skalldyr (Finefish as) Korsneset, skalldyr (Finefish as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Tillatelse 2014
Kristiansund kommune - mudring og utfylling dalasundet (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Kristiansund kommune - mudring og utfylling dalasundet (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Kristiansund lufthavn, kvernberget Kristiansund lufthavn, kvernberget Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2016, 2014
Kvangardsnes, matfisk (Aqua farms vartdal as) Kvangardsnes, matfisk (Aqua farms vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Volda Tillatelse 2017, 2011
Langlo as Langlo as Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Tillatelse 2020, 2019 [...]
Lausund, matfisk (Salmar farming as) Lausund, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Lilleborg as avd ello - rene brensler Lilleborg as avd ello - rene brensler Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Lilleeide avfallsdeponi (asbest) (Vanylven kommune plan og utvikling) Lilleeide avfallsdeponi (asbest) (Vanylven kommune plan og utvikling) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse 2015
Lilleeide avfallsplass - slambehandling (Vanylven kommune plan og utvikling) Lilleeide avfallsplass - slambehandling (Vanylven kommune plan og utvikling) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse
Lilleeide miljøstasjon (Vanylven kommune plan og utvikling) Lilleeide miljøstasjon (Vanylven kommune plan og utvikling) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse 2018
Lilleeide riflebane Lilleeide riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse
Logistikk og baseservice as (Logistikk og baseservice as) Logistikk og baseservice as (Logistikk og baseservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017, 2016 [...]
Lumarine as - tømmervåg (Lumarine as) Lumarine as - tømmervåg (Lumarine as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Lybergsvika, matfisk (Salmar farming as) Lybergsvika, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Løken gård (Geir magne berg løken gård) Løken gård (Geir magne berg løken gård) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Løkkemyra (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Løkkemyra (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Maritime waste management vestbase (Maritime waste management as) Maritime waste management vestbase (Maritime waste management as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse 2014
Martin toreli (Martin toreli) Martin toreli (Martin toreli) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Massedeponi på berge (Statens vegvesen) Massedeponi på berge (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Fjord Tillatelse
Masselager på øye (Statens vegvesen) Masselager på øye (Statens vegvesen) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Fjord Tillatelse
Mb eigedom as - utfylling i sjø ved mjosundet gnr. 7 bnr. 55 (Mb eigedom as) Mb eigedom as - utfylling i sjø ved mjosundet gnr. 7 bnr. 55 (Mb eigedom as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Mec tec as (Mec tec as) Mec tec as (Mec tec as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse
Mekvik maskin as - anlegg for pukkverk Mekvik maskin as - anlegg for pukkverk Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2019, 2018 [...]
Mekvik maskin as - anlegg for returasfalt (Mekvik maskin as) Mekvik maskin as - anlegg for returasfalt (Mekvik maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2019, 2018
Merraberget, matfisk (Aquagen as) Merraberget, matfisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2016
Mesta as i herøy (Mesta as) Mesta as i herøy (Mesta as) Avfall N/A Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Metallco møre, rauma (Metallco møre as) Metallco møre, rauma (Metallco møre as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Rauma Tillatelse, Tillatelse 2015
Midlertidig anlegg for rehabilitering av innfjordtunnelen (Af gruppen norge as) Midlertidig anlegg for rehabilitering av innfjordtunnelen (Af gruppen norge as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Rauma Tillatelse 2016
Midlertidig anlegg for rehabilitering av måndalstunnelen (Af gruppen norge as) Midlertidig anlegg for rehabilitering av måndalstunnelen (Af gruppen norge as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Rauma Tillatelse 2016
Midlertidig utfylling og mudring, indre harøy (salmon evolution) (Salmon evolution norway as) Midlertidig utfylling og mudring, indre harøy (salmon evolution) (Salmon evolution norway as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Miljøkvalitet as (Miljøkvalitet as) Miljøkvalitet as (Miljøkvalitet as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sykkylven Tillatelse 2018, 2018 [...]
Molde kommune, utfylling ved sjøfronten 2 (Molde kommune sektor for teknisk, plan, næring og miljø) Molde kommune, utfylling ved sjøfronten 2 (Molde kommune sektor for teknisk, plan, næring og miljø) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Molde lufthavn, årø Molde lufthavn, årø Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2016, 2013
Molde pukkverk as - anlegg for returasfalt og returbetong (Molde pukkverk as) Molde pukkverk as - anlegg for returasfalt og returbetong (Molde pukkverk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2016
Mork (Skjerneset as) Mork (Skjerneset as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Averøy Tillatelse
Mork ii, matfisk og settefisk (Mork rensefisk as) Mork ii, matfisk og settefisk (Mork rensefisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Averøy Tillatelse 2022
Mowi asa, utfylling i sjø ved sighaug (Mowi asa) Mowi asa, utfylling i sjø ved sighaug (Mowi asa) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse
Mowi markets norway as - eggesbønes Mowi markets norway as - eggesbønes Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse 2018, 2016 [...]
Mudring i gjerdsvika (Kystverket) Mudring i gjerdsvika (Kystverket) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Tillatelse
Mudring i gjøsundet i giske kommune (Giske kommune) Mudring i gjøsundet i giske kommune (Giske kommune) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Giske Tillatelse
Mudring i hjertøysundet (kystverket, farledsprosjekt) (Kystverket) Mudring i hjertøysundet (kystverket, farledsprosjekt) (Kystverket) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Mudring i nørvasundet (mostein kaupangen as) (Mostein kaupangen as) Mudring i nørvasundet (mostein kaupangen as) (Mostein kaupangen as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Mudring og dumping ved rånes småbåthavn (Rånes småbåtlag sa) Mudring og dumping ved rånes småbåthavn (Rånes småbåtlag sa) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Averøy Tillatelse
Mudring og dumping ved seivika i kristiansund kommune (Statens vegvesen) Mudring og dumping ved seivika i kristiansund kommune (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Mudring og erosjonssikring ved moldegård havneterminal (Molde og romsdal havn iks) Mudring og erosjonssikring ved moldegård havneterminal (Molde og romsdal havn iks) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Mudring og sprenging ved sibelco nordic as sitt kaianlegg, vanylven (Sibelco nordic as) Mudring og sprenging ved sibelco nordic as sitt kaianlegg, vanylven (Sibelco nordic as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse
Mudring og sprenging ved vard avd. søviknes (Vard group as) Mudring og sprenging ved vard avd. søviknes (Vard group as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Mudring og utfylling i kristiansund, gnr. 8 bnr. 104 (brannstasjon) (Kristiansund kommune sentraladministrasjon) Mudring og utfylling i kristiansund, gnr. 8 bnr. 104 (brannstasjon) (Kristiansund kommune sentraladministrasjon) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse
Mudring og utfylling til nye nerlandsøybrua (Møre og romsdal fylkeskommune) Mudring og utfylling til nye nerlandsøybrua (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Mudring og utfylling ved kvanne fergekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Mudring og utfylling ved kvanne fergekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Surnadal Tillatelse
Mudring ved båtanlegg ved leira i aure, asbjørn leren (Asbjørn johannes leren) Mudring ved båtanlegg ved leira i aure, asbjørn leren (Asbjørn johannes leren) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Mudring ved edøya hurtigbåtkai (Statens vegvesen) Mudring ved edøya hurtigbåtkai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Mudring ved gjerdehamna på giske og valkve på godøya (Giske kommune) Mudring ved gjerdehamna på giske og valkve på godøya (Giske kommune) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Giske Tillatelse
Mudring ved hordafor as, gnr. 85 bnr. 34, averøy kommune (Pelagia as) Mudring ved hordafor as, gnr. 85 bnr. 34, averøy kommune (Pelagia as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Averøy Tillatelse
Mudring ved larsnes mek verksted, sande kommune (Larsnes mek verksted as) Mudring ved larsnes mek verksted, sande kommune (Larsnes mek verksted as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Tillatelse
Mudring ved mowi avd. nordheim for utbedring av kaianlegg (Mowi asa) Mudring ved mowi avd. nordheim for utbedring av kaianlegg (Mowi asa) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Mudring ved sjøholt småbåthavn i ørskog kommune (Ørskog småbåtlag) Mudring ved sjøholt småbåthavn i ørskog kommune (Ørskog småbåtlag) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Mudring ved åfarnes fergekai i rauma kommune (fjord1 asa) (Fjord1 as) Mudring ved åfarnes fergekai i rauma kommune (fjord1 asa) (Fjord1 as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Mudring, sprenging og utfylling ved grynnvika/futvika i aukra kommune (A/s norske shell) Mudring, sprenging og utfylling ved grynnvika/futvika i aukra kommune (A/s norske shell) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Aukra Tillatelse
Mudring, utfylling, peling og sprenging ved linge fergekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Mudring, utfylling, peling og sprenging ved linge fergekai (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Fjord Tillatelse
Multi marine as Multi marine as Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2021, 2018 [...]
Myrane, matfisk (Salmar farming as) Myrane, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse
Myrbostad bygg og anlegg as Myrbostad bygg og anlegg as Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Møre bruktbildeler as (Møre bruktbildeler as) Møre bruktbildeler as (Møre bruktbildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2019, 2014 [...]
Møre bruktbildeler as avd. ålesund (Møre bruktbildeler as) Møre bruktbildeler as avd. ålesund (Møre bruktbildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2022, 2021 [...]
Møre og romsdal fylkeskommune - permanent tunnelutslipp, nordøyvegen Møre og romsdal fylkeskommune - permanent tunnelutslipp, nordøyvegen Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Måløysundet akva (Tango seaweed as) Måløysundet akva (Tango seaweed as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Naustneset, matfisk (Lerøy midt as) Naustneset, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Gjemnes Tillatelse
Ncc industry as avd. asfalt ålesund - returasfalt (Ncc industry as) Ncc industry as avd. asfalt ålesund - returasfalt (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Nesje transport as - anlegg for lagring av bildekk (Nesje transport as) Nesje transport as - anlegg for lagring av bildekk (Nesje transport as) Avfall N/A Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2022
Nesset sand as sitt anlegg for returasfalt i tusten (Nesset sand as) Nesset sand as sitt anlegg for returasfalt i tusten (Nesset sand as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Norsk gjenvinning as- dalegata 137 (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as- dalegata 137 (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017, 2015
Norsk gjenvinning ålesund (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning ålesund (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2019, 2016 [...]
Nyhamna prosessanlegg Nyhamna prosessanlegg Landbasert Olje- og gassvirksomhet på land Møre og Romsdal Aukra Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2018 [...]
Ocean cleaner, utstyrstest m/mudring bogabukta ved frei (Ocean cleaner as) Ocean cleaner, utstyrstest m/mudring bogabukta ved frei (Ocean cleaner as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Odd småge as - anlegg for returasfalt og returbetong (Odd småge as) Odd småge as - anlegg for returasfalt og returbetong (Odd småge as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Aukra Tillatelse
Olav alvheim maskinstasjon i sødalen - anlegg for returasfalt (Olav alvheim maskinstasjon as) Olav alvheim maskinstasjon i sødalen - anlegg for returasfalt (Olav alvheim maskinstasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Olav e. fiskarstrand Olav e. fiskarstrand Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Sula Tillatelse 2015
Ole ringdal a.s Ole ringdal a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Stranda Tillatelse 2020, 2016 [...]
Omya hustadmarmor avd. elnesvågen Omya hustadmarmor avd. elnesvågen Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse 2017, 2014 [...]
Opsal betong as Opsal betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2016
Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt i samfjord (Opshaug as) Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt i samfjord (Opshaug as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt på furset (Opshaug as) Opshaug sandtak - mottak og lager for returasfalt på furset (Opshaug as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Tillatelse
Opshaug sandtak as stranda - anlegg for returasfalt (Opshaug as) Opshaug sandtak as stranda - anlegg for returasfalt (Opshaug as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Stranda Tillatelse
Opshaug sandtak as, valderøy - anlegg for returasfalt. (Opshaug as) Opshaug sandtak as, valderøy - anlegg for returasfalt. (Opshaug as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Tillatelse
Or, matfisk (Måsøval as) Or, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2019
Orholmen, matfisk (Måsøval as) Orholmen, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aukra Tillatelse
Orkla food norge as, avd stranda Orkla food norge as, avd stranda Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Stranda Tillatelse 2016, 2011
Orstranda akva (Algea as) Orstranda akva (Algea as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Oshaug metall as Oshaug metall as Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2019, 2017 [...]
Ottem carbonworks as (Ottem carbonworks as) Ottem carbonworks as (Ottem carbonworks as) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse
Ottem gjenvinning as (Ottem gjenvinning as) Ottem gjenvinning as (Ottem gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse 2019, 2014 [...]
Ottem resirk as Ottem resirk as Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse 2018, 2017 [...]
Overåneset, matfisk (Hofseth aqua as) Overåneset, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stranda Tillatelse 2017
P juls sandvig as, utfylling i sjø ved fjordgata, gnr. 200 bnr. 79 (P juls sandvig as) P juls sandvig as, utfylling i sjø ved fjordgata, gnr. 200 bnr. 79 (P juls sandvig as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Pelagia liavåg Pelagia liavåg Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Hareid Tillatelse 2012
Peling/midlertidig anleggsarbeid nordmørskaia/campus kristiansund (Devoldholmen utvikling as) Peling/midlertidig anleggsarbeid nordmørskaia/campus kristiansund (Devoldholmen utvikling as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Pharma marine as Pharma marine as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2016, 2011
Quantafuel kristiansund as (Quantafuel kristiansund as) Quantafuel kristiansund as (Quantafuel kristiansund as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2022, 2022
Quantafuel testanlegg (Quantafuel asa) Quantafuel testanlegg (Quantafuel asa) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Ra1 cap clara (Molde vann og avløp kf) Ra1 cap clara (Molde vann og avløp kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2021
Ra1 hessa (Ålesund kommune) Ra1 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021
Ra15 løvika (Ålesund kommune) Ra15 løvika (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2021
Ra18 borgundgavlen (Ålesund kommune) Ra18 borgundgavlen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2021
Ra1-geilneset (Sula kommune sentraladministrasjon) Ra1-geilneset (Sula kommune sentraladministrasjon) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Sula Tillatelse 2021, 2011
Ra2 aspøy (Ålesund kommune) Ra2 aspøy (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2021, 2008
Ra2 djupvika (Sula kommune sentraladministrasjon) Ra2 djupvika (Sula kommune sentraladministrasjon) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Sula Tillatelse 2021
Ra2 nøisomhed (Molde vann og avløp kf) Ra2 nøisomhed (Molde vann og avløp kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2021, 2021 [...]
Ra20 flatholmen (Ålesund kommune) Ra20 flatholmen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021
Ra21 bingsa (Ålesund kommune) Ra21 bingsa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021
Ra26 hankane (Ålesund kommune) Ra26 hankane (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021
Ra3 larsgården (Ålesund kommune) Ra3 larsgården (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2021
Ra4 åse (Ålesund kommune) Ra4 åse (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2021, 2018
Ra5 breivika (Ålesund kommune) Ra5 breivika (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2021
Ra6 flisnes (Ålesund kommune) Ra6 flisnes (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021
Rasmus støvreide - utfylling i sjø ved åheim småbåthamn (molo) (Støvreide rasmus) Rasmus støvreide - utfylling i sjø ved åheim småbåthamn (molo) (Støvreide rasmus) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse
Raudemel industriområde - biogassanlegg (Vest biogass as) Raudemel industriområde - biogassanlegg (Vest biogass as) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Volda Tillatelse
Rauma kommunes lager for returasfalt (Rauma kommune utbygging) Rauma kommunes lager for returasfalt (Rauma kommune utbygging) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Rauma ullvarefabrikk Rauma ullvarefabrikk Landbasert Tekstil-, skinn- og tauprodukter Møre og Romsdal Rauma Tillatelse 2022, 2017 [...]
Real alloy norway as aluminium recycling, rød Real alloy norway as aluminium recycling, rød Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2022, 2019 [...]
Real alloy norway as saltslag recycling (raudsand) Real alloy norway as saltslag recycling (raudsand) Landbasert Metallurgisk industri Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2022, 2018 [...]
Real alloy raudsand saltslagg, eksport og import av avfall (Real alloy norway as) Real alloy raudsand saltslagg, eksport og import av avfall (Real alloy norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Reiråklakken, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Reiråklakken, matfisk (Norsk sjømat oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Reiråklakken, matfisk (Salmar farming as) Reiråklakken, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse 2016, 2009
Reistad, matfisk og settefisk (Salmar farming as) Reistad, matfisk og settefisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Rauma Tillatelse 2018
Retura søre sunnmøre (Retura søre sunnmøre as) Retura søre sunnmøre (Retura søre sunnmøre as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse, Tillatelse 2015
Rimstad, matfisk og settefisk (Aquagen as) Rimstad, matfisk og settefisk (Aquagen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse 2016
Rindarøy, matfisk (Vikenco as) Rindarøy, matfisk (Vikenco as) Akvakultur Slaktemerd Møre og Romsdal Aukra Tillatelse
Rir iks - avfallsdeponi i årødalen (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Rir iks - avfallsdeponi i årødalen (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2018, 2016 [...]
Rir næring as biloppsamlingsplass (Rir næring as) Rir næring as biloppsamlingsplass (Rir næring as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2019
Rogne, matfisk (Mowi asa) Rogne, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Romsdal gjenvinning as (Romsdal gjenvinning as) Romsdal gjenvinning as (Romsdal gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2022, 2022 [...]
Romsdal processing as Romsdal processing as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2017, 2013
Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Tillatelse, Tillatelse 2022, 2018
Romundset transport (Romundset transport as) Romundset transport (Romundset transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Aure Tillatelse 2016
Røneset, matfisk (Purecod as) Røneset, matfisk (Purecod as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Sykkylven Tillatelse
Rånes småbåtlag, dumping av muddermasser (Rånes småbåtlag sa) Rånes småbåtlag, dumping av muddermasser (Rånes småbåtlag sa) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Averøy Tillatelse
Salmon evolution produksjon av laksefisk ved indre harøy (Salmon evolution norway as) Salmon evolution produksjon av laksefisk ved indre harøy (Salmon evolution norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Salmon evolution, tunneldriving og anleggsarbeid på indre harøy (Salmon evolution norway as) Salmon evolution, tunneldriving og anleggsarbeid på indre harøy (Salmon evolution norway as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Sandholmane, matfisk (Lerøy midt as) Sandholmane, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aukra Tillatelse
Sar - tankfarm på vestbase (Sar as) Sar - tankfarm på vestbase (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017, 2013
Sar as avd. kristiansund (Sar as) Sar as avd. kristiansund (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse 2015, 2010 [...]
Sar treatment avd. averøy Sar treatment avd. averøy Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Averøy Tillatelse 2022, 2018 [...]
Segelråa, matfisk (Lerøy midt as) Segelråa, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Seterneset, matfisk (Salmar farming as) Seterneset, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Molde Tillatelse 2020
Sibelco nordic as, avd åheim Sibelco nordic as, avd åheim Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Vanylven Tillatelse 2017, 2016 [...]
Silver seafood as Silver seafood as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Sjølseng, matfisk og settefisk (Nofima as) Sjølseng, matfisk og settefisk (Nofima as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Sunndal Tillatelse
Sjølsvik, matfisk (Lerøy midt as) Sjølsvik, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Gjemnes Tillatelse
Skarvskjæret akva (Tango seaweed as) Skarvskjæret akva (Tango seaweed as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Skjortneset ii, matfisk (Hofseth aqua as) Skjortneset ii, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Fjord Tillatelse
Skotungneset, matfisk (Hofseth aqua as) Skotungneset, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Stranda Tillatelse 2017
Skretting fôrfabrikk, averøy Skretting fôrfabrikk, averøy Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Averøy Tillatelse 2017, 2013
Sl maskin as - anlegg for returasfalt (Sl maskin as) Sl maskin as - anlegg for returasfalt (Sl maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Slamsug as (Slamsug as) Slamsug as (Slamsug as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Slettes når alle tillatelser er på plass i 2018 (Ålesund kommune) Slettes når alle tillatelser er på plass i 2018 (Ålesund kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2016, 2006
Slettvika, matfisk (Aqua farms vartdal as) Slettvika, matfisk (Aqua farms vartdal as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2017, 2011
Smedvågen ii, settefisk (Averøy industripark as) Smedvågen ii, settefisk (Averøy industripark as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Averøy Tillatelse
Smedvågen, matfisk (Averøy industripark as) Smedvågen, matfisk (Averøy industripark as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Averøy Tillatelse
Solskjeløy - akva (Bjørn arild søyseth) Solskjeløy - akva (Bjørn arild søyseth) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Solværet, matfisk (Salmar farming as) Solværet, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Standal knuseverk as Standal knuseverk as Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2014
Statens vegvesen utbyggingsområde midt - mudring festøy fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen utbyggingsområde midt - mudring festøy fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Statens vegvesen, dumping ved kanestraum fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, dumping ved kanestraum fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse
Statens vegvesen, dumping ved solavågsfluda (Statens vegvesen) Statens vegvesen, dumping ved solavågsfluda (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Møre og Romsdal Sula Tillatelse
Statens vegvesen, mudring og utfylling ved solavågen fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, mudring og utfylling ved solavågen fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Sula Tillatelse, Tillatelse
Statens vegvesen, mudring ved kanestraum fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, mudring ved kanestraum fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse
Statens vegvesen, mudring ved magerholm fergekai/ferjekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, mudring ved magerholm fergekai/ferjekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Statens vegvesen, mudring ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Statens vegvesen, mudring ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Statens vegvesen, utfylling i sjø ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Statens vegvesen, utfylling i sjø ved nordøyvegen i haram (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Statens vegvesen, utfylling i sjø ved volda fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, utfylling i sjø ved volda fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Volda Tillatelse
Statens vegvesen, utfylling ved molde fergekai (Statens vegvesen) Statens vegvesen, utfylling ved molde fergekai (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Statkraft as settefiskanlegg eresfjord (Statkraft energi as) Statkraft as settefiskanlegg eresfjord (Statkraft energi as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Statkraft energi as - utbedring av flomavledning ved follsjødammen (Statkraft energi as) Statkraft energi as - utbedring av flomavledning ved follsjødammen (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Surnadal Tillatelse
Statnett reservekraftanlegg nyhamna Statnett reservekraftanlegg nyhamna Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Aukra Tillatelse, Klimakvoter
Stemmedalen vasslag - vassverk i aspevika Stemmedalen vasslag - vassverk i aspevika Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Stena recycling as avd kristiansund (Stena recycling as) Stena recycling as avd kristiansund (Stena recycling as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse
Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, nordøyvegen (Statens vegvesen) Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, nordøyvegen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, ålesundtunnelane (Statens vegvesen) Stetens vegvesen - midlertidig tunnelutslipp, ålesundtunnelane (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Stokkset, matfisk og settefisk (Sande seafarm production as) Stokkset, matfisk og settefisk (Sande seafarm production as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Tillatelse, Tillatelse
Storelva, settefisk (Vartdal fiskeoppdrett as) Storelva, settefisk (Vartdal fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2018
Storskjeret, matfisk (Salmar farming as) Storskjeret, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Stranda anleggsservice as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Stranda anleggsservice as) Stranda anleggsservice as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Stranda anleggsservice as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Tillatelse
Stranda gjenvinning & transport as (Stranda gjenvinning & transport as) Stranda gjenvinning & transport as (Stranda gjenvinning & transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Stranda Tillatelse, Tillatelse 2018, 2006
Stranda kommune - mottak og mellomlagring av brukt asfalt og betong Stranda kommune - mottak og mellomlagring av brukt asfalt og betong Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Stranda Tillatelse
Strandkantdeponi i gjerdsvika (Kystverket) Strandkantdeponi i gjerdsvika (Kystverket) Engangstiltak Strandkantdeponi Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Tillatelse
Suholmen, matfisk (Salmar farming as) Suholmen, matfisk (Salmar farming as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Sunnmøre transport as (sunn trans) (Sunnmøre transport as) Sunnmøre transport as (sunn trans) (Sunnmøre transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2022, 2020 [...]
Surnadal gjenvinningsstasjon (Remidt iks) Surnadal gjenvinningsstasjon (Remidt iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Surnadal Tillatelse, Tillatelse 2018, 2013
Sykkylven maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Sykkylven maskin as) Sykkylven maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Sykkylven maskin as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Sykkylven Tillatelse
Sætre, settefisk (Sætre settefisk as) Sætre, settefisk (Sætre settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse 2019
Søre sunnmøre reinhaldsverk iks (Søre sunnmøre reinhaldsverk iks) Søre sunnmøre reinhaldsverk iks (Søre sunnmøre reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ulstein Tillatelse, Tillatelse 2020, 2015 [...]
Tafjord kraftvarme avd produksjon Tafjord kraftvarme avd produksjon Landbasert Avfallsforbrenning Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2018, 2017 [...]
Tafjord, settefisk (Hofseth aqua as) Tafjord, settefisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Fjord Tillatelse 2022
Talgø møre tre as Talgø møre tre as Landbasert Treforedling Møre og Romsdal Surnadal Tillatelse 2018, 2016
Tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved devoldholmen ved vågen (Kristiansund og nordmøre havn iks) Tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved devoldholmen ved vågen (Kristiansund og nordmøre havn iks) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Tine meieriet ørsta Tine meieriet ørsta Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2016, 2010
Tine meieriet elnesvågen Tine meieriet elnesvågen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse 2016, 2011
Tine meieriet tresfjord Tine meieriet tresfjord Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse 2016, 2011
Tine sa avd ålesund Tine sa avd ålesund Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2017, 2014 [...]
Tjeldbergodden biopark, settefisk (Lumarine tjeldbergodden as) Tjeldbergodden biopark, settefisk (Lumarine tjeldbergodden as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Tjeldbergodden biopark, settefisk (Tjeldbergodden rensefisk as) Tjeldbergodden biopark, settefisk (Tjeldbergodden rensefisk as) Akvakultur Annen aktivitet Møre og Romsdal Aure Tillatelse 2018
Tjeldbergodden metanolfabrikk Tjeldbergodden metanolfabrikk Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Aure Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2017 [...]
Tjeldbergodden metanolfabrikk (Equinor asa) Tjeldbergodden metanolfabrikk (Equinor asa) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Tofte gjenvinning as (Tofte gjenvinning as) Tofte gjenvinning as (Tofte gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Molde Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2017 [...]
Tomra maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Tomra maskin as) Tomra maskin as sitt anlegg for returasfalt og returbetong (Tomra maskin as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse
Torjulvågen land, settefisk (Tingvollfisk as) Torjulvågen land, settefisk (Tingvollfisk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Møre og Romsdal Tingvoll Tillatelse
Trohaugen, matfisk og settefisk (Tomren fish as) Trohaugen, matfisk og settefisk (Tomren fish as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse
Tueneset, matfisk og skalldyr (Stiftelsen atlanterhavsparken - norges nasjonale akvarium) Tueneset, matfisk og skalldyr (Stiftelsen atlanterhavsparken - norges nasjonale akvarium) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Tunnelåpning indreeide (Statens vegvesen) Tunnelåpning indreeide (Statens vegvesen) Engangstiltak N/A Møre og Romsdal Fjord Tillatelse
Tunnelåpning korsmyra (Statens vegvesen) Tunnelåpning korsmyra (Statens vegvesen) Engangstiltak N/A Møre og Romsdal Stranda Tillatelse
U12 hessa (Ålesund kommune) U12 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021
U13 hessa (Ålesund kommune) U13 hessa (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021
U14 kleivane (Ålesund kommune) U14 kleivane (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse
U2 sævollen (Ålesund kommune) U2 sævollen (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2021
U85 bogneset (Ålesund kommune) U85 bogneset (Ålesund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2021
Umoe sterkoder as - utfylling (Sterkoder as) Umoe sterkoder as - utfylling (Sterkoder as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Urdaneset, matfisk (Hofseth aqua as) Urdaneset, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Stranda Tillatelse
Urke, settefisk (Urke fiskeoppdrett as) Urke, settefisk (Urke fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2018
Utfylling / motfylling ved mowi avd. nordheim for utbedring av kaianle (Mowi asa) Utfylling / motfylling ved mowi avd. nordheim for utbedring av kaianle (Mowi asa) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Utfylling for dypvannskai ved husøya i kristiansund kommune (Husøya næringspark as) Utfylling for dypvannskai ved husøya i kristiansund kommune (Husøya næringspark as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Utfylling i harøysundet i fræna kommune (Vikomar as) Utfylling i harøysundet i fræna kommune (Vikomar as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Utfylling i sjø ved breivika industrivei 7-9 og 41 (Breivika industrivei 41 as) Utfylling i sjø ved breivika industrivei 7-9 og 41 (Breivika industrivei 41 as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling i sjø ved brødrene sperre, avd. hoff (Brødrene sperre as) Utfylling i sjø ved brødrene sperre, avd. hoff (Brødrene sperre as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling i sjø ved epax norway as, skarbøvik (Epax norway as) Utfylling i sjø ved epax norway as, skarbøvik (Epax norway as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling i sjø ved fjordgata 18 (200/80), cape invest as (Cape invest as) Utfylling i sjø ved fjordgata 18 (200/80), cape invest as (Cape invest as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling i sjø ved flusund brygge i herøy, hans remøy (Hans sigvald remøy) Utfylling i sjø ved flusund brygge i herøy, hans remøy (Hans sigvald remøy) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Utfylling i sjø ved fosnavåg, ytre hamn (igesund eigedom as) (Igesund eigedom as) Utfylling i sjø ved fosnavåg, ytre hamn (igesund eigedom as) (Igesund eigedom as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Utfylling i sjø ved harøysund (Vikomar as) Utfylling i sjø ved harøysund (Vikomar as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Utfylling i sjø ved harøysundet, gnr. 7 bnr. 11 (vikomar as) (Vikomar as) Utfylling i sjø ved harøysundet, gnr. 7 bnr. 11 (vikomar as) (Vikomar as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Utfylling i sjø ved hestvikholman (Kb project as) Utfylling i sjø ved hestvikholman (Kb project as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Averøy Tillatelse
Utfylling i sjø ved industrivegen 42, arctic bioscience as (Arctic bioscience as) Utfylling i sjø ved industrivegen 42, arctic bioscience as (Arctic bioscience as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Utfylling i sjø ved larsnes mek verksted as, sande kommune (Larsnes mek verksted as) Utfylling i sjø ved larsnes mek verksted as, sande kommune (Larsnes mek verksted as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Tillatelse
Utfylling i sjø ved mjølstadneset, gnr. 23 bnr. 39 (Ulstein marine technology as) Utfylling i sjø ved mjølstadneset, gnr. 23 bnr. 39 (Ulstein marine technology as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Utfylling i sjø ved mowi avd. nordheim, gnr. 234 bnr. 1 (Mowi asa) Utfylling i sjø ved mowi avd. nordheim, gnr. 234 bnr. 1 (Mowi asa) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Utfylling i sjø ved nils sperre as (Nils sperre as) Utfylling i sjø ved nils sperre as (Nils sperre as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling i sjø ved sjukestranda, veri eiendom as (Veri eiendom as) Utfylling i sjø ved sjukestranda, veri eiendom as (Veri eiendom as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling i sjø ved sjøholt småbåthavn (Ørskog småbåtlag) Utfylling i sjø ved sjøholt småbåthavn (Ørskog småbåtlag) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2019
Utfylling i sjø ved steinshamn på harøya i sandøy kommune (I p huse as) Utfylling i sjø ved steinshamn på harøya i sandøy kommune (I p huse as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling i sjø ved storsandøyveien 283, b-o service as (B-o service as) Utfylling i sjø ved storsandøyveien 283, b-o service as (B-o service as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Averøy Tillatelse
Utfylling i sjø ved ulstein betongindustri as (Ulstein betongindustri as) Utfylling i sjø ved ulstein betongindustri as (Ulstein betongindustri as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ulstein Tillatelse
Utfylling i sjø ved ulstein betongindustri sitt anlegg, nordre del (Ulstein betongindustri as) Utfylling i sjø ved ulstein betongindustri sitt anlegg, nordre del (Ulstein betongindustri as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ulstein Tillatelse
Utfylling i sjø ved vard group sin eiendom 178/81 på terøya (Vard group as) Utfylling i sjø ved vard group sin eiendom 178/81 på terøya (Vard group as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling i sjø øst for tjeldbergodden (salfjord as) (Salfjord as) Utfylling i sjø øst for tjeldbergodden (salfjord as) (Salfjord as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Aure Tillatelse
Utfylling i vestadvika (hustadvika kommune) (Hustadvika kommune) Utfylling i vestadvika (hustadvika kommune) (Hustadvika kommune) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Utfylling lepsøya-lausundholmen (møre og romsdal fylkeskommune) (Møre og romsdal fylkeskommune) Utfylling lepsøya-lausundholmen (møre og romsdal fylkeskommune) (Møre og romsdal fylkeskommune) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling med betongrester i verpingsvika, flatholmvegen 39 (Sunnmøre transport as) Utfylling med betongrester i verpingsvika, flatholmvegen 39 (Sunnmøre transport as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Utfylling nær edøya hurtigbåtkai for bygging av moloutstikk (Statens vegvesen) Utfylling nær edøya hurtigbåtkai for bygging av moloutstikk (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Smøla Tillatelse
Utfylling og mudring ved rensvikholmen i kristiansund, egersund net as (Egersund net as) Utfylling og mudring ved rensvikholmen i kristiansund, egersund net as (Egersund net as) Engangstiltak Mudring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Utfylling og strandkantdeponi ved gjøsundneset industriområde (Giske kommune) Utfylling og strandkantdeponi ved gjøsundneset industriområde (Giske kommune) Engangstiltak Strandkantdeponi Møre og Romsdal Giske Tillatelse
Utfylling ved grandfjøra i molde (grand fiære utvikling as) (Grand fiære utvikling as) Utfylling ved grandfjøra i molde (grand fiære utvikling as) (Grand fiære utvikling as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Utfylling ved indre harøya, hustadvika kommune (Hustadvika kommune) Utfylling ved indre harøya, hustadvika kommune (Hustadvika kommune) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Utfylling ved larsneset (gnr. 87 bnr. 23) i sande kommune (Sande kommune) Utfylling ved larsneset (gnr. 87 bnr. 23) i sande kommune (Sande kommune) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Tillatelse
Utfylling ved moldegård og reknesmoloen med masser fra hjertøysundet (Kystverket) Utfylling ved moldegård og reknesmoloen med masser fra hjertøysundet (Kystverket) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Utfylling ved nerlandsøya, gnr. 4 bnr. 190 (Nick bjarte kvalsund) Utfylling ved nerlandsøya, gnr. 4 bnr. 190 (Nick bjarte kvalsund) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Herøy (Møre og Romsdal) Tillatelse
Utfylling ved port arthur i kristiansund, kbbl mino as (Kbbl nybygg as) Utfylling ved port arthur i kristiansund, kbbl mino as (Kbbl nybygg as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Utfylling ved sjøfronten 2 for etablering av erosjonssikring (Molde kommune sektor for teknisk, plan, næring og miljø) Utfylling ved sjøfronten 2 for etablering av erosjonssikring (Molde kommune sektor for teknisk, plan, næring og miljø) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Molde Tillatelse
Utfylling ved sørholmen (Jemar utvikling as) Utfylling ved sørholmen (Jemar utvikling as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Utfylling ved veblungsnes, gnr. 2 bnr. 6 (Rauma ullvarefabrikk as) Utfylling ved veblungsnes, gnr. 2 bnr. 6 (Rauma ullvarefabrikk as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Utskiftning av forurenset masse i forbindelse med arbeid på slipp (Kristiansund mekaniske as) Utskiftning av forurenset masse i forbindelse med arbeid på slipp (Kristiansund mekaniske as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Vakumentreprenøren as (Vakumentreprenøren as) Vakumentreprenøren as (Vakumentreprenøren as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2014, 2013
Varholmyrane Varholmyrane Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Vartdal gjenvinning as avd ålesund (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as avd ålesund (Vartdal gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2022, 2017 [...]
Vartdal gjenvinning as flatholmen (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as flatholmen (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse, Tillatelse 2020, 2015 [...]
Vartdal gjenvinning as, avd kristiansund (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as, avd kristiansund (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse 2016, 2015 [...]
Vartdal gjenvinning, hareid (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning, hareid (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Hareid Tillatelse, Tillatelse
Vartdal gjenvinning, vartdal - behandling metall og ee-avfall Vartdal gjenvinning, vartdal - behandling metall og ee-avfall Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse, Tillatelse 2016, 2012 [...]
Vartdal plastindustri as - liadal lager (Vartdal plastindustri as) Vartdal plastindustri as - liadal lager (Vartdal plastindustri as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Vartdal riflebaner Vartdal riflebaner Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Vasstranda vannbehandlingsanlegg Vasstranda vannbehandlingsanlegg Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Vedde Vedde Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Sula Tillatelse, Klimakvoter 2015, 2011
Veidekke industri as avd kristiansund Veidekke industri as avd kristiansund Landbasert Asfaltverk Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse 2022, 2020 [...]
Veidekke industri as avd ålesund - anl. for returasfalt i asfaltverket (Veidekke industri as) Veidekke industri as avd ålesund - anl. for returasfalt i asfaltverket (Veidekke industri as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Veidekke industri as avd. ålesund - anl. for returasfalt i pukkverket (Veidekke industri as) Veidekke industri as avd. ålesund - anl. for returasfalt i pukkverket (Veidekke industri as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Veidekke industri as kristiansund - pukkverk Veidekke industri as kristiansund - pukkverk Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Veidekke industri as på horgheim - anlegg for returasfalt (Veidekke industri as) Veidekke industri as på horgheim - anlegg for returasfalt (Veidekke industri as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Rauma Tillatelse
Vest mat as Vest mat as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse
Vestnes renovasjon as - anlegg for biologisk behandling (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - anlegg for biologisk behandling (Vestnes renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse, Tillatelse
Vestnes renovasjon as - farlig avfall (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - farlig avfall (Vestnes renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse
Vestnes renovasjon as - mottak, mellomlagring og sortering (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - mottak, mellomlagring og sortering (Vestnes renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse 2020, 2016 [...]
Vestnes renovasjon as - øveråslia avfallsdeponi (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - øveråslia avfallsdeponi (Vestnes renovasjon as) Deponi Deponi for ordinært avfall Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse 2016, 2012
Vestrefjorden, settefisk (Eik settefisk as) Vestrefjorden, settefisk (Eik settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2018
Videre utfylling i sjø ved gnr. 155 bnr. 18 - nils sperre as (Nils sperre as) Videre utfylling i sjø ved gnr. 155 bnr. 18 - nils sperre as (Nils sperre as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Vik ørsta avdeling ørsta Vik ørsta avdeling ørsta Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2016, 2012
Vikane akva (Nordi ocean as) Vikane akva (Nordi ocean as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Giske Tillatelse
Vikenco as Vikenco as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Aukra Tillatelse 2018, 2015 [...]
Viking gjenvinning as (Viking gjenvinning as) Viking gjenvinning as (Viking gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Tillatelse 2019
Vikomar as Vikomar as Landbasert Fiskeforedling Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse 2014
Vindsnes, matfisk (Hofseth aqua as) Vindsnes, matfisk (Hofseth aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Fjord Tillatelse 2017
Visnes kalk og marmorbrudd as Visnes kalk og marmorbrudd as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse 2022, 2016 [...]
Vital seafood as i stranda Vital seafood as i stranda Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Stranda Tillatelse 2016, 2011
Vitrans as sitt anlegg for returasfalt og brukt betong (Vitrans as) Vitrans as sitt anlegg for returasfalt og brukt betong (Vitrans as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Hustadvika Tillatelse
Volda maskin as - grustak i ørsta - anlegg for returasfalt (Volda maskin as) Volda maskin as - grustak i ørsta - anlegg for returasfalt (Volda maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) - biogass (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) - biogass (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Avfall Biogassanlegg Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) - melsgjerdet avfallsanlegg (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) - melsgjerdet avfallsanlegg (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse
Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Volda og ørsta reinhaldsverk iks (vør) (Volda og ørsta reinhaldsverk iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ørsta Tillatelse 2018, 2013 [...]
Voravika, matfisk (Mowi asa) Voravika, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Sande (Møre og Romsdal) Tillatelse
Vorpeneset, matfisk (Romsdal torsk as) Vorpeneset, matfisk (Romsdal torsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse
Ytre nordmøre slakteri Ytre nordmøre slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2015, 2011
Øre vilt sa Øre vilt sa Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Gjemnes Tillatelse 2018, 2011
Ørskog transformatorstasjon - statnett Ørskog transformatorstasjon - statnett Landbasert Annen aktivitet Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Ålesund bilsenter as - kasserte kjøretøy (Ålesund bilsenter as) Ålesund bilsenter as - kasserte kjøretøy (Ålesund bilsenter as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Ålesund kommune - utfylling i gangstøvika (Ålesund kommunes administrasjonsbygg as) Ålesund kommune - utfylling i gangstøvika (Ålesund kommunes administrasjonsbygg as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Ålesund krematorium Ålesund krematorium Landbasert Krematorium Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2014
Ålesund lufthavn, vigra Ålesund lufthavn, vigra Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Giske Tillatelse 2016, 2013 [...]
Ålesund riflebaner Ålesund riflebaner Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Årim - mottak/lagring av ordinært avfall på håhjem industriområde (Årim as) Årim - mottak/lagring av ordinært avfall på håhjem industriområde (Årim as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse
Årim, gjøsundneset miljøstasjon (Årim as) Årim, gjøsundneset miljøstasjon (Årim as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Giske Tillatelse
Årim, kjølen miljøstasjon (Årim as) Årim, kjølen miljøstasjon (Årim as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Stranda Tillatelse 2019
Årim, nøsa miljøstasjon (Årim as) Årim, nøsa miljøstasjon (Årim as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Ålesund Tillatelse 2019
Aas mek. verksted as Aas mek. verksted as Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse 2017, 2016 [...]
Aasen bil-demontering as (Aasen bildemontering as) Aasen bil-demontering as (Aasen bildemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Hareid Tillatelse 2014, 2011

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.